Munstergeleen

Plaats
Dorp
Sittard-Geleen
Westelijke Mijnstreek
Limburg

Munstergeleen-MSD-20120128-253491.jpg

Munstergeleen, Sittard-Geleen, Zuid Limburg

Munstergeleen, Sittard-Geleen, Zuid Limburg

Munstergeleen-MSD-20120128-253496.jpg

Munstergeleen, Sittard-Geleen, Zuid Limburg

Munstergeleen, Sittard-Geleen, Zuid Limburg

Munstergeleen-MSD-20120128-253502.jpg

Munstergeleen, Sittard-Geleen, Zuid Limburg

Munstergeleen, Sittard-Geleen, Zuid Limburg

Munstergeleen-MSD-20120128-253549.jpg

Munstergeleen was een zelfstandige gemeente t/m 1981 en valt sinds 2001 onder de gemeente Sittard-Geleen

Munstergeleen was een zelfstandige gemeente t/m 1981 en valt sinds 2001 onder de gemeente Sittard-Geleen

munstergeleen_zuid_limburg_pancratiuskerk.3.jpg

Munstergeleen, Pancratiuskerk

Munstergeleen, Pancratiuskerk

munstergeleen_zuid_limburg_pater_karel_houben_kapel.3.jpg

Munstergeleen, Pater Karel Houben Kapel

Munstergeleen, Pater Karel Houben Kapel

munstergeleen_zuid_limburg_pater_karel_houben_kapel.6.jpg

Munstergeleen, Pater Karel Houben Kapel

Munstergeleen, Pater Karel Houben Kapel

munstergeleen_zuid_limburg_pater_karel_houben_kapel.9.jpg

Munstergeleen, op sommige van de plaatsnaamborden staat pater Karel Houben afgebeeld

Munstergeleen, op sommige van de plaatsnaamborden staat pater Karel Houben afgebeeld

LB gemeente Munstergeleen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Munstergeleen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Munstergeleen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Munstergeleen

Terug naar boven

Status

- Munstergeleen is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Sittard-Geleen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Sittard, in 2001 over naar gemeente Sittard-Geleen.

- Wapen van de voormalige gemeente Munstergeleen.

- Onder het dorp Munstergeleen vallen ook de buurtschappen Abshoven en Windraak (de laatstgenoemde buurtschap grotendeels en in de praktijk, niet voor de postadressen).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Munstergelaen.

Oudere vermeldingen
Munster-Geleen, 1202 Muonsterglene.

Naamsverklaring
- Munster komt voort uit het Latijnse monasterium ‘klooster’. Voor de verklaring van geleen zie bij Geleen. (1) De naam zou kunnen verwijzen naar een proosdij die hier tot de tweede helft van de 12e eeuw zou hebben bestaan en die ondergeschikt was aan de abdij van Sint-Vaast in Atrecht. Ook de naam Abshoven zou met deze abdij in verband gebracht moeten worden.

Terug naar boven

Ligging

Munstergeleen ligt Z van Sittard, NO van Geleen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Munstergeleen 133 huizen met 663 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 102/472 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Windraak 26/145 en Abshoven 5/46. Een klein deel van het dorp (5 huizen met 25 inwoners) viel onder de gemeente Geleen. Per 1 januari 1982 is de gemeente opgeheven en opgegaan in de gemeente Sittard met 409 hectare en 5.134 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 2.000 huizen met ca. 4.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1299 werd het patronaatsrecht van Munstergeleen aan het nieuw opgerichte kapittel van St. Petrus te Sittard geschonken. Later kwam ook de wereldlijke rechtspraak in handen van de Sittardenaren. Het dorp heeft dus tot aan de Franse Tijd de lotgevallen van Sittard grotendeels gevolgd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Munstergeleen heeft 8 rijksmonumenten.

- Munstergeleen heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Aan de Pancratiusstraat staat de naamgever van de straat. Deze Pancratiuskerk is een kruiskerk van baksteen zonder veel poespas. Het transept heeft een nok die lager ligt dan die van het schip. Eenvoud en expressie zijn hier samengegaan, toen men deze kerk in vermoedelijk de jaren dertig van de 20e eeuw bouwde. De meer driehoekige dan spitsbogige vensters en aan de buitenzijde de taps toelopende steunberen maken het beeld levendig. De laatstgenoemde geven het effect van terugwijken van de buitenmuren. Enkele decennia na de oplevering is er een verbouwing geweest waarbij men een omloop rond de beuken creëerde. Deze bouwcesuur laat zich aan de hand van het versimpelde baksteenverband en aan veranderingen op detailniveau aanwijzen; de verbouwers pasten bijvoorbeeld geen natuursteen meer toe. Geef ook de flinke toren rechts van de entree wat aandacht - deze verdient het zeker.(2)

- Kapel voor de in 2007 heilig verklaarde pater Karel Houben in de Pater Carolus Houbenstraat 9. Karel (Carolus) Houben (1821-1893) trad in 1845 toe tot de congregatie der passionisten, die zich in België gevestigd hadden. Hij werkte vervolgens onder de armen in Engeland en Ierland. Velen bezochten hem om troost en genezing te vinden. Er werden veel wonderbaarlijke genezingen gemeld. Pater Karel kreeg de bijnaam 'de man met de zegenende handen'. Tijdens zijn leven werd hij al als een heilige beschouwd. Na zijn dood bleven gelovigen zijn graf bezoeken. Ook zijn geboortehuis in Munstergeleen (de Carolushoeve of Karelshoeve, een voormalige molen aan een zijbeek van de Geleenbeek waar zijn vader molenaar was) werd een pelgrimsoord.

In 1935 stichtten de passionisten in het geboortehuis een gedachteniskapel, die hoe langer hoe meer pelgrims trok. In de jaren negentig van de 20e eeuw nam het aantal bedevaartgangers - uit Limburg en de rest van Nederland - dat het geboortehuis bezoekt, nog steeds toe. (3121) Pater Karel begroet middels zijn foto op het plaatsnaambord Munstergelaen dat in augustus 2008 is geplaatst, de mensen die het dorp binnenkomen via Abtshoven. - Nadere informatie vind je op de site van de Stichting Pater Karel Houben. - Filmpje van de processie en eucharistieviering op de sterfdag van pater Karel Houben d.d. 5 januari 2007. - Filmpje over de heiligverklaring van pater Karel Houben.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Kermis rond een weekend in mei.

- Wielerweekend (eind augustus).

- Wijnfeest (weekend in september), georganiseerd door fanfare Juliana. De inkomsten uit de Wijnfeesten, die al sinds 1969 worden georganiseerd, worden gebruikt om een deel van de verenigingskosten te dekken. Bij een wijnfeest hoort ook een Wijnkoningin, die ieder jaar opnieuw wordt gekozen. Zij gaat voor in de feestvreugde tijdens de Wijnfeesten en is tevens gedurende het gehele jaar het boegbeeld van de fanfare bij alle officiële aangelegenheden.

- JCI Zuid-Limburg Run (hardlopen, op een zondag eind september). De afstanden zijn 6,2 km en 12,4 km. Daarnaast is er de Fun Run, waarbij het niet gaat om het winnen maar om de fun. De deelnemers worden hierbij onderweg in diverse kleurpoeders ondergedompeld.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- IVN afd. Munstergeleen beheert o.a. het natuur- en recreatiegebied Windraak en de heemtuin in de buurtschap Windraak. Zie verder aldaar.

- Het Absbroekbos is een in ontwikkeling zijnd bos, aangelegd op voormalige landbouwgrond langs de herstelde loop van de Geleenbeek. Het maakt deel uit van Landschapspark De Graven. Het bos en het beekdal is een ideale plek voor allerlei planten en dieren en zal in de loop der jaren steeds wijzigen naar mate het bos en de natuurgebieden zich ontwikkelen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Stichting Brouwboerderij doet onderzoek naar de geschiedenis van bier in de breedste zin des woords. Een van de onderzoeken is gericht op het tot leven wekken van historische bierrecepten. Daartoe teelt en kweekt zij in eigen tuin grondstoffen voor historische bieren. U kunt bij de stichting terecht voor brouwdemonstraties, lezingen, proeverijen, maar ook voor het onder begeleiding brouwen van een heerlijk bier.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Munstergeleen.

- Lokale links: - Munstergeleen linkspagina.

- Belangenvereniging: - Wijkplatform Munstergeleen.

- Dorpshuis: - Gemeenschapshuis 't Trefpunt biedt sinds 1981 onderdak aan verschillende Munstergeleense verenigingen.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Munstergeleen is een recent ontstane Brede School, voortgekomen uit een fusie tussen twee zelfstandig functionerende basisscholen. De school ligt in een natuurlijke omgeving en heeft een open en transparant karakter. De school is uitermate geschikt voor gedifferentieerd werken en de kinderen kunnen volop zelfstandig werken en eigen keuzes maken. Het gebouw biedt naast de basisschool ook onderdak aan peuterspeelzaal Spelenderwijs en buitenschoolse opvang BSO Biej de Handj.

- Jeugd: - Scoutinggroep Munstergeleen.

- Sport: - Tennisvereniging TC Munstergeleen. - Handbalvereniging SVM.

- Overige verenigingen: - Oldtimerclub Munstergeleen organiseert toertochten en andere evenementen aangaande oldtimer bromfietsen, en verstrekt informatie over solex en en andere oldtimer bromfietsen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Munstergeleen.

Reactie toevoegen