Ried

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Ried adressering (Kopie).jpg

Vroeger was een adres niet nodig. De postbode wist toch wel waar iedereen woonde. Zelfs deze kaart uit 1906 aan dhr. Gersma, 'met vacantie te Ried bij Franeker' kwam gewoon te bestemder plekke aan.

Vroeger was een adres niet nodig. De postbode wist toch wel waar iedereen woonde. Zelfs deze kaart uit 1906 aan dhr. Gersma, 'met vacantie te Ried bij Franeker' kwam gewoon te bestemder plekke aan.

Ried.JPG

De voormalige zuivelfabriek in Ried

De voormalige zuivelfabriek in Ried

Ried..JPG

De Hervormde kerk van Ried

De Hervormde kerk van Ried

Ried

Terug naar boven

Status

- Ried is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Franekeradeel.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Rie.

Bijnaam
De bijnaam van de inwoners van Ried is Riedster katten. Dit komt in veel dingen tot uiting, zoals de dorpsvlag, het wapen, jachthaven It Kattegat, dorpskrant It Kattebeltsje, en het standbeeld bij de leugenbank.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Ried ligt ZO van de dorpen Firdgum, Tzummarum en Oosterbierum, ZZW van de dorpen Minnertsga en Sint Jacobiparochie, ZW van de dorpen Wier en Sint Annaparochie, WZW van de dorpen Berltsum, Bitgum en Bitgummole, W van het dorp Ingelum, WNW van het dorp Menaam, NW van de dorpen Slappeterp, Skingen en Dronryp, NNW van het dorp Zweins, N van de A31 en het dorp Peins, NO van het dorp Schalsum en de stad Franeker, ONO van het dorp Dongjum en O van de dorpen Sexbierum en Pietersbierum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Ried 33 huizen met 246 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 175 huizen met ca. 435 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de eind 1998 opgerichte Stichting Oud Ried. Hun doel is het archiveren en in kaart brengen van alles wat met het dorp te maken heeft. Tevens houden zij regelmatig tentoonstellingen, lezingen en dia- en filmvoorstellingen in het dorpshuis. Zij zijn altijd op zoek naar personen die hen verder kunnen helpen met o.a. foto's, krantenknipsels, anekdotes, landkaarten, ansichtkaarten, en alle andere voorwerpen die betrekking hebben op het dorp. Ook informatie over de zuivelfabriek, het tichelwerk, de gasfabriek, school, kerk, de kleine middenstanders en het agrarische leven in het dorp is van harte welkom. Op hun site vind je, onder het menu Publicaties, al vele artikelen over onderwerpen uit de geschiedenis van Ried. Onder het menu Fotoalbum vind je vele oude foto's en ansichtkaarten van het dorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ried heeft 6 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het jaarlijkse dorpsfeest in Ried, de Kermis / Merke (gedurende 4 dagen in juli) is altijd een groot succes. Zo doen er ca. 125 mensen mee aan de volksspelen op zaterdag (met jaarlijks een ander thema), en schuiven er ca. 150 deelnemers aan bij het lopend buffet op zondag. Het feestweekend wordt georganiseerd door de Merkecommissie.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Ried op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ried (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ried.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Ried op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelang Ried e.o.

- Dorpshuis: - Eind 2016 is gestart met de sloop-, verbouw- en nieuwbouwwerkzaamheden in verband met Dorpshuis De Rede. Als het goed is komt het project eind 2017 gereed. Een groep van in totaal ca. 40 vrijwilligers werkt op zaterdagen maar ook doordeweek aan het nieuwe complex, waarin drie bestaande panden worden geïntegreerd. In het vernieuwbouwde complex komt o.a. een theaterzaal voor minimaal 100 mensen, een nieuwe bar, keuken en bergruimte. De biljartclub krijgt een eigen plek. Buiten komt veel nieuw groen, een fraai terras en een jeu de boulesbaan. Het totale project heeft ca. 750.000 euro gekost, plus veel zelfwerkzaamheid van de inwoners. - Op de site van Johan Sijtsma architectenteam zie je impressies van hoe het was en hoe het gaat worden.

- Onderwijs: - De leerlingen van Basisschool De Oanset komen naast Ried ook uit de omliggende plaatsen Peins, Boer en Kleaster Anjum.

- Muziek: - Fanfare L.B. Band is na zomer 2017 vooralsnog in 'slaapstand' gegaan, omdat er te weinig leden meer over waren om nog een goede fanfarebezetting te kunnen maken. Nieuwe leden blijven welkom, opdat er in de toekomst hopelijk weer verder kan worden gegaan.

- Sport: - Kaatsvereniging VvV Klaas Mug.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ried.

Reactie toevoegen