Harfsen

Plaats
Dorp
Lochem
Achterhoek
Gelderland

Harfsen

Terug naar boven

Status

- Harfsen is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 2004 gemeente Gorssel.

Terug naar boven

Ligging

Harfsen ligt ZO van Deventer, NW van Lochem, O van Gorssel. De dorpskern wordt doorsneden door de N339 (provincialeweg Lochem - Deventer). Het dorpsgebied wordt in het Z begrensd door een beek die O van de Kapelweg Harfsense Beek heet en W ervan Eefse Beek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Harfsen 99 huizen met 734 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
Aan de Kapelweg, vlakbij de aansluiting met de Harfsensesteeg, heeft een van oorsprong 14e- of 15e-eeuwse kapel gestaan, later in gebruik geweet als Hervormde kapel. Buiten gebruik gesteld in 1843, later gesloopt. - Tekening van de Harfsense kapel.

De Harfsense kerkelijke gemeente is pas sinds 1961 zelfstandig. Oorspronkelijk was het een wijkgemeente van Almen, die ook hier kerkdiensten belegde in het zogeheten 'jongelingsgebouw' aan de Kapelweg (nu Reeverweg). Dominee G.A. Pasma werd als eerste voorganger van de Nederlands Hervormde Kerk Almen-Harfsen hier bevestigd in 1942. Hij was o.a. de stuwende kracht achter het streven om tot een groter kerkgebouw in het dorp te komen. Aan de vele geldelijke acties daarvoor werd enthousiast deelgenomen en tenslotte beloond met de opening van kerkzaal met kostershuis 'Ons Gebouw' in 1951. Dat heeft ds. Pasma helaas zelf niet meer meegemaakt, want hij is in een Duits concentratiekamp overleden.

De kerk heeft altijd een vooraanstaande rol gespeeld in de samenleving van Harfsen. Door de kerkenraad zijn vele voor ons nu vanzelfsprekende zaken tot stand gebracht. Opmerkelijke initiatieven van de diverse kerkenraden met nu nog waarneembare resultaten zijn o.a.: aanzet tot sociaal-maatschappelijke hulpverlening aan burger en boer; ondersteuning bij het oprichten van een kleuterschool; aansluiting bij de Raad van Kerken in de burgerlijke gemeente Gorssel; samen met deze RvK de organisatie van de kerkendag; oprichting van de begrafenisvereniging; instelling en begeleiding van de zondagsschool.

Ook een blijvend en letterlijk zichtbaar resultaat van de visie en het beleid van de kerkvoogden in de achtereenvolgende kerkenraden is: een multifunctioneel dorpshuis, aangebouwd aan de kerkzaal, kortweg Ons Gebouw; een Friese klokkenstoel met een luidklok, die rouw en trouw uitdraagt (in 2003 verplaatst); een aula met koeling; een pastorie aan de Bremweg (momenteel niet door een predikant bewoond). (bron: Protestantse Gemeente Harfsen)

Legende
Het dorp Harfsen wil meer toeristen trekken en wel door een oude legende nieuw leven in te blazen: "het verhaal van de Piperomp". Het verhaal gaat dat omstreeks 1813 een baron met zijn koets en paarden achtervolgd werd door Kozakken te paard. Het ging allemaal zo snel dat de baron de weg kwijt raakte en in het moeras in het Harfsense Broek terecht kwam. Hier zakte hij met paarden en koets weg. Er is niets meer van hem teruggevonden, behalve een kapotte pijp ('la pipe est rompé'). Omdat het tijdens de Franse bezetting was werd de kapotte pijp de ‘piperomp’ genoemd en zo is het verhaal eeuwen doorverteld. Onder de link vind je het complete verhaal.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken. Zie ook de pagina over de geschiedenis van Harfsen op de site van de oudheidkundige vereniging.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Harfsen heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk 'Ons Gebouw' (Sporkehout 4) dateert uit 1951 en valt onder de Protestantse Gemeente Harfsen. Het kabinetorgel dateert uit 1955 en is vervaardigd door de fa. Gebr. Van Vulpen uit Utrecht.

- Gevelstenen in Harfsen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Harfsen (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Harfsen.

- Belangenvereniging: - "Plaatselijk Belang Harfsen - Kring van Dorth heeft als doelstellingen: het bevorderen van het leefklimaat en leefbaarheid, mede door uitvoering van het dorpsplan; tijdig betrokken zijn bij ontwikkelingen; geven van leiding en/of steun aan sociale, culturele, educatieve, recreatieve en sportieve activiteiten; samenwerken met andere organisaties en instellingen om de doelen te bereiken; onderhouden van een goede wederzijdse werk- en adviesrelatie met de gemeente Lochem en andere (lokale) overheidsinstellingen; bevorderen van een goede band tussen bewoners en stimuleren tot meedenken en meedoen."

- Onderwijs: - "De Beatrixschool is een middelgrote dorpsschool en ligt middenin het groene Harfsen. Dagelijks bezoeken ruim honderd kinderen onze school. De maatschappij verandert snel door technologische ontwikkelingen en globalisering. We bereiden de kinderen voor op de maatschappij van morgen. Naast het goed leren van de vakken rekenen, taal en lezen, leren we de kinderen ook de vaardigheden die ze nodig hebben voor hun toekomst. Het gaat dan om het ontwikkelen van een zelfstandige en flexibele werkhouding, zelfstandigheid, samenwerken en het kunnen verbinden van verschillende informatiestromen en bronnen. We volgen de ontwikkelingen van de kinderen nauwkeurig en betrekken kinderen en hun ouders bij het ontwikkelingsproces. Door goed te analyseren en met elkaar in gesprek te zijn, kunnen we bepalen wat een kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Het leren vindt plaats in een uitdagende en prikkelende leeromgeving. Dit geeft de kinderen de ruimte om zich op een eigen manier te ontwikkelen en hun talenten te ontdekken. We verbreden ons onderwijs door samen te werken met verenigingen en organisaties in en om Harfsen. Zo leren de kinderen ook van activiteiten buiten het schoolgebouw. Onze school is een openbare school. Ieder kind dat in aanmerking komt voor gewoon basisonderwijs is welkom. Wij gaan uit van gelijkwaardigheid en respecteren de verschillen die er vanuit de diverse achtergronden zijn."

- Muziek: - Muziekvereniging Soli Deo Gloria omvat een fanfare en een malletband.

- Sport: - Voetbalvereniging s.v. Harfsen.

- Motorclub HAMAC (HArfsense Motor- en AutoClub) is opgericht in 1952.

Reactie toevoegen