Ransdorp

Plaats
Dorp
Amsterdam
Waterland
Noord-Holland

Ransdorp-MSDC-20110923-247941.jpg

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp-MSDC-20110923-247953.jpg

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp-MSDC-20110923-247956.jpg

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp-MSDC-20110923-247980.jpg

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

Ransdorp, Amsterdam Waterland Noord Holland

ransdorp_plaatsnaambord.jpg

Ransdorp heeft rondom grotendeels de goede plaatsnaamborden, met de plaatsnaam Ransdorp dus.

Ransdorp heeft rondom grotendeels de goede plaatsnaamborden, met de plaatsnaam Ransdorp dus.

ransdorp_plaatsnaambord_amsterdam.jpg

Op 1 plek staan echter foute plaatsnaamborden, namelijk met de plaatsnaam Amsterdam, en wel aan het fietspad Weerslootpad.

Op 1 plek staan echter foute plaatsnaamborden, namelijk met de plaatsnaam Amsterdam, en wel aan het fietspad Weerslootpad.

ransdorp_pkn_dorpskerk.jpg

Ransdorp, PKN Dorpskerk

Ransdorp, PKN Dorpskerk

ransdorp_pkn_dorpskerk_toren.jpg

Ransdorp, PKN Dorpskerk, kerktoren

Ransdorp, PKN Dorpskerk, kerktoren

NH gemeente Ransdorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Ransdorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Ransdorp in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ransdorp

Terug naar boven

Overnachten

- Met Waytostay kies je voor het comfort van een privé-appartement in Amsterdam. Je hoeft je niet te houden aan de tijden van een hotel of B&B, je kunt goedkoop zelf een maaltijd maken en voelt je meteen thuis. Keus uit honderden appartementen in alle prijsklassen, handig te selecteren op wijk, faciliteiten of bezienswaardigheden in de buurt.

- Boek hier je vakantiehuis, -schip of -ark in omgeving Ransdorp.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ransdorp.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ransdorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ransdorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Ransdorp is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Amsterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1920.

- De gemeente betitelt Ransdorp en de omliggende dorpen in de gemeente als het gebied 'Landelijk Noord'.

- De gemeenten Durgerdam en Holysloot waren in 1812 toegevoegd aan de gemeente Ransdorp, per 1-5-1817 werden zij weer afgesplitst tot zelfstandige gemeenten maar in 1818 alweer wederom toegevoegd aan de gemeente Ransdorp.

- De gemeente Ransdorp is per 8-9-1857 vergroot met de gemeente Schellingwoude.

- Wapen van de voormalige gemeente Ransdorp.

- Het dorp Ransdorp heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Amsterdam.

Gelukkig heeft Ransdorp nog wél officiële blauwe plaatsnaamborden (formeel 'komborden' geheten) waarop de plaatsnaam staat vermeld. Waarmee het dorp toch nog - je zou kunnen zeggen "als pleister op de wonde" - impliciet als woonplaats wordt erkend. Maar ook dáár heeft de gemeente een 'slip of the pen' gemaakt: aan de westkant van het dorp staat aan het fietspad Weerslootpad een blauw plaatsnaambord met de naam Amsterdam, wat uiteraard niet juist is. Want dit suggereert ten onrechte dat Ransdorp binnen de bebouwde kom van de plaats Amsterdam zou liggen, dan wel dat je de bebouwde kom van de plaats Amsterdam betreedt. Immers Ransdorp ligt wel in de geméénte Amsterdam, maar niet in de plááts Amsterdam.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
"Door de landlieden Rarop genoemd."(1)

Alternatieve gemeentenaam
De gemeente werd medio 19e eeuw ook wel "Ransdorp, Holijsloot en Durgerdam" genoemd.

Oudere vermeldingen
1343 Randorp, 1494 Rarop, 1514 Ransdorp.

Naamsverklaring
Aangezien de vormen met -s- jong zijn, moet ter verklaring worden uitgegaan van Randorp, een samenstelling van dorp '(dochter)nederzetting' (vergelijk Geldrop) en een eerste lid Ran, waarin sommigen de Friese persoonsnaam Ranne vermoeden.(2)

Terug naar boven

Ligging

Ransdorp ligt NO van het centrum van Amsterdam, N van het IJ, O van de ring A10, in het landelijk gebied van Amsterdam Noord, welk gebied daarom ook wel Landelijk Noord wordt genoemd. Geografisch valt dat gebied onder de streek Waterland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 heeft de gemeente Ransdorp 161 huizen met 1.022 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 44/292 (= huizen/inwoners), de dorpen Durgerdam 86/518 en Holijsloot 28/195 en de buurtschap Bellemermeer (deels) 3/17.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ransdorp is in de loop der eeuwen diverse keren verwoest en overstroomd. Van het oorspronkelijke dorp is alleen de kerktoren nog overgebleven.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ransdorp heeft 35 rijksmonumenten, wat veel is voor zo'n klein dorp. Het betreft voor een groot deel markante houten huizen. De dorpskern is een beschermd dorpsgezicht.

- In 1324 wordt voor het eerst melding gemaakt van een pastoor in Ransdorp. In de 15e en de 16e eeuw behoort het tot de hoofddorpen van de Unie van Waterland. In die tijd vormen zeevaart en handel rijke bronnen van inkomsten voor de inwoners. Vandaar ook de - tegenwoordig voor zo'n klein dorp onlogisch lijkende - grote prestigieuze toren en de in die tijd omvangrijke kerk, die het hele kerkplein beslaat. Deze kerk gaat in 1615 verloren door brand door een blikseminslag. Aansluitend wordt een nieuwe, kleinere kerk gebouwd. De fundamenten van de oude grote kerk zijn nog te vinden naast de noordkant van de toren en op het kerkterrein aan de oostkant van de kerk.

In 1934 wordt gestart met de restauratie van de kerk, maar deze blijkt ondertussen constructief zo slecht dat het Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht afbraak gelast. In 1936 wordt de kerk op de oude fundering herbouwd onder leiding van architect J. C. Hoogendorp. Tegelijkertijd wordt de toren gerestaureerd. De laatgotische toren is ontworpen door Jan Poyt. De 32 meter hoge toren is gebouwd tussen 1502 en 1542. Een spits ontbreekt, omdat in 1542 het geld op was, waardoor de toren niet voltooid kon worden. De toren heeft in het begin van haar bestaan dienst gedaan als klokkentoren. De grote nis in de hal functioneert in de laatste jaren van de 19e eeuw als gevangenis. In 1900 is de nis nog afgesloten met een zwaar vergrendelde deur. De toren is in de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers gebruikt als uitkijkpost.

De kerk is sinds ca. 2000 niet meer in functie. Het kerkgebouw is in 2006 door eigenaar Stadsherstel Amsterdam gerestaureerd. De grafzerken in de vloer, de preekstoel, het doophek, het kerkorgel en de kroonluchter zijn gelukkig bewaard gebleven. Tegenwoordig is de kerk in gebruik als cultureel centrum. De sfeervolle kerk wordt verhuurd voor onder meer diners, recepties, presentaties, condoleances, workshops, concerten en huwelijksvoltrekkingen. Het burgerlijk huwelijk kan desgewenst worden voltrokken in het voormalige raadhuis van Ransdorp.

- Gevelstenen in Ransdorp.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Ransdorp van fotograaf Martin Stevens.

Terug naar boven

Links

- Weblog van en over Ransdorp.

- Basisschool De Weidevogel. Het landelijk gebied van Amsterdam-Noord omvat de dorpen Durgerdam, Holysloot, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp. Basisschool De Weidevogel is de enige onderwijsvoorziening in het landelijk gebied. Landelijk Noord is het voedingsgebied waaruit de meeste leerlingen van De Weidevogel afkomstig zijn. Een klein deel van de leerlingen komt uit het stedelijk gebied van Amsterdam-Noord.

Reactie toevoegen