Usquert

Plaats
Dorp
Eemsmond
Hoogeland
Groningen

usquert panorama met nh kerk [640x480].jpg

Usquert Panorama met NH kerk

Usquert Panorama met NH kerk

GR gemeente Usquert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Usquert in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Usquert in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Usquert

Terug naar boven

Status

- Usquert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsmond. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989.

- Wapen van de voormalige gemeente Usquert.

- Onder het dorp Usquert vallen ook de buurtschappen De Streek, Noordpolder (deels), Noordpolderzijl, Wadwerd en Westerhorn.

Terug naar boven

Ligging

Usquert ligt ZW van Uithuizen, NO van Warffum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Usquert 203 huizen met 1.401 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 167/1.171 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Watwerd (deels) 12/73 en Noord-Polder (deels) 24/157. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 580 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Usquert heeft 41 rijksmonumenten.

- Molen Eva.

- Rosmolen.

- Het Berlagehuis, het voormalige raadhuis van de gemeente Usquert en het beroemdste monument van het Hoogeland, is sinds 2011 in gebruik als locatie voor concerten, tentoonstellingen, lezingen en vergaderingen. Het is hiermee een goed voorbeeld van herbestemming van een monumentaal gebouw. Het sluiten van een huwelijk was hier al langer mogelijk.

Het gebouw is een architectonisch monument dat in de jaren 1928-1930 is ontworpen en gebouwd door H.P. Berlage. Het is het enige raadhuis van de hand van Berlage en het is van groot architectonisch belang vanwege de eenheid van het exterieur en interieur. De geglazuurde wand- en vloertegels, de gebrandschilderde ramen, de deuren en kozijnen: de originele sfeer van de jaren dertig heerst ook nu nog in het gebouw. Vereniging Hendrick de Keyser heeft in 2011 het interieur van het Berlagehuis in de oorspronkelijke staat hersteld. In 2011 is ook het boek verschenen van T.M. Eliëns ‘Een raadhuis voor Usquert. Berlage in het Noorden’ (online te bestellen hieronder onder het kopje Literatuur).

Het gebouw is onderdeel geworden van Bijzondere Locaties Groningen, die op dit moment de Der Aa-kerk, de Remonstrantse kerk en De Amshoff verhuurt. Bijzondere Locaties Groningen is ontstaan vanuit de Stichting Der Aa-kerk. Doelstelling van de organisatie is om oude monumenten te behouden en nieuw leven in te blazen. Met de opbrengsten uit de verhuur van de gebouwen zorgt Bijzondere Locaties Groningen ervoor dat de monumenten open kunnen blijven voor gebruik. De gebouwen krijgen een culturele en maatschappelijke functie. In de gebouwen vinden concerten, theatervoorstellingen, tentoonstellingen, vergaderingen en andere activiteiten plaats. Op die manier blijven deze monumenten centra van het lokale en regionale culturele leven in de provincie Groningen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Usquert (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Usquert. - Nog een informatieve site over Usquert.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Usquert.

- Dorpshuis: - In 2010 is een nieuw dorpscentrum in Usquert gebouwd. Het oude dorpshuis was sterk verouderd en voldeed niet meer aan de huidige bouwkundige eisen. In het gebouw waren een sportzaal, de bibliotheek, een biljartruimte en een toneelzaal gevestigd. In de nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) zijn deze voorzieningen gehandhaafd. Onder de gebruikers zijn verder een muziekvereniging, de vrouwenraad, de redactie van het dorpsblad, een koor, de basisschool en Vereniging Dorpsbelangen. En er is een jeugdsoos in de nieuwbouw ondergebracht. Ook diverse andere gebruiksmogelijkheden worden onderzocht, zoals een TNT-verkooppunt, een zorgloket, een (buitenschoolse) kinderopvang, of een internetcafé. De verbouwing leidt tevens tot een aanzienlijke verlaging van de energierekening, wat bijdraagt tot een sluitende exploitatie. Het nieuwe Dorpshuis Usquert is een ontmoetingsplaats met een laagdrempelig karakter, dat mogelijkheden biedt voor alle inwoners voor culturele, zorg- en welzijnsactiviteiten, recreatie en cursussen.

- Onderwijs: - Basisschool Usquert biedt een plezierige, veilige en vertrouwde leerplek met aandacht voor het individuele kind. Een school met aandacht voor verstandelijke, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling. De school staat voor onderwijs dat een goede aansluiting waarborgt op het vervolgonderwijs. Ze richten zich op een maatschappij die voortdurend aan verandering onderhevig is. Daarom is ook het onderwijs steeds in beweging. Regelmatig spreken zij elkaar aan op de effectiviteit van dat onderwijs, proberen zij vernieuwend bezig te zijn, met behoud van het goede. De kerndoelen die de overheid stelt willen zij met zo veel mogelijk leerlingen halen. Methoden die zij invoeren, worden daarop getoetst.

- Muziek: - De in 1899 opgerichte muziekvereniging Boréas omvat een fanfare, een drumband en opleidingsorkest Studio Noordenwind.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Usquert.

Reactie toevoegen