Oost Gelre

Gemeente
Oost Gelre
Achterhoek
Gelderland

Oost Gelre

Terug naar boven

Status

- Oost Gelre is een gemeente in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek.

- De gemeente Oost Gelre is in 2005 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde.

Middels grenscorrectie is in 2005 ook een deel van de voormalige gemeente Eibergen aan de nieuwe gemeente Oost Gelre toegevoegd, zijnde de buurtschap Zwolle en een deel van de buurtschap Avest (waaronder het industrieterrein Laarberg). Verder is middels grenscorrectie het dorp Mariënvelde aan de gemeente toegevoegd vanuit de voormalige gemeente Ruurlo. De gemeenten Eibergen en Ruurlo zijn voor de overige gedeelten van hun toenmalige grondgebied opgegaan in de nieuwe gemeente Berkelland.

- De gemeente Oost Gelre omvat de stad Groenlo, de dorpen Harreveld, Lichtenvoorde, Lievelde, Mariënvelde, Vragender en Zieuwent en de buurtschappen Avest (deels), De Schutterij, De Wopereis, Eefsele, 't Rolder, Ruurlosebroek (deels), Tuute en Zwolle. In totaal zijn dit 1 stad, 6 dorpen en 8 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Oost Gelre.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Oost Gelre.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Oost Gelre ligt NW van Winterswijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Oost Gelre heeft ca. 12.000 huizen en ca. 30.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis/cultuurhistorie

- "Geen heden zonder verleden en geen toekomst zonder heden. Cultuurhistorie en ruimtelijke ontwikkelingen, verleden en toekomst. Daar tussen in het heden: de nieuwe gemeente Oost Gelre. Een gemeente rijk aan historische en oude landschappen met een groot aantal monumenten en archeologische waarden. En natuurlijk een unieke structuur in de vorm van de circumvallatielinie. Ook voor de toekomst moeten deze structuren en elementen bewaard blijven. Het is daarom van groot belang deze te kennen en te onderkennen en daar een beleid op maat voor te ontwerpen. Geen glazen stolp er over leggen, maar wel mogelijkheden om impulsen te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen, waardoor onze gemeente zich (nog) beter kan profileren. Trots zijn op ons erfgoed betekent dat het een respectabele en actieve plaats binnen de ontwikkeling van onze gemeente moet krijgen: cultuurhistorie als vertrekpunt voor ruimtelijke ordeningsprocessen.

In het - via de link ook online te lezen, red. - boekwerk 'Cultuurhistorische gebiedsbeschrijving gemeente Oost Gelre. Een beeld van ontginningssporen tot wederopbouwarchitectuur' (2006) vind je een uitgebalanceerde inventarisatie en beschrijving van de waardevolle cultuurhistorische elementen in de gemeente. Er wordt vooral ook aandacht besteed aan het deelgebied archeologie. Een analyse van kansen en bedreigingen, gericht op input vanuit cultuurhistorie op ruimtelijke ordeningsbeleid, milieudoelstellingen en zeker ook op het beleid rond recreatie en toerisme. Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken om dank uit te spreken aan iedereen die aan het tot stand komen van deze beschrijving heeft meegewerkt: medewerkers van het Gelders Genootschap en de leden van de begeleidingscommissie (zowel van buiten als van binnen de gemeentelijke organisatie). Er is een integraal stuk geproduceerd, dat door het benutten van externe, lokale kennis en het creëren van draagvlak bij beleidsmakers tot een duurzaam, betrouwbaar en goed product heeft geleid. En nu... de toekomst! Henk Gerrits, portefeuillehouder."

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oost Gelre heeft 146 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In mei 2019 is de nieuwe Toeristische Geluksgids Oost Gelre verschenen. Voor het eerst staat in de gids ook een Duitse vertaling. De gids is weer een stukje dikker dan de vorige uitgave, omdat er nog meer te doen is in de gemeente. De gids staat vol met toeristische informatie over Groenlo en Lichtenvoorde én over de kleine kernen Harreveld, Lievelde, Mariënvelde, Vragender, Zieuwent en Zwolle. Het boekje is onderverdeeld in de hoofdstukken fietsen, wandelen, evenementen, natuur, groepen, historie & cultuur, kinderen, eten & drinken en overnachten. Ook is er aandacht voor de verschillende fiets- en wandelroutes zoals de nieuwe Droebelwandelroute in Zieuwent en de Muntenroute in Groenlo. In de gids staat ook informatie vermeld over bijzondere plekken die (net) buiten de gemeente liggen, zoals het bekende Zwillbrocker Venn met de beroemde broedplaats van de roze flamingo’s. Uiteraard is er ook aandacht voor het interessante verleden van de gemeente met onder andere de Stolperstenen, Erve Kots en Stoomhoutzagerij Nahuis. Nieuw zijn de tips over Streetart Lichtenvoorde en de Grolse Muurgedichten. De Toeristische Geluksgids, een tweejaarlijkse uitgave van VVV Oost Gelre en Achterhoek Toerisme, is gratis verkrijgbaar bij de VVV’s in Groenlo en Lichtenvoorde en bij verschillende toeristische ondernemers in de gemeente.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oost Gelre (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Oost Gelre. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Algemeen: - Startpagina voor de gemeente Oost Gelre (dus niet ván de gemeente, maar een particulier initiatief óver de gemeente), met links naar nieuwsberichten uit de gemeente en vele lokale links per kern in de gemeente.

- Nieuws: - Streekgids, actualiteiten uit Oost Gelre. - De Facebookpagina met nieuws over de openbare ruimte in deze gemeente wordt beheerd door de gemeente en door Hacron Groen.

- Veiligheid: - Politie Oost Gelre.

Reactie toevoegen