Azewijn

Plaats
Dorp
Montferland
Achterhoek
Gelderland

Azewijn dorpsgezicht.jpg

Azewijn dorpsgezicht op oude ansichtkaart.

Azewijn dorpsgezicht op oude ansichtkaart.

Azewijnse Broek LOG kaart [1024x768].jpg

Azewijnse Broek LOG kaart

Azewijnse Broek LOG kaart

Azewijn

Terug naar boven

Status

- Azewijn is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Montferland. T/m 1820 gemeente Netterden. Iin 1821 over naar gemeente Bergh, in 2005 over naar gemeente Montferland.

- Onder het dorp Azewijn valt ook de buurtschap Klein-Azewijn.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Azem of Azum.

Oudere vermeldingen
1025 kopie 18e eeuw Asawon, 1142-1145 kopie 1211 Asven, 1200 Asewen, 1308 Magnum Asuen, 1840 Groot-Azewijn. Deze naam is pas rond 1970 (o.a. blijkend uit de stempels van het lokale postkantoor) van naam veranderd in Azewijn.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onzeker. Men vermoedt in deze naam winne 'weide'. Gezien de ouidste vormen is de naam echter pas later aangepast aan namen op wijn, winne. Het in 828 genoemde Asnon wordt niet langer als Azewijn geïdentificeerd. Zie ook Klein-Azewijn.(1)

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Vossendorp.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Azewijn ligt ONO van de stad 's-Heerenberg en grenst in het NW aan het dorp Zeddam, in het N aan de buurtschappen Vethuizen, Ziek en Rafelder, in het O aan de buurtschap Veldhunten, in het Z aan dorp Netterden, en in het ZW aan Duitsland (kern Emmerik).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Azewijn 124 huizen met 525 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 300 huizen met ca. 750 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeenteraden van Oude IJsselstreek en Montferland hebben in 2009 het Landbouwontwikkelingsgebied (LOG) Azewijnse Broek aangewezen als 1 van de 6 LOG's in de Achterhoek. Dat betekent onder meer dat daar ruimte wordt of is geboden aan intensieve veehouderijen. In het LOG Azewijnse Broek is het de bedoeling om "megastallen" zo veel mogelijk te clusteren op drie voorkeursplekken: het eerste deel van de Driekoningenweg, rond de knik in de Broekweg en een gebiedje halverwege de Papenkampseweg. Daarnaast is nu ruimte geboden voor intensieve veehouderijen langs de grotere wegen. Het gaat daarbij om de N335 tussen Etten en Zeddam, de N816 tussen Ulft en 's-Heerenberg en de Papenkampsweg. De intensieve veehouderijen moeten minimaal 350 meter van bestaande bebouwing af komen te liggen. Ook is er een maximaal bouwblok van 1,5 hectare beschikbaar. Achtergrondinformatie en ontwikkelingen rond het LOG Azewijnse Broek.

Die site heet LOG in Laarstraat, wat een gebied in de naburige, N van het dorp gelegen buurtschap Vethuizen betreft, waar ook sprake is van vestiging van een 'megastal' met 6.000 vleesvarkens. Inwoner van het buitengebied van Azewijn Christien Gerrits-Ketelaar heeft middels een inspraakreactie bij de Provincie Gelderland in 2012 haar zorgen geuit over de gevolgen van de desbetreffende intensieve veehouderij, die in een aantal jaren tijd van de aanvankelijke 100 varkens is uitgebreid naar 200, naar 1000, naar 3000 en in 2008 naar 6000 varkens.

- Op een voormalige vuilnisbelt in het dorp is in 2011 Solarpark Azewijn gerealiseerd, het (op dat moment) grootste Solarpark van Nederland. Op het terrein met een oppervlakte van 8 hectare staan 36.000 zonnepanelen met een vermogen van in totaal 1,8 megawatt. Dat is genoeg capaciteit om 550 woningen van elektriciteit te voorzien. - Filmpje over de aanleg van Solarpark Azewijn (in het rechtermenu kun je de delen 2 t/m 7 bekijken).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Azewijn heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- H. Mattheuskerk. - De vieringen van de H. Mattheus geloofsgemeenschap te Azewijn kun je online beluisteren. - Homepage H. Mattheus geloofsgemeenschap.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Vossenjagers. - Carnavalsvereniging Vaak Bu-j Te Bang.

- Paasvuur.

- Mai-j Feest (muziekevenement op een zaterdag eind mei).

- Toneelvereniging Ons Genoegen brengt elk jaar door zowel jeugd als volwassenen een uitvoering op de planken om te lachen, genieten en te ontspannen.

- In 1820 is men hier begonnen met de jaarlijkse Sacramentsprocessie, op de zondag na de feestdag van de Heilige Mattheus (eind september). De processie werd destijds toegelaten omdat Azewijn net als onder meer Duiven, Huissen, Lobith en Zevenaar tot de voormalige Pruisische districten behoorde. Toch werd er rond 1840 weer over gediscussieerd omdat protestanten de processie bedreigend vonden. Koning Willem II besloot de processie in 1842 toch voort te laten bestaan. Azewijn is de enige plaats in de voormalige gemeente Bergh waar een Sacramentsprocessie wordt gehouden op de openbare weg.

- Kermis (eind september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het Azewijnse Broek wordt tot 2022 in een gebied van 130 hectare klei, zand en grind gewonnen. Tegelijkertijd ontwikkelt de natuur in het gebied zich. Door de natuurtechnische inrichting moet een aantrekkelijk gebied voor planten en dieren ontstaan. Er zijn al bijzondere vogelsoorten in het nieuwe natuurgebied waargenomen. Uiteindelijk zal ongeveer de helft van de oppervlakte van het gebied diep open water worden; de andere helft zal gaat bestaan uit grasland, bosschages, ondiep water en brede natte natuuroevers.

Terug naar boven

Beeld

- Oude foto's en ansichtkaarten van Azewijn.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Azewijn (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Azewijn.

- Dorpshuis: - Dorpscafé 't Aschwinhuus.

- Onderwijs: - Sint Jozefschool.

- Muziek: - Fanfare Sint Joseph.

- Sport: - v.v. Den Dam (voetbal).

- Overige verenigingen: - Hoewel Schutterij Wilhelmina Azewijn in 'dienstjaren' een van de jongste schutterijen c.q. gilden van de gemeente Montferland is, zet zij een traditie voort die reeds eeuwen wortelt in de Azewijnse samenleving. Bij deze traditie behoort niet alleen de verschijningsvorm, maar vooral de geest van saamhorigheid en gemeenschapszin, die zulke kenmerkende eigenschappen zijn in het  Azewijnse dorpsleven. Bij feestviering vormt de schutterij een onmisbaar element in het dorp en de mooie en zinvolle gebruiken van het verleden. De organisatie van feestelijkheden vormde ook de aanleiding tot de oprichting van de schutterij in 1889. De schutterij heeft ca. 85 leden en omvat o.a. een tamboerkorps, vendeliers, geweerdragers, kruisboogdragers, marketentsters, bielemannen, officieren en een commandant.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Azewijn RK.

Reactie toevoegen