Onderdendam

Plaats
Dorp
Bedum
Groningen

onderdendam groeten uit 1957 [640x480].jpg

Onderdendam Groeten uit 1957

Onderdendam Groeten uit 1957

Onderdendam plaatsnaambord [640x480].JPG

Onderdendam is een dorp in de gemeente Bedum.

Onderdendam is een dorp in de gemeente Bedum.

Onderdendam

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Onderdendam.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Onderdendam.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Onderdendam (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Onderdendam is een dorp in de provincie Groningen, gemeente Bedum.

- Onder het dorp Onderdendam vallen ook de buurtschappen Menkeweer, Onderwierum en Rodewolt.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Onderndaam.

Oudere vermeldingen
1252 kopie 2e helft 13e eeuw Ulderna domme, ca. 1323 Onderndamme, ca. 1660 Onderdendam.

Naamsverklaring
Men reconstrueert Unlanderena domme 'dam van degenen die in het Onland (drassig land) leven'. Anders domme 'dam' van een familie Ullerna*, te vergelijken met 1603 Ullersma.()
* Gereconstreerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Onderdendam ligt N van Bedum, O van Winsum, ZW van Middelstum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Onderdendam 89 huizen met 498 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 700 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De wegen in Onderdendam zijn in 2010 opnieuw ingericht om het dorp veiliger te maken. Door deze maatregelen lijkt de weg smaller. Daarmee wordt het (vracht)verkeer ontmoedigd om het dorp als sluiproute te gebruiken. De maximumsnelheid is verlaagd naar 30 kilometer per uur. Verder is het dorp verfraaid met een plein midden in het dorp en nostalgische verlichting. Voor de voetgangers zijn looprondjes aangelegd, onder andere langs het Boterdiep en rondom het sportveld.

De nadruk ligt niet meer op de doorgaande verkeersroute, maar het dorp wordt ingericht als een multifunctionele ruimte voor alle verkeersdeelnemers en bewoners. Daarbij wordt een beroep gedaan op het eigen inzicht en de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers, doordat het verkeer minder geregeld wordt door verkeersborden en verkeersmaatregelen. Dit is het zogeheten Shared Space concept. Op de kruispunten heeft het verkeer van rechts voorrang. De kruispunten worden geaccentueerd door klinkers in de vorm van een cirkel. Verder heeft het dorp nostalgische verlichting en een bijzonder vormgegeven bushalte gekregen. De randen van het dorp zijn versterkt door 'valse tillen'. Op die plekken komt de weg er uit te zien als een brug, door een bol wegdek met het uiterlijk van brugdekplanken. Aan weerszijden van de weg is een rode beukenhaag aangelegd met een leuning ertussen en aan de rand van de 'til' staan lichtmasten die over de weg buigen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Onderdendam heeft 29 rijksmonumenten.

- De huidige Gereformeerde Kerk, met invloeden van de Amsterdamse School, is in 1932 gebouwd omdat de voorganger uit 1914 te klein was geworden. De kerk is in 2015 overgedragen aan Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK). Het gebouw staat het dorp ter beschikking voor culturele, sociale en maatschappelijke activiteiten. Incidenteel worden er ook nog kerkdiensten gehouden.

- Molen Zilvermeeuw.

- Molen Hunsingo.

- Gevelstenen in Onderdendam.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Middelstum, Kantens, Onderdendam en Stedum.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Onderdendam.

- Maandelijks nieuwsblad het Nijsjoagertje is via de link ook online te lezen.

- Dorpshuis Zijlvesterhoek.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Onderdendam.

Reactie toevoegen