Almen

Plaats
Dorp
Lochem
Achterhoek
Gelderland

almen dorpsgezichten [640x480].jpg

Almen Dorpsgezichten ca. 1910

Almen Dorpsgezichten ca. 1910

GL kadastrale gemeente Almen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Almen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Almen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Almen

Terug naar boven

Status

- Almen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 2004 gemeente Gorssel.

- Onder het dorp Almen valt ook de buurtschap Scheggertdijk.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Alm.

Oudere vermeldingen
1188 ingevoegd eind 13e eeuw Almen.

Naamsverklaring
Wordt, evenals Almelo, geplaatst bij olm, dus '(nederzetting) bij de olmen'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Almen ligt W van Lochem, O van Zutphen, tussen het Twentekanaal in het N en de Berkel in het Z.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Almen 59 huizen met 456 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken (zie onder het menu 'Dorpen' de informatie over Almen).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Almen.

- De buurtwinkel van het dorp heeft in 1998 de deuren moeten sluiten. Recentelijk is er echter weer een buurtwinkel gekomen. En dat is een groot succes. Lees er alles over in het artikel Buurtsuper stimuleert sociale cohesie in VNG Magazine, 13-7-2012.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Almen heeft 9 rijksmonumenten.

- Almen heeft 10 gemeentelijke monumenten.

- Protestants kerkje uit de 14e eeuw.

- Museumboerderij Klein Hulze heeft een collectie huishoudelijke apparaten uit grootmoeders tijd. Enkele daarvan kunnen worden gedemonstreerd. Daarnaast zijn kleine handmatige werktuigen te bekijken. In de schuur staan paardenmachines en tractoren uit de jaren vijftig. Tevens kunnen oude motoren enkele machines aandrijven.

- Museum Oude Boekdrukkunst. In een voormalige slachterij in Almen is een werkende handelsdrukkerij anno 1900 ingericht. Je kunt hier zien hoe vroeger het drukwerk werd gedrukt op handdegels en trapdegels met oude loden en houten letters.

- Gevelstenen in Almen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Openluchtzwembad De Berkel.

- Landgoed Velhorst is sinds 1972 eigendom van Natuurmonumenten.

- De rivier de Berkel is 110 kilometer lang en ontspringt in Duitsland. In Nederland stroomt de rivier door de Achterhoek naar Zutphen en mondt daar uit in de IJssel. In de jaren zestig en zeventig van de 20e eeuw is de Berkel op Nederlands grondgebied kaarsrecht getrokken om wateroverlast bij hoogwater tegen te gaan. Met stuwen en sluizen kon de waterstand worden geregeld.

De laatste jaren is de trend om rivieren weer te laten 'meanderen' (kronkelen). Door het aanleggen van bochten met deels hoge en deels lage oevers ontstaat er variatie in stroomsnelheid en waterdiepte. Dat biedt een betere biotoop (leefomgeving) voor de oorspronkelijke flora en fauna. Het rivierwater wordt er ook schoner door, en wordt langer vastgehouden, wat wateroverlast elders voorkomt. In dit kader heeft de Berkel in 2014 tussen Almen en Zutphen 15 nieuwe bochten gekregen. Verder zijn in de stuwen Besselink en Warken vispassages gemaakt.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Almen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Almen.

- Nieuws: - Dorpskrant de Almenak (5x per jaar) is via de link online te lezen.

- Onderwijs: - Juianaschool.

- Muziek: - Op 30 april 1909 wordt het Nederlandse volk verblijd met de geboorte van prinses Juliana. Overal in ons land wordt dit feit uitbundig gevierd. Ook 'Kunstmin' uit Gorssel (1906) en 'Harmonie Gorssel-Eefde' (1908) zijn druk in de weer om de feestelijkheden muzikaal te omlijsten. Het gemis van een eigen muziekkorps wordt in Almen op dat moment als ondraaglijk ervaren. Men voegt de daad bij het woord en 12 dagen na de geboorte van de prinses wordt Muziekvereniging Juliana geboren.

- Sport: - SV Almen (voetbal). - ATC (tennis). - Omnivereniging OVÉRA omvat de sporten tafeltennis, gymnastiek / dans en volleybal.

Reactie toevoegen