Lintelo

Plaats
Buurtschap
Aalten
Achterhoek
Gelderland

lintelo_plaatsnaambord_kopie.jpg

Lintelo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. De buurtschap valt onder het dorp Aalten. De kern van buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Lintelo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten. De buurtschap valt onder het dorp Aalten. De kern van buurtschap heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

lintelo_op_kaart_openstreetmap.jpg

De buurtschap Lintelo ligt direct W van Aalten. Het centrum van de buurtschap ligt rond de kruising van de Gendringseweg met de Navisweg, Brakenweg, Halteweg en Schooldijk. (© www.openstreetmap.org)

De buurtschap Lintelo ligt direct W van Aalten. Het centrum van de buurtschap ligt rond de kruising van de Gendringseweg met de Navisweg, Brakenweg, Halteweg en Schooldijk. (© www.openstreetmap.org)

lintelo_wenninkmolen.jpg

Dé blikvanger van buurtschap Lintelo is de fraaie Wenninkmolen. De molen is in 1860 gebouwd voor de familie Wennink, wat de naam van de molen verklaart. Bezichtiging en rondleidingen: vrijwel elke zaterdagmiddag van 13:30-17:00 uur.

Dé blikvanger van buurtschap Lintelo is de fraaie Wenninkmolen. De molen is in 1860 gebouwd voor de familie Wennink, wat de naam van de molen verklaart. Bezichtiging en rondleidingen: vrijwel elke zaterdagmiddag van 13:30-17:00 uur.

Lintelo

Terug naar boven

Status

- Lintelo is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Aalten.

- De buurtschap Lintelo valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Aalten.

- De kern van buurtschap Lintelo heeft een 'bebouwde kom' en heeft daarom blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Lintel.

Oudere vermeldingen
1365 Lyntlo, 1381-1383 to Lintelo, eind 14e eeuw Lintloe, 1883 Linteloo. Op de gemeentekaart van Aalten van 1867 is sprake van de plaatsnamen Lintelo ten Noorden en idem ten Zuiden.

Naamsverklaring
"Samenstelling van de boomnaam linde en lo 'licht, open bos', betekent 'lindenbos'."(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Lintelo ligt direct W van Aalten. Het centrum van de buurtschap ligt rond de kruising van de Gendringseweg met de Navisweg, Brakenweg, Halteweg en Schooldijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Lintelo 127 huizen met 1.062 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap volgens de gemeentesite ca. 60 huizen met ca. 150 inwoners, maar daarmee zitten zij net als bij de buurtschap IJzerlo erg aan de lage kant. Vermoedelijk hebben zij ook hier alleen de kern (de 'bebouwde kom') van de buurtschap geteld en het buitengebied niet meegeteld. De buurtschap heeft naar schatting ca. 200 huizen met ca. 500 inwoners (mede gezien het ledental van de lokale oranjevereniging).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Uuthuuskes
"TROTS is misschien wel het beste woord dat ik, Arjan Heersink, kan bedenken als ik vandaag, 9 oktober 2021, samen met Jan Gussinklo van Lintelo's Belang (LB) een bloemetje en het officiële welkomstpakketje voor nieuwe inwoners van onze buurtschap kom brengen aan Babet Bollen. Al sinds jaar en dag zet LB zich in voor woningbouw, maar dit project was een hele speciale!

We praten over voorjaar 2018 als Jan en ik van de gemeente de mogelijkheid krijgen om te kijken of we iets kunnen doen aan de 'rotte kies' in Lintelo; het terrein van de oude kleuterschool. Dit was een braakliggend terrein dat om meerdere redenen niet verkocht werd en was één grote onkruidbende geworden. Onze insteek vanaf het begin was dat er iets voor jongeren moest komen, maar wat? En hoe? Dus het pionieren kon beginnen! We hebben gesproken met jongeren, met én zonder de gemeente om te kijken wat de wensen waren, we zijn bij beurzen geweest, bij toeleveranciers geweest in heel Nederland van kleine woningen (zoveel was ons duidelijk, het moesten kleine en betaalbare woningen worden), veel schetsen gemaakt, en even zoveel schetsen weggegooid, elke optie hielden we open en we wilden alles bekijken.

Een paar keer in de week spraken Jan en ik elkaar, thuis of aan de telefoon, zoveel zelfs dat de kinderen zich afvroegen waar 'meneer Jan' was als hij eens een week niet bij ons was geweest. We kwamen steeds verder, maar hoe dichter we bij de eindstreep kwamen, hoe moeilijker het werd. We hadden jongeren, we hadden investeerders, we hadden grond en tóch lukte het niet. De belangrijkste reden zat hem in de noemer 'tijdelijk', waardoor het geen koopwoningen konden worden en investeerders het niet rendabel konden maken. OEFFF. Zoveel energie en tijd gestopt in een project wat er dan toch niet lijkt te gaat komen...

In oktober 2019 hebben we op het gemeentehuis aan Ted Kok uitleg gegeven dat we het niet gingen redden om iets te realiseren... maar wat ons niet lukte heeft de gemeente opgepakt en het wél laten lukken! Vanaf eind 2019 is er extreem veel overleg geweest met gemeente en de belangenverenigingen en ja, de term tijdelijk is in de tussentijd wat langer geworden, maar de gemeente heeft het aangedurfd om de investering wél te doen. Er moest erg veel gebeuren, want er zat een vreselijke strakke planning achter, er moest een ontwikkelcommissie samengesteld worden, een aanbestedingscommissie, een Wooncooperatie, en tussendoor 'even' overleggen met elkaar wat er precies moest gebeuren. De strakke planning werd mogelijk gemaakt door het principe; we gaan simultaan werken en niet volgordelijk (voor insiders; deze mooie zin kwam van MV). Dit werkte erg goed, er werd van alles tegelijkertijd geregeld, waardoor het zeer voortvarend liep. De coronacrisis en de levertijden van bouwmaterialen hebben helaas voor wat vertraging gezorgd, maar 1 jaar en 9 maanden na de eerste vergadering over de 'Uuthuuskes' (zo is de naam geworden van deze huisjes) is het een feit: ze staan er!

Ik vind het nog steeds bewonderenswaardig om te zien hoeveel energie er door vrijwilligers en medewerkers van de gemeente is gestopt in dit project om het te laten slagen. Het ging niet vanzelf, maar als je ziet wat het eindpunt is, dan is het prachtig om te zien dat het gelukt is. De neuzen stonden dezelfde kant op en dan kun je veel bereiken. Problemen waren er wel, maar er werd gezorgd voor een oplossing, zowel tijdens het overleg met elkaar als op het gebied van Ruimtelijke Ordening, want daar hebben ze absoluut gedacht in mogelijkheden! We willen allemaal dat onze buurtschappen leefbaar blijven, maar alleen samen kunnen we dat bereiken. Ik weet zeker dat ik ook namens Jan spreek dat het erg veel voldoening geeft als je vandaag hoort hoe blij Babet er mee is en dat we wat hebben kunnen betekenen voor jongeren en voor Lintelo. Dat maakt dat ik me toch wel een beetje TROTS voel..." Aldus Arjan Heerink op de Facebookpagina van LB d.d. 9-10-2021.

Woonvisie
De gemeente Aalten is anno 2021 doende met het opstellen van een Woonvisie voor het grondgebied van de gemeente voor de komende jaren. Lintelo's Belang wil de gemeente uiteraard meegeven welke aspecten voor hun buurtschap van belang zijn, om dat in de Woonvisie te kunnen meenemen, en heeft daarom het volgende gevraagd aan de inwoners: "Heeft u een redelijk concrete woonwens voor onze buurtschap, maak het dan voor 24 september 2021 aan ons kenbaar. Waar kunt u aan denken: bijv. jongeren die graag een nieuwe starterwoning zouden willen kopen (of huren) in onze buurtschap; mensen op leeftijd die graag iets kleiner willen wonen (nieuwbouw) maar liefst wel in hun eigen buurtschap Lintelo; mensen die een woning zouden willen splitsen (bijv. met de kinderen); een woning zetten op de plaats van een leegstaande agrarische bebouwing (rood voor rood); leegstaande vierkante meters willen slopen en verkopen voor bebouwing op een andere locatie;

jongeren die zelf een boerderij willen kopen, deze willen splitsen en willen bewonen met een ander (jong) stel (stellen); een ZZP-er die een vrijstaande woning wil kopen en daar ook een werkplaats bij wil hebben; of een andere woonwens die u heeft. In het gunstigste geval zouden er bijvoorbeeld ook “matches” kunnen ontstaan tussen “vragers” en “aanbieders”. Wat gaan wij met eventuele aanmeldingen doen? We gaan deze inventariseren en deze wensen geanonimiseerd met de gemeente bespreken. Het betreft hier een inventarisatie van woon- en bouwwensen. HIeraan kunnen geen toezeggingen worden ontleend. Hoe concreter wij als inwoners van Lintelo kunnen aangeven wat onze wensen zijn, hoe concreter de gemeente kan onderzoeken wat er nodig is om - indien mogelijk - uitvoering te geven aan deze wensen."

Dorpsontwikkelingsplan (DOP)
In oktober 2021 is het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Lintelo, de visie voor de buurtschap voor de komende tien jaar, in het Kulturhus gepresenteerd. Mitchell Somsen treedt op als woordvoerder, hij legt uit hoe het DOP tot stand is gekomen. "Vanuit Lintelo's Belang (LB) en het Kulturhus is de opdracht gedaan. De werkgroep Toekomstvisie is in het leven geroepen om het tienjarenplan vorm te geven. Omdat het de bedoeling is dat het plan door zo veel mogelijk Linteloërs gedragen wordt is geprobeerd om een brede afspiegeling, van jong tot minder jonge inwoners, in de werkgroep te plaatsen." Op de startbijeenkomst van 2019, die druk bezocht is, hebben inwoners de kans gekregen om wensen en ideeën naar voren te brengen. Deze zijn door de werkgroep Toekomstvisie geordend en in het naslagwerk verwerkt. “We hebben van de gemeente Aalten een projectsubsidie ontvangen voor het maken van dit plan, om een solide basis te leggen om onze buurtschap de komende tien jaar bruisend te houden.”

In het DOP worden zes thema’s behandeld: Kulturhus en verenigingen, ondernemers en werkgelegenheid, onderwijs en jeugd, toerisme, recreatie en verkeer, wonen en welzijn. Deze zes zijn weer onderverdeeld in speerpunten. “Het DOP beschrijft de huidige situatie, een stukje geschiedenis, het verwerven van draagvlak, de samenstelling van de werkgroep Toekomstvisie en welke voorstellen en ideeën vanuit de Lintelose bevolking zijn gekomen. Daarna worden stap voor stap de thema’s behandeld. Ten slotte wordt aangegeven hoe de plannen worden uitgerold. De werkgroep Toekomstvisie is nu klaar, de uitvoerende werkgroepen, die elkaar op verschillende vlakken overlappen, gaan nu aan de slag!”

Leden van de diverse subwerkgroepen geven uitleg over de thema’s. Over Kulturhus en verenigingen wordt onder andere aantrekkelijkheid en uitstraling en activiteiten genoemd. En het betrekken van de jeugd bij de plannen. Bij het thema ondernemers en werkgelegenheid komen items als startende ondernemers en stageplekken ter sprake. Ook wordt hier gepitcht dat er ruimte moet blijven voor agrarische ondernemers. 'Onderwijs en jeugd' benadrukt het belang van behoud van de basisschool en het uitbouwen van Jolo. Team toerisme, verkeer en recreatie komt naar voren met hesjes aan, hier wordt gesproken over de gevaarlijke situatie van de Halteweg/Varsseveldsestraatweg, openbaar vervoer en wandel- en fietspaden. De pitch over thema wonen gaat over rood-voor-rood regelingen, starterswoningen en woningsplitsing. Welzijn ten slotte, “als je je niet wel voelt kun je het wel schudden”. Hier gaat de pitch over aangepast vervoer, wonen met ondersteuning en de dagopvang bij een zorgboerderij.

Wethouder Kok spreekt de aanwezigen toe, hij geeft een groot compliment aan de samenstellers van het DOP, vooral op de manier waarop de werkgroep Toekomstvisie is doorgegaan ondanks de beperkingen rondom corona. “Het complete spectrum komt aan bod, wij zijn daarom ook met alle vier de wethouders hier, in onze portefeuilles komen jullie thema’s voor. Wat betreft wonen, we komen op zeer korte termijn naar buiten met mooie plannen. Het strikje ‘financiën’ is niet altijd even makkelijk, de middelen vanuit het Rijk maken een steady beleidsvoering moeilijk. Maar jullie plannen zien er fantastisch uit, we hopen over drie, vier jaar over de voortgang te horen, of alle ontwikkelingen goed in gang zijn gezet. Heel veel succes allemaal!”

LOG
Een deel van Lintelo is aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Kort gezegd komt dat erop neer dat op specifieke plekken in de buurtschap uitbreiding en/of nieuwvestiging van intensieve veehouderij mogelijk wordt gemaakt.

Bestemmingsplan
Bestemmingsplan kern Lintelo.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Dé blikvanger van buurtschap Lintelo is de fraaie Wenninkmolen (Gendringseweg 27). De molen is in 1860 gebouwd voor de familie Wennink, wat de naam van de molen verklaart. De molen was tot 1920 in handen van deze familie. Sinds 1973 is de molen eigendom van de familie Nijland. In 1984 is de molen gerestaureerd. In december 2007 is de molen overgedragen aan de Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen. De roeden van de molen hebben een lengte van 23,88 meter. De buitenroede is een ingekorte potroede en heeft Oudhollands hekwerk met zeilen. De molen heeft één koppel maalstenen op de begane grond. Dit omdat er in 1936 namelijk een machinekamer gebouwd werd voor een zuiggasmotor, die later vervangen is door een elektromotor.

Sinds 1980 is alleen de windkracht (door middel van enkele extra overbrengingen) weer de enige bron van aandrijving. Vrijwillig molenaars stellen de molen regelmatig in bedrijf. Site van de Wenninkmolen. "Bezichtiging en rondleidingen: vrijwel elke zaterdagmiddag van 13:30-17:00 uur. Als de blauwe molenvlag uithangt is er iemand aanwezig. Verder op afspraak. Bel daarvoor molenaar Martie te Brake, tel. 0543-451867, of stuur een bericht via onze Contactpagina. Op afspraak zijn ook actieve rondleidingen mogelijk, eventueel ook in het Engels of Duits. Dus ook voor bedrijven of familie met buitenlands is een bezoek aan de molen beslist het bezoeken waard."

Een windmolen was en is van zichzelf al milieuvriendelijk door de wind-aandrijving. Het icoon van Lintelo wordt nu ook nog milieuvriendelijk verlicht. In de jaren tachtig werd alleen in het weekend de verlichting aangezet - met een totaal vermogen van 3000 watt. Na de overdracht in 2007 aan Stichting tot Behoud van de Wenninkmolen brandde de verlichting dagelijks, maar wel met de helft van het vermogen, namelijk 1500 watt. In 2015 is Wildkamp Aalten benaderd voor advies. Wildkamp adviseerde om de oude verlichtingsarmaturen te vervangen en zo de energiekosten te verlagen met AduroLight High Quality LED ABS schijnwerpers. Met 3 van deze schijnwerpers van elk 100 watt wordt de molen nu goed verlicht en zijn de energiekosten tot 20% teruggebracht. Daarnaast is er een tijdklok met lichtsensor geplaatst, zodat de verlichting altijd op tijd tijdens de schemering aangaat en om 23.30 uur altijd uitgaat. De aanschafkosten van de LED verlichting zijn voor 1/5 deel gefinancierd door Wildkamp Aalten middels een korting op de verkoopprijs, voor 3/5 deel door Aannemersbedrijf Nijland, dat altijd al het grootste gedeelte van de energierekening voor zijn rekening nam, en voor 1/5 deel door de stichting zelf.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Wij zijn de oranjeverenging voor en door de inwoners van de buurtschap Lintelo bij Aalten. De vereniging telt ongeveer 500 leden. Het lidmaatschap kost € 5.- per jaar en voor jongeren onder de 16 jaar € 2.50 en onder de 10 jaar is het gratis. Hiervoor krijg je korting op de entree en diverse informatie en uitnodigingen van onze vereniging thuis gestuurd. Het doel van onze vereniging is het creëren en het organiseren van gezelligheid en saamhorigheid bij de inwoners van Lintelo en omstreken. Hiervoor organiseren wij een aantal activiteiten, te weten: het Zomerfeest, 3 dagen lang, meestal het laatste weekend van augustus. Met o.a. een toneelavond, een thema avond, een feestavond, koningschieten etc. etc., voor elk wat wils; een gezellige avond in juni, in het verleden met fietstocht en in 2013 een apreskiavond en in 2014 de Lintelse bandjes avond; Koningsdag, een hele dag activiteiten rond het Kulturhus; samen met de zusterverenigingen van het Kulturhus organiseren wij begin januari een Nieuwjaarsborrel. Ook als je geen lid bent, ben je van harte uitgenodigd bij deze activiteiten. Veel plezier op onze Facebookpagine en wij hopen je te ontmoeten bij onze activiteiten."

Terug naar boven

Beeld

- Filmpje met een impressie van de buurtschap Lintelo.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lintelo (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit de buurtschap van Lintelo's Belang op Facebook.

- Belangenorganisatie: - "Lintelo's Belang (LB) is de neutrale belangenvereniging van de buurtschap, zonder politieke kleur. LB stelt zich tot doel de belangen van alle Linteloërs te behartigen. De aktiviteiten van de vereniging zijn onder andere: aanspreekpunt van de gemeente Aalten voor ontwikkelingen met betrekking tot onze buurtschap; het ontwikkelen van initiatieven in het algemeen belang van onze buurtschap; meewerken aan projecten in onze omgeving; deelname aan het Platform Aalten, een overleg- en samenwerkingsverband van alle lokale gemeenschapshuizen, belangenverenigingen en de Zorgcoöperatie in de gemeente Aalten. De deelnemers in het platform willen elkaar versterken door onderlinge samenwerking en kennisoverdracht. Maar ook in het kader van o.a. burgerparticipatie een klankbord zijn voor de gemeente Aalten; afvaardiging in Stichting Samenwerkend Actief Aaltens Platteland (SAAP). Deze stichting heeft ten doel het stimuleren en ondersteunen van het proces van plattelandsvernieuwing en plattelandsontwikkeling in de gemeente Aalten, onder andere op het gebied van landbouw, leefbaarheid, recreatie en toerisme, natuur en landschap, cultuurhistorie en economie; organisatie ledenvergadering; onderhoud AED.

De ontwikkelingen zijn ook in Lintelo niet stil blijven staan. Denk aan veranderende wegen, woningbouw, bouw van Kulturhus enz. enz. De mening van de inwoners horen wij graag! LB wil graag van u horen wat u in deze tijd belangrijke zaken vindt voor de ontwikkeling van onze en uw buurtschap. Waar zou naar uw mening LB zich voor in moeten zetten? Of wat zijn zaken van algemeen belang waarbij LB kan ondersteunen. Uw mening horen wij graag! U kunt contact opnemen met een van de bestuursleden. Of mailen naar ons mailadres lintelosbelang@gmail.com."

- Kulturhus: - Kulturhus Lintelo is een multifunctioneel gebouw voor de inwoners van deze buurtschap en omgeving. Het Kulturhus was een van de eerste Kulturhusen in deze regio en is in 2008 geopend door Koningin Maxima, toen nog prinses. Sindsdien is het een verbindende factor in de buurtschap. Een plek waar heel veel clubs en activiteiten een onderkomen vinden. Allemaal gerund door vrijwilligers, en een plek waar men elkaar ontmoet, en waar men samen de schouders eronder zet om ook in de toekomst een gezond Kulturhus te hebben. Het verenigingsgebouw en de basisschool vormen de kern van het Kulturhus. Het is het middelpunt van een bloeiend verenigingsleven. Het Grand Café is een ideale plek voor contacten binnen de gemeenschap en natuurlijk als tussenstop bij je wandel- en fietstochten. Op de site van het Kulturhus vind je ook de gegevens van alle verenigingen in de buurtschap.

In 2018 had het Kulturhus grote moeite om de jaarlijkse erfpacht aan wooncorporatie Woonion te kunnen blijven voldoen, die men in 2008 was overeengekomen in ruil voor de forse investeringen die Woonion destijds in het Kulturhus had gepleegd. Woonion stelde voor dat de erfpacht kon worden afgekocht, maar dat vergde een forse som geld die het Kulturhus niet in de binnenzak had zitten. Het bestuur klopte aan bij de in Lintelo woonachtige ondernemer Hans Beele, oprichter en directeur/eigenaar van Beele Engineering, een bedrijf gespecialiseerd in oplossingen tegen brand- en watergevaar. In dat kader heeft hij in Aalten recentelijk Sealing Valley gerealiseerd, om de verworven kennis over te dragen op jonge mensen die het bedrijf voortzetten. Het is vastgelegd dat het bedrijf in de Achterhoek blijft. "Het is mijn nalatenschap voor de Achterhoek waar de sociale controle, het naoberschap en de veiligheid nog volop aanwezig is", aldus de anno 2018 78-jarige Hans Beele, die nog altijd met een enorme gedrevenheid de hele wereld over vliegt om zijn brand- en waterwerende oplossingen te presenteren.

Beele vindt dat je als ondernemer ook iets terug moet doen voor de maatschappij in de vorm van steun aan het lokale verenigingsleven. Zo is zijn firma onder meer sponsor van voetbalvereniging AZSV. En Kulturhus Lintelo klopte dus ook niet vergeefs bij Beele aan, toen ze toeichtten hoe hoog de nood was. Beele kocht de erfpacht voor het Kulturhus voor 300.000 euro af, wat de exploitatielasten van het Kulturhus flink verlicht. Natuurlijk doet men er alles aan om in de toekomst de exploitatie goed op orde te houden. In dat kader hebben ze onder meer in 2018 horeca-ondernemer Sonja Rietveld aangesteld als beheerder van het Kulturhus en uitbater van de horeca-activiteiten. Sonja en haar partner chefkok Ype Banda bieden in het Grand Café en in de zalen van het Kulturhus nu ook mogelijkheden voor feestjes en partijen.

Ze doen ook catering, en het Grand Café biedt ook daghoreca, er is een à la carte-kaart en er zijn mogelijkheden voor het houden van bijeenkomsten of workshops van bedrijven van binnen en buiten de buurtschap. Een nieuwe loot aan de stam van activiteiten in het Kulturhus is ook het theaterprogramma voor de herfst en winter. Zo doen men van alles om van het Kulturhus een bruisende en levendige plek in Lintelo te maken, waar van alles gebeurt, en waarbij de stichting Kulturhus ook profiteert van de goed draaiende horeca (Sonja huurt het horecadeel en de stichting krijgt tevens een deel van de opbrengst). Het mes snijdt zo dus aan meer kanten.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Klimop bestaat al vanaf 1901, destijds nog onder de naam Christelijke Nationale School te Lintelo. Door de jaren heen is het gebouw verschillende keren verbouwd. Eerst de woning met aansluitend twee lokalen aan de Haltewegzijde, later nog twee lokalen aan de Schooldijkzijde. Tot de jaren tachtig bleef de school zoals veel ouderen hem nog kennen. In de jaren tachtig en negentig volgden vrij kort op elkaar twee ingrijpende verbouwingen. In schooljaar 2002-2003 zijn er plannen ontworpen om te komen tot een zogeheten Brede School. Dit houdt in dat de plaatselijke peuterspeelzaal en kinderopvang geïntegreerd zijn in het schoolgebouw. De opening van de verbouwde school heeft in maart 2006 plaatsgevonden. Er is een modern schoolgebouw ontstaan, aangepast aan de eisen van deze tijd. In augustus 2007 is de school verbouwd en in juni 2008 zijn het gebouw Wilhelmina en de school zowel letterlijk als figuurlijk aan elkaar verbonden en gevormd tot een zogeheten Kulturhus. Op deze manier hoopt de school een grote bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van de buurtschap."

- "Hoeve Lintelo ligt in de gelijknamige buurtschap bij Aalten in de mooie Achterhoek. We hebben de boerderij in 2013 gekocht en hebben er heel veel aan verbouwd. We vinden het erg belangrijk om de authentieke elementen te behouden of te herstellen. Mijn naam is Wendy Ketelaar. Ik woon samen met mijn man Sander, dochter Roos en zoon Finn in onze gezellige boerderij. Ik ben ruim 20 jaar werkzaam geweest als leerkracht basisonderwijs, waarvan vele jaren bij de kleuters. Aangezien ik toe was aan een nieuwe uitdaging buiten het onderwijs, ben ik gestart met Kinderopvang Lintelotje, als gastouder bij ons thuis. Hierin kan ik mijn enthousiasme en liefde voor het werken met kinderen kwijt. Ik vind het geweldig en belangrijk om kinderen te mogen begeleiden in hun ontwikkeling met aandacht voor creativiteit, natuur, dieren en buitenleven. We zijn bij Lintelotje dan ook veel bezig met het buitenleven en alle aspecten die hiermee samenhangen. We hebben thuis veel dieren, waaronder paarden en een pony, een hond, cavia’s, kippen, poezen en ganzen. Ik ben aangesloten bij gastouderbureau Bambi, gastouderbureau Gemoederlijk en gastouderbureau Villa Kroost."

- "Gastouder Vera is een gezellige en huiselijke opvang in buurtschap Lintelo voor kinderen in de leeftijd van 0 t/m 12 jaar. Heerlijk samen naar buiten, spelen in de tuin en alles bekijken en ontdekken wat er om ons heen gebeurt."

- Muziek: - Bij festiviteiten in Lintelo kwam vroeger meestal een muziekkorps uit Varsseveld spelen. Daarin zaten ook enkele Linteloërs. Omstreeks 1919 ontstond daardoor in de buurtschap de behoefte aan een eigen muziekgroep. Het toenmalige hoofd van de school, meester Hillen, was niet alleen een goed hoofdmeester, maar ook een verwoed motorrijder en hij was bezeten van muziek. Onder zijn leiding is in juli 1919 Fanfare Advendo opgericht. In 1975 is het tamboerkorps (de huidige slagwerkgroep) opgericht. En sinds 2004 is er weer een leerlingenorkest bij Advendo. Inmiddels is Advendo uitgegroeid tot een befaamd orkest, dat regelmatig optreedt bij serenades en oranjefeesten in buurtschappen en gemeenten en concerten geeft in het lokale Kulturhus.

- Zorg: - "Activiteitenboerderij Rutgers ligt tussen Lintelo en De Heurne, aan een rustige zandweg, ingeklemd tussen beuken, houtwallen, een kikkerpoel, landbouwgewassen en tuinen. Het is een voormalig biologisch varkensbedrijf, waar nu een aantal geiten, kippen, cavia’s, konijnen, een pony, een hond, een gans en nog één varken deel uit maken van onze boerderij. Wij bieden de mogelijkheid voor dagbesteding voor jong en ouder. Met een “agrarische huiselijkheid” willen wij mensen met persoonlijke aandacht hieraan laten deelnemen. Tevens is er een mogelijkheid om te logeren.

Ons aanbod is in principe voor iedereen. Binnen ons team is ruime ervaring aanwezig voor het werken met mensen, jong en ouder, met: een verstandelijke beperking; psychiatrische problematiek; een autistische stoornis; niet aangeboren hersenletsel; dementie/parkinson; een lichamelijke/somatische beperking; een burn-out; behoefte aan rust en regelmaat; behoefte aan een gestructureerde dagindeling; een vraag naar dagbesteding. Wij bekijken de vraag van ieder mens individueel en proberen daarbij binnen onze mogelijkheden ons aanbod aan te passen op de wensen en behoeften."

- Bedrijfsleven / ondernemen: - "Ondernemend Lintelo is de vereniging voor ondernemers in deze buurtschap. Ons doel is door samenwerking de kracht van onze ondernemers te bundelen en zo samen meer te bereiken."

Reactie toevoegen