Deinum

Plaats
Dorp
Waadhoeke
Fryslân

Deinum dorpsgezicht JD [640x480].JPG

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum kerk JD [640x480].JPG

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum, dorpsgezicht.

Deinum

Terug naar boven

Status

- Deinum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Waadhoeke. T/m 2017 gemeente Menameradiel.

- Onder het dorp Deinum valt ook een deel van de buurtschap Ritsumasyl.

- Deinum werkt op veel gebieden samen met de kleine buurdorpen Blessum en Boksum en de buurtschap Ritsumasyl. Zo is er bijv. een gezamenlijke Dorpskrant.

Terug naar boven

Ligging

Deinum ligt W van Leeuwarden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Deinum 74 huizen met 496 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 400 huizen met ca. 1.000 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Eind 2014 is de nieuwe rondweg Haak om Leeuwarden gereed gekomen. Voorheen bestaande infrastructuur, zoals de N31 in deze omgeving, is hiermee overbodig geworden en opgeruimd. Dit biedt kansen voor de dorpen Deinum, Boksum en Ritsumasyl om vrijkomende gebieden opnieuw in te richten, oude verbindingen te herstellen en nieuwe aan te leggen. Zo is Deinum-Oost in 2015 opnieuw ingericht. Er komt een nieuwe vaart en het laantje tussen het dorp en It Holt wordt hersteld. Ook wordt het sportcomplex verplaatst en komen er op de plek van de vroegere N31 kavels voor wonen en werken. Voorheen was er jarenlang geen ruimte voor woningbouw in het dorp.

Door de ontwikkeling van een nieuwe vaarweg van Deinum naar Boksum aansluitend op het Boksumersoal, in combinatie met de recent aangelegde vaarroute richting Marsum, ontstaat zo een nieuwe vaarroute tussen de Swette en de Kleiroute, waardoor het Van Harinxmakanaal wordt ontlast van pleziervaart. Verder komt aan het Van Harinxmakanaal, in het verlengde van het Sylster Rak, een jachthaven. Die haven staat via de nieuwe vaart ook in verbinding met de Boksumer Soal.

Terug naar boven

Bedrijvigheid

- Misschien heb je je weleens afgevraagd, als je er voorbij reed, wat het Brandstoffendepot van Defensie op Trekwei 12 in Deinum (vanuit het dorp gezien aan de overkant van en langs het kanaal) eigenlijk inhoudt. Het is een afdeling van de Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO). Bijzonder is dat de locatie niet is gekoppeld aan het pijpleidingnetwerk van Defensie, maar dat de voorraad vanuit Rotterdam met een tankschip wordt aangevoerd. Zij leveren dit vervolgens door aan Vliegbasis Leeuwarden. Het depot omvat 2,5 miljoen liter kerosine. Wat daar allemaal bij komt kijken, kun je lezen in de reportage over Brandstoffendepot Deinum in Defensietijdschrift Materieelgezien, april 2014.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Deinum heeft 2 rijksmonumenten, zijnde 1) de Hervormde (PKN) kerk met toren en kerkhof, en 2) de bijbehorende terp. Het door Willem Hardorff in 1865 vervaardigde kerkorgel was in 2016 aan restauratie toe. In 2017 is dat uitgevoerd. Op deze pagina vind je een verslag in tekst en beeld van de orgel-restauratie.

- Molen Heechhiem.

- Piet Heeringa uit Deinum heeft een ‘tik’ van schoolplaten. Het begon allemaal met de plaat ‘Bos- en weidevogels’. Die hing vroeger altijd bij meester Humalda in het lokaal van de lagere school. Jaren later zag Piet de plaat ergens te koop staan. Hij aarzelde geen moment en schafte hem aan. Het was een van de eerste van de verzameling, die inmiddels meer dan 2500 platen bevat. Misschien ken je ze zelf nog wel van vroeger op je eigen school. De platen van Cornelis Jetses en van Koekoek. Koeien in een weiland, of wilde dieren op de Afrikaanse steppe. De collectie omvat o.a. aardrijkskundige, geschiedkundige en Bijbelse schoolplaten. De oudste stammen uit de 19e eeuw.

Heeringa was en is altijd gespitst op de mogelijkheid nieuwe schoolplaten voor zijn collectie te verwerven. Zo kwam hij eens in contact met een oude leerkracht, die zijn verzameling van de hand wilde doen. Piet beloofde een goede bestemming voor ze te vinden en nam alle platen over. Vevolgens dacht hij: "Misschien vinden anderen mijn verzameling oude schoolplaten ook wel mooi", en besloot in 2009 de stal van zijn boerderij te verbouwen tot Schoolplatenmuseum. Zie ook de videoreportage over het Schoolplatenmuseum door Omrop Fryslân (2009). Overigens is ook de stelpboerderij waar het museum in gevestigd is, het bekijken waard. Het pand dateert uit 1888 en is ontworpen door de beroemde Friese architect Willem Cornelis de Groot (in de volksmond 'W.C.'), die o.a. ook het Diaconessenhuis en het Sint Anthony Gasthuis in Leeuwarden heeft ontworpen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Deinum Open Air (op een zaterdag in juli, 1 x in de 2 jaar, in de oneven jaren) is een festival dat nieuw talent een kans biedt om op te treden met topmuzikanten.

- Dorpsfeest Deinum Nocht & Wille (eind augustus).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Deinum.

- Nieuws: - Nieuws uit Deinum op Facebook.

- Onderwijs: - Samenwerkingsschool SWS Twaspan is ontstaan vanuit een fusie van openbaar en christelijk onderwijs. De school staat open voor alle leerlingen zonder onderscheid naar godsdienst of levensovertuiging en heeft ca. 90 leerlingen, verdeeld over 5 groepen.

- Muziek: - Fanfare Advendo is er van en voor de dorpen Deinum, Blessum en Boksum.

- Sport: - Sportvereniging SF Deinum (SFD) bestaat sinds 2016 als fusievereniging van vier clubs, te weten DTD, S&S, Sparta '59 en TDK. De vereniging biedt voor alle leeftijdscategorieën veel keus om te sporten: je kunt er terecht voor kaatsen, korfbal, voetbal, volleybal, gymnastiek en jazzdance. In competitieverband of aangenaam bezig met gelijkgestemde liefhebbers op bijvoorbeeld een doordeweekse avond. Het nieuwe sportcomplex heeft, tussen de vier prachtig aangelegde sportvelden, een eveneens zeer fraai clubgebouw gerealiseerd dat aan alle hedendaagse eisen voldoet. Voor de sportliefhebber een ideale locatie om zijn/haar sport te beleven, zowel actief als passief. SFD, met naast leden uit Deinum ook leden uit Boksum, Blessum, Jellum, Weidum, Bears, Marsum, Ritsumasyl en Leeuwarden, is een laagdrempelige vereniging waar iedereen welkom is en aan een ieder de gelegenheid wordt geboden zich thuis te voelen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Deinum kerk.

Reactie toevoegen