Leons

Plaats
Dorp
Leeuwarden
Fryslân

leons_collage.jpg

Leons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Leons, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Leons..JPG

Aangekomen in het kleinste dorp van de voormalige gemeente Littenseradiel, Leons

Aangekomen in het kleinste dorp van de voormalige gemeente Littenseradiel, Leons

leons_2.jpg

Het landschap ten ZW van Leons

Het landschap ten ZW van Leons

leons_3.jpg

De Lionserpolder. Zeer rijk aan weidevogels, die zijn te bewonderen vanaf het Japikspad.

De Lionserpolder. Zeer rijk aan weidevogels, die zijn te bewonderen vanaf het Japikspad.

leons_4.jpg

Het mooie Catharinakerkje uit de 14e eeuw van Leons, gezien vanuit het noorden

Het mooie Catharinakerkje uit de 14e eeuw van Leons, gezien vanuit het noorden

leons_5.jpg

We kijken nog even om naar het kleine, slechts 25 inwoners tellende dorp Leons

We kijken nog even om naar het kleine, slechts 25 inwoners tellende dorp Leons

Leons

Terug naar boven

Status

Leons is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden. T/m 1983 gemeente Baarderadeel. In 1984 over naar gemeente Littenseradiel, in 2018 over naar gemeente Leeuwarden.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Lions. Overigens zijn de plaatsnamen in de voormalige gemeente Littenseradiel sinds 1993 officieel Friestalig.

Oudere vermeldingen
Lijons, 13e eeuw Leonghem, 1438 Lyons, 1440 Lyowens, 1482 Lyoens, 1505 Lions.

Naamsverklaring
Naar de vorm ontstaan uit Liuwingi* 'bij de lieden van de persoon Lieuwe', in de oudste vorm met het Oudfriese hem = heem 'woonplaats, woning'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Leons ligt ZO van Húns, ZW van de dorpen Hilaard, NW van Jorwert en Mantgum, NO van Baard en Easterlittens en O van Winsum.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Leons 8 huizen met 38 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Leons heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de Catharinakerk en de naastgelegen pastorie uit 1878 op nr. 2. De boerderij onder de link is een foutje (op die plek). Die ligt nameijk niet in dit dorp maar in buurdorp Húns.

- De Hervormde (PKN) Catharinakerk dateert uit de 14e eeuw. Het is een bakstenen kerkje, bestaande uit een zware noordermuur, die blijkens een rondbogige thans gedichte ingang nog uit de romaanse periode moet stammen; een latere uit hetzelfde materiaal als de noordmuur herbouwde zuidermuur, en een driezijdig gesloten koortravee, waarin gedichte spitsbogige vensters. De in de kern middeleeuwse toren is in de 19e eeuw ommetseld. De toren heeft een mechanisch torenuurwerk uit 1916 van de firma B. Eijsbouts uit Asten. Het oude orgel van Leons (gebouwd in 1875 door Willem Hardorff) is in 1961 overgeplaatst naar buurdorp Húns. In principe zou de kerk namelijk worden afgebroken, maar  een actiecomité heeft dit weten te voorkomen. Er is zelfs weer een ander orgel in de kerk geplaatst.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Leons en buurdorp Húns.

- Nieuws: - Actualiteiten uit Leons en Húns op Facebook.

- Duurzaamheid: - Coöperatie Grieneko bevordert en stimuleert de inzet van 'groene' energievormen in Baard, Easterlittens, Húns, Leons en directe omgeving.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Leons kerk.

Reactie toevoegen