Harfsen

Plaats
Dorp
Lochem
Achterhoek
Gelderland

Harfsen

Terug naar boven

Status

- Harfsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 2004 gemeente Gorssel.

Terug naar boven

Ligging

Harfsen ligt ZO van Deventer, NW van Lochem, O van Gorssel. De dorpskern wordt doorsneden door de N339 (provincialeweg Lochem - Deventer). Het dorpsgebied wordt in het Z begrensd door een beek die O van de Kapelweg Harfsense Beek heet en W ervan Eefse Beek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Harfsen 99 huizen met 734 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
Aan de Kapelweg, vlakbij de aansluiting met de Harfsensesteeg, heeft een van oorsprong 14e- of 15e-eeuwse kapel gestaan, later in gebruik geweet als Hervormde kapel. Buiten gebruik gesteld in 1843, later gesloopt. - Tekening van de Harfsense kapel.

De Harfsense kerkelijke gemeente is pas sinds 1961 zelfstandig. Oorspronkelijk was Harfsen een wijkgemeente van Almen, die ook hier kerkdiensten belegde in het zogeheten 'jongelingsgebouw' aan de Kapelweg (nu Reeverweg). Dominee G.A. Pasma werd als eerste voorganger van de Nederlands Hervormde Kerk Almen-Harfsen hier bevestigd in 1942. Hij was o.a. de stuwende kracht achter het streven om tot een groter kerkgebouw in het dorp te komen. Aan de vele geldelijke acties daarvoor werd enthousiast deelgenomen en tenslotte beloond met de opening van kerkzaal met kostershuis 'Ons Gebouw' in 1951. Dat heeft ds. Pasma helaas zelf niet meer meegemaakt, want hij is in een Duits concentratiekamp overleden.

De kerk heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in de samenleving van Harfsen. Door de kerkenraad zijn vele voor ons nu vanzelfsprekende zaken tot stand gebracht. Opmerkelijke initiatieven van de diverse kerkenraden met nu nog waarneembare resultaten zijn o.a.: aanzet tot sociaal-maatschappelijke hulpverlening aan burger en boer; ondersteuning bij het oprichten van een kleuterschool; aansluiting bij de Raad van Kerken in de burgerlijke gemeente Gorssel; samen met deze RvK de organisatie van de kerkendag; oprichting van de begrafenisvereniging; instelling en begeleiding van de zondagsschool.

Ook een blijvend en letterlijk zichtbaar resultaat van de visie en het beleid van de kerkvoogden in de achtereenvolgende kerkenraden is: een multifunctioneel dorpshuis, aangebouwd aan de kerkzaal, kortweg Ons Gebouw; een Friese klokkenstoel met een luidklok, die rouw en trouw uitdraagt (in 2003 verplaatst); een aula met koeling; een pastorie aan de Bremweg (momenteel niet door een predikant bewoond). (bron: Protestantse Gemeente Harfsen)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Harfsen, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken. Zie ook de pagina over de geschiedenis van Harfsen op de site van de oudheidkundige vereniging.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Harfsen heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk 'Ons Gebouw' (Sporkehout 4) dateert uit 1951 en valt onder de Protestantse Gemeente Harfsen. Het kabinetorgel dateert uit 1955 en is vervaardigd door de fa. Gebr. Van Vulpen uit Utrecht.

- Gevelstenen in Harfsen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harfsen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Harfsen.

- Belangenvereniging: - Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth.

- Onderwijs: - Beatrixschool.

- Muziek: - Muziekvereniging Soli Deo Gloria omvat een fanfare en een malletband.

- Sport: - s.v. Harfsen (voetbal). - Motorclub HAMAC (HArfsense Motor- en AutoClub) is opgericht in 1952.

Reactie toevoegen