Slappeterp

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Slapperterp. (2).JPG

Slappeterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Slappeterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Slapperterp.JPG

Het kerkje van Slappeterp tussen de bomen, zoals in Fryslân veel kerkjes in het landschap liggen.

Het kerkje van Slappeterp tussen de bomen, zoals in Fryslân veel kerkjes in het landschap liggen.

Slappeterp

Terug naar boven

Status

Slappeterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Terug naar boven

Naam

Spelling
In oude documenten komt een keer de spelling Stappeterp voor, maar dat is een drukfout.

Terug naar boven

Ligging

Slappeterp ligt ZZW van Berltsum, W van Menaam. NW van Dronryp, en NO van Franeker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Slappeterp 16 huizen met 113 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 35 huizen met ca. 85 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Slappeterp heeft 4 rijksmonumenten, zijnde 3 terpen en de Hervormde (PKN) kerk (Menamerdyk 3). De recht gesloten zaalkerk in expressionistische vormen is in 1926 gebouwd naar plannen van Hendrik Hendriks Kramer. De kerk verving een oudere kerk. Schip en pseudotransept zijn voorzien van smalle getrapte vensters. De ongelede zadeldaktoren heeft een torenuurwerk met keramische wijzerplaten. De gewelfribben op consoles zijn versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Deze zijn mogelijk vervaardigd door W.C. Brouwer. Het orgel uit 1927 is gemaakt door Bakker & Timmenga.

De Nederlands Hervormde Kerk met kerkhof en hekwerk te Slappeterp is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: voor de geschiedenis van de architectuur; als uitzonderlijk voorbeeld binnen het oeuvre van de architect door de toepassing van een traditionele, streekeigen bouwtrant; vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; vanwege de architectonische gaafheid van exterieur; vanwege de architectonische gaafheid van het interieur; vanwege de situering op de terp, verbonden met de functie binnen de structuur van het dorp; vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met de bodemgesteldheid en de structuur van het dorp; voor het aanzien van het dorp; in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de dorpse en landschappelijke omgeving.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Skingen en Slappeterp.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Slappeterp.

Reactie toevoegen