Epse

Plaats
Dorp
Lochem Deventer
Achterhoek Salland
OverijsselGelderland

Epse

Terug naar boven

Status

- Epse is een dorp in grotendeels de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem (t/m 2004 gemeente Gorssel (in 2000 wordt het grondgebied van deze gemeente aan de N zijde door middel van een grenscorrectie weliswaar verkleind, zie aan het einde van deze alinea, maar tevens winnen de gemeente Gorssel en de provincie Gelderland dan, ook door middel van een grenscorrectie, een (veel kleiner) gebied aan de NW zijde van de gemeente en aan de O oever van de rivier de IJssel, ten koste van de gemeente Deventer en de provincie Overijssel), in 2005 over naar gemeente Lochem) en deels de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer (t/m 1999 gemeente Gorssel, in 2000 door middel van een grenscorrectie over naar gemeente Deventer en provincie Overijssel).

- Het dorp Epse is verdeeld in de dorpskern en een noordelijk buitengebied dat in 2000 middels een grenscorrectie naar de gemeente Deventer is gegaan (en sindsdien voor de postadressen ook 'in' Deventer ligt). Dat deel wordt sindsdien Epse-Noord genoemd.

- Epse en het kleinere buurdorp Joppe werken veel samen op allerlei gebieden en delen diverse voorzieningen. Gezamenlijk worden zij dan ook wel als tweelingdorp Epse-Joppe beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Een inwoner van dit dorp is een Epsenaar.

Terug naar boven

Ligging

Epse ligt N van Gorssel, Z van Deventer en grenst (via het buitengebied) in het N aan de A1.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Epse 77 huizen met 567 inwoners. In 2000 is, zoals vermeld bij Status, het noordelijk buitengebied van het dorp overgegaan van de (Gelderse) gemeente Gorssel naar de (Overijsselse) gemeente Deventer. Dit betreft 176 hectare met dan 25 huizen en 58 inwoners. Dit gebied staat tegenwoordig bekend als Epse-Noord. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 750 huizen met ca. 1.900 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Epse, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Epse / Joppe (2011) schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor deze dorpen in de komende jaren.

- De gemeente Deventer is doende om in het hiervoor genoemde Epse-Noord, dat sinds 2000 dus Deventers grondgebied is, het bedrijventerrein 'Bedrijvenpark A1' te ontwikkelen. Omwonenden zijn hier niet blij mee, en hebben in 2011 door de TU Delft onderzoek laten doen naar nut en noodzaak van Bedrijvenpark A1. In het rapport worden de nodige vraagtekens geplaatst bij nut en noodzaak van dit terrein. Mogelijk leidt het toch ontwikkelen van dit gebied tot een miljoenenstrop voor de gemeente Deventer. De gemeente Deventer heeft van de Raad van State in januari 2012 groen licht gekregen voor de ontwikkeling van bedrijvenpark A1. Wél wordt de oorspronkelijk geplande 85.000 vierkante meter voor kantoren in het park geschrapt. Mede door de 'crisis' is daar nauwelijks nog vraag naar. De gemeente mag de kantoorbestemming van de RvS veranderen in 'gewone' bedrijven, waar wél behoefte aan is.

Voor het overige is het parkplan (aan de Epser kant van de A1, tussen spoorlijn, N348 en Dortherweg) nu onherroepelijk geworden. De bezwaren (onder meer van omwonenden en ontwikkelaars) zijn verworpen. De RvS vindt ook de groene bufferzone tussen het beoogde bedrijvenpark A1 en dorp Epse voldoende. Door de economisch minder florissante situatie van de afgelopen jaren loopt de verkoop van kavels minder voorspoedig dan beoogd. Daarom mag op nog niet verkochte delen anno 2015 'tijdelijke natuur' ontstaan qua flora en fauna. Qua regelgeving is afgestemd dat dat t.z.t. geen belemmering mag vormen als de kavels in kwestie alsnog verkocht worden.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Epse heeft 3 rijksmonumenten.

- Epse heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De organisatoren van het Carbid Festival Epse (oudjaarsdag) hebben op hun site mooie verhalen over hoe die vork in de steel zit, dus we laten ze hierover graag zelf aan het woord: "Heel lang geleden, omstreeks het jaar 900, toen er nog geen boze geesten waren, was er op het platteland van de Achterhoek geen reet te doen en het was er zo rustig en stil dat een aantal Germanen het hoog tijd vond voor een feestje: 'Het joelfeest'. Men denkt dat het carbidschieten uit deze tijd stamt, rond het jaar 900, hoewel er toen natuurlijk nog geen carbid te koop was bij de lokale supermarkt.

Carbid werd voor de Tweede Wereldoorlog gebruikt voor fietsverlichting. Ook werd het - toen er nog geen flessen met acetyleengas te krijgen waren - door de meeste dorpssmeden gebruikt om te lassen. Er was dus eenvoudig aan te komen. Melkbussen waren op het platteland ook ruim voorhanden. Eén en één is twee, en zo ontrond een traditie, eentje die de laatste jaren weer steeds populairder wordt en dus ook het ontstaan van het Carbid Festival heeft veroorzaakt.

Er was eens een een lokale hangkeet met een nevenvestiging aan de Oude Larenseweg en een vriendengroep uit Gorssel en omstreken. De twee afzonderlijke groepjes kenden elkaar via Scouting en er werd besloten om het 'carbid-schiet-feest' gezamenlijk te vieren. Na een paar knallen waren alle lokale geesten wel verjaagd dus moesten we op zoek naar nieuwe geesten en zo is het idee ontstaan om er een thema aan te verbinden.

Voor degenen die nog niet (zo vaak) bij ons langs geweest zijn even een korte uitleg: Carbid is een anorganische verbinding van calcium en koolstof, die bij aanraking met water een explosief gas vormt. Festival is een veelal jaarlijks terugkerend evenement van geÏnteresseerden over een bepaald onderwerp. Omdat deze combinatie precies bij ons aansluit hebben we deze een jaar of wat geleden gekozen als vervanging van enkel 'carbid schieten' als naam voor ons evenement. De 'naam' carbid schieten bevat in plaats van festival het woord schieten, een werkwoord, dit suggereert wellicht ten onrechte dat het ons doel is hard te werken. Ons doel is toch vooral een gezelig feest voor jong en oud, met een drankje en eventueel een hapje om het jaar samen af te sluiten."

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Hassinkbos.

- Speeltuinvereniging Epse.

Terug naar boven

Beeld

- Oude en recente foto's van Epse op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Epse (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Epse en Joppe.

- Nieuws: - Nieuws uit Epse en Joppe van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Epse en Joppe.

- Sport: - Sportvereniging Epse heeft afdelingen voor badminton, bridge, gymnastiek, hockey, voetbal en volleybal. - Samenwerkende seniorenafdeling Epse Gorssel Combinatie.

Reactie toevoegen