Aalten

Plaats
Dorp en gemeente
Aalten
Achterhoek
Gelderland

GL gemeente Aalten in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Aalten in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Aalten in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Aalten

Terug naar boven

Status

- Aalten is een dorp en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- Wapen van de gemeente Aalten.

- De gemeente is in eerste instantie in 1795 ontstaan uit de heerlijkheid Bredevoort (net als de gemeenten Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk). In 1798 worden deze gemeenten weer verenigd in het Ambt Bredevoort. In 1811 wordt dit Ambt Bredevoort weer opgedeeld in de mairieën Winterswijk en Aalten / Bredevoort. In 1813 worden de 2 laatstgenoemden weer aparte zelfstandige gemeenten. In 1818 worden deze weer samengevoegd tot 1 gemeente Aalten.

- De gemeente Aalten is in 2005 vergroot met de gemeente Dinxperlo (met naast het gelijknamige dorp het dorp De Heurne en het grootste deel van de buurtschap Beggelder).

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Aalten.

- Onder het dorp Aalten vallen ook de buurtschappen Barlo, Dale, Haart, Heurne, Hollenberg, IJzerlo, 't Klooster en Lintelo. Bij elkaar zijn dit 8 buurtschappen. De topografische atlas Gelderland (1) vermeldt ook het asielzoekerscentrum Groot Deunk als buurtschap. In de praktijk valt dat echter onder Barlo. Ook 't Villeken dat zij als buurtschap vermelden is dat volgens ons niet, wij hebben de indruk dat dat buurtje onderdeel is van de buurtschap Dale. Onder de gemeente Aalten valt verder vanouds nog het stadje Bredevoort.

- Bij elkaar zijn er in de gemeente Aalten dus 1 stad, 3 dorpen en 9 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
828 kopie 11e eeuw in Aladna, 1138-1139 in Alethnin, 1152 Aladon, 1230 Alethim, 1248 Alethen, 1381-1383 Aelten, 1840 Aalten.

Naamsverklaring
Moeilijk te verklaren. Onjuist is het verband met een boomnaam aal 'abeel'. Ook is gedacht aan het Oudengelse æled, en het Oudsaksische êld 'vuur, brand'. Eerder te vergelijken met Aalden, waarin een plant- of boomnaam wordt herkend, die verwant is met het Oudnoorse alað, 'voeding, spijs', het Oudnoorse aldin 'eetbare boomvrucht', het Oudzweedse alda 'vruchtdragende eik'. De verklaring die uitgaat van het Indo-Europese Alatanâ*, een nederzettingsnaam afgeleid van een waternaam, bij de wortel alat*- 'schitterend, uitbuigend', is vergezocht.(2)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Aalten ligt ZW van Winterswijk en grenst in het Z aan Duitsland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Aalten 742 huizen met 6.368 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 251/2.136 (= huizen/inwoners), de stad Bredevoort 106/902 en de buurtschappen Barlo 74/619, Dale 54/547, Haart 46/390, Heurne 32/274, Lintelo 127/1.062 en IJzerlo 52/438. Tegenwoordig heeft de gemeente Aalten ca. 11.000 huizen met ca. 27.500 inwoners, waarvan ca. 5.000/13.000 in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Aalten, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Geschiedenis van Aalten op Wikipedia.

- Oudheidkundige Werkgemeenschap Aalten - Dinxperlo - Wisch (ADW).

- In 3 rijksmonumentale panden aan de Markt vind je het Onderduikmuseum en het Industriemuseum.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Aalten heeft 28 rijksmonumenten.

- Aalten heeft 77 gemeentelijke monumenten.

- Kerk uit de 15e eeuw met een romaanse 12e-eeuwse toren. De luidklok hangt buiten de toren.

- De christelijk gereformeerde kerk dateert uit 1924.

- Kerkorgels in de gemeente Aalten.

- Aalten’s Oostenrijks Modelspoor Panorama in de buurtschap Hollenberg is geopend op 1e en 2e Pinksterdag en daarna iedere zondag tot eind september. De toegangsprijzen zijn zeer bescheiden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Farm & Country Fair (weekend eind juni).

- Volksfeest (weekend in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Anno 2017 wordt gewerkt aan plannen voor herinrichting van de gebieden Aaltense Goor en Zwarte Veen. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten: Het Aaltense Goor als landschapsreservaat staat centraal; Inrichting en beheer richt zich op de reeds verworven gronden; De insteek is gericht op landschap, waterberging en hydrologisch herstel met respect voor bestaande natuurwaarden; De resterende reeds verworven grond wordt ingezet ten behoeve van kavelruil tezamen met andere beschikbare grond in de omgeving; Landbouw en bewoners in de directe omgeving betrekken bij het beheer middels een nader uit te werken samenwerkingsvorm.

Staatsbosbeheer, LTO Noord afdeling Oost Achterhoek, gemeente Aalten, gemeente Oude IJsselstreek, provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel werken samen met de bewonerswerkgroep en andere belangenorganisaties aan het project. Het doel is om te komen tot een haalbaar en betaalbaar plan, dat voor alle partijen een verbetering is ten opzichte van de huidige situatie. Door landbouw, water, natuur, recreatie, cultuurhistorie, landschap en leefbaarheid meer op elkaar af te stemmen, wordt het gebied nog aantrekkelijker.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's van Aalten op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aalten (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Aalten.

- Zorg: - Zorghoeve Activiteitenboerderij Rutgers.

Reactie toevoegen