Bemelen

Plaats
Dorp
Eijsden-Margraten
Heuvelland
Limburg

DK_20110702_1316_Boerderij_onderaan_Bemelerberg_Bemelen.jpg

Boerderij onderaan de Bemelerberg, Bemelen

Boerderij onderaan de Bemelerberg, Bemelen

DK_20110702_0208_Straatbeeld_Bemelen.jpg

Hoeve in mergelsteen, Bemelen

Hoeve in mergelsteen, Bemelen

LB gemeente Bemelen in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Bemelen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Bemelen in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Bemelen

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Bemelen.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Bemelen.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bemelen.

Terug naar boven

Status

- Bemelen is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Heuvelland, gemeente Eijsden-Margraten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Margraten, in 2011 over naar gemeente Eijsden-Margraten.

- Wapen van de voormalige gemeente Bemelen.

- Onder het dorp Bemelen vallen (ook voor de postadressen) ook de buurtschappen Sint Antoniusbank (die vóór de herindeling van 1982 onder Cadier en Keer viel), Gasthuis (die voor de herindeling deels onder Wijlre viel) en Wolfshuis (die voor de herindeling onder Wijlre viel).

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Bieëmele.

Oudere vermeldingen
1096 kopie 15e eeuw Bemele, ca. 1170-1180 aput Bymle, 1157 in Bemelem, 1233 Bemelen.

Naamsverklaring
- De naam is moeilijk te verklaren. Men heeft gedacht dat deze naam is samengesteld met lo ‘bos’. Onwaarschijnlijk is de verklaring uit B(i)ele-male* ‘gerichtplaats boven op de berg’.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

- Anderen oppperen dat de betekenis Bie Maele ‘bij de molen’ zou kunnen zijn.

Terug naar boven

Ligging

- Bemelen ligt NW van Margraten, N van Cadier en Keer, O van Maastricht, aan de oude noordroute van Maastricht naar Aken.

- Bemelen ligt aan de rand van het plateau van Margraten. De weg richting Gasthuis, die dwars op de rand van het plateau loopt, stijgt over korte afstand zo'n 40 meter en telt daarom enkele haarspeldbochten - een zeldzaam fenomeen in Nederland. Hoewel het hellingspercentage niet hoger dan 6% is, is de beklimming naar het plateau van Margraten toch geliefd in de wielersport.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Bemelen 41 huizen met 235 inwoners, verdeeld in dorp Bemelen 26/138 (= huizen/inwoners) en buurtschap Gasthuis (ged.) 15/97. De gemeente omvatte verder een deel van de buurtschap Sint Anthoniusbank.

- Bij de herindelingen van 1-7-1970 (waarbij een aantal gemeenten in de gemeente Maastricht is opgegaan) is de gemeente Bemelen middels een grenscorrectie 80 hectare met 57 inwoners kwijtgeraakt aan de gemeente Maastricht.

- Per 1 januari 1982 is de gemeente Bemelen opgeheven en opgegaan in de gemeente Margraten met 279 hectare en 371 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Bemelen ca. 150 huizen met ca. 370 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het slot alhier is in 1490 door de Maastrichtenaars ingenomen en geslecht. Tot 1794 is Bemelen een heerlijkheid geweest, die tot het Onze Lieve Vrouwekapittel behoorde. De heerlijkheid had een eigen rechtbank.

Mergelgroeven
De mergelgroeven Supperberg en Izere leverden volgens (3084) wittere en vastere stenen op dan die van de Sint Pietersberg, reden waarom zij de voorkeur genoten. De eeuwenoude mergelgrotten hebben zowel de gevreesde ‘bokkenrijders’ als, in de periode van de Franse Revolutie, vele vluchtelingen tot schuilplaats gediend. In de helling van de Bemelerberg zijn de ‘krijtrotsen’ nog te zien. Mergel werd in Limburg al heel vroeg gebruikt voor huizenbouw en verrijking van zure landbouwgrond en later voor de cementindustrie, die grote delen van de Maastrichtse Sint Pietersberg heeft verbruikt. Jarenlang dreigde zij ook grote delen van het Plateau van Margaten en dus ook van de omgeving van Bemelen af te graven. Na veel actie en strijd is bij Koninklijk Besluit van 19 juni 1985 een beperkte concessie aan de cementindustrie toegekend. Zie over de recente lotgevallen van de afgravingen verder bij de Margratense buurtschap ’t Rooth.

Kleinste gemeente van Limburg
In 1970 is een deel van de gemeente Bemelen door de gemeente Maastricht geannexeerd, maar Bemelen bleef tot 1982 een zelfstandige gemeente, met haar 350 inwoners één van de kleinste Nederlandse gemeenten, die in de (nog niet gecomputeriseerde) verkiezingstijden landelijke bekendheid wist te verwerven, omdat zij meestal als eerste gemeente in het land de einduitslag wist te melden.

Áls u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Bemelen, kunt u terecht bij Stichting Heemkunde Bemelen, Sleutelweg 14 (bij ons weten heeft de Stg. geen website).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bemelen heeft 13 rijksmonumenten.

- Bemelen heeft 12 gemeentelijke monumenten.

- Het uitzicht op het mergellandschap vanaf het kerkhof achter de St. Laurentius is heerlijk. De kerk zelf is een gebouw zoals de ingenieurs van het Ministerie van Waterstaat ze ontwierpen. Ofschoon de nodige classicistische details zijn verwerkt, doet het bakstenen geheel uit 1845 nogal droog aan. Rechts van de ingang vinden we de grafsteen van Matthias Soiron, 19e eeuws architect. Dit doet vermoeden dat deze de bedenker was van de zaalkerk met neoclassicistische pilasters aan binnen- en buitenzijde. De toren is van natuursteen, deze straalt meer ouderdom uit en is inderdaad gedateerd in de 13e of 14e eeuw. Is het meubilair grotendeels in de bouwtijd van het schip tot stand gekomen; behalve de toren heeft Bemelen nog een kunstwerk ouder dan anderhalve eeuw met de door Coclers geschilderde Petrus uit 1737. Het hoofdaltaar en de zijaltaren zijn van 1855 met retabels in 19e eeuwse baroktrant. Het orgel is in 1880 gebouwd door Pereboom met gebruikmaking van ouder materiaal. Achter de kerk een grafsteen van Hessel Winter. Als niet-katholiek mocht hij niet op het kerkhof worden begraven, daarom kocht hij dit stukje grond. (3324)

- De Van Tienhovenmolen staat in de onder Bemelen vallende buurtschap Wolfshuis.

- Voormalig gemeentehuis uit 1910 (Oude Akerstraat 62).

- Sint Laurentiusstraat 13, bakstenen 18e eeuws huis, met een vermoedelijk restant vakwerk en een houten ingangskozijn. De bovendorpel uit 1658 rust op korbelen (uitspringende stenen waarop een balk ligt). Rijksmonument.

- Sint Laurentiusstraat 11, 18e eeuws huis van mergel. De voorgevel is gepleisterd. Met lei-perenboom. Rijksmonument.

- Sint Laurentiusstraat 7, hoeve van bakstenen en vakwerk om een open binnenplaats met aan de straatkant een hoge puntgevel met vensters en een segmentboogingang in Naamse steen. De top is vernieuwd met baksteen. De ingangsomlijsting met lateibogen (draagbalk boven vensters of deur), rond de ingang van het woonhuis aan de binnenplaats, is uitgevoerd in Naamse steen (1761). De binnenplaats is te bezichtigen.

- Van de voormalige ‘kluis’ (kluizenaarswoning), als grotwoning in de mergelwand van de Bemelerberg gelegen, in het tweede rotsmassief ten oosten van de weg naar Berg, zijn nog enkele resten bewaard gebleven van venster en deuropeningen. Ook is er nog een soort terrasje bewaard. De laatste kluizenaar die in Bemelen woonde, is in 1804 gestorven.

- Verder nog diverse monumentale boerderijen.

- Gevelstenen in Bemelen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Drumbandfestival Federatie Limburg-Zuidwest (op een zondag in april, in het Gemeenschapshuis, Oude Akerstraat 52. Tel. 043-4071676).

- Kermis (1e zondag na Pinksteren).

- Sinds 1990 is door de in dat jaar opgerichte Jonkheid Bemelen het mei-den planten (eind mei / begin juni) nieuw leven ingeblazen. Op de site van Jonkheid Mheer vindt u uitgebreide achtergrondinformatie over de traditie van het plaatsen van de mei-den.

- St. Laurensiusmarkt (voorlaatste zondag van juni).

- Openluchtconcert door harmonie Sint Laurentius uit Bemelen op een zondag in juni.

- Boeren Bergloop Bemels Beste (zondag begin juli).

- In het stuk ‘niemandsland’ tussen Bemelen en Maastricht, plaatselijk bekend als ’t Dijkknietje, wordt op 7.000 m² grond tritikale geteeld, een kruising tussen rogge en tarwe. Ergens in augustus (afhankelijk van het weer) wordt het geoogst met een ouderwetse zelfbindmachine uit 1947, door leden van de HLM, de Vereniging voor Historische Landbouw en Motoren.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Bemelerberg is een van de oudste bezittingen van Het Limburgs Landschap. De eerste aankoop vond in 1942 plaats. Het grootste deel van de hier beheerde gebieden bestaat uit bloemrijke graslanden en aangrenzend hellingbos. Tevens zijn vier ondergrondse en één bovengrondse mergelgroeve aanwezig. De grotten waren vroeger in gevaarlijke tijden wijkplaats voor de plaatselijke bevolking. Speciaal ten behoeve van de hamster (ook wel korenwolf genoemd) wordt een aantal akkers beheerd. Door zijn ligging op de grens van hoogterras (het Plateau van Margraten) naar middenterras van de Maas komen langs de helling verschillende bodemsoorten aan de oppervlakte. Deze verschillende, boven elkaar gelegen zones zorgen ervoor dat de Bemelerberg één van de soortenrijkste reservaten van Het Limburgs Landschap is.

- De kalkgraslanden van de Bemelerberg werden tot 1923 begraasd door de schapen van dorpsherder Wum Vroon. Hij zorgde er met zijn schapen voor dat de zeldzame vegetatie van onder meer de gevinde kortsteel, beemdkroon en driedistel met hun rijke bloemenpracht intact bleef. Tussen 1923 en 1979 waren er geen schapen meer te vinden op de Bemelerberg. Het gebied dreigde te ‘verbossen’, zoals dat reeds op diverse plaatsen in het Heuvelland het geval was. Dankzij Stichting Het Limburgs Landschap is de kudde Mergellandschapen teruggekeerd. Mede door de ‘inbreng’ van de schapen is rond de Bemelerberg weer een fraai natuurgebied ontstaan.

- De Julianagroeve tussen Bemelen en Groot-Welsden is een open mergelgroeve met een imposante, enkele tientallen meters hoge wand, waarin allerlei geologische verschijnselen (onder meer "orgelpijpen") te zien zijn.

- Vogelwerkgroep Bemelen.

Terug naar boven

Links

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Bemelen.

Reactie toevoegen