Joppe

Plaats
Dorp
Lochem
Achterhoek
Gelderland

Joppe

Terug naar boven

Status

Joppe is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 2004 gemeente Gorssel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1608 Jobstede, 1609 Jobstede of Nieulant, vanaf 1690 Jobshofstede, 't Job, 1773-1794 Het Iop, 1843 het Joppe.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een samenstelling van stede = stad 'plaats' en de persoonsnaam Job. Joppe is in de oudheid bekend als naam voor de stad Jaffa.(1)

Terug naar boven

Ligging

Joppe ligt NNO van Zutphen, O van Gorssel.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Joppe heeft ca. 170 huizen met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Van 1865 tot 1938 had het dorp een station aan de spoorlijn Arnhem-Leeuwarden (het stationsgebouw is in 1963 afgebroken). Het station heette Gorssel, omdat dat natuurlijk groter en bekender was. Bijzonder is dat de spoorlijn hier een bocht/knik maakt, omdat de spoorlijn over landgoed Joppe kwam te lopen en de eigenaar daarvan alleen daaraan wilde meewerken als het station zo dicht mogelijk bij zijn huis zou komen te liggen. En zo geschiedde... Dit soort 'voor wat hoort wat'-deals (d.w.z. een station nabij een landgoed, omdat de eigenaar anders niet wilde meewerken aan een spoorlijn over zijn grondgebied) werd vaker gesloten, bijv. bij Hollandsche Rading, Bilthoven, Wolfheze.

- Verslag van de berechting van de moord op de waard van de voormalige herberg De Drie Kieften te Joppe in 1746.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Joppe, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging De Elf Marken.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Epse / Joppe (2011) schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor deze dorpen in de komende jaren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het dorp heeft 11 rijksmonumenten, zijnde villa Overdok met garage uit 1921 (Lochemseweg 66), de RK kerk, en 9 objecten betrekking hebbend op landgoed en Huis 't Joppe.

- Joppe heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De buurtschap Joppe wordt een dorp door de bouw van de RK kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming. De eenbeukige neogotische kerk in de trant van de zogeheten stucadoorsgotiek (1850-1870) kenmerkt het vroege werk van architect H.J. Wennekers. De kerk is in de jaren 1866-1868 gebouwd in opdracht van baron E.A. van Hövell tot Westerflier, destijds bewoner van het kasteel. De entree is versierd met een archivolt, waarin zuilen zijn verwerkt. Daarnaast is rondom de entree een frontaal aangebracht met het wapen van de stichter. Boven het frontaal is een groot spitsboogvenster met glas in loodramen aangebracht in de toren. De toren wordt bekroond met een achthoekige stenen lantaarn en heeft een hoogte van 41 meter.

De zijgevels en gevel van het priesterkoor van de kerk zijn voorzien van kleinere varianten van het spitsboogvenster met glas in lood dat in de toren is aangebracht, afgewisseld met steunberen. Aan de binnenzijde van de zijgevels zijn veertien nissen gemaakt met daarin kruiswegstaties. Het orgel uit 1889 is gemaakt door Michaël Maarschalkerweerd en is een geschenk van Rosamunde van Nispen tot Pannerden, waarvan het wapen in de kast van het orgel is aangebracht. Op 28 mei 2011 is de grondig gerestaureerde en verbouwde pastorie ingezegend door pastoor F. Hogenelst. Een deel van de pastorie wordt verhuurd en het andere deel wordt door de geloofsgemeenschap gebruikt voor onder andere het gezamenlijk koffie drinken en vergaderingen. De garage is verbouwd voor het secretariaat en het oude tuinhuisje heeft plaatsgemaakt voor een schuur van de tuingroep. In 2010 is de parochie van Joppe opgegaan in de grotere regionale parochie HH. Twaalf Apostelen. De regionale parochie komt voort uit 12 parochies van het parochieverband Graafschap Zutphen.

"Achter onze kerk ligt de met een beukenhaag omringde idyllische begraafplaats, waar al sinds het ontstaan van de geloofsgemeenschap van Joppe in 1868 parochianen zijn begraven. In de loop der jaren is het qua omvang door aankoop van grond gegroeid en later gemoderniseerd. Het kerkhof kenmerkt zich door een aantal monumenten: rechts bij binnenkomst het monument voor het Ongedoopte kind (2008), in het verlengde van de entree staat het grafmonument voor de geestelijken die er begraven liggen en daarna zie je het monument van de stichter en zijn nazaten. Opvallend is ook het oude grafmonument van Braakman (1873) , de eerste secretaris van het eerste kerkbestuur, die als vervanger optrad namens de toen nog jonge stichter, Frans E.A. Baron van Hövell tot Westerflier en Wezeveld. Of wat minder opvallend het graf van Gradus Jansen (1967), landarbeider en koorzanger, dat is geschonken door de parochianen. Ook staat er nog het oorspronkelijke dodenhuisje oftewel lijkenhuisje, waar vroeger de overledene werd opgebaard.

In 2008 is op 2 november - Allerzielen - op de begraafplaats van Joppe het Monument voor het Ongedoopte kind onthuld en gewijd door pastoor F.G.C.M. Hogenelst. Het monument is een respectvol eerbetoon voor alle kinderen die doodgeboren of kort na de geboorte overleden zijn én niet gedoopt zijn, waardoor zij volgens het toenmalige gebruik van de kerk niet in gewijde aarde begraven konden worden. De jonge kunstenaar Toon Rijkers uit Wageningen heeft op basis van de gedachte “Geliefd en geborgen in de palm van Gods hand” het beeld gemaakt uit Duitse dolomieten hardsteen. In een ronde vorm, met een vader en moeder met tussen hen in een geborgen kind is het leed liefdevol vorm gegeven. De inzegening van de urnenmuur heeft op 1e Pinksterdag 2009 plaatsgevonden, ook door pastoor F.G.C.M. Hogenelst. De urnenmuur bevat 36 nissen, die per nis plaats bieden voor twee urnen.

In 2011 was er het grote kerkhofproject waarbij alle graven opnieuw zijn geïnventariseerd. Van de zerken die geruimd konden worden, zijn 27 markante zerken gerestaureerd en te koop aangeboden. Daarmee is het bijzondere karakter van het kerkhof met haar beeldbepalende grafmonumenten behouden. Daarnaast zijn ook alle graven van kleine paaltjes met een nummer voorzien. Aan de achterkant van het lijkenhuisje is een open kapelletje gecreëerd. Er staan een paar bankjes om te rusten en te bidden in de nabijheid van Maria. Op 26 oktober 2014 is het Mariabeeld door pastoor F. Hogenelst gewijd. Jaarlijks op Allerzielen vindt er een processie naar het kerkhof plaats, waar de graven worden gewijd." (bron: site van de RK geloofsgemeenschap Joppe)

- Gevelstenen in Joppe.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Joppe en buurdorp Epse.

- Nieuws: - Nieuws uit Epse en Joppe van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - "Dorpsraad Epse en Joppe heeft als doel om samen met de bewoners op te komen voor een leefbare gemeenschap in al haar facetten. Het gaat om belangen die de leefgemeenschap als geheel ten goede komen. Naar aanleiding van het Dorpsplan (2011) zijn verschillende activiteiten en werkgroepen gestart die de Dorpsraad en de samenwerking met de bevolking ondersteunen. Het bestuur heeft regelmatig overleg over deze punten met de kernwethouder en kerncontactfunctionaris van de gemeente Lochem. Wij willen voor onze inwoners een aanspreekpunt zijn voor thema’s als wonen, zorg en welzijn, sociaal leven, economische bedrijvigheid, infrastructuur/verkeer en veiligheid. Het kan gaan over bestaande en toekomstige voorzieningen, over ontwikkelingen die jongeren en ouderen raken."

- Onderwijs: - De Joppeschool heeft een eigen dierenren en schooltuintjes die door de kinderen zelf worden verzorgd. Door de strategische ligging tussen de kernen Gorssel, Epse, Harfsen en Eefde en dichtbij Deventer en Zutphen, komen de leerlingen uit de wijde omgeving. Maar ook door de idyllische ligging is de school populair: op weg naar school hoor je de vele vogeltjes (tenminste: als je op de fiets komt!) en kruisen met een beetje geluk reeën en eekhoorntjes je pad.

Reacties

(2)

wellicht een link voor het station?

Dank voor de tip Hans, ik heb er een stukje over opgenomen.

Reactie toevoegen