Sint Isidorushoeve

Plaats
Dorp
Haaksbergen
Twente
Overijssel

sint_isidorushoeve_combinerace_kopie.jpg

Hoevenaren staan voor niets. Zo introduceren ze in 1995 de combinerace in Nederland door op zes diepladers 21 van die monsters uit het buitenland hierheen te slepen. Inmiddels is het een heuse NK-competitie geworden, op vijf locaties in het land.

Hoevenaren staan voor niets. Zo introduceren ze in 1995 de combinerace in Nederland door op zes diepladers 21 van die monsters uit het buitenland hierheen te slepen. Inmiddels is het een heuse NK-competitie geworden, op vijf locaties in het land.

Sint Isidorushoeve

Terug naar boven

Status

- Sint Isidorushoeve is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Haaksbergen.

- Het dorp Sint Isidorushoeve heeft geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom 'in' Haaksbergen. In de praktijk is het natuurlijk wel degelijk een woonplaats en dorp, met officiële (blauwe) plaatsnaamborden, en veel inwoners gebruiken dan ook de plaatsnaam Sint Isidorushoeve in hun adres.

- Onder het dorp Sint Isidorushoeve vallen ook de buurtschappen Boekelo, Brammelo, Eppenzolder, Holthuizen en Stepelo.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
Lokaal wordt Sint Isidorushoeve kortweg De Hoeve genoemd. Een inwoner van dit dorp is een Hoevenaar.

Naamsverklaring
Het dorp is vernoemd naar Sint Isidorus, die leefde van ca. 1070 tot ca. 1130. Hij had de bijnaam 'de boerenknecht' en stond bekend als een voorbeeldig werker. Hij werd de schutspatroon van de in de 20e eeuw door de boerenbevolking alhier gestichte parochie.(1)

Terug naar boven

Ligging

Sint Isidorushoeve ligt NW van Haaksbergen, langs de provincialeweg (N347) Haaksbergen-Goor. Het dorp heeft een compacte dorpskern met daar omheen een omvangrijk buitengebied. Op de kaart van de wijkindeling van de gemeente Haaksbergen is dat goed te zien.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Sint Isidorushoeve heeft ca. 370 huizen met ca. 1.150 inwoners (inclusief het buitengebied) (aldus het Dorpsplan). - De gemeente spreekt echter van bijna 1.800 inwoners...

Terug naar boven

Geschiedenis

Van oorsprong waren de bewoners van de buurtschappen Holthuizen, Eppenzolder, Brammelo en Boekelo kerkelijk verdeeld tussen de parochies van Wegdam (het huidige Hengevelde) en Haaksbergen. Aan het begin van de 20e eeuw ontstond de wens een eigen parochie te stichten. In 1918 trokken daarom een aantal inwoners van de buurtschappen naar de aartsbisschop van het bisdom Utrecht om hun zaak aanhangig te maken. Uiteindelijk werd de wens van de bewoners ingewilligd als de pastoor van Haaksbergen in 1925 aangeeft dat een nieuwe parochie gewenst is. Twee jaar later wordt nabij de buurtschapsschool, ter hoogte van de kruising van de huidige Beckummerweg en de provincialeweg van Haaksbergen naar Goor, op het punt waar de buurtschappen Boekelo, Eppenzolder en Holthuizen samenkomen, een eigen kerkgebouw gerealiseerd.

Aanvankelijk ontwikkelt zich enkel lintbebouwing vanaf de kerk langs de verharde weg richting Haaksbergen. Het kerkdorpje wordt vernoemd naar de patroonheilige Isidorus. Door de stichting van het dorpje raken de buurtschapsnamen steeds meer in onbruik. De basisschool van het dorp, de Sint Bonifaciusschool, voert de letters HEBB, die staan voor de hiervoor genoemde buurtschappen, nog in haar logo.

Na de Tweede Wereldoorlog breidt het dorpje zich langzaam uit, en worden met het noordelijk deel van de Mulderstraat en de Ramakerstraat de eerste straten aangelegd die tot in de jaren negentig langzamerhand vanaf het noorden bebouwd worden. Daarnaast krijgt het dorp begin jaren tachtig aan de Rietmolenweg een klein bedrijventerrein.

De laatste fase van de bebouwing bevindt zich aan de andere zijde van de provinciale weg. Vanaf 2000 wordt achter de kerk, ten zuidoosten van de Beckummerweg het plan ‘Kemerij’ gerealiseerd. (© Andreas Bartelink)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Isidorushoeve, kun je terecht bij de volgende instanties:

- Het doel van Vereniging Dorpsarchief Sint Isidorushoeve is het verzamelen, beheren, conserveren en onderzoeken van materiele en immateriële getuigenissen uit het verleden van het dorp en omgeving. Belangstelling wekken en vergroten voor de plaatselijke en regionale historie. De doelstelling wordt vorm gegeven door de volgende activiteiten: archiveren van verenigingsmateriaal; verzamelen van oude foto's; verzamelen van persoonsgegevens; rubriek Opnieuw bekeken in dorpsblad 't Hoevetje; wisselexpositie in de gezelligheidsruimte; historisch overzicht opzetten van erven, boerderijen en huizen; plaatselijk onderzoek verrichten; beheer van het bibliotheek servicepunt. Het Dorpsarchief is elke maandagavond geopend van 20.00-22.00 uur in Gemeenschapshuis 't Meûken.

- Historische Kring Haaksbergen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Sint Isidorushoeve schetst de voor het dorp wenselijke ontwikkelingen voor de komende jaren.

- In 2010 heeft de gemeente Haaksbergen het bestemmingsplan ‘Hoeve Oost’ vastgesteld. Het plan voorziet tot 2015 in de bouw van 55-65 woningen. Het plangebied wordt begrensd door de Goorsestraat in het westen en het plan ‘Kemerij’ in het noorden.

- In 2010 heeft Rijkswaterstaat het wegontwerp voor de nieuwe N18 tussen Varsseveld en Enschede vastgesteld. De weg moet zorgen voor een nieuwe, verkeersveilige verbinding tussen de Achterhoek en Twente en verloopt voor een groot deel door het buitengebied van de gemeente Haaksbergen, waaronder het buitengebied van Sint Isidorushoeve.

- AkzoNobel heeft plannen voor een nieuwe zoutwinningslocatie in het buitengebied van Sint Isidorushoeve.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- RK Sint Isidoruskerk (Goorsestraat 128).

- De paal aan de Binnenveldweg (nabij nr. 38) is een oorspronkelijke markepaal ter markering van de grens tussen de marken Holthuizen en Boekelo.

- Oorlogsmonument bij gemeenschapshuis 't Meuken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks brengt Toneelvereniging Ait Vedan een nieuw stuk op de planken en dat betekent 3x een uitverkochte zaal in maart.

- Het Paasvuur was er in 2017 voor de 51e keer.

- Sint Isidorushoeve is regionaal bekend om zijn Zomerfeesten De Hoeve (hemelvaartsweekend), met Autorodeo, Combinerace, Buscross, Hoevecross en veel livebands. - Fotoserie Zomerfeesten De Hoeve 2011.

- In 1994 brainstormt een commissie over een alternatief voor de tractorcross en zo wordt het idee van een Combinerace (hemelvaartsweekend) geboren. Maar hoe kom je aan die dingen? Maar Hoevenaren staan voor niets, zo blijkt ook nu weer: "We hebben hier niet van die oogstapparatuur voor graan. In Duitsland, Frankrijk en Luxemburg hebben die bergboertjes bijna allemaal zo'n afgedankte machine in de schuur staan", aldus Henk Scharrenborg in een krantenartikel uit 1995. Samen met 3 dorpsgenoten rijdt hij de 3 landen door en komt even later terug met 6 door lokale transportondernemers gesponsorde diepladers met daarop 21 combines. "Ach, je helpt elkaar, je bent enthoudiast en dan kan data hier in De Hoeve", aldus een nuchtere Scharrenborg. Inmiddels is er een heuse NK-competitie met wedstrijden in Sint Isidorushoeve, Mariënvelde, Yde-De Punt, Emmeloord en Afferden.

- Hoeve Fair (op een zondag in mei).

- Het Keep Them Rolling Twente-Achterhoek weekend Rolling Steel (september) is een evenement met oude legervoertuigen, waaronder zelfs tanks en rupsvoertuigen. Locatie: crossbaan van de H.A.M.C. aan de Binnenveldweg. Naast de voertuigen zijn ook andere militaire voorwerpen te bezichtigen. Zowel op zaterdag als op zondag maken de voertuigen ritten door Twente en de Achterhoek, veelal ook over onverharde wegen. Ook mogen de voertuigen op beide dagen gebruik maken van de crossbaan.

- 4x4 Treffen Sint Isidorushoeve (op een zondag in november).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het in 2015 gerealiseerde Ommetje De Vier Marken (6 km) is genoemd naar de 4 vroegere marken waaruit het dorp is ontstaan, thans buurtschappen Brammelo, Eppenzolder, Holthuizen en Boekelo, die op de route liggen. Een ploeg vrijwilligers heeft met plezier aan het ommetje gewerkt. "Het is een mooie route geworden die soms over plekken loopt waar je normaal niet komt. Zoals een stukje crossbos of over particuliere grond", aldus vrijwilliger Harry Vehof.

- Kapelletjespad Haaksbergen - rondje Sint Isidorushoeve. Rondwandeling door het landelijk gebied rond Haaksbergen (16 km).

Terug naar boven

Link

- Algemeen: - Site van en over Sint Isidorushoeve.

- Belangenvereniging: - Belangengemeenschap Sint Isidorushoeve.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Meûken.

- Onderwijs en kinderopvang: - De naam van de St. Bonifaciusschool wordt bewust nog in de oude spelling met een c geschreven. In het logo van de school staan de letters H E B B. Deze staan voor de 4 marken waaruit Sint Isidorushoeve is ontstaan: Holthuizen, Eppenzolder, Boekelo en Brammelo. De school is er sinds 1929 en heeft ca. 100 leerlingen. De school is gehuisvest in een schitterend, kindvriendelijk gebouw, gelegen in het landelijke, groene buitengebied van Haaksbergen. Gemeenschapshuis, kerk en sportaccommodatie vormen de directe omgeving en de school maakt daar veelvuldig en ook graag gebruik van.

De verbondenheid met de gemeenschap blijkt uit de vele contacten met ouders en hun grote inzet en betrokkenheid bij het wel en wee van de school. Door te werken met catecheseprojecten en vieringen te houden met Kerstmis en Pasen geeft de school blijk van haar verbondenheid met de kerk. Binnen het grotere geheel van alle scholen binnen Haaksbergen doet de school ook mee aan gemeenschappelijke activiteiten zoals sportdagen, sporttoernooien, bezoeken aan het Grintenbosch en culturele voorstellingen. Daarnaast is er een samenwerking met Erve Meijerinkbroek en zijn ze van de partij met de Zomerfeesten.- Kinderopvang De Speelboerderij.

- Muziek: - Inwoners uit Sint Isidorushoeve vroegen zich dikwijls af: "Waarom hebben wij geen muziekvereniging?" Tijdens een buurtfeest in 1998 werden de eerste plannen gesmeed. Hoewel de meeste leden "van toeten noch bloazen" wisten, maakte het gezelschap de Dwarsbloazers nog geen half jaar later haar debuut. Verscheidene leden wilden liever een andere vorm van muziek maken. Zo werd in goed overleg de groep gesplitst in Dweilorkest De Dwarsbloazers (YouTube-filmpje De Dwarsbloazers) en het orkest Muziek Uniek (die, voor zover wij hebben kunnen vinden, niet op het internet aanwezig zijn. Onder de link vind je een YouTube-filmpje van het orkest). Ook kwam er een jeugdorkest.

- Sport: - Motorcrossvereniging H.A.M.C. is opgericht in 1966 en heeft dus in 2016 het 50-jarig bestaan gevierd. Zij heeft de beschikking over ciruit 't Kötterbos aan de Binnenveldweg. De vereniging heeft ca. 250 senioren-leden en ca. 75 junioren-leden, en still counting... - LR & PC Isidorusruiters (paardensport). - Tennisvereniging De Hoeve. - Voetbalvereniging Hoeve Vooruit is opgericht in 1933. - Volleybalvereniging Isivol.

- Overige verenigingen: - Het is een mooi verhaal over hoe Toneelvereniging Ait Vedan is ontstaan en hoe het er de eerste jaren, met very low budget maar met very high improvisatievermogen, aan toe ging. Onder de link kun je daar alles over lezen.

Reactie toevoegen