Doetinchem

Plaats
Stad en gemeente
Doetinchem
Achterhoek
Gelderland

doetinchem_de_zumpe_100_jaar_boek.jpg

De Zumpe is een moerassig natuurgebied ZO van Doetinchem. Je vindt er o.a. vogels, vlinders, libelles, kikkers, padden, zoogdieren en bijzondere planten. T.g.v. het 100-jarig jubileum van het gebied in 2015 is een mooi fotoboek verschenen.

De Zumpe is een moerassig natuurgebied ZO van Doetinchem. Je vindt er o.a. vogels, vlinders, libelles, kikkers, padden, zoogdieren en bijzondere planten. T.g.v. het 100-jarig jubileum van het gebied in 2015 is een mooi fotoboek verschenen.

doetinchem hamburgerstraat 1921 [640x480].jpg

Doetinchem Hamburgerstraat 1921

Doetinchem Hamburgerstraat 1921

Doetinchem Deutichem 1885 [640x480].jpg

In 1883 is in ons land een aantal plaatsen van spelling gewijzigd (meer conform de uitspraak). Zo werd Doetinchem Deutichem. Rond 1900 zijn veel van deze spellingswijzigingen weer teruggedraaid, zo ook hier, en is het nu nog altijd Doetinchem...

In 1883 is in ons land een aantal plaatsen van spelling gewijzigd (meer conform de uitspraak). Zo werd Doetinchem Deutichem. Rond 1900 zijn veel van deze spellingswijzigingen weer teruggedraaid, zo ook hier, en is het nu nog altijd Doetinchem...

doetinchem_overlijdensakte_deudekom_1849.jpg

Een ander punt is dat men tot medio 19e eeuw plaatsnamen vaak opschreef zoals ze klonken. Zo hoort de burgemeester van gem. Nieuwkoop bij een overlijdensaangifte in 1849 kennelijk als dialectnaam van Doetinchem 'Deudekom' en komt dat in de akte terecht.

Een ander punt is dat men tot medio 19e eeuw plaatsnamen vaak opschreef zoals ze klonken. Zo hoort de burgemeester van gem. Nieuwkoop bij een overlijdensaangifte in 1849 kennelijk als dialectnaam van Doetinchem 'Deudekom' en komt dat in de akte terecht.

Doetinchem

Terug naar boven

Status

- Doetinchem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek. Doetinchem wordt beschouwd als de hoofdplaats van de Achterhoek.

- De gemeente Doetinchem is in 1920 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Ambt-Doetinchem en Stad-Doetinchem.

- De gemeente Doetinchem is in 2005 vergroot met de gemeente Wehl.

- De gemeente Doetinchem omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Gaanderen, Nieuw-Wehl, Wehl en een deel van het voormalige dorp Wijnbergen (namelijk het deel dat nu een wijk van Doetinchem en bedrijventerrein is, maar waarin wel de kerk van dit voormalige dorp ligt) en de buurtschappen Halle-Nijman (deels), Heidekant, IJzevoorde (deels), Kleindorp, Langerak, Meerenbroek, Plantage en Wehlse Broek. Dit zijn in totaal 1 stad, 3 dorpen, 1 deel van een voormalig dorp (tegenwoordig een wijk en bedrijventerrein) en 8 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Doetinchem.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Doetinchem.

- Onder de stad Doetinchem vallen de buurtschappen Halle-Nijman (deels), IJzevoorde (deels) en Langerak en het hierboven omschreven deel van het voormalige dorp Wijnbergen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Deutekom, Deutekem, Durkum of Dörkum.

Oudere vermeldingen
838 kopie eind 11e eeuw Ductinghem l. Duttinghem, 1200 Duttencheim, 1223 Dutthinchem, Duttinchem, 1318 Dutthekem, 1343 Doetekem, 1849 Deudekom, 1883 Deutichem, 1896 Doetinchem.

Naamsverklaring
Betekent Oudnederlands hem 'woonplaats' van de lieden van de persoon Dutto. (1)

Terug naar boven

Ligging

Doetinchem ligt O van Zevenaar, ZO van Doesburg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Stad Doetinchem 382 huizen met 1.869 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 354/1.757 (= huizen/inwoners) en Schependom 28/112. T/m 1919 was er daarnaast dus verder nog sprake van de gemeente Ambt Doetinchem. Tegenwoordig heeft de gemeente (dus inclusief alle kernen die onder de huidige gemeente vallen) ca. 22.000 huizen met ca. 56.000 inwoners. De stad heeft tegenwoordig ca. 18.000 huizen met ca. 45.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van deze stad, kun je terecht bij de volgende sites en instanties:

- Geschiedenis van Doetinchem.

- Historische Vereniging Deutekom houdt de historie van de stad levend door een afwisselend aanbod van lezingen en rondleidingen, en door het kwartaaltijdschrift Kronyck. Deutekom maakt ook veel publicaties over historische aspecten van Doetinchem (mede) mogelijk. Ook heeft de vereniging veel boeken en andere uitgaven van anderen beschikbaar. De publicaties zijn verkrijgbaar bij een (Doetinchemse) boekhandel of tijdens de pauzes van de lezingen van Deutekom bij de boekentafel.

- Stadsmuseum Doetinchem. Ben je geïnteresseerd in de ontwikkeling van de stad Doetinchem? Hoe deze stad van ‘agrarische nederzetting’ uitgroeide tot een stad met grote regionale uitstraling? Of wil je weten hoe groot het belang was van Drukkerij Misset en Bandenfabriek Vredestein voor de ontwikkeling van de stad? Het Stadsmuseum nodigt je uit. Kom langs voor een bezichtiging van de collectie. Het Stadsmuseum biedt meer dan alleen een bezichtiging van de collectie en de tentoonstellingen. Bij het Stadsmuseum draait het ook om het verhaal. De vrijwilligers zijn goede vertellers. Op verzoek lopen ze met je mee en kunnen ze e.e.a. toelichten bij de getoonde objecten.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ter verlichting van de verkeersproblematiek aan de oostzijde van de stad is in 2015 de Oostelijke Randweg gereed gekomen. In 2017 wordt geconludeerd dat de Oostelijke Rondweg de doelstellingen heeft gehaald; de verkeersadres Kennedylaan en Varsseveldseweg worden er aanzienlijk door ontlast, en dat was precies de bedoeling.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De stad Doetinchem heeft 26 rijksmonumenten.

- Doetinchem heeft 83 gemeentelijke monumenten.

- Molens: - Walmolen. - Benninkmolen. - Molen Aurora.

- In Doetinchem bevinden zich twee in het groen gelegen historische begraafplaatsen, met veel graven van landelijke, regionale en lokale notabelen uit die tijd: de Stadsbegraafplaats (in gebruik tussen 1829-1893) en de Ambtsbegraafplaats (in gebruik 1829-1967, met latere bijzettingen).

- Gevelstenen in Doetinchem.

- Het Openbaar Vervoer Museum is een ontdekkingsreis door de geschiedenis van het openbaar vervoer, van stoomtrein tot TGV, van paardentram tot gelede tram en van T-Fordje tot interliner. Hievan is een grote collectie schaalmodellen te zien, aangevuld met tekeningen, foto's en voorwerpen die betrekking hebben op alle facetten van het vervoer. Op de eerste etage kun je genieten van rijdende stadstrams, stoomtrams en treinen op grote modelbanen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Kasteel en landgoed Slangenburg dateren uit de late middeleeuwen. Het park rondom het kasteel behoort tot de best bewaarde voorbeelden van Nederlandse tuinaanleg uit de 17e eeuw. Het is in 1679 geheel in de toen toonaangevende formele parkstijl aangelegd door generaal Frederik Johan van Baer. De kenmerken van deze stijl, strakke rechte lijnen met een geometrisch patroon, zijn goed bewaard gebleven. Zo is er een ruim 1 km lange oprijlaan met aan weerszijden in elkaars spiegelbeeld twee vierkante vijvers. De kaarsrechte oprijlaan staat bijna loodrecht op een enorm lanenstelsel in de vorm van een dubbel trapezium, dat beplant is met statige beuken en eiken.

Naast de reguliere begraafplaats van Slangenburg is in 2013 Natuurbegraafplaats Slangenburg gerealiseerd. De graven gaan hierbij geleidelijk op in de natuur, omdat alleen afbreekbare materialen worden gebruikt. Het gebruik als natuurbegraafplaats draagt bovendien bij aan de instandhouding van het landgoed. De benedictijner Sint Willibrords Abdij is in 1952 gereed gekomen. - Kasteel Slangenburg is het gastenverblijf van de abdij, waar je kunt logeren. - Pagina over landgoed Slangenburg op de site van beheerder Staatsbosbeheer.

- Het sinds 1989 beschermde natuurmonument De Zumpe, ZO van Doetinchem, bestaat grotendeels uit Elzenbroekbos. Verder is er grasland, open water (sloten en plassen) en moerasvegetaties. In het open water komt lokale kwel en regionale kwel samen. De ingang van het gebied is bij Vossenstraat 147. Het gebied is sinds 1915 in beheer bij de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging (KNNV), afdeling Doetinchem. Door het houden van excursies laat de Zumpe-werkgroep van de KNNV de leden mee genieten van de rijkdom aan vogels, vlinders, libelles, kikkers, padden, zoogdieren en (bijzondere) planten die in het gebied voorkomen. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum van dit beheer in 2015 is in dat jaar een mooi fotoboek verschenen met beschrijving en geschiedenis van het gebied (het kost €15 en is verkrijgbaar bij KNNV afd. Doetinchem). - Zie ook Beschrijving en geschiedenis van natuurgebied De Zumpe bij Doetinchem.

De afgelopen jaren werd steeds duidelijker dat de ontwatering van de laaggelegen landbouwgronden rondom het natuurgebied niet samengaat met een goede ontwikkeling van de natuur. Ook wordt het gebied steeds belangrijker als uitloopgebied voor de inwoners van het nabijgelegen Doetinchem. De gemeente heeft daarom gekozen voor de ontwikkeling van een natuurgebied van natte bossen en schraallanden dat vergroot wordt van 24 naar 120 hectare. In 2017 is in dat kader 40 hectare ingericht. Er is ongeveer 44.000 kubieke meter bovengrond afgevoerd en een watergang is gedempt. Het effect was in de winter van 2017 al direct te zien: de grondwaterstand is sterk gestegen en grote delen staan plas-dras. Het is het begin van een mooie ontwikkeling van natte schraallanden en bloemrijke graslanden.

- O van Doetinchem legt Rijkswaterstaat een nieuw ecoduct aan over de A18. Het is een van de laatste ecoducten die wordt aangelegd binnen het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) en lost knelpunt GE11 op. Hier zijn eerder al twee faunatunnels aangelegd. Onder meer de das en de boomkikker krijgen door de maatregelen een groter leefgebied. Het ecoduct verbindt de natuurgebieden Slangenburg en De Wrange met het Montferland. De soorten die vooral van het ecoduct zullen profiteren zijn de ree, das, boomkikker en de levendbarende hagedis. Ook diverse vleermuissoorten kunnen straks voordeel ondervinden van de nieuwe brug.

Bij Doetinchem doorsnijdt de A18 natuurgebied De Wrange en de ecologische verbindingszone langs de Boven Slinge / Bielhemmerbeek. De Wrange is een afwisselend gebied met droge naaldbossen, vochtige loofbossen, vochtige graslanden, vennen en andere waterpartijen. Plaatselijk komt kwel voor. Het gebied is daarmee van belang voor verschillende soorten amfibieën en reptielen. Bovendien is het een potentieel leefgebied voor de das, die hier vroeger in grote aantallen voorkwam. De bovenloop van de BovenSlinge vormt een van de gave beeksystemen in Gelderland. Het benedenstroomse deel mist een natuurlijk karakter maar is van belang voor de migratie van beekgebonden soorten uit het systeem van de Oude IJssel. Daarbij vormt het een potentiële verspreidingsas voor de boomkikker. Het ecoduct is gezamenlijk aanbesteed met het ecoduct over de A35. De oplevering vindt plaats na afronding van het MJPO; uiterlijk in 2020

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie wandeling over landgoed Hagen bij Doetinchem door Loes Westgeest.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Doetinchem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Doetinchem.

- Nieuws: - Nieuws uit een aantal kernen van de gemeenten Montferland, Doetinchem en Oude IJsselstreek, door Johan en Heino Bohmer.

- Zorg: - Zorgboerderij Slangenburg.

Reactie toevoegen