Deinum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Deinum dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum kerk JD [640x480].JPG

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum

Terug naar boven

Status

- Deinum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Onder het dorp Deinum valt ook een deel van de buurtschap Ritsumasyl.

- Deinum werkt op veel gebieden samen met de kleine buurdorpen Blessum en Boksum en de buurtschap Ritsumasyl. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpskrant.

Terug naar boven

Ligging

Deinum ligt W van Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Deinum 74 huizen met 496 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2014 is de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden gereed gekomen. Voorheen bestaande infrastructuur, zoals de N31 langs Deinum, is hiermee overbodig geworden en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de dorpen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen. Zo is Deinum-Oost in 2015 opnieuw ingericht. Er komt een nieuwe vaart en het laantje tussen het dorp en It Holt wordt hersteld. Ook wordt het sportcomplex verplaatst en komen er op de plek van de vroegere N31 kavels voor wonen en werken. Voorheen was er jarenlang geen ruimte voor woningbouw in het dorp.

Door de ontwikkeling van een nieuwe vaarweg van het dorp naar Boksum aansluitend op het Boksumersoal, in combinatie met de recent aangelegde vaarroute richting Marsum, ontstaat zo een nieuwe vaarroute tussen de Swette en de Kleiroute, waardoor het Van Harinxmakanaal wordt ontlast van pleziervaart. Verder komt aan het Van Harinxmakanaal, in het verlengde van het Sylster Rak, een jachthaven. Die haven staat via de nieuwe vaart ook in verbinding met de Boksumer Soal.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deinum heeft 2 rijksmonumenten.

- Het Hardorff-orgel uit 1865 van de Hervormde kerk is anno 2016 aan restauratie toe. Een stichting zet zich ervoor in om dat gerealiseerd te krijgen.

- Molen Heechhiem.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Deinum Open Air (op een zaterdag in juli, 1 x in de 2 jaar, in de oneven jaren) is een festival dat nieuw talent een kans biedt om op te treden met topmuzikanten.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Deinum.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool SWS Twaspan is ontstaan vanuit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. De school staat open voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging en heeft ca. 90 leerlingen, verdeeld over 5 groepen.

- Muziek: - Fanfare Advendo is er van en voor de dorpen Boksum, Blessum en Deinum.

- Sport: - Sportvereniging SFD is een zogeheten omnisportvereniging, dat wil zeggen dat ze meerdere soorten sporten faciliteert, in dit geval voetbal, korfbal, kaatsen, volleybal, gymnastiek en jazzdance.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Deinum kerk.

Reactie toevoegen