Winsum (Fryslân)

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

winsum_fr_collage.jpg

Winsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Winsum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Winsum FR kerk JD [640x480].JPG

De Mariakerk in Winsum, staat op een terp.

De Mariakerk in Winsum, staat op een terp.

winsum.jpg

Op de Schans in Winsum.

Op de Schans in Winsum.

winsum_2.jpg

Winsum aan de Franeker Vaart.

Winsum aan de Franeker Vaart.

winsum_4.jpg

Winsum in de wolken.

Winsum in de wolken.

winsum_3.jpg

Winsum met huisjes aan de Franeker Vaart.

Winsum met huisjes aan de Franeker Vaart.

Winsum (Fryslân)

Terug naar boven

Status

- Winsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Waadhoeke.

- In 2018 is de gemeente Littenseradiel opgeheven en verdeeld over 4 omliggende gemeenten. Winsum is met nog 3 dorpen overgegaan naar de in dat jaar opgerichte gemeente Waadhoeke. Een enquete onder de inwoners in oktober 2015 heeft uitgewezen dat precies 50% voor die gemeente heeft gestemd en de andere 50% voor aansluiting bij Leeuwarden.

- Onder het dorp Winsum vallen ook de buurtschappen Skyldum en Weakens.

Terug naar boven

Naam

Naam komt ook elders voor
Niet te verwarren met het dorp Winsum in de provincie Groningen.

Oudere vermeldingen
1325 Winsem, 1329 Winzim, 1336 Winsum, 1453 Wynzum.

Naamsverklaring
Betekent mogelijk heem 'woonplaats' van die van de persoon Winika, vergelijk de in 1531 voorkomende persoonsnaam Wynka. Zie verder bij Winsum (GR).(1)

Terug naar boven

Ligging

Winsum ligt ZW van Leeuwarden, ZO van Franeker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Winsum 78 huizen met 546 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Dorpsvisie Winsum is in 2015 geactualiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Winsum heeft 3 rijksmonumenten, zijnde de 18e-eeuwse kop-hals-rompboerderij op Boskdyk 4, molen Langwert en het hekwerk om het kerkhof van de kerk. De kerk zelf lijkt ons ook een rijksmonument, maar dat staat niet vermeld op (2).

- In 2011 is de vloer van de Hervormde (PKN) Marijetsjerke (Mariakerk) (Tsjerkebuorren 1) gerestaureerd. Na graaf- en breekwerk kwamen voor het eerst sinds lange tijd 21 grafstenen aan het licht. De stenen liggen in het oude gangpad, in het midden van de kerk, tot aan het koor. Tijdens een renovatie anderhalve eeuw geleden was over de stenen een houten vloer gelegd.

- Gereformeerde (PKN) Kerk uit 1891 (Spannumerdijk 5).

- Molen Langwert. Voorheen stond op deze plaats een molen uit 1863, die op 13 maart 1974 is afgebrand. Op de overgebleven fundering is als vervanging in de winter van 1978/1979 de molen uit 1894 die aan de Stelpdijk in Tjilbert (een buurtschap W van Winsum) stond, naar deze plek verplaatst.

- Gevelstenen in Winsum.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Ploech fan Tsien is een gezellige vriendengroep met als doel leuke evenementen te organiseren in Winsum. In 2000 zijn ze gestart en sindsdien hebben ze al talloze evenementen georganiseerd. imageTentfeesten, highland-games, bazaars, cabaret en natuurlijk de welberuchte Wylde Kippetjespartij. De verdiensten die zij overhouden na het organiseren van evenementen, komen ten goede aan het dorp. Verenigingen die een beetje financiële steun kunnen gebruiken, kunnen een aanvraag bij hen indienen. De leden van de Ploech fan Tsien doen bij intrede in het bestuur tevens een eigen bijdrage in de kas.

- Middels het evenement 'Winsum op de kaart' op 13 mei 2017 hebben ca. 50 Winsumer bedrijven en daarnaast nog vele lokale verenigingen en andere instellingen zich aan de bezoekers van deze Open Dag gepresenteerd. Bij veel bedrijven konden bezoekers een kijkje achter de schermen nemen. Middels de link hierboven, deze fotoreportage en deze 'after movie' kun je zien wat er die dag allemaal te doen was.

- Doarpsfeest (juni).

- Winsum is o.a. bekend vanwege het jaarlijkse Fries Kampioenschap (FK) Fierljeppen (op een zaterdag in augustus, reeds sinds 1957). Het FK is voor fierljeppers wat de PC (te Franeker) is voor kaatsers. Het FK is een wedstrijd waar het hele fierljepseizoen naar toe wordt geleefd en de belangrijkste Friese fierljepwedstrijd. Van 1957 tot 1985 is het FK gehouden op een eendaagse accommodatie op de Skâns over de Sint Japik. Sinds 1985 worden de wedstrijden gehouden op de vaste accommodatie op het sportveldencomplex 'Oer It Dok'. Hoe het eraan toegaat kun je zien in de videoreportage FK Fierljeppen 2016 van Omrop Fryslân.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Winsum (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Winsum.

- Nieuws: - Dorpskrant NijsDoc (1x per kwartaal) is via de link ook online te lezen.

- Onderwijs: - Basisschool It Bynt is voortgekomen uit fusie van OBS De Miedskoalle en CBS De Stapstien.

- Sport: - Fierljep Feriening Winsum e.o.. - Kaatsvereniging.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Winsum.

Reacties

(1)

Even jullie dorpskrant gelezen... Tijd om weer eens langs te gaan in Winsum.

Reactie toevoegen