Katwoude

Plaats
Dorp
Waterland
Waterland
Noord-Holland

Katwoude-MSDC-20120116-253174.jpg

Katwoude, Molen De Kathammer of Katwoudermolen ligt tegen Volendam aan

Katwoude, Molen De Kathammer of Katwoudermolen ligt tegen Volendam aan

NH gemeente Katwoude in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Katwoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Katwoude in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Katwoude

Terug naar boven

Status

- Katwoude is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek en gemeente Waterland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990.

- Onder het dorp Katwoude vallen ook de buurtschappen Achterdichting en Zedde. De buurtschap Katham, die vanouds ook onder dit dorp viel, is tegenwoordig opgeslokt door buurdorp Volendam.

- Het dorp heeft langs een deel van de Hoogedijk officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden). Dat deel is dus een 'bebouwde kom'. De richtingwijzers op de kruising Jaagweg (N247) / Lagedijk / Hoogedijk vermelden Katwoude ten onrechte in zwart op wit, wat namelijk suggereert dat het slechts een wijk zou zijn. Dit hoort eigenlijk, zoals standaard bij plaatsnamen, wit op blauw te zijn.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Kadwoude, 1310 (datering kopie onzeker) Katwoude, 1318 Catwoude, 1840 (1) 'Katwoude of Hoogendijk'.

Naamsverklaring
Samenstelling van woude 'vochtig bos' en kat, dat in plaatsnamen diverse betekenissen kan hebbebn, zie Katham, Kattendijke, Katwijk enz. Het grondwoord woude stond in deze streken oudtijds voor een zompig, moerassig bosgebied. In de oudste vermelding wordt de nederzetting omschreven als "een stuck lants die men heet den Katwoude".(2)

Terug naar boven

Ligging

Katwoude ligt Z van Edam en Volendam, N van Monnickendam. Dit grote open weidse gebied kent grotendeels verspreide bebouwing, met een kleine kern aan de Hoogedijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de gemeente Katwoude 32 huizen met 182 inwoners, verdeeld in de gelijknamige buurtschap, ook wel Hoogendijk genaamd 9/89 (= huizen/inwoners), en de buurtschappen Katham 9/37, De Lagendijk 6/26 en De Zedde 8/30.

- Bij de opheffing van de gemeente per 1-1-1991 omvat zij 87 huizen met 230 inwoners op een oppervlakte van 660 hectare. Het was qua inwonertal de kleinste gemeente van Nederland.

- Tegenwoordig omvat de postale woonplaats Katwoude, die het hele buitengebied tussen Volendam en Monnickendam omvat, ca. 125 huizen* met ca. 270 inwoners.
* Inclusief de 25 huizen die er rond 2013 zijn bij gekomen. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en literatuur:

- Historisch Genootschap Katwoude.

- In 2014 is het boek '1000 jaar Katwoude' verschenen. Samengesteld door de in 2011 overleden Dick Brinkkemper en aangevuld door het lokale Historisch Genootschap. Dankzij sponsoring kost het boek slechts €12,50. Het is zolang de voorraad strekt te verkrijgen bij het Dorpshuis en bij Nimo Boek in Monnickendam. Zie verder de recensie onder de link. Je kunt het ook per post bestellen. De details daarvan vind je op de pagina van het Historisch Genootschap.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De Markermeerdijken beschermen 1,2 miljoen Noord-Hollanders tegen het water uit het Markermeer. Elke zes jaar worden alle dijken in Nederland getoetst op veiligheid. Bij de toets in 2006 zijn de dijkvakken van de Markermeerdijk rond Katwoude afgekeurd. Het hoogheemraadschap zet zich vanaf 2018 in om de onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden zo snel en zorgvuldig mogelijk uit te voeren, zodat de vier dijkvakken tegelijk in uitvoering kunnen. In 2018 is het hoogheemraadschap begonnen met de (eerste) voorbereidingen voor de modules ‘Jan Hagelhoek’ en ‘Westzijde’ langs de Hoogedijk. De veiligheidsopgave is berekend en we zijn met de mensen in gesprek gegaan die om en rond de dijk wonen. Uit de eerste (globale) berekeningen is gebleken dat de dijk bij extreme weersomstandigheden instabiel kan worden. Daarnaast is de bekleding van de dijk niet overal sterk genoeg. Dit betekent dat de dijk versterkt moet worden zodat de dijk nu en in de toekomst de extreme omstandigheden kan weerstaan.

In 2019 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden waardoor we een steeds beter beeld hebben gekregen van hoe we de dijk het beste kunnen versterken. In de verkenningsfase werken we toe naar een zogeheten voorkeursalternatief. Dit is het eerste beeld van hoe de versterking van de dijk er straks uit komt te zien, maar waarbij nog niet alle details bekend zijn. Daarna, in de planvormingsfase, worden de details van het ontwerp uitgewerkt en worden de benodigde vergunningen aangevraagd. Als het ontwerp van de dijk definitief is vastgesteld begint de uitvoeringsfase. Welke onderzoeken hebben we in 2019 zoal gedaan? Aanvullend grondonderzoek. Hiermee hebben we een gedetailleerder beeld gekregen van de opbouw en sterkte van de dijk; digitaal inmeten van de dijk zodat we de exacte ligging weten; plaatsen van meetapparatuur (boutjes) aan huizen. Hiermee brengen we de natuurlijke bewegingen van huizen in kaart. Zo kunnen we de mogelijke effecten van de dijkversterking op de bebouwing nauwkeurig vaststellen; daarnaast is er ook onderzoek uitgevoerd naar de (beschermde) natuurwaarden, archeologie en niet-gesprongen explosieven in het plangebied." (bron en voor nadere informatie zie de pagina over dijkversterking Katwoude op de site van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

- Van Vlierden Caravans aan de Lagedijk is in 2013 verhuisd. Op het terrein is Plan Catwoude ontwikkeld; een kleinschalig - maar voor het kleine Katwoude natuurlijk relatief grootschalig - woonwijkje aan het water de Purmer Ee, met 8 huur- en 17 koopwoningen. - Visuele impressie Plan Catwoude.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Kathammer of Katwoudermolen is het enige rijksmonument in Katwoude. Verder is er ook nog 1 gemeentelijk monument. Maar omdat beide in buurtschap Achterdichting staan, worden ze aldaar beschreven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Koningsdag.

- Feestweekend (augustus).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Katwoude (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - De meeste kleine kernen hebben een Dorpsraad, sommige hebben een Stadsraad omdat die plaats formeel een stad is, maar Katwoude heeft een Polderraad. Misschien wel de enige Polderraad van Nederland. Wij kennen er althans niet meer. Een begrijpelijke naam, omdat het dorpsgebied, zijnde de polder Katwoude, vele malen groter is dan de gelijknamige dorpskern, die in de bebouwde kom slechts een handvol huizen aan de Hoogedijk omvat.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Katwoude.

- Sport: - Biljartvereniging Veni Vidi Vici.

- Zorg: - Zorgboerderij De Helpende Hand in Katwoude biedt dagbesteding aan de volgende doelgroepen: mensen met psychische of psychiatrische problemen, ouderen, dementerende ouderen, mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die burn-out zijn geraakt. Op deze kleinschalige zorgboerderij kunnen maximaal 5 deelnemers terecht, die kunnen helpen met het verzorgen van de schapen, kippen en konijnen. Verder mogen de deelnemers een stukje van de groentetuin inrichten met groentes die ze lekker vinden en kunnen ze ook helpen met tuinonderhoud, schilderklusjes, kleine reparaties, schoonmaakwerkjes e.d.

Reactie toevoegen