Het Schouw

Plaats
Buurtschap
Waterland Amsterdam
Waterland
Noord-Holland

Het Schouw

Terug naar boven

Status

- Het Schouw is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek en grotendeels ook gemeente Waterland (t/m 1990 gemeente Landsmeer, in 1991, door middel van een grenscorrectie, over naar gemeente Waterland), en deels gemeente Amsterdam (een zeer klein gedeelte hiervan, zonder bewoning en zonder bebouwing, behoorde t/m 1990 ook tot de gemeente Landsmeer, en is in 1991, ook door middel van een grenscorrectie, overgegaan naar de gemeente Amsterdam; de veel grotere, maar nog steeds kleine rest van het Amsterdamse deel van buurtschap Het Schouw viel t/m 1920 onder de gemeente Nieuwendam, en is in 1921 overgegaan naar de gemeente Amsterdam).

- Buurtschap Het Schouw valt grotendeels onder het dorp Watergang, deels onder het dorp Zunderdorp. Het deel van de buurtschap dat onder Watergang valt, valt ook voor de postadressen daaronder, maar omdat het dorp Zunderdorp in 1978 geen eigen postcode en postale plaatsnaam heeft gekregen in het postcodeboek, liggen zowel Zunderdorp als het Zunderdorpse deel van buurtschap Het Schouw voor de postadressen 'in' Amsterdam.

- Buurtschap Het Schouw had in ieder geval tot medio 2009 officiële, blauwe plaatsnaamborden en had daarmee een bebouwde kom (met 30 km-zone). Vermoedelijk zijn deze borden ergens na 2009 verdwenen, aldus deze bron.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap Het Schouw ligt rond de wegen Kanaaldijk (aan de Z en O oever van het Noordhollands Kanaal, vanaf huisnummer 75r, in Z richting), Slochterweg (het gedeelte van deze weg tussen de driesprong van de Slochterweg (met de N247) en de weg Kanaaldijk), Broekermeerdijk (het gedeelte van de weg vanaf huisnummer 6, in ZW richting), De Dollard en Insteekweg Varkensland (het gedeelte van deze weg vanaf ter hoogte van Broekermeerdijk 6, aan de overzijde van de Broekervaart, in W richting). De buurtschap is gedeeltelijk bedrijventerrein. Buurtschap Het Schouw ligt rond het kruispunt van het Noordhollands Kanaal en de Broekervaart, Z van het dorp Watergang, NW van het dorp Zunderdorp, N van de stad Amsterdam, OZO van het dorp Landsmeer en ZW van het dorp Broek in Waterland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap Het Schouw omvat ca. 30 huizen, ca. 15 woonschepen en circa 30 bedrijfsgebouwen, met ca. 100 inwoners.

Reactie toevoegen