Purmer

Plaats
Buurtschap
Edam-Volendam Waterland
Waterland
Noord-Holland

Purmer

Terug naar boven

Status

- Purmer is een buurtschap in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, in deels gemeente Edam-Volendam (Oosterweg e.o. ten noorden van de Purmerenderweg), t/m 1974 was de naam van deze gemeente Edam, en deels gemeente Waterland (Oosterweg e.o. ten zuiden van de Purmerenderweg).

- De buurtschap Purmer heeft een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats. De kleine buurtschap heeft zelfs 2 postcodes, namelijk een voor elke gemeente waaronder het valt, omdat een postcode altijd maar in 1 gemeente mag liggen (1481 voor het deel onder de gemeente Edam-Volendam, 1482 voor het deel onder de gemeente Waterland). Bijzonder is dat er nog 6 woonschepen of -arken in de Purmerringvaart liggen met adres Purmerringvaart in Purmer en postcode 1135 DZ, de postcode van Edam. Het zou ons eenduidiger lijken om daar als adres Purmerdijk met een postcode van Purmer van te maken.

Eveneens bijzonder is dat aan de straatnamen - in ieder geval in de gemeentelijke basisregistraties BAG, of het ter plekke zo staat aangegeven is ons niet bekend - een letter is toegevoegd om de desbetreffende gemeentelijke delen te kunnen onderscheiden: een E voor de delen in Edam-Volendam, een M voor de delen in Waterland (waarbij de M staat voor de stad Monnickendam als dichtstbijzijnde kern in die gemeente). Volgens de gevelstenensite (zie hieronder bij Bezienswaardigheden) zou er ook nog een letter P zijn voor een deel onder de gemeente Purmerend, maar dat hebben wij niet kunnen traceren.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Genoemd naar de ligging in de gelijknamige polder.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Purmer ligt O van Purmerend, W van Edam en Volendam, rond de Oosterweg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Purmer omvat ca. 45 huizen en ca. 6 woonschepen en/of woonarken in de gemeente Edam-Volendam en ca. 60 huizen in de gemeente Waterland. Totaal dus ca. 105 huizen en ca. 6 woonschepen en/of -arken, met ca. 250 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De buurtschap omvat het open weidse gebied tussen Purmerend in het W en Edam-Volendam in het O. Omdat dit gebied in tegenstelling tot de nabijgelegen Schermer, Beemster en Wormer, niet onder Nationaal Landschap Laag Holland valt, en derhalve landschappelijk dus niet (extra) beschermd is, zijn er plannen om de Purmer verregaand te bebouwen. Nadere informatie daarover vind je op de site van de Stichting Purmer-Meer. Op deze site vind je o.a. de notitie 'Bouwen in Waterland?', een kritische beschouwing van directeur van genoemde stichting prof. ir. Tjeerd Dijkstra, waarin hij kanttekeningen plaatst bij de bebouwingsplannen van de Purmer, de nabijgelegen polder Zeevang en de beoogde uitbreidingen van Edam-Volendam.

Ook in de Omgevingsvisie 2030 van de gemeente Waterland staat die gemeente zo veel mogelijk groen moet blijven. De gemeente heeft in maart 2017 nog eens duidelijk uitgesproken dat zij ook tegen eventuele bouwplannen van de gemeente Purmerend in de Purmer is. Purmerend denkt namelijk dat woningbouw op de langere termijn niet meer mogelijk is binnen haar bestaand stedelijk gebied en dat ze dan moet uitwijken naar locaties die nu nog buitengebied zijn. Daarbij kijkt die gemeente bijvoorbeeld naar de Beemster en richting Neck, maar ook naar de Purmer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gevelstenen in Purmer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Purmerfeesten (gedurende 4 dagen in juli) omvatten een combinatie van spelletjes, puzzeltochten en gezellige feesten.

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Purmer Belang.

Reactie toevoegen