Ruurlosebroek

Plaats
Buurtschap
Berkelland Oost Gelre
Achterhoek
Gelderland

ruurlosebroek_brooksfeest_2016_zoepen_of_verzoepen.jpg

Tijdens het Brooksfeest 'Zoepen of Verzoepen' (weekend eind april of begin mei) gaat Ruurlosebroek uit zijn dak, met allerlei sport- en spel activiteiten en 2 goeie live bands. Op de foto de feestcommissie met de banner voor het Brooksfeest 2016.

Tijdens het Brooksfeest 'Zoepen of Verzoepen' (weekend eind april of begin mei) gaat Ruurlosebroek uit zijn dak, met allerlei sport- en spel activiteiten en 2 goeie live bands. Op de foto de feestcommissie met de banner voor het Brooksfeest 2016.

Ruurlosebroek

Terug naar boven

Status

- Ruurlosebroek is een buurtschap en streek in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, in grotendeels gemeente Berkelland (t/m 2004 gemeente Ruurlo), deels gemeente Oost Gelre (t/m 2004 gemeente Lichtenvoorde).

- De buurtschap Ruurlosebroek valt voor de postadressen grotendeels onder het dorp Ruurlo en voor het Oost Gelrese deel onder het dorp Zieuwent en wellicht ook nog deels onder het dorp Mariënvelde.

- De buurtschap Ruurlosebroek werkt op veel gebieden samen met buur-buurtschap De Bruil.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve benamingen
De buurtschap Ruurlosebroek wordt in de volksmond kortweg 't Broek of Het Broek genoemd of, in het dialect, 't Brook.

Naamsverklaring
Genoemd naar de liggng nabij Ruurlo. Het element broek staat voor de - oorspronkelijke - ligging in 'moerassig land', preciezer gezegd: 'laaggelegen, slecht afwaterend, veelal drassig of onderstaand grasland'. Het woord is etymologisch verwant met het Nieuwengelse brook 'beek'. Een 15e-eeuws glossarium omschrijft broek met het Latijnse palus 'zompland'. Als het moeras werd drooggelegd, werd het meestal gebruikt als gemeenschappelijk hooiland, terwijl de benaming broek gehandhaafd bleef.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Ruurlosebroek ligt ZO van Ruurlo, tussen de N312 naar Mariënvelde en de N319 naar Groenlo.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Artikel over de geschiedenis van o.a. het Ruurlosebroek (Word-document), geschreven door en voor de jeugd in Ruurlo.

- Het Ruurlosebroek was oorspronkelijk een aparte marke, dus los van de marke Ruurlo.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2007 opgerichte Stichting Belangenbehartiging Het Broek (SBBB) (voor zover ons bekend niet met een site of pagina op het internet aanwezig) zet zich in voor de belangen van de buurtschap Ruurlosebroek. Het betreft bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen, voorzieningen en veiligheid. Actuele onderwerpen zijn o.a. de mogelijke aanleg van een glasvezelnetwerk, en Buurtpreventie ’t Broek en De Bruil. Dit project heeft als doel het veiliger maken van de buurt (qua diefstal, woninginbraken, dierenmishandeling en vernieling). Er wordt gebruik gemaakt van Whatsapp groepen en men handelt volgens SAAR (Signaleren, Alarmeren, Appen, Reageren).

- Rond 2005 zijn in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg 136 zogeheten Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) vastgesteld. Dit zijn gebieden waar intensieve veehouderijen, die elders 'in de weg zitten' omdat ze bijvoorbeeld te dicht op woonbebouwing zitten of de totstandkoming van grotere aaneengesloten natuurgebieden in de weg staan, zich zouden moeten kunnen hervestigen. Ook in het Ruurlosebroek e.o. is zo'n LOG aangewezen. Volgens inwoners van dit gebied is hier echter geen plaats voor intensieve veehouderij. Ze dienden daarom in 2008 bij de gemeente Berkelland een gezamenlijk bezwaarschrift in tegen de conceptversie Ruimtelijke Visie Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's). De visie bevat zoeklocaties voor nieuwe intensieve veehouderijen in dit gebied.

Volgens een rapport van de bewoners beperken deze de groeimogelijkheden van de bedrijven die er nu al zijn, zorgt het voor waardedaling van de woningen, gaan natuur en landschap er op achteruit door meer wegen en verkeer, en zijn er risico's m.b.t. stankoverlast en de volksgezondheid. Voor nadere informatie zie het eind 2010 vastgestelde Bestemmingsplan Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG's) Mariënvelde en Ruurlosebroek (voor zover gelegen in de gemeente Oost Gelre) en de zienswijze op de LOG's en het ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2012 gemeente Berkelland door Stichting Belangenbehartiging Het Broek en een 60-tal mede-ondertekenaars, d.d. 28-1-2013. Kennelijk zijn de protesten succesvol geweest, want hier lezen wij dat het LOG Ruurlosebroek is 'afgeschaft' (overigens zijn vele LOG's elders in het land - in verband met gelijksoortige bezwaren als hier - ook ingetrokken).

Kennelijk hebben de bezwaarmakers doorgeprocedeerd tot aan de Raad van State, want die heeft in 2014 het ontwerp Bestemmingsplan 'vernietigd', omdat de milieueffectrapportage (MER) niet deugde; de gevolgen voor het milieu van de uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven waren onvoldoende onderzocht, zo oordeelde zij (wat allicht - mede - betrekking zal hebben gehad op de plannen voor het LOG Ruurlosebroek). De gemeente moest dus haar 'huiswerk' overnieuw doen. In 2015 besluit de gemeenteraad tot het instellen van een onderzoek naar hoe het, ondanks de jarenlange voorbereidingen, zover heeft kunnen komen, om daarvan te leren voor toekomstige vergelijkbare situaties. Inmiddels ligt er anno 2017 een herzien ontwerp Bestemmingsplan Buitengebied 2016 gemeente Berkelland.

- Eind augustus 2010 was Het Broek door overvloedige regenval weer even het moerassige gebied dat het oorspronkelijk was. Volgens wetenschappers komt het maar eens in de 3000 jaar voor dat er zo veel regen in zo'n korte tijd valt als toen. Ook volgens het waterschap was het een uitzonderlijke situatie en gaan de moerassige tijden van vroeger in dit gebied niet terugkeren. - Filmpje wateroverlast Ruurlosebroek eind augustus 2010.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Brooksfeest 'Zoepen of Verzoepen' (weekend eind april of begin mei) is het jaarlijkse feest van buurtschap Ruurlosebroek, met sport en spel (w.o. vogelschieten en -gooien) en op beide avonden een goede live band (deels) uit de regio. In 2018 worden dat Half Um Half en The Dirty Daddies. Zo'n evenement loopt niet vanzelf op rolletjes. Naast de organisatie zijn daar heel veel vrijwilligers voor nodig; voor de opbouw, tijdens het evenement zelf en na afloop om alle zooi weer op te ruimen zodat alles weer in de oude staat wordt achtergelaten. Gelukkig zijn die vrijwilligers er in Ruurlosebroek ook. De organisatie is daar natuurlijk blij mee en verwoordt dat als volgt: "Wij vonden het fantastisch te zien dat er de afgelopen week zoveel mensen de handen uit de mouwen hebben gestoken om het bestuur te helpen bij het realiseren van het Brooksfeest 2017! Alle dagen kwamen er mensen helpen: tijdens het opbouwen, op het Brooksfeest zelf en vandaag bij het opruimen! Door jullie inzet kunnen wij ons motto 'met mekare, veur mekare' ook echt waar maken! Namens het hele bestuur dus een dikke pluim voor alle vrijwilligers die zich hebben ingezet om het Brooksfeest wederom tot een succes te maken!"

- De Brookse Buurtjes is een wagenbouwgroep in Ruurlosebroek, die jaarlijks een mooie wagen bouwt om daarmee mee te doen aan de Allegorische Optocht tijdens het Septemberfeest in Ruurlo.

- Op een zondag in oktober is er de Brookse Harmonicadag in café Mentink, met optredens van harmonica-artiesten uit de regio.

- Dankzij de bereidwillige medewerking van vele inwoners van de buurtschappen Ruurlosebroek / Het Broek en De Bruil, is er in een weekend in oktober (in 2018 voor de 5e keer) het evenement 'Broek en Bruil verlicht'. Langs de route van ca. 45 km vind je ca. 250 verlichte objecten zoals boerderijen, huizen en gebouwen. Met behulp van een boekje en reflecterende pijlen kan de route worden gevolgd. De mooist verlichte objecten komen in aanmerking voor een van de prijzen. Ook creativiteit wordt beloond. Op alle drie de avonden kun je tussen 19.30 en 21.00 uur starten aan de Muldersweg (ingang Tolhutterweg) en aan de Goudvinkendijk (ingang Groenloseweg). De routeboekjes zijn op deze startplekken verkrijgbaar voor €5 per boekje/vervoermiddel. Onderweg kun je tegen een kleine vergoeding een lekkere versnapering voor in de auto kopen.

- Spooktocht (op een zaterdag eind oktober).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2016 is er Schietbaan ’t Ruurlose Broek, waar je kleduiven kunt schieten. Je kunt er terecht voor de volgende disciplines: Olympisch Skeet, Sporting Skeet, Sporting Trap, Compak parcours en Jachtbaantje.

- De basisschool van Ruurlosebroek, de Koekoekschool, aan de Groenloseweg, is in 1982 gesloten en opgegaan in de basisschool van buur-buurtschap De Bruil. De Broekse toneelvereniging Tot Nut en Genoegen (TNEG), lokaal ook bekend als het 'Brooks Toneel', heeft ter herinnering aan de school in 1995 - ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan - aan de Brookse gemeenschap een oude schoolbank uit de jaren dertig geschonken als picknickbank, op de plek waar de school heeft gestaan. Op een plaquette op de bank staat het toepasselijke gedicht: 'Voor het Ruurlose Broek hier een bank, ter herinnering aan de Koekoekschool als dank. Waar u nu uw rust vindt, speelde vroeger menig kind'. In 2011 is de bank door vandalen vernield. De toneelvereniging heeft de bank toen laten restaureren en in 2012 teruggeplaatst. In 2016 is de bank wederom door vandalen vernield.

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Het Broek en Omstreken. - Buurtvereniging Het Broek e.o. op Facebook.

- Sport: - Klootschietersvereniging 't Broek in Ruurlosebroek is opgericht in 1978. Vanaf het begin is de vereniging een hechte club mensen die op diverse niveau's op een gezellige manier met de sport bezig is. Er zijn diverse teams actief binnen de AKF competitie. De jeugd is goed bezig in gemengde teams in de gezamelijke veldcompetitie. Tevens organiseren ze wedstrijden binnen de vereniging. De jeugd wordt begeleid en getraind door enthousiaste en gediplomeerde trainers. KV 't Broek is een kleine maar gezellige vereniging die elk jaar een feestavond organiseert voor alle leden en partners en natuurlijk de sponsoren. De vereniging heeft gebruikt wedstrijdmateriaal te koop dat door slijtage voor de meeste competitiespelers te klein is geworden, maar nog prima geschikt is voor recreatief gebruik.

Ga je met een groepje mensen een dagje uit, denk dan ook eens aan het klootschieten in het landelijke Ruurlosebroek. De vereniging verzorgt graag een rondje klootschieten voor je gezelschap, wat je eventueel kunt combineren met een lekker hapje en drankje bij Café-Restaurant De Duif.

Reactie toevoegen