Marken

Plaats
Dorp
Waterland
Waterland
Noord-Holland

Marken

Terug naar boven

Status

- Marken is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Waterland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Wapen van de voormalige gemeente Marken.

- Onder het dorp Marken vallen ook de buurtschappen Grotewerf, Moeniswerf, Rozewerf en Wittewerf.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Mereke.

Terug naar boven

Ligging

Marken ligt O van Monnickendam en was vroeger een eiland. Sinds 1957, toen het door een dijk met het vasteland werd verbonden, is het een schiereiland. Vroeger, toen Marken nog aan zee lag (de Zuiderzee), overstroomde het eiland bij vloed. Daarom werden de woningen op hoogten gebouwd, die men hier "werf" noemt. Daarom eindigen de namen van diverse buurten op Marken ook op "werf".

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Marken 165 huizen met 746 inwoners, verdeeld in de buurten Monnikenwerf of Kerkbuurt 95/439 (huizen/inwoners), Nieuwebuurten 25/108, De Kets 4/15, Wittewerf 9/42, Rozewerf 17/25, Moeneswerf 6/54 en Grootewerf 9/63. Tegenwoordig heeft het dorp (inclusief de buurtschappen) ca. 700 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het Marker Museum is gehuisvest in 6 rookhuisjes op de Kerkbuurt. Eén huisje is ingericht zoals een Marker vissersfamilie er tot ongeveer 1932 in woonde. Kenmerkend voor de Marker woning zijn de "gewitwaterde" wanden, behangen met bordjes en prenten, de spanen dozen waarin klederdrachtonderdelen bewaard werden, het open vuur, de regenwaterbak en het pronkbed. Het museum geeft een beeld van Marken door wisselende exposities, een audiovisuele presentatie en fotobladen. Van de vroegste geschiedenis tot en met het recente verleden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Wim Terlouw is nog de enige melkveehouder op Marken. Hij is hier in 2006 vanuit Leerdam naartoe verhuisd. Het eiland zocht een opvolger voor de melkveehouder die gestopt was. Doel van de melkveehouderij is om het historische weidelandschap met de bijbehorende weidevogels in stand te houden. En dat is inmiddels goed gelukt: Wim en zijn vrouw Jeanine hebben volgens de principes van agrarisch natuurbeheer een paradijs gecreëerd voor grutto’s en andere weidevogels. Deze vogels, die langzaam verdwijnen uit het Nederlandse landschap, zijn in grote aantallen teruggekeerd naar het eiland om daar te broeden en hun kuikens groot te brengen. De in 2016 verschenen film Het Wonder van Marken vertelt het innemende verhaal van de terugkeer van de grutto op het eiland.

- De waterveiligheid op het eiland voldoet niet aan de huidige eisen. Een deel van de dijk heeft stabiliteitsproblemen of is te laag. Advies- en ingenieursbureau Grontmij werkt in opdracht van Rijkswaterstaat anno 2015 alternatieven uit voor de dijkversterking voor Marken. Grontmij beoordeelt de alternatieven op technische haalbaarheid en toetst ze aan de wensen van omwonenden en belanghebbenden. De uitkomst vormt de basis voor de keuze van een voorkeursalternatief dat in 2016 wordt vastgesteld. Het versterkingsproject leidt niet alleen tot een veilig, maar ook een markant en leefbaar Marken. Om een advies voor een voorkeursalternatief te kunnen geven, beoordeelt Grontmij de alternatieven onder andere op de omgevingseffecten en kosten. Het voorkeursalternatief zal voldoen aan de normen uit het Deltaprogramma en anticipeert op het Wettelijk Toetsingsinstrumentarium 2017.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Marken heeft 150 rijksmonumenten.

- Marken heeft 11 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Marken (online te bestellen).

Reactie toevoegen