Dronryp

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

dronryp_collage.jpg

Dronryp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Dronryp, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Dronrijp.JPG

Dronryp, het grootste dorp van de voormalige gemeente Menameradiel

Dronryp, het grootste dorp van de voormalige gemeente Menameradiel

Dronrijp..JPG

Dronryp heeft voor een deel een beschermd dorpsgezicht

Dronryp heeft voor een deel een beschermd dorpsgezicht

Dronrijp (2).JPG

D' Alde Wite, zoals men de kerk in Dronryp noemt

D' Alde Wite, zoals men de kerk in Dronryp noemt

Dronrijp. (2).JPG

We kijken nog even om naar het mooie Dronryp

We kijken nog even om naar het mooie Dronryp

Dronryp

Terug naar boven

Status

- Dronryp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Onder het dorp Dronryp vallen ook de buurtschappen Hatsum, Kingmatille (deels) en Rewert (deels, één pand).

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Dronrijp. Overigens zijn de plaatsnamen in de gemeente Menameradiel sinds 2010 officieel Friestalig. Sinds 2016 is ook de naam van het NS-station alhier Friestalig.

In de volksmond
Lokaal wordt het dorp kortweg De Ryp genoemd.

Oudere vermeldingen
1132 vervalst 2e helft 13e eeuw Dennigrip, 1243? Dronryp, 1245 kopie 13e eeuw Drenningrip, 1399 Dronrijp, Drunryp, 1400 Op die Ryp, 1469 oppa Dronryp.

Naamsverklaring
Betekent rijp 'rand, oever', het eerste deel misschien Drenninga*, een afleiding met het suffix -ing- van de persoonsnaam Drenno* met als betekenis 'de lieden van Drenno'*.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Oksedoarp (Ossendorp).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Dronryp ligt Z van de A31 en het dorp Berltsum, ZW van het dorp Menaam, WZW van het dorp Marsum, W van de stad Leeuwarden, WZW van de dorpen Deinum en Blessum, NW van de dorpen Hilaard, Húns en Leons, NNO van de dorpen Baaium en Winsum, NO van de dorpen Wjelsryp en Tzum, O van het dorp Zweins en de stad Franeker, OZO van de dorpen Schalsum en Peins en ZO van de dorpen Slappeterp en Ried.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Dronryp 196 huizen met 1.408 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.400 huizen met ca. 3.350 inwoners en is daarmee het grootste dorp van de voormalige gemeente Menameradiel.

Terug naar boven

Geschiedenis

Dronryp heeft een rijke historie. De Hearewei getuigt hier onder andere van. In totaal stonden in en rondom Dronryp 10 stinzen. Alleen Schatzenburg bestaat nog. De stinzen zijn vroeger vaak afgebroken en vervangen door statige boerderijen.

Archeologen hebben in 2012 in een terp aan de Longbuorren, ten zuiden van Dronryp, een 2000 jaar oude dobbe gevonden. In de dobbe, 3 meter diep en met een doorsnee van 25 meter, werd regenwater voor vee opgevangen. Het is de oudste en grootste drenkplaats die tot nu toe in Noord-Nederland is gevonden. De archeologen hebben er handgemaakt aardewerk gevonden, en onder meer voorwerpen gemaakt van de kaak en de wervel van een walvis. De walvisbotten zijn waarschijnlijk langs de kust verzameld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dronryp heeft 41 rijksmonumenten.

- Kerk van de Protestantse Gemeente Dronrijp e.o. De kerk stamt uit de 12e eeuw. Het is een bezienswaardig gebouw. In de kerk bevindt zich het oudste kerkorgel van Fryslân.

- Molen De Puollen (De Poelen). - Nieuws van Molen De Puollen op Facebook.

- Molen Kingmatille wordt beschreven bij de buurtschap Kingmatille. - De Hatsumermolen wordt beschreven bij de buurtschap Hatsum.

- Gevelstenen in Dronryp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Rypster Merke of 'Kermis van Dronryp' (mei of juni) is hét jaarlijkse dorpsfeest van Dronryp, en de grootste dorpskermis van Noord-Nederland naar aantal bezoekers. Het omvat o.a. een kermis, sport- en spelactiviteiten, en gedurende meerdere avonden live bands. De kermis duurt normaal gesproken drie dagen. 1x in de 5 jaar (voor het laatst in 2017) duurt het vier dagen, om het jubileum te vieren van VvV Sjirk de Wal, die de kermis organiseert. Het centrum van het dorp wordt ieder jaar gevuld met gemiddeld zo'n 25 tot 30 attracties. De kermis trekt duizenden bezoekers uit de wijde omtrek. De bezoekers komen zowel voor de kermisattracties als voor de feesten die gedurende de kermis worden gehouden.

- Iepenloftspul (juni).

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten van Dronryp.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Dronryp.

- Nieuws: - Nieuws uit Dronryp op Facebook.

- Onderwijs: - Basisschool De Romte. - Basisschool Sint Radbodus. - Basisschool It Anker.

- Muziek: - Fanfare Kunst & Genoegen is opgericht in 1932 en heeft ca. 35 leden en ca. 15 leerlingen. In 2012 heeft het korps het 80-jarig bestaan gevierd. Meine Faas is ruim 2 jaar bezig geweest om de geschiedenis van de vereniging op papier te zetten. Alle notulen heeft hij doorgeworsteld. Met de hand geschreven, soms nauwelijks te ontcijferen jaarverslagen. De activiteiten en voorvallen met daarbij foto’s uit de geschiedenis van het korps zijn gepubliceerd in het boek '80 jaarverslagen, Kunst en Genoegen, de muziekvereniging van Dronrijp'. Het boek is in februari 2014 verschenen.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Dronryp. - Het eerste deel van de naam van de in 1893 opgerichte VvV Sjirk de Wal staat voor 'Vereniging voor Volksvermaak'. Deze club bestaat uit twee onderdelen, namelijk een vereniging die zich voornamelijk bezighoudt met het kaatsen (waar je lid van kunt worden) en een stichting die de kermis en nog enkele andere activiteiten organiseert (waar je donateur van kunt worden). VvV Sjirk de Wal organiseert jaarlijks een groot aantal kaatswedstrijden in Dronryp en is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond (KNKB). Wedstrijden kunnen gespeeld worden op diverse niveaus, namelijk: KNKB - federatie - leden - recreatief voor heren, dames en jeugd. Daarnaast wordt er jaarlijks een kaatskompetitie gehouden voor de diverse categorieën. Uiteraard zijn er trainingen voor de jeugd waarbij gebruik wordt gemaakt van moderne trainingsmiddelen, zoals een kaatskanon. De trainingen staan onder leiding van gediplomeerde trainers. Tevens wordt er elk jaar een kaatskamp georganiseerd voor de jeugd.

Het tweede deel van de naam van deze club is vernoemd naar Sjirk de Wal, die in 1852 in Jelsum is geboren. Op 4-jarige leeftijd verhuist hij met zijn zijn ouders en zussen naar Dronryp. Hoeveel prijzen Sjirk heeft gewonnen is niet precies bekend, maar in 1895 wordt gemeld dat hij dan al 176 keer in de prijzen is gevallen. De P.C. is 7 keer door hem gewonnen; in 1877, 1878, 1880, 1881, 1883, 1885 en 1886. In 1885 wordt hij tot koning gekroond. Sjirk de Wal is een der beste kaatsers aller tijden geweest. Bij het kaatsen stond hij meestal voorin het perk. Vaak werd hij uitgesloten wegens 'meerdere bekwaamheid', wat betekent dat hij te goed was om mee te mogen doen. Als in 1893 in het dorp de kaatsvereniging wordt opgericht, hoeft men dan ook niet lang na te denken over de naam. In 1899 verhuist Sjirk naar Duitsland. Als de Bondswedstrijd op Pinkstermaandag 1901 in Dronryp wordt gehouden, is Sjirk als erelid en eregast van de kaatsvereniging met de trein uit Duitsland overgekomen. Op het station te Hatsum staat het muziekkorps bij zijn aankomst te spelen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Dronryp Hervormd en - idem RK.

Reactie toevoegen