Warffum

Plaats
Dorp
Eemsmond
Hoogeland
Groningen

warffum torenweg 1905 [640x480].jpg

Warffum Torenweg 1905

Warffum Torenweg 1905

GR gemeente Warffum in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Warffum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Warffum in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Warffum

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Warffum.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Warffum.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Warffum (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Warffum is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsmond. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989.

- Wapen van de voormalige gemeente Warffum.

- Onder het dorp Warffum vallen ook de buurtschappen Breede en Noordpolder (deels). Verder vallen onder Warffum ook de Waddeneilanden Rottumeroog en Rottumerplaat.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Waarvum.

Terug naar boven

Ligging

Warffum ligt NO van Winsum, O van Pieterburen, W van Usquert. Het buitengebied van het dorp grenst in het N aan de Waddenzee.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Warffum 313 huizen met 1.853 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 300/1.746 (= huizen/inwoners), de buurtschap Breede 12/95 en eiland Rottumeroog 1/12. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.000 huizen met ca. 2.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Warffum door historicus Teun Juk.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Zorgcentrum Warfheem is in 2013 gesloten. Het project GoudOud in Warffum brengt in kaart wat de mogelijkheden zijn om ouderen toch (zo lang mogelijk) in Warffum te kunnen laten wonen, middels o.a. nieuwbouw van een 'zorghofje' op de plek van het oude gebouw, dat niet meer aan de eisen des tijds voldeed. Beschrijving van het project GoudOud in Warffum door begeleidend adviseur Diet Hensums. Artikel over GoudOud en de dorpscoöperatie in Warffum door de Landelijke Vereniging van Kleine Kernen LVKK.

- Dankzij het enthousiasme en doorzettingsvermogen van inwoners Jan Dirk Gardenier en Henk van Welzen is een beeldbepalend pand in Warffum gered en heeft het dorp in 2016 zijn historische huiskamercafé aan het Noorderkerkpad terug. Het pand, zelf een voormalig huiskamercafé, had voorheen 26 jaar leeggestaan en was daarom zeer vervallen. Waarom dit project in dit pand? “Vanwege de geschiedenis als huiskamercafé en het feit dat het pand het meest in het oog springt”, aldus Gardenier. Bovendien: “Als je dan toch wat wil doen, doe het dan in het meest vervallen pand. Daar heeft het dorp uiteindelijk het meeste aan.” - Huiskamercafé Noorderkerkpad op Facebook.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Warffum heeft 41 rijksmonumenten.

- Rosmolen Warffum.

- Gevelstenen in Warffum.

- Met twintig gebouwen in het hart van Warffum laat Openluchtmuseum Het Hoogeland zien hoe honderd jaar geleden op het platteland werd gewoond en gewerkt. Als men rondkijkt in de woonkamer, de slaapkamer of de werkplaats is het, door de gedetailleerde inrichting van de huizen, net of de bewoners even weg zijn. Het museum geeft u een natuurgetrouwe blik op de dorpssamenleving van honderd jaar geleden: de woning van een dagloner, de werkplaats van een schilder, een schoolgebouw en een café. Daarnaast zijn er ook nog een slagerij, een smederij, een drukkerij, een woonwagen, een burgermanswoning, de huizen van de veearts en de koster, een gasthuis voor oude vrouwen en een schipperswoning.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Vereniging voor Volksvermaken (VvV) Warffum organiseert diverse evenementen door het jaar heen.

- Warffum geniet internationale bekendheid vanwege het jaarlijkse 4-daagse internationale dans- en muziekfestival Op Roakeldais. Iedere dag is er voor jong en oud veel te beleven en mee te dansen en maak je kennis met internationale dansgroepen en hun cultuur.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Warffum.

- Actualiteiten m.b.t. Warffum op Facebook.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Warffum.

Reactie toevoegen