Leons

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

leons_collage.jpg

Leons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Leons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Leons..JPG

Aangekomen in het kleinste dorp van Littenseradiel.

Aangekomen in het kleinste dorp van Littenseradiel.

leons_2.jpg

Het landschap ten Zuid Westen van Leons.

Het landschap ten Zuid Westen van Leons.

leons_3.jpg

De Lionserpolder. Zeer rijk aan weidevogels, die zijn te bewonderen vanaf het Japikspad.

De Lionserpolder. Zeer rijk aan weidevogels, die zijn te bewonderen vanaf het Japikspad.

leons_4.jpg

Het mooie Katharine kerkje uit de 14e eeuw van Leons gezien vanuit het Noorden.

Het mooie Katharine kerkje uit de 14e eeuw van Leons gezien vanuit het Noorden.

leons_5.jpg

We kijken nog even om naar het kleine slechts 25 inwoners tellende dorp.

We kijken nog even om naar het kleine slechts 25 inwoners tellende dorp.

Leons

Terug naar boven

Status

Leons is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Lijons.

In het Nederlands
Lions. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Leons ligt ZO van de dorpen Húns en Dronryp, ZW van de dorpen Hilaard, Blessum, Boksum en Deinum en de stad Leeuwarden, WZW van de dorpen Bears en Jellum, WNW van de dorpen Jorwert en Weidum, NW van het dorp Mantgum, NO van de dorpen Baard en Easterlittens en O van het dorp Winsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Leons 8 huizen met 38 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leons heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Catharinakerk en de naastgelegen pastorie uit 1878 op nr. 2. De boerderij onder de link is een foutje (op die plek). Die ligt nameijk niet in Leons maar in Húns.

- De Hervormde (PKN) Catharinakerk dateert uit de 14e eeuw.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Leons en buurdorp Húns.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Leons en Húns op Facebook.

- Duurzaamheid: - Coöperatie Grieneko bevordert en stimuleert de inzet van 'groene' energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons en directe omgeving.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leons kerk.

Reactie toevoegen