Lochem

Plaats
Stad en gemeente
Lochem
Achterhoek
Gelderland

lochem nieuwstad 1924 [640x480].jpg

Lochem, Nieuwstad, 1924

Lochem, Nieuwstad, 1924

gemeente_lochem_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Lochem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Lochem anno ca. 1870, kaart J. Kuijper

Lochem

Terug naar boven

Status

- Lochem is een stad en gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- De gemeente Lochem omvat naast de gelijknamige stad verder nog de dorpen Almen, Barchem, Eefde, Epse (grotendeels), Exel, Gorssel, Harfsen, Joppe en Laren, en de buurtschappen Ampsen, Armhoede, Bekmansbroek / 't Veller, Bosheurne, De Schoolt, De Wippert, Exel-Tol, Groot Dochteren, Klein Dochteren, Kring van Dorth, Langen, Nettelhorst, Oolde, Quatre Bras, Scheggertdijk en Zwiep. Dit zijn in totaal 1 stad, 9 dorpen en 16 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Lochem.

- De gemeente Lochem is per 1-8-1971 vergroot met de gemeente Laren en in 2005 met de gemeente Gorssel.

- Onder de stad Lochem valt ook de buurtschap Klein Dochteren. De buurtschappen Langen, Nettelhorst en Zwiep vallen voor de postadressen onder de stad Lochem, maar zijn in de praktijk meer op het dorp Barchem gericht. De buurtschappen Ampsen en Armhoede vallen voor de postadressen ook onder de stad Lochem, maar zijn in de praktijk meer op het dorp Exel gericht. De buurtschap Exel-Tol, in de praktijk vallend onder laatstgenoemd dorp, valt voor de postadressen eveneens onder de stad, zij het deels.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Lochem.

Terug naar boven

Ligging

Lochem ligt O van Zutphen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Lochem 390 huizen met 2.046 inwoners, verdeeld in de gelijknamige stad 309/1.587 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Klein-Dochteren 52/314 (deels) en Armhoede 29/145. Tegenwoordig heeft de gemeente ca. 14.000 huizen met ca. 33.500 inwoners, waarvan ca. 5.500 huizen en een kleine 14.000 inwoners in de gelijknamige stad.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van) deze gemeente kun je terecht bij het Historisch Genootschap Lochem - Laren - Barchem en bij het Regionaal Archief Zutphen (dat ook het archief van Lochem beheert).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is het Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Lochem vastgesteld.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Lochem heeft 66 rijksmonumenten.

- Lochem heeft 151 gemeentelijke monumenten.

- In de protestantse Gudulakerk worden sinds 2010 naast kerkdiensten ook orgelconcerten georganiseerd en activiteiten op het gebied van dans en theater.

- In het voormalige postkantoor (Markt 7-8) is sinds 2016 een huisartsenpraktijk gevestigd.

- Gevelstenen in Lochem.

- Sinds 2018 heeft de gemeente Lochem een Monumentencoach, die eigenaren van (rijks- en gemeentelijke) monumenten adviseert en ondersteunt m.b.t. bijv. restauratie en verbouwing.

- De commissie Gelderland van Heemschut heeft in november 2018 bij het college van B en W van de gemeente Lochem de monumentenstatus aangevraagd voor de molenromp van Molen De Hoop/Molen Reudink, gelegen direct NO van de oude binnenstad, bij Graaf Ottoweg 32. De markante romp wordt namelijk met sloop bedreigd. En dat zou erg zonde zijn, zo meent Heemschut. De molen uit 1832, gelegen aan een zeer markante plek aan de Berkel, heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de geschiedenis van de stad. Het originele onderstel van de molen is nog geheel intact en geheel opgenomen en geïntegreerd in een voormalige veevoedersilo. De molen is in 1924 onttakeld, waarna de aandrijving door middel van een stoommachine, vervolgens met een gasgenerator en tenslotte met elektrische motor plaatsvond. De roodbruine silo met het 8-kantige pannen dak is met de monumentale panden uit 1820 zeer beeldbepalend voor de omgeving en met name in relatie tot de historische ruimtelijke context. Heemschut is van mening dat dit industrieel monument een plaats verdient op de gemeentelijke monumentenlijst en niet gesloopt mag worden.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De vrijwilligers van de Stichting Openluchttheater Lochem (STOL) maken het mogelijk dat er jaarlijks vele evenementen in de unieke setting van het openluchttheater kunnen plaatsvinden. Zoals Winterwonderland, Windstrekenfestival, Openluchtspel, Zomertafelconcert, Kindervoorstelling, en Lochem Actief.

- Keidagen (gedurende 5 dagen in mei).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Rond Lochem is een mountainbikeroute uitgezet van ca. 90 km, maar deze is in 4 lussen verdeeld, zodat je zelf kunt kiezen of je 1 of meer lussen wilt doen.

- In 2018 hebben 10 boeren ruim 4 km aan zonnebloemenranden ingezaaid langs maispercelen in de gemeente Lochem. Het project is een initiatief van enkele boeren in de omgeving. De 2 meter brede bloemenranden zijn in voorjaar 2018 tegelijk ingezaaid met de mais. De zonnebloemen worden ook samen met de maïs gehakseld. Het project wordt ondersteund door de gemeente, plaatselijke loonwerkers, bijenhouders en voerleverancier ForFarmers. De deelnemende boeren ontvangen een vergoeding van 2 euro per strekkende meter. Het doel van het project is boeren en burgers dichter bij elkaar te brengen en daarnaast te werken aan verbetering van de bijenstand. De zonnebloemen verfraaien het landschap zonder dat het boeren veel extra kost en de bloemen leveren voedsel voor bijen. Er wordt nagedacht over een vervolg van het project in 2019. Daarbij is het doel om burgers nog meer bij het project te betrekken. Er wordt gedacht aan crowdfunding waarbij mensen ook zonnebloemen kunnen komen snijden. (bron: Nieuwe Oogst, 4-8-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Lochem (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Lochem. - Nieuws van de gemeente Lochem op Facebook.

- Buurtverenigingen: - Buurtvereniging Tuetsloe (betreft de wijk Tusseler).

- Veiligheid: - Politie Lochem. - Via Whatsapp in de diverse wijken beoogt Buurtpreventie Lochem de buurten zo veilig mogelijk te houden, en inbraken en criminaliteit zo veel mogelijk te voorkomen.

Reactie toevoegen