De Wippert

Plaats
Buurtschap
Lochem
Achterhoek
Gelderland

De Wippert

Terug naar boven

Status

- De Wippert is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 31-7-1971 deels gemeente Gorssel, deels gemeente Laren (per 1-8-1971 over naar gemeente Lochem, het andere deel blijft dan gemeente Gorssel); in 2005 in zijn geheel over naar gemeente Lochem.

- Buurtschap De Wippert valt, ook voor de postadressen, deels onder de buurtschap en de formele woonplaats Kring van Dorth (die t/m 2004 onder de gemeente Gorssel viel), deels onder het dorp Laren.

- Buurtschap De Wippert heeft geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat, al kan de straatnaam Wippert je daar wel een vermoeden van geven.

Terug naar boven

Naam

Spelling
De buurtschap heeft geen plaatsnaamborden waaraan wij de spelling kunnen verifiëren. In de Topografische atlas Gelderland () staat de buurtschap vermeld als De Wippert, evenals op ANWB-paddenstoelen (richtingwijzers) in de omgeving. Wij hebben de indruk dat dat de meest gebruikelijke spelling is, die wij op deze pagina dan ook aanhouden. De hoofdweg door de buurtschap heet echter Wippert, zonder lidwoord dus.

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar boerderij De Wippert, die hier sinds ca. 1650 heeft gestaan. In de Tweede Wereldoorlog is de boerderij verloren gegaan en nadien opnieuw opgebouwd.

Terug naar boven

Ligging

Buurtschap De Wippert ligt 6 km O van Bathmen, 5 km NNO van Laren, in het gebied Larense Broek, rond de wegen Wippert en Buisweerdweg (deze weg voor zover gelegen W van de N332). Bijzonder is dat de panden op Wippert 8/8a/9/10/11, gelegen O van de N332, alleen via de Buisweerdweg te bereiken zijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Buurtschap De Wippert omvat ca. 25 huizen met ca. 65 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Zoals bij Naam reeds vermeld, is de 17e-eeuwse boerderij De Wippert verloren gegaan. Het enige oorspronkelijke, 17e-eeuwse element dat daar nog van bewaard is gebleven, is de Bentheimer put in de tuin.

- Wippertstuw in de Schipbeek.

- Op 7 april 2016 is een monument onthuld bij de Wippertsbrug over de Schipbeek (die hier de grens vormt tussen Gelderland met buurtschap De Wippert en N hiervan Overijssel met de buurtschappen Holterbroek en Beuseberg), ter herdenking van de bevrijding door het Canadese South Saskatchewan Regiment op 7 april 1945, die hier toen de Schipbeek overstaken. De steen is onthuld door Johan Meijerman (erve Meijerman), Gerrit Vorkink (erve ‘t Nös), Hanna Klein Teeselink-Vorkink (erve ‘t Nös) en Florina Dijkshoorn (Alie van Niejenhuus). Zij zaten met buren, familie, bekenden en een paar Duitse soldaten vele bange dagen en nachten in de gegraven schuilkelder op erve Meijerman. Zij behoorden tot de eerste Holtenaren die werden bevrijd.

De genodigden stonden ter plekke stil bij de gedachte aan de geleverde strijd en de gesneuvelden. Oud en jong spraken over dit verleden en de noodzaak om de verhalen door te geven. Als je nu vanaf Holten / Beuseberg via de Larenseweg naar Laren fietst of rijdt, stop dan even voor de brug over de Schipbeek. Links naast de steen staat een bankje. Ga even zitten, geniet van het uitzicht en de rust en bedank in gedachten de Canadezen die destijds deze omgeving hebben bevrijd.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- In Café De Wippert vindt elk jaar op Tweede Kerstdag het Kerstrock festival plaats. Een mooie gelegenheid voor vooral jonge regionale en nieuwe bands om zich met behulp van professioneel geluid en lichtshow te presenteren. Ze proberen elk jaar een zo breed mogelijk rockprogramma neer te zetten, wat altijd zorgt voor een gezellige sfeer. De optredens van de 5 bands vinden plaats tussen 16.00 en 22.00 uur. Entree 7 euro. Mocht je interesse hebben om ook een keer met je band op Kerstrock op te treden, neem dan contact op met het café.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichten van De Wippert.