Barchem

Plaats
Dorp
Lochem
Achterhoek
Gelderland

barchem dorpsgezicht [640x480].jpg

Barchem, dorpsgezicht

Barchem, dorpsgezicht

Barchem

Terug naar boven

Status

- Barchem is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Achterhoek, gemeente Lochem. T/m 31-7-1971 gemeente Laren.

- Onder het dorp Barchem valt ook de buurtschap Bosheurne. De buurtschappen Nettelhorst en Zwiep, beide gelegen N van het dorp, en de buurtschap Langen, gelegen NW van het dorp, vallen voor de postadressen weliswaar onder de stad Lochem, maar worden in de praktijk ook als vallend onder het dorp Barchem beschouwd.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1474 Borchem, 1665 Berchem, 1741 Berghem, 1936 Barchem.

Naamsverklaring
Betekent heem 'woonplaats, woning' bij of op een berg 'terreinverheffing, heuvel'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Barchem ligt ZO van Lochem, N van Ruurlo, W van Borculo.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Barchem 50 huizen met 346 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Historisch Genootschap Lochem - Laren - Barchem.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Anno 2017 is een geactualiseerde versie van het Dorpsplan Barchem in ontwikkeling.

- Onder het motto Barchem Centraal voeren de dorpelingen sinds 2013 ludieke acties om hun dorp op de kaart te zetten in de strijd tegen de 'krimp' (= daling van het aantal inwoners). Veel van de te koop staande woningen zijn mede daardoor inmiddels al verkocht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Barchem heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- De PKN-kerk (voorheen hervormd) uit 1860 (Borculoseweg 2) van de Hervormde Gemeente Barchem wordt Barchkerk of Dorpskerk genoemd.

- PKN-kerk (voorheen gereformeerd) De Hoeksteen uit 1899 (Beukenlaan 20) maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Ruurlo - Barchem.

Terug naar boven

Evenementen

- Stichting De Barchkerk in het Midden (BiM) organiseert door het jaar heen kleinschalige culturele evenementen in de Barchkerk in het centrum van het dorp.

- De in 1952 opgerichte Rotaryclub Barchem organiseert door het jaar heen diverse evenementen en activiteiten, en steunt met de opbrengsten daarvan diverse goede doelen, zowel lokaal als ver(der) weg.

- De in 1950 opgerichte Toneelvereniging Ons Genoegen brengt jaarlijks in maart een nieuw stuk op de planken.

- Wandel- en Sportvereniging DOS organiseert jaarlijks een aantal wandeltochten, namelijk de Avond4daagse in juni, de Kastelentocht in september, en de Winterserie in de maanden november t/m maart.

- Bij de Barchemse 4Daagse (eind juni / begin juli) kun je kiezen uit de afstanden 20, 30, 40 en 50 km.

- Jaarlijks is er in Barchem in de 3e week van augustus de Paarden4daagse voor ruiters en menners.

- Het Barchems Feest (gedurende 5 dagen eind augustus) is het grote jaarlijkse dorpsfeest, met o.a. Kermis, Optocht, diverse live bands, en een revue van Toneelvereniging Ons Genoegen.

- Eventing Barchem (paardensport, weekend in oktober) is een samengestelde wedstrijdsport (SGW), oftewel dressuur, springen en cross.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- NO van het dorp, tussen Borculo en Zwiep, is de Berkel in 2014 natuurlijker ingericht. Dat wil zeggen dat de Berkel op dit traject geschikter is gemaakt voor planten en dieren om te (over)leven. De stuwen Elbrink en Beekvliet zijn nu passeerbaar voor vissen, er zijn stapstenen aangelegd en delen van de oevers zijn natuurlijker ingericht.

Terug naar boven

Beeld

- Promotiefilmpje over wat Barchem allemaal te bieden heeft.

- Oude foto's, ansichtkaarten e.d. van Barchem op Facebook.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Barchem.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Barchem.

- Nieuws: - Nieuws uit Barchem op Facebook.

- Belangenvereniging: - De in 1968 opgerichte Vereniging Contact Barchem organiseert door het jaar heen allerlei activiteiten voor de dorpelingen en behartigt in overleg met instanties de leefbaarheid van het dorp.

- Dorpshuis: - "Ze zeggen wel: 'In Barchem kan alles'. Dat weten we niet zeker, maar in ’t Onderschoer kan in ieder geval wel héél veel. In ons fantastische buurthuis (= de gezelligste huiskamer van Barchem!) kun je heel veel doen. O.a. Sporten, Kegelen en Schieten. In onze moderne sporthal wordt veel gesport. Door verschillende verenigingen en ook door de kinderen van de Barchschole. Niet iedereen weet dat je de hal ook kunt huren. Dat kan zelfs per uur. Van de kegel- en schietkelder wordt veelvuldig gebruik gemaakt door mensen uit het dorp en wijde omgeving.

Dus als je ook eens wat wilt gaan doen, met je buurt, familie, vrienden of met je vereniging kun je bij ons in ’t Onderschoer altijd terecht. In de Schotzaal, in de grote zaal boven, in de kleine zaal boven alsmede achter de wand in de foyer zijn vele vergadermogelijkheden. Niet alleen de plaatselijke verenigingen kunnen hier terecht. Ook voor o.a. ondernemersbijeenkomsten en politieke bijeenkomsten zijn de zalen zeer gewild. In onze bar en foyer kun je heerlijk ontspannen. Na het sporten of bijeenkomsten is het heerlijk toeven aan de bar of aan de stamtafel. Het biljart, de diverse tv’s en het dartbord staan voor je klaar." Aldus 't Onderschoer op haar site.

- Verenigingen: - Barchem heeft een rijk verenigingsleven.

- Onderwijs: - Op De Barchschole leer je op een nieuwe manier, anders dan op de meeste scholen. Je leert om dingen te ontdekken. Ze stellen vragen en gaan met elkaar op zoek naar antwoorden. Natuurlijk leer je rekenen, taal en lezen, maar je mag hier ook veel zelf ontdekken en uitproberen. Ze hebben vertrouwen in de motivatie die kinderen van binnenuit hebben om zich te ontwikkelen. Nieuwsgierigheid en leren gaan daarbij hand in hand. De sfeer op school draagt bij aan succes. Ze leren de kinderen regels door goede gewoontes aan te leren en het goede voorbeeld te geven. Ze richten zich op een brede ontwikkeling, waarbij ze streven naar het verwerven van kennis en optimale leeropbrengsten. Daarnaast richten ze hun inspanningen op het verwerven van inzicht en de ontwikkeling van persoonlijke vaardigheden. Dit geeft een kind de mogelijkheid om individuele talenten te ontwikkelen. Ze geven de kinderen ruimte om te ontdekken en eigen leervragen te formuleren. Daar hoort vanzelfsprekend ook de ruimte bij om fouten te maken, want daar leren kinderen veel van. De leerkracht is daarbij de expert die coacht en begeleidt.

- Muziek: - Bargkapel.

- Het ledental van Muziekvereniging Crescendo (fanfareorkest, slagwerkgroep en jeugdorkest) liep de afgelopen jaren terug. Tegelijkertijd was in 2014 de Bar Band ontstaan. Het leek hen verstandiger de krachten te bundelen. Daarom is er sinds 2017 de Crescendo-Bar Band. Het repertoire bestaat uit moderne, populaire muziek. Het instrumentarium bestaat niet alleen meer uit de traditionele (koper) blaasinstrumenten en drums, maar ook andere instrumenten zoals klarinet, dwarsfluit, piano, gitaar en keyboard. Hiermee beogen ze een grotere groep muzikanten te bereiken en de jeugd te enthousiasmeren. Daarnaast is het vormen van kleinere ensembles en het samenwerken met andere muziek-, zang- en dansgroepen een nieuwe uitdaging voor de Crescendo-Bar Band. - En dan is er in dit muzikale dorp ook nog Encore, een vierstemmig koor met als repertoire populaire muziek. Naast pop- en musicalsongs brengen zij ook Nederlandstalige en klassieke nummers.

- Sport: - Voetbalvereniging S.V.B.V..

- Rijvereniging De Bergruiters en Ponyclub De Barchruiters.

- Gymnastiekvereniging DOS heeft ruim 200 leden, verdeeld over 19 groepen. Iedereen kan bij DOS terecht; van 2 tot 85 jaar. DOS is dan ook een belangrijke speler in de Barchemse samenleving. Een zevenkoppig bestuur, ondersteund door vrijwilligers, zorgt ervoor dat de vereniging levendig en bij de tijd blijft. Niet alleen voor de bestaande groepen; ook worden regelmatig nieuwe wegen ingeslagen. De leiding is betrokken en volgt regelmatig bijscholingen. Je bent van harte welkom om een keer te komen kijken of mee te doen.

- Barchemse Volleybal Club BVC '73. - BVC '73 Heren 1. - BVC '73 Dames 1.

- Welzijn: - Barchem is o.a. bekend vanwege de Woodbrookers, die hier sinds 1908 zijn gevestigd. De leden voelen zich betrokken bij vraagstukken van wereld en samenleving en willen samen met anderen zoeken naar datgene wat het leven zin geeft. De vereniging geeft tweemaal per jaar het tijdschrift WoodbrookersBerichten uit, en zij organiseert bijeenkomsten en cursussen in het Woodbrooke Hotel in het dorp.

- Veiligheid: - Brandweer Barchem.

- Roofvogelopvang: - Stichting Roofvogel Opvangcentrum Barchem is een opvang-, verzorgings- en revalidatiecentrum voor dieren die in problemen zijn gekomen. Het heeft zich gespecialiseerd in roofvogels en uilen die in Nederland in de vrije natuur leven. Het opvang- en revalidatiecentrum is landelijk gelegen aan de voet van de Lochemse Berg en tegen "Het Veen". Deze unieke plek ligt verscholen in het bos en is onderdeel van het stiltegebied, een ideale plek voor het revalidatiewerk. Het opvangcentrum heeft als doel beschermde inheemse dieren die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten, niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven, tijdelijk op te vangen, te verzorgen en te revalideren. De opvang is zodanig ingericht dat stress bij de dieren tot een minimum wordt beperkt, de dieren zoveel mogelijk hun natuurlijk gedrag kunnen blijven vertonen en zij zo spoedig mogelijk weer terug geplaatst kunnen worden in de natuur.

Reactie toevoegen