Zuiderwoude

Plaats
Dorp
Waterland
Waterland
Noord-Holland

Zuiderwoude

Terug naar boven

Status

Zuiderwoude is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Waterland. T/m 1990 gemeente Broek in Waterland.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Zuiderwoude ligt Z van de stad Monnickendam, ZW van het dorp Marken, W van het dorp Uitdam, N van het dorp Holysloot en O van het dorp Broek in Waterland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Zuiderwoude 21 huizen met 161 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Lange tijd heeft Zuiderwoude nogal geïsoleerd gelegen. Rond bijv. 1920 lag het dorp nog altijd verscholen in het drassige Waterland waar men praktisch op zichzelf was aangewezen. Met toen nog een uitgebreide middenstand, waaronder 3 kruideniers, 2 groenteboeren, 1 brandstoffenhandel, 1 manufacturenzaak, 1 warme bakker,1 aannemersbedrijf, 1 melkfabriek, 1 melkhandel, 1 schipper en vele middelgrote en kleine veehouders. Van forenzen had nog niemand gehoord, er waren slechts enkelen die buiten het dorp werkten.

De Watersnood van 1916 zette heel Waterland onder water. Heel Zuiderwoude werd geëvacueerd. Nu nog getuigt een middenmeer van deze rampspoed. Het dorp had in die tijd eigenlijk maar één, en niet zo een goede verbindingsweg met Monnickendam. Deze liep via de gouw, met een paardenpad in het midden, opgevuld met grint en puin aan beide zijden en via de Waterlandse Zeedijk naar Monnickendam. Ook was er een weg naar Broek in Waterland, die liep via de Belmermeer maar deze weg was erg slecht.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Zuiderwoude, kun je terecht bij:

- Vereniging Suyderwou's Historie.

- Geschiedenis Zuiderwoude.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Hoogheemraadschap wilde anno 2015 de 28 populieren langs de Burgemeester Peereboomweg kappen, omdat ze in matige conditie zouden zijn. Inwoners vinden dat dit eerst beter onderbouwd moet worden, omdat het een monumentale entree van het dorp is, waar je niet lichtvaardig mee moet omgaan. Na nader onderzoek is in februari 2015 besloten dat de bomen vooralsnog alleen worden gesnoeid. Op termijn blijft vervanging noodzakelijk. Eind 2015 wordt opnieuw met elkaar overlegd over hoe nu verder.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zuiderwoude heeft 4 rijksmonumenten.

- Zuiderwoude heeft 7 gemeentelijke monumenten.

- De protestantse (PKN) kerk uit 1877 maakt deel uit van de Protestante Gemeente Zuiderwoude-Uitdam.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest (weekend eind augustus).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- De Catharina Stichting - Kerk en Cultuur - Zuiderwoude organiseert sinds 2006 activiteiten in en om de dorpskerk, zoals koffieconcerten, Pianodorp, exposities, Sint Maarten, Paas- en Kerstvieringen, Catharina-avond, Reflections, nachtconcerten. De inkomsten worden gebruikt voor het in stand houden van de mooie en intieme dorpskerk. Bedenker van de Catharina Stichting en initiator van al deze activiteiten is dominee Rieks Hoogenkamp, die in 2013 met emiritaat is gegaan en inmiddels uit het dorp is vertrokken. Maar dominee Hoogenkamp had nog een ander doel. De culturele evenementen vormen ook een mooi moment om mensen uit te nodigen naar de kerk te komen en elkaar te ontmoeten. Ook de dorpelingen die weinig of niets met het geloof hebben. Rieks was altijd bezig om mensen te verbinden. De Catharina Stichting wil dit streven graag voortzetten.

- Vogelkijkhut.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Zuiderwoude (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Actualiteiten uit Zuiderwoude op Facebook.

- Onderwijs: - Hoe oud de school is, is niet precies bekend. In 1743 is er voor het eerst sprake van een school in Zuiderwoude. Maar waarschijnlijk bestond deze al veel langer. Tot 1869 was de school gehuisvest op Dorpsstraat 11. Later op nr. 34-36, waarin nu woningen zijn gebouwd. Tegenwoordig staat basisschool De Overhaal daar tegenover op nr. 41.

- Muziek: - Fanfarecorps Zuiderwoude is opgericht in 1920. Hoe dit tot stand is gekomen is een mooi verhaal: men was hier waarschijnlijk nooit toe gekomen, wanneer er in Broek in Waterland niet een heel goede fanfare was geweest. Deze fanfare, Concordia genaamd, kreeg minder leden en men deed pogingen het buurdorp daarin te betrekken en hiermee leden te winnen. Aangezien in die tijd de verhoudingen tussen de verschillende dorpen niet zo goed waren, was in 1919 reeds een vereniging opgericht 'Plaatselijk Belang Zuiderwoude'. Deze vereniging hield zich bezig met de gemeentepolitiek, want ook die verhoudingen waren niet zo best. Door die ledenwerving ontsproot de gedachte om een eigen fanfare op te richten in het dorp, onder het motto "als we dan toch moeten blazen doen wij dat zelf wel". En zo geschiedde.

- Sport: - IJsclub Zuiderwoude is in 1928 opgericht, door de heer P.J.H.W.G. Honingh, de overgrootvader van de huidige voorzitter Klaas Johan Honingh. De ijsclub richt zich op recreatief schaatsen op natuurijs in Waterland.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Zuiderwoude.

Reactie toevoegen