Slappeterp

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Slapperterp. (2).JPG

Slappeterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Slappeterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

Slapperterp.JPG

Het kerkje van Slappeterp tussen de bomen, zoals in Fryslân veel kerkjes in het landschap liggen.

Het kerkje van Slappeterp tussen de bomen, zoals in Fryslân veel kerkjes in het landschap liggen.

Slappeterp

Terug naar boven

Status

- Slappeterp is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- De inwoners van het kleine dorp Slappeterp werken op veel gebieden samen en delen veel voorzieningen met het ongeveer even grote of beter gezegd even kleine buurdorp Skingen. Ze worden dan ook als tweelingdorp beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
13e eeuw Clepesdor lees: Sleperdorp, 1275, 1440 Slaperdorp, 1440 Slepeldorp, 1442, 1448 Sleppertorp, 1469 to Slepperdorp, Slappertorp, 1482 Slepperdorp, 1505 Slapperterp, 1508 Slappeterp. In oude documenten komt een keer de spelling Stappeterp voor, maar dat is een drukfout.

Naamsverklaring
Het Oudfriese dorp = terp 'dorp', later ''wierde, kunstmatige hoogte'. Slepper is misschien verwant met het Oudengelse slipor 'glibberig'. Ook is voorgesteld het eerste deel te verbinden met de overtreffende trap van slap, vanwege de weke grond, of met het Oudfriese slepa 'slapen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Slappeterp ligt ZZW van Berltsum, W van Menaam. NW van Dronryp, en NO van Franeker.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Slappeterp 16 huizen met 113 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 35 huizen met ca. 85 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In 2005 is op initiatief van het bestuur van Dorpsbelang Skingen - Slappeterp een dorpsvisie opgesteld, met daarin de onderwerpen: Nieuwbouw; Bedrijvigheid (anders dan agrarisch); Geschiedenis; Toerisme en Recreatie; Verkeersveiligheid; Website. Dit is anno 2013 8 jaar geleden en ondertussen is er het een en ander veranderd. Daarom heeft het bestuur van Dorpsbelang besloten deze visie waar nodig aan te passen. Daarnaast wil het bestuur de dorpsvisie als een terugkerend agendapunt op ledenvergaderingen regelmatig evalueren. Gelukkig kan er ook worden vermeld dat er de afgelopen jaren een aantal zaken gerealiseerd is, waarvoor iedereen, die hier aan meegewerkt heeft, een groot compliment verdient.

Zo heeft de Werkgroep Historie, voorheen Geschiedenis, op een bijeenkomst voor de inwoners van Skingen de gegevens gepresenteerd die nu over de drie perioden 1850-1875,1930-1940 en 1960-1965 uit de historie van het dorp beschikbaar zijn. De gegevens (korte teksten en foto's) zullen op de website worden geplaatst. Per periode is er een kaart met oude wegen/paden, boerderijen en woningen gemaakt. Ook is de bestaansbron van de bewoners aangegeven. De informatie voor het bord bij de kerk is grotendeels door de Werkgroep Historie aangeleverd.

Ook bij Toerisme en Recreatie is er veel gerealiseerd. Genoemd kunnen worden: Het openstellen van wandel-/fietsroutes langs de vroegere paden/wegen voor recreatief gebruik. Als voorbeelden kunnen worden genoemd: het tracé van de oude Skingsterdyk; het v.d. Zee´s Reedsje, het pad tegenover de boerderij Kleasterdyk 9, door het land uitkomend op de Menamerdyk dichtbij het bosje. Het Kern met Pit bermexperiment heeft voor wat de flora betreft een interessante berm opgeleverd. Er zijn rustpunten in de vorm van eenvoudige bankjes geplaatst die uitnodigend werken en het vriendelijke karakter van de beide dorpen benadrukken. Tenslotte moet de dorpssite worden genoemd. Deze is al een aantal jaren in de lucht. In 2012 is de website geheel vernieuwd, zowel qua uiterlijk als qua opzet." Aldus het Voorwoord van de in 2013 verschenen 'Dorpsvisie Skingen en Slappeterp - Healwei en fierder'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Slappeterp heeft 4 rijksmonumenten, zijnde 3 terpen en de Hervormde (PKN) kerk (Menamerdyk 3). De recht gesloten zaalkerk in expressionistische vormen is in 1926 gebouwd naar plannen van Hendrik Hendriks Kramer. De kerk verving een oudere kerk. Schip en pseudotransept zijn voorzien van smalle getrapte vensters. De ongelede zadeldaktoren heeft een torenuurwerk met keramische wijzerplaten. De gewelfribben op consoles zijn versierd met afbeeldingen van de vier evangelisten. Deze zijn mogelijk vervaardigd door W.C. Brouwer. Het orgel uit 1927 is gemaakt door Bakker & Timmenga.

De Nederlands Hervormde Kerk met kerkhof en hekwerk te Slappeterp is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang: voor de geschiedenis van de architectuur; als uitzonderlijk voorbeeld binnen het oeuvre van de architect door de toepassing van een traditionele, streekeigen bouwtrant; vanwege de esthetische kwaliteit van het ontwerp; vanwege het bijzondere materiaalgebruik en de ornamentiek; vanwege de architectonische gaafheid van exterieur; vanwege de architectonische gaafheid van het interieur; vanwege de situering op de terp, verbonden met de functie binnen de structuur van het dorp; vanwege de historisch-ruimtelijke relatie met de bodemgesteldheid en de structuur van het dorp; voor het aanzien van het dorp; in relatie tot de structurele en visuele gaafheid van de dorpse en landschappelijke omgeving.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De jaarlijkse Nieuwjaarsduik in Natuurzwembad De Swanneblom in Slappeterp is altijd een groot succes. Ca. 50 bikkels trotseren op nieuwjaarsdag het koude water en de soms aanwezige mist en kille zuidwestenwind. Ongeveer evenveel toeschouwers zijn hier rillend getuige van. Na afloop laten zij zich de gratis erwtensoep goed smaken.

- In de kerken van Skingen en Slappeterp worden jaarlijks in juli en augustus exposities gehouden (in 2021 voor de 7e keer). De beide kerken zijn dan dagelijks van 10.00-17.30 uur geopend.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- "In het landelijk gebied van de dorpen Skingen en Slappeterp is een wandelroute aangelegd. Dit wandelpad is opengesteld om jou als wandelaar te laten genieten van de ruimte, de natuur en de seizoenen van onze dorpen. De route door het land is bewegwijzerd en voorzien van bruggetjes en overstappen bij hekken. De route loopt door een deel van Noordwest Fryslân. De route is uitgezet in de dorpsgebieden van de genoemde dorpen aan de noordzijde van de A31, tussen Leeuwarden en Franeker. De route gaat over onverharde en halfverharde paden. Voor een groot deel verlaat je de verharde weg en loopt het pad over het land van de boer; It BoerePaad! Ben je benieuwd geworden naar de wandelroute? Bekijk dan direct de wandelroute op onze routekaart. Maak op je mobiel gebruik van onze interactieve routekaart, dan kom je tijdens je wandeling van alles te weten over de route en de omgeving!

Iedereen die van wandelen houdt, kan genieten van It BoerePaad in Skingen en Slappeterp. Of je nu vanuit de omliggende dorpen komt voor een ‘dorpsommetje’ of een bezoeker bent van onze mooie streek. Je bent van harte welkom op It BoerePaad! Wil je weten waar je kunt wandelen op het pad en welke route(s) er mogelijk zijn? Bekijk dan onze interactieve routekaart. Je kunt aan de hand van de routekaart zelf je eigen traject uitstippelen, variërend van 4 tot ruim 20 kilometer. Bedenk dat je als wandelaar op de onverharde paden te gast bent op het land van de boer en dat het in acht nemen van de regels op de borden daarom van groot belang is. Zo zijn honden op de wandelpaden door het land niet toegestaan. Zij kunnen namelijk ziekten met zich meedragen die gevaarlijk zijn voor het melkvee."

- "Natuurzwembad De Swanneblom is een unieke locatie gelegen in het dorp Slappeterp, in het prachtige gebied van kwelderruggen, terpen en terpdorpen van de voormalige gemeente Menameradiel. Het project is opgezet door Stichting De Swanneblom en mede door financiering van de provincie Fryslân, de gemeente Menameradiel, het VSB-fonds, Fonds Bolsward Dronryp en Wonen Noordwest Friesland is de aanleg van de zwemvijver in de zomer van 2006 van start gegaan. Het object is zo aangelegd dat het geheel wordt opgenomen in het landschap. Naar de vijver toe is een fiets- en wandelpad (schelpenpad) met daarnaast gelegen ruiterpad (groen) aangelegd. Hierdoor is het mogelijk om van het Friese platteland te genieten zonder gestoord te worden door autoverkeer. Rondom de vijver is een taluud aangelegd dat de contouren van het landschap volgt (terpen en kwelderruggen). Op deze met gras ingezaaide taluds kun je heerlijk zonnen terwijl de kinderen lekker spelen op het zandstrand en in het met drijflijnen afgezette zwemwater.

Hoe is dit zo gekomen? In 2005 begonnen Gauke Kuiken en Fokke Fokkema met de eerste ideeën omtrent de aanleg van een zwemvijver oftewel natuurbad in Slappeterp. Reden was de perikelen omtrent het publieke zwembad Schatzenburg in Menaam, waar men na privatisering een entree vroeg van 10 euro. Na diverse gesprekken met omwonenden, gemeente Menameadiel en Wetterskip Fryslân, werd besloten een plan te maken voor de aanleg van een zwemvijver, met afmetingen van ca. 50-70 meter. Toen de gemeente in principe akkoord ging met het plan zijn er ecologische en archeologische onderzoeken verricht. Op een zondag in mei 2006 gingen de mannen met linten aan de slag om de vorm van de vijver uit te zetten. Het idee was om een natuurlijk ogende plek te maken die past in het omringende landschap.

Nadat diverse fondsen benaderd waren en bereid waren het plan financieel te steunen, ging op 1 juli 2006 de schop in de grond. In een prachtige zomerperiode realiseerden de kraanwerkers van loonbedrijf Frankena uit Winsum een zwemplek in Slappeterp met een achterliggend fiets-, wandel- en ruiterpad. De zwemvijver is aangelegd om in te zwemmen en te spelen. Er is een leuk zandstrand en er zit een groot ondiep gedeelte in (0-60 cm) dat afgezet is met een zogeheten drijflijn. Maar er is ook een diep gedeelte van 250 cm, waar het mogelijk is om te zwemmen zonder de grond te raken. Dit alles maakt dat er voor elk wat wils is. Er wordt gezwommen, gesprongen en gevaren in (zelf meegenomen) opblaasbare bootjes. Aan de rand zijn de ondiepe plekken, afgezet met een drijflijn, geschikt voor de kinderen zonder een zwemdiploma. Zij hebben hier voet aan de bodem. De ouders dienen wel zwembandjes bij de kinderen om te doen.

Het zwemmen en het verblijf bij het natuurbad is altijd voor eigen risico en onder toezicht van ouders of verzorgers. Voor toekijkende ouders/verzorgers is er rond de vijver een met gras ingezaaid talud waar lekker op gezond kan worden. Voor sportieve ouders is een paar rondjes zwemmen al een hele uitdaging, want de vijver heeft een diameter van 80 meter. Natuurzwembad De Swanneblom in Slappeterp is voor iedereen vrij toegankelijk en er hoeft geen entree te worden betaald. De stichting mag geen entree heffen omdat er geen toezicht/bewaking is en de bezoeker dus 'op eigen risco' gebruik maakt van de zwemgelegenheid. De stichting heeft natuurlijk wel kosten; voor onderhoud aan de de fiets- en ruiterpaden, maaien, onderhoud aan de watermolen, etc. Het is daarom heel belangrijk dat gebruikers van het natuurzwembad donateur worden van Stichting De Swanneblom, zodat het een mooi project wordt en blijft waar we met z'n allen veel plezier aan kunnen blijven beleven."

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Skingen en Slappeterp.

- Belangenorganisatie: - Doarpsbelang Skingen - Slappeterp.

- Duurzaamheid: - "EKON is een energiecoöperatie die is opgericht om leden zelf invloed te geven op de levering en herkomst van energie. Doelstellingen zijn het beperken van energiegebruik uit fossiele brandstoffen, en het lokaal opwekken van duurzame energie. Leden van EKON kunnen groene energie afnemen en hebben zelf invloed op de levering en herkomst van energie. In mei 2014 heeft de initiatiefgroep een informatieavond gehouden. Op basis van de belangstelling tijdens deze avond is besloten om Enerzjy Koöperaasje Om de Noorderpolder UA (EKON) op te richten. Sinds 2016 zijn onder meer de volgende stappen gezet: aanmelding van EKON als lid van Ús Koöperaasje; aanmelding van EKON als wederverkoper van stroom en gas bij NLD Energie; ingebruikname eerste project met zonnepanelen op de aardappelloods van Fokkema te Slappeterp; tot 1 januari 2018 verkoop van energie-certificaten aan de leden; haalbaarheidsonderzoek voor een volgend project met zonnepanelen op een tweede aardappelloods in het dorp."

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Slappeterp.

Reacties

(2)

Ik dacht zo maar, ik moet die Plaatsengids site maar eens bedanken voor al die mooie gegevens en interessante verhalen. Zo leer je Nederland kennen! Er is nog zoveel moois en er zijn nog zoveel mensen die iets voor elkaar doen. Dank u wel! Groeten van Hans Teljeur uit Heerhugowaard.

Beste Hans, dank voor uw complimenten! Dat doet mij uiteraard goed om te vernemen en stimuleert mij om de puntjes op de i te zetten. Na 13 c.q. 28 jaar (ik ben nl. in 2008 met de website begonnen, maar met de plaatsinventarisaties als zodanig al doende sinds 1993), is namelijk mijn doel om alle plaatsbeschrijvingen eind dit jaar gereed te hebben, met medewerking van velen die een stukje tekst of foto's aanleveren, of mij tippen m.b.t. een nog ontbrekende bezienswaardigheid, evenement of natuur- en recreatie object. Wat u al zegt: samen komen we er wel! En een van mijn doelen is dat mensen er hopelijk ook door worden gestimuleerd om een aantal van de plaatsen ook eens 'in het echt' te gaan bekijken. Vaker 'uit in eigen land' dus. Want velen vliegen dankzij de prijsstunters van de laatste jaren jaarlijks voor een prikje naar Verweggistan, maar hebben geen idee wat er in hun eigen land allemaal nog te zien en te doen is.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen