Halle-Heide

Plaats
Buurtschap
Bronckhorst
Achterhoek
Gelderland

Halle-Heide Stroperstocht 2010 [640x480].jpg

Halle-Heide (buurtschap van Halle) organiseert regelmatig allerlei activiteiten, zoals de Ströperstocht. Deelname voor eigen risico!

Halle-Heide (buurtschap van Halle) organiseert regelmatig allerlei activiteiten, zoals de Ströperstocht. Deelname voor eigen risico!

Halle-Heide megastallen [640x480].jpg

Halle-Heide (buurtschap van Halle) heeft o.a. een biologisch-dymanisch landbouwbedrijf dat de Ekoland Innovatieprijs 2010 heeft gewonnen. Maar er zijn ook plannen voor nieuwe 'megastallen' in deze buurtschap...

Halle-Heide (buurtschap van Halle) heeft o.a. een biologisch-dymanisch landbouwbedrijf dat de Ekoland Innovatieprijs 2010 heeft gewonnen. Maar er zijn ook plannen voor nieuwe 'megastallen' in deze buurtschap...

halle-heide_helden_van_de_heide.jpg

Halle-Heide, popfestival Helden van de Heide was er in 2014 voor de 2e keer, maar wordt voor zover wij hebben begrepen niet ieder jaar georganiseerd.

Halle-Heide, popfestival Helden van de Heide was er in 2014 voor de 2e keer, maar wordt voor zover wij hebben begrepen niet ieder jaar georganiseerd.

halle-heide_heidefeest.jpg

Het Heidefeest (gedurende 4 dagen eind augustus) wordt wél jaarlijks gehouden, en is volgens de website "het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek". Het is maar dat je het weet...

Het Heidefeest (gedurende 4 dagen eind augustus) wordt wél jaarlijks gehouden, en is volgens de website "het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek". Het is maar dat je het weet...

Halle-Heide

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Halle-Heide.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Halle-Heide.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Halle-Heide.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Halle-Heide (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Halle-Heide is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Bronckhorst. T/m 2004 gemeente Zelhem.

- De buurtschap Halle-Heide valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Halle.

- Halle-Heide heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft dus een 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Halle-Heide is ontstaan als nederzetting op de (aanvankelijk) heide, als dochternederzetting van het dorp Halle. Hoe het zat met die heide, kun je lezen bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Halle-Heide ligt N van Halle, rond de Halle-Heideweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Halle-Heide is een buurtschap met een klein kerntje van ca. 15 panden met de panden van de voormalige Heideschool en De Heide Smid als middelpunt, en een groot buitengebied eromheen. De buurtschap is niet exact begrensd, maar omvat naar schatting ca. 120 huizen met ca. 300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Begin 20e eeuw is hier de natte heide met zijn kleine bosjes en 'vennekes' ontgonnen. Zo kwam er ruimte voor landbouw. De natte zandgrond die elke winter vrijwel geheel blank stond, trok vooral melkveehouders.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Heideschool, die in 2005 nog is verbouwd om voorlopig weer aan de eisen des tijds te voldoen, heeft in 2013 helaas de deuren moeten sluiten wegens te weinig leerlingen. De leerlingen gaan nu deels naar school in het nabijgelegen (moeder)dorp Halle, deels naar de school in de buurtschap Wolfersveen (die is gefuseerd met de scholen in Veldhoek, Varssel en Halle-Heide, welke scholen vervolgens zijn opgeheven. De school in Wolfersveen is verbouwd om de leerlingen uit de 3 genoemde buurtschappen erbij te kunnen opnemen). - Uitvoerige geschiedenis van de Heideschool op de site van Stichting Oud Zelhem.

Maar de Heidenaren (je zou ze ook Heidenen kunnen noemen, maar dat vinden ze vast niet leuk ;-) zitten niet bij de pakken neer, en weten van de nood een deugd te maken: Met het wegvallen van de school is dé ontmoetingsplek weggevallen, en dat wil men graag opnieuw op een andere manier invullen. Daarom zijn de mogelijkheden onderzocht om het schoolgebouw te herbestemmen tot multifunctioneel centrum voor de buurtschap. Daar blijkt een groot draagvlak voor en behoefte aan te zijn. Daar is dan ook vanuit de gemeente in 2015 groen licht voor gekomen.

Het pand is voor een symbolisch bedrag van €1,00 overgedragen aan de Stichting Dorpshuis Halle-Heide, die het Heidehuus, zoals de naam is geworden, gaat exploiteren en in het vervolg het onderhoud voor zijn rekening neemt. De verbouwing tot dorpshuis is in 2016 gereed gekomen. Het pand biedt naast ontmoetingsruimte o.a. onderdak aan verenigingen, dagbesteding, kinderopvang en een opbaarkamer. Ook zzp'ers huren er ruimtes. In een van de ruimtes beoogt ook nog een museum te komen, waar de ontwikkeling van de heide en de landbouw in de omgeving wordt getoond.

- In 2009 zijn aan de Heurneweg, op de plek van de voormalige supermarkt Brunsveld, 6 starterswoningen gerealiseerd.

- In Halle-Heide is niet alleen sprake van een Landschaps Ontwikkelings Plan (LOP), wat de landschappelijk bijzondere kwaliteiten wil behouden en verder ontwikkelen, maar er is voor deze buurtschap ook een Landbouwontwikkelingshebied (LOG) Halle-Heide vastgesteld, waar enkele 'megastallen' met duizenden varkens zouden moeten verrijzen, en da's dan weer minder, landschappelijk gezien. Voor nadere informatie zie de Uitleg Reconstructie Halle-Heide en de Milieueffectrapportage (MER) LOG Halle-Heide.

Anno 2014 ziet het er naar uit dat het LOG-gebeuren in de hele provincie Gelderland wordt opgeheven en dat men het beleid m.b.t. de intensieve veehouderij op andere wijze gaat vormgeven. Uiteindelijk is als gevolg van het LOG-gebeuren één pluimveebedrijf van de Halseweg naar de Landeweerweg verhuisd, en één bestaand melkveebedrijf aan de Dwarsdijk is uitgebreid. Verdere nieuwvestiging (d.w.z. op een onbebouwde locatie) van een agrarisch bedrijf alsmede uibreiding naar intensieve veehouderij is niet meer aan de orde.

- In 2014 is het Bestemmingsplan Buitengebied Halle-Heide vastgesteld. Het eerder verschenen ontwerp-Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Halle-Heide is daarmee ingetrokken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Helden van de Heide (juni) was er is in 2014 voor de 2e keer, maar wordt niet ieder jaar georganiseerd. Of en wanneer een volgende keer is, is ons nog niet bekend.

- Het Heidefeest (gedurende 4 dagen eind augustus) is volgens de website "het áller-gezelligste dorpsfeest van de hele Achterhoek".

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De inwoners hebben in 2005 zelf 2 ommetjes aangelegd in de buurtschap; het Schoolpad en het GertJanspad.

- Tevens is een boekje over Halle-Heide met fietsroute verkrijgbaar bij De Heide Smid en bij de Tolhut.

Terug naar boven

Eten en drinken

Biologisch Dynamische Boerderij Ruimzicht
De familie Koskamp begon in 1930 een bedrijf met koeien, varkens, kippen en een hoogstamboomgaard. Een duidelijk gemengd bedrijf. De 2e generatie intensiveerde en specialiseerde en groeide van 10 naar 20 hectare. Met de huidige 3e generatie (Gerjo en Annet) waait de wind uit een andere hoek. Sinds 1998 wordt er biologisch geboerd op ruim 40 hectare met melkvee als hoofdtak en in 2002 is overgegaan op Biologisch Dynamische bedrijfsvoering. De melkkoeien van Boerderij Ruimzicht zijn gehuisvest in een Heuvelstal. Dit is een unieke stal waarvan er in Nederland nog maar 2 te vinden zijn. In de zomerperiode kunt u hier elke donderdag om 14.30 uur meer over horen door deel te nemen aan de rondleiding.

De melk van Boerderij Ruimzicht gaat naar een kleine melkfabriek 'Aurora' in Ottersum, waar de melk samen met die van 14 andere biologische boeren uit de regio wordt verkaasd. Onder de naam 'Aurora Gold' is de kaas te vinden in natuurvoedingswinkels in Nederland en Duitsland en ook in de boerderijwinkel van Boerderij Ruimzicht. Naast kaas en vlees van eigen bedrijf worden hier ook andere biologische producten uit de streek verkocht en natuurlijk de overheerlijke biologisch dynamische groenten die tuinder Fred Beijleveld hier op 2 hectare grond teelt.

Boerderij Ruimzicht wil nieuwe bedrijvigheid, nieuwe producten, nieuwe ideeën, werkgelegenheid en levendigheid op het platteland creëren. Een plek voor iedereen. Daarom is men in 2005 ook gestart met 'Zorgboerderij Ruimzicht'. Kortom, een bedrijf in ontwikkeling waarbij men de betrokkenheid van de consument bij de landbouw, de voedselproductie, het bedrijf en de plannen wil vergroten. Ruimzicht wil een inspiratiebron zijn. De omgeving en de boerderij nodigen hier ook toe uit. Deze inspiratie werkt aanstekelijk voor iedereen die er komt: klant, recreant, participant, medewerker of hulpvrager.

De biologisch-dynamische landbouw houdt voor en tijdens het verbouwen van de gewassen in alle opzichten rekening met de invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw. Het is een productiemethode waarin bodemvruchtbaarheid van de natuurlijke groei centraal staat. Het landbouwbedrijf wordt daarbij als organisme opgevat, waar bedrijfsvreemde elementen zo veel mogelijk vermeden worden. Vandaar dat een biologisch-dynamisch bedrijf naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren streeft.

Diversiteit geldt zeker voor boerderij Ruimzicht, een bedrijf dat opvalt door compleetheid: melkveehouderij, tuinbouw, natuurontwikkeling, recreatie, werkgelegenheid en een eigen energie- en waterhuishouding. Deze verbreding is naast een wens ook gewoon pure noodzaak: het is risicospreiding, want veel geld levert deze bijzondere manier van boeren nog niet op. Wat volgens Koskamp zou helpen, is een betere melkprijs. Hij pleit dan ook voor fairtrademelk. Zolang die er nog niet is, kan Koskamp geen extra personeel aannemen, en moet hij het meeste werk zelf doen. Dat is zwaar, maar hij kan en wil het niet anders doen. Zo is het goed, is zijn rotsvaste overtuiging. Hij wordt daarbij geholpen door zijn spiritualiteit: die houdt hem, z’n gezin, de dieren, de boerderij en de bedrijfsvoering gezond. Gerjo Koskamp heeft met zijn boerderij Ruimzicht de Ekoland Innovatieprijs 2010 gewonnen. Zie verder de reportage van Vara's Vroege Vogels over boerderij Ruimzicht, maart 2010, n.a.v. het winnen van de Ekoland Innovatieprijs 2010.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging Halle-Heide.

Reactie toevoegen