Achterhoek

Streek
Achterhoek
Gelderland

Varsselder wsv t lup zo as t lup [640x480].jpg

Achterhoek, de gemoedelijkheid van de Achterhoeker komt mooi tot uitdrukking in de naam van de wandelsportvereniging te Varsselder.

Achterhoek, de gemoedelijkheid van de Achterhoeker komt mooi tot uitdrukking in de naam van de wandelsportvereniging te Varsselder.

zelhem_varkens_in_de_wei_kopie.jpg

Niet alleen koeien, ook varkens spelen liever in de wei dan met zijn duizenden opgesloten te zitten in een megastal. Dat dat kan, bewijst deze boer uit Zelhem. Voor nadere toelichting zie de tekst elders op deze pagina.

Niet alleen koeien, ook varkens spelen liever in de wei dan met zijn duizenden opgesloten te zitten in een megastal. Dat dat kan, bewijst deze boer uit Zelhem. Voor nadere toelichting zie de tekst elders op deze pagina.

Achterhoek gemeentekaart.jpg

Achterhoek gemeentekaart

Achterhoek gemeentekaart

Achterhoek

 

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je luxe ingerichte tent op een boerderij in de Achterhoek.

- Boek hier je vakantiehuis in de regio Achterhoek.

- Boek hier je hotel of B&B in de regio Achterhoek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Achterhoek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Achterhoek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- De Achterhoek is een streek in het oosten van de provincie Gelderland. Als veruit grootste plaats in de streek, wordt Doetinchem doorgaans als hoofdstad van de Achterhoek beschouwd.

- De streek Achterhoek omvat de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doesburg (die soms ook wel tot de Liemers wordt gerekend, en/want op de grens van beide streken ligt), Doetinchem (waarbij de voormalige gemeente Wehl onder de Liemers valt), Lochem, Montferland (geografisch gezien alleen het deel O van de heuvel Montferland), Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Achterhook.

Terug naar boven

Ligging

De Achterhoek ligt tussen de IJssel in het westen, de Duitse grens in het zuiden en oosten en de Overijsselse streken Salland en Twente in het noorden. Ten onrechte wordt de ZW van de Achterhoek gelegen streek de Liemers soms ook tot de Achterhoek gerekend. Het gebied ten O van de heuvel Montferland behoort wel tot de regio Achterhoek. De grenzen van de Achterhoek zijn niet exact aan te geven, de visies hierover verschillen. Wat het extra verwarrend maakt is dat er ook nog verschillen zijn tussen de geografische en de bestuurlijke situatie. Zo valt de gemeente Montferland geografisch deels onder de Liemers, maar valt het bestuurlijk onder de Regio Achterhoek. Ook de naam Graafschap kom je regelmatig tegen in deze contreien. Tegenwoordig wordt dat doorgaans als onderdeel van de Achterhoek beschouwd. Oorspronkelijk duidde dit op het graafschap Zutphen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de Achterhoek, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers is in 2011 ontstaan uit een fusie van het Achterhoeks Archief met het Staring Instituut. Het Achterhoeks Archief is de archiefdienst voor de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Tevens is het de archiefdienst voor de gemeenschappelijke regelingen Recreatieschap Achterhoek-Liemers, Regio Achterhoek, Wedeo en Hameland. Bovendien worden de archieven beheerd en bewaard van instellingen zoals kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen, maar ook van families, personen en huizen (w.o. het huisarchief van kasteel Bergh).

- De Graafschap in de middeleeuwen.

- Beschrijving van stadjes en dorpen in de Achterhoek.

Historische Vereniging Achterhoek en Liemers is na 88 jaar functioneren in 2013 opgeheven. Oorzaak was vooral het feit dat de vereniging er niet meer in slaagde voldoende bestuursleden te werven.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Achterhoek doet niet direct denken aan innovaties en export. Onterecht, zo blijkt uit een reportage over 'de streek van de verborgen kampioenen'. Niet elke krimpregio is hetzelfde: als je voortbouwt op wat er al is, kan dat goed uitpakken. Een krimpende regio, zo leert de Achterhoek, kan uitstekend samengaan met economische innovatie. Hoogleraar Gert-Jan Hospers en André Oosterink (Achterhoek Agenda 2020) komen aan het woord in een serie over de ‘Economie aan de randen van Nederland’, in het artikel 'Trots, trend en traditie in de Achterhoek' (Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken, najaar 2015).

- Anno 2015 wordt overwogen een 'Noordtak' van de Betuweroute aan te leggen, via de Achterhoek naar Duitsland. De notitie 'Noordtak Achterhoek, vergeet 't maar!' doet uit de doeken waarom dit volgens de opstellers geen goed plan is.

- Toenmalig Minister Cramer van VROM heeft in 2010 een pluim uitgedeeld aan de West-Achterhoek (= de gemeenten Doetinchem, Bronckhorst, Oude IJsselstreek en Montferland). Die regio ontwikkelt namelijk slechts zeer beperkt en in samenwerking en samenhang nieuwe bedrijventerreinen, waarvan de opbrengst ten goede komt aan het revitaliseren (opknappen) van bestaande bedrijventerreinen. Zo wordt het landschap gespaard en nodeloze concurrentie tussen gemeenten voorkomen. Minister Cramer heeft deze aanpak als goed voorbeeld gesteld voor andere regio´s elders in het land.

- De Twenteroute, de ca. 45 km lange N18 tussen Varsseveld en Haaksbergen (in aansluiting op de A18 die bij Varsseveld eindig), wordt de komende jaren heringericht en krijgt deels een ander tracé. De aanleg begint in 2016 en moet in 2018 klaar zijn. De herinrichting moet de verkeersveiligheid en doorstroming ten goede komen.

- De afgelopen jaren is én de komende jaren wórdt gewerkt aan de voltooiing van het Natuurnetwerk Nederland (voorheen Ecologische Hoofdstructuur, EHS). Dit grootschalige en veeljarige project beoogt een netwerk van robuuste, grote aaneengesloten natuurgebieden te creëren door het hele land. In dat kader moeten veehouderijen soms wijken die in of nabij een natuurgebied 'in de weg zitten'. Om die elders huisvesting te kunnen bieden, is een aantal Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) ingesteld, doorgaans in buurtschappen waarvan men het landschap kennelijk minder kwetsbaar acht. In de Achterhoek gaat het daarbij met name om de dorpen en buurtschappen Azewijn, Beltrum, Halle-Heide, Lintelo en Ruurlosebroek en in Twente om Fortwijk, Markelosebroek en Sint Isidorushoeve.

Maar de inwoners van die buitengebieden zitten doorgaans niet te wachten op de grootschalige intensieve veehouderijen die het vaak betreft, in verband met toename van verkeer, stank en aantasting van het landschap door 'megastallen'. Want vaak willen de boeren op de nieuwe locatie ook gelijk uitbreiden tot een omvang van vele duizenden varkens, omdat dat zou 'moeten' om een economisch gezond bedrijf te houden. Dat het ook anders kan en schaalverkléining óók een optie is, die voor boer, varken, consument, landschap én toerisme gunstig kan uitpakken, bewijst deze boer uit Zelhem, die zijn varkens mét hun biggen lekker in de wei laat lopen. Wat ons betreft een vorm van duurzame veehouderij die navolging verdient!

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Stichting Transit Oost verwerft en restaureert oude bussen, treinen, auto's e.d. die werden ingezet voor het streekvervoer. Tot 1926 was er in de Achterhoek o.a. de stoomtram Doetinchem-Doesburg, die vanwege haar vorm ook wel het Striekiezer werd genoemd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In de Achterhoek Agenda vindt u vele honderden evenementen in de Achterhoek door het hele jaar heen.

- De vele culturele evenementen die in de zomer in de hele Achterhoek plaatsvinden, vindt u gebundeld op de site Cultuurzomer Achterhoek.

- De Achterhoek Spektakel Toer doet in juli en augustus een 6-tal plaatsen aan, waar u per dag kunt kiezen uit ca. 50 evenementen op het gebied van o.a. muziek en theater. Gratis toegang.

- Fietsvierdaagse De Achterhoek (augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 2014 is de Fietsroute Oude IJssel gereed gekomen. Dit is een 44 km lange fietsroute langs de Oude IJssel van Doesburg naar Anholt / Bocholt (Duitsland). De Oude IJsselroute maakt deel uit van het Achterhoekse fietsroutenetwerk dat zo'n 300 knooppunten telt en ruim 1.400 kilometer lang is.

- Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Achterhoek (VALA) is het samenwerkingsverband van 6 agrarische natuurverenigingen in de Achterhoek: 't Onderholt, Particulier Agrarisch Natuurbeheer PAN (Aalten, Winterswijk e.o.), Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Berkel & Slinge, Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Groen Goed, Vereniging Agrarisch Landschapsbeheer Oude IJssel en Stichting Marke Vragender Veen.

Terug naar boven

Links

- Site van het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Achterhoek. Dit zijn de onder Status vermelde gemeenten minus de gemeenten Zutphen, Lochem en Doesburg.

- Site over de Achterhoek met o.a. plaatsinformatie, dialectverhalen en -gedichten, streekboeken, streekartiesten, streekliedjes.

- Portaal over erfgoed in de Achterhoek.

- Genealogiedomein: digitale genealogische brongegevens van alle plaatsen in de Achterhoek.

- Muziek in het Achterhoeks: Boh Foi Toch. Normaal. Jovink en de Voederbietels. Kiek Now Us.

- Jongerensite Achterhoekers.com.

- 'Ne toeten vol Achterhookse möpkes' (B. Stegeman, 1933) is een boekje met ca. 40 gedichten over de Achterhoek en ook ín het Achterhoeks. Via de link ook online te lezen.

 

Reacties

(1)

It was new information to me that Doetinchem is regarded as the capital of Achterhoek. I was able to get to know more about this place through this article like the people who live there, what kind of stuff they eat etc.

Reactie toevoegen