Mill en Sint Hubert

Voormalige gemeente
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

NB gemeente Mill en St Hubert in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Mill en St Hubert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Mill en St Hubert in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Mill en Sint Hubert

Terug naar boven

Status

- Mill en Sint Hubert is een voormalige gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant. De gemeente is per 1-1-2022 opgeheven en opgegaan in de nieuwe gemeente Land van Cuijk.

- De gemeente Mill en Sint Hubert omvatte naast dorp en hoofdplaats Mill verder nog de dorpen Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord, en de buurtschappen Borneo, Bruggen, De Berg, De Boer, De Dellen, De Gagel, De Hoef, De Maurik, Meeren en Zuid Carolina. In totaal zijn dit 4 dorpen en 10 buurtschappen.

- Wapen van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert.

Terug naar boven

Naam

Deze gemeente was samen met de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten nog de enige gemeente met een naam die uit meer plaatsnamen bestaat. Vooral vóór de herindelingen van de jaren negentig van de 20e eeuw kwam het veel vaker voor in Brabant dat gemeentenamen uit twee of drie plaatsnamen bestonden. Omdat dat 'niet lekker bekt' hebben deze gemeenten, voor zover ze toen niet zijn opgeheven, bij de herindelingen van 1997 hun naam ingekort tot één plaatsnaam [zoals de gemeenten Bladel (voorheen 'en Netersel'), Cuijk (voorheen 'en Sint Agatha'), Roosendaal (voorheen 'en Nispen'), en Sint Anthonis (voorheen 'Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker'). Maar omdat de gemeenten Mill en Sint Hubert en Nuenen, Gerwen en Nederwetten in de jaren negentig niet bij een herindeling betrokken zijn geweest, was er voor hen ook geen aanleiding om de naam te wijzigen.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Mill en Sint Hubert grensde in het W aan Odiliapeel, Vliegbasis Volkel en Zeeland, in het NW aan Reek, in het N aan Escharen en Gassel, in het NO aan Beers en Haps en in het ZO aan Wanroij en Landhorst, en lag NO van Boekel, O van Volkel en Uden, ZO van Oss, Z van Grave, ZW van Cuijk en NW van Sint Anthonis en Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de gemeente Mill en Sint Hubert 395 huizen met 2.408 inwoners, verdeeld in de dorpen Mil 60/375 (= huizen/inwoners) en St. Hubert 27/165, de buurtschappen Zuid-Carolina 18/116, Nieuw-Mil 22/127, De Gagel 20/120, Het Molengat 11/67, De Boer 53/296, De Meeren 22/138, De Princenhoeven 16/115, De Molenheide 26/144 en De Vilheide 37/195, kasteel Aldendriel 2/16 en de polder Hollanderbroek 81/534. Vlak voor haar opheffing per 1-1-2022 heeft de gemeente ca. 4.500 huizen met ca. 10.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Mill en Sint Hubert op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De gemeenten in het Land van Cuijk hebben zich de afgelopen jaren regelmatig afgevraagd of ze zelfstandig wilden of konden blijven, of beter zouden kunnen samengaan met een of meer buurgemeenten. In het hele land zie je de afgelopen jaren 'logisch-samenhangende-regio gemeenten' ontstaan, omdat gemeenten steeds meer én complexere taken hebben gekregen, en daar een gemeente van een bepaalde minimale omvang bij hoort, om dit slagvaardig te kunnen (blijven) uitvoeren. De Provincie ziet in dit kader het liefst één gemeente voor de hele regio. De gemeenten Boxmeer, Cuijk en Sint Anthonis hebben in 2019 reeds besloten om samen te gaan tot een gemeente Land van Cuijk. De gemeenten Grave en Mill en Sint Hubert kozen vooralsnog ervoor om zelfstandig te willen blijven. Na een inwonersraadpleging in januari 2020, waarbij 75 procent voor herindeling stemde, heeft laatstgenoemde gemeente er alsnog voor gekozen om zich ook aan te sluiten bij de nieuwe gemeente in wording.

Op zIch begrijpelijk zijn veel inwoners en politici in eerste instantie tegen gemeentelijke herindelingen, want niemand ziet zijn gemeente graag opgeheven worden. Het is geen prettig gevoel om "je zelfstandigheid kwijt te raken". Dat voelt als een verlies. Een ander veelgehoord argument is dat de fysieke en gevoelsmatige afstand tot 'de gemeente' groter wordt bij een grotere gemeente. Maar ook daar zijn oplossingen voor. Gelukkig had bij het lokale CDA en Dorpslijst Langenboom de ratio wél de overhand, want zij zijn wél voorstander van de gemeentelijke herindeling. Raadslid Petra van Schayik motiveert dit als volgt, op de site van het lokale CDA, d.d. 17-1-2020: "Waarom een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert een utopie is. De laatste weken krijg ik veelvuldig de opmerking: ‘we weten dat jullie (CDA en Dorpslijst Langenboom) voor aansluiting bij de fusie van Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis zijn tot één gemeente Land van Cuijk, maar ik hoor van anderen dat een zelfstandige gemeente best mogelijk is. Hoe zit dat?’ Welnu, dat zit als volgt: Onze gemeente moest, om voldoende kwaliteit van diensten aan de inwoners te kunnen blijven leveren, in januari 2014 ambtelijk fuseren met de gemeenten Cuijk en Grave tot CGM en heeft daarom geen eigen ambtenaren meer. Destijds was er afstemming om in 2018 tot een bestuurlijke fusie te komen.

Door veranderde opdrachten vanuit het rijk en nieuwe toekomstperspectieven was de beperkte schaal van CGM niet meer reëel. En dus werd er samen nagedacht over één sterke regionale, economische en slagkrachtige gemeente in het Land van Cuijk; een gemeente bestaande uit de gemeenten Cuijk, Boxmeer, Sint Anthonis, Grave en Mill en Sint Hubert. Vele onderzoeken later bleek dit de meest duurzame oplossing te zijn die recht doet aan de vele samenwerkingen in het Land van Cuijk, dit in aansluiting op samenvoegingen in het onderwijs, maatschappelijke organisaties, een Goei Leven, Rabobank en Industriële Kring in samenwerking met de bedrijventerreinen. Samen werkt beter! Nu worden vele besluiten vertraagd en met veel extra kosten aan ambtenaren moeten telkens vijf colleges en raden besluiten ergens over nemen.

In één Land van Cuijk wordt er sneller, beter, efficiënter en goedkoper gewerkt. Alle gemeenteraden vinden dat er gelijktijdig een schaalverkleining naar dorps- of wijkniveau moet komen, de vaker genoemde kernendemocratie. Dit houdt in dat wijken en dorpen zelf, met ondersteuning van de gemeente, daar waar men wil zeggenschap krijgen over hun eigen omgeving en verenigingsleven. Een mooi voorbeeld van een dergelijk initiatief is Dorpsplan Langenboom. Deze krijgt in de huidige gemeente, maar zeer zeker ook in de nieuwe gemeente Land van Cuijk alle kansen en ondersteuning. Dit is waar de nieuwe gemeente voor zal staan: het ondersteunen van burgerinitiatieven. Daarnaast lost het Dorpsplan Langenboom een versnippering van half gebruikte accommodaties op. Het brengt inwoners en vrijwilligers samen en verlaagt de druk op de schaarse beschikbaarheid aan vrijwilligers. Samen sta je sterker!

Het college van burgemeester en wethouders van Mill heeft onderzoeksbureau Partners en Pröpper de opdracht gegeven om uit te zoeken of een eigen ambtelijke organisatie bij een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert mogelijk zou zijn. We hebben het onderzoeksrapport uitvoerig bestudeerd en ook deskundigen naar hun oordeel gevraagd. Iedereen komt tot dezelfde conclusie: het kost miljoenen euro’s om een eigen organisatie op te zetten én extra miljoenen per jaar om deze in stand te houden. Deze extra kosten komen op het bordje van de inwoners. Hoe ga je deze organisatie van de grond af opbouwen, waar haal je de medewerkers vandaan? We hebben het college tijdens de raadsvergadering op 12 december 2019 gevraagd naar haar idee over de realiseerbaarheid, de financiële haalbaarheid en de uitwerking. Antwoorden waren: ‘het staat in het rapport’, ‘we weten het ook niet’ en ‘er is nog veel extra onderzoek nodig’.

Eén ding is zeker: Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord worden eilandjes omgeven door sterke en grote gemeenten. Alle energie en vele extra miljoenen gaan op in de opbouw van de eigen ambtelijke organisatie. De dienstverlening aan de burgers komt onder druk te staan. De wachttijden voor vergunningen zullen toenemen. Geld voor nieuwe activiteiten, verenigingen en andere dorpsbelangen is er niet meer. De lasten zullen nog hoger worden. En dat alleen om zelfstandig te blijven! Meer kosten voor mindere dienstverlening dus. Al deze extra kosten moeten de inwoners zelf opbrengen, aansluiting levert 5,2 miljoen euro extra op om te besteden aan kernendemocratie. Laat je stem op donderdag 23 januari niet verloren gaan, kies voor vooruitgang en aansluiting bij Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis tot één Land van Cuijk." Gelukkig hebben de inwoners daar dus massaal gehoor aan gegeven en hebben zij hun ratio laten prevaleren boven de emtioneel begrijpelijke maar rationeel niet verstandige onderbuikgevoelens.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Mill en Sint Hubert heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De website Uit in Mill houdt je op de hoogte van wat er de komende tijd in de gemeente te doen is.

- Bij de Avondvierdaagse (juni), die wordt georganiseerd door WSV Amicitia uit Mill, kun je kiezen uit de afstanden 5, 10 en 15 km. De veelal jonge kinderen kiezen met hun ouders logischerwijs voor de kortere afstanden en de geoefende wandelaars kunnen door het lopen van de langste afstand nog wat extra kilometers maken voor de 'grote' Nijmeegse Vierdaagse, die een maand later van start gaat. Iedere avond kom je door een ander dorp van de gemeente Mill en Sint Hubert, zijnde Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord.

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - Lokale Omroep Mill is de tv- en radio-omroep voor het grondgebied van de voormalige gemeente Mill en Sint Hubert.

- Veiligheid: - Politie m.b.t. de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert.

- Duurzaamheid: - Gemeente Mill en Sint Hubert ‘gaat voor groen’ en heeft hierin een eerste stap genomen door het plaatsen in 2018 van 528 zonnepanelen verdeeld over diverse gemeentelijke gebouwen.

- Brabant Woont Slim wijst je de weg naar comfortabeler, voordeliger én groener wonen. In de regio Brabant-Noord werken energiecoöperaties, bedrijven en 18 gemeenten - waaronder de gemeente Mill en Sint Hubert - onder deze vlag samen om de grootste opdracht van de 21e eeuw te realiseren. Samen brengen ze een gedragsverandering op gang in onze regio. Elke duurzame stap is er een! Zij zijn hét startpunt voor al je vragen over duurzamer wonen, zoals isolatie, zonnepanelen, subsidies, de financiering, lokale leveranciers en meer. Zij adviseren gratis en onafhankelijk. Maar het begint bij jou. Bij jouw vragen en jouw wensen. Zij staan als energieke gids voor je klaar. Meer comfort, lagere energiekosten, jouw bijdrage aan een beter milieu: kortom een fijner leven. Ze kijken samen waar jij naartoe wilt, naar jouw wensen, naar jouw budget.

- De gemeente Mill en Sint Hubert heeft in 2016 de eerste 'eigen' bomen geplant voor het 'compensatiebos' dat straks de Verborgen Raamvallei N van Mill gaat sieren. Een voor Nederland uniek project, volgens wethouder Jos van den Boogaart: "Nu compenseren veel bedrijven hun uitstoot in bijvoorbeeld Maleisië of Thailand. In tropische landen groeien de bomen sneller en heb je je compensatie dus eerder bereikt. Daar komt bij dat grond en bomen in Nederland duurder zijn. Het vraagt dus wel wat van een bedrijf of instelling om het op onze manier te doen." Bomen zetten koolstofdioxide - die vrijkomt bij bijvoorbeeld het stoken van een verwarming - om in zuurstof. Om dat als compensatie voor de uitstoot van het gemeentehuis en de gemeentelijke auto's te regelen, is 4,5 hectare bos nodig.

Het is de bedoeling dat nog veel meer bedrijven hier hun CO2-uitstoot gaan compenseren. Ca. 20 instellingen hebben daarvoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. De Industriële Kring Land van Cuijk en Noord-Limburg, afdelingen Cuijk/Grave en Mill en Sint Hubert, gaan de ondernemers daarbij ondersteunen. Ze gaan een module maken die het bedrijven makkelijk maakt om mee te doen. "Het is namelijk best een ingewikkeld verhaal om uit te rekenen wat de CO2-uitstoot is van een bedrijf en wat dan het aantal bomen is dat daar tegenover moet staan. En niet ieder bedrijf kan daar iemand voor vrijmaken. Daar gaan we bij helpen. En niet elke boom is hetzelfde, daar moet je ook rekening mee houden", aldus Geert-Jan Derks, voorzitter van de afdeling Cuijk/Grave. (bron en voor nadere informatie zie De Ondernemer, 15-2-2016)

- Genealogie: - Doop-, trouw- en begraafregisters gemeente Mill en Sint Hubert 1656-1810.

Reacties

(2)

Hoe is de bereikbaarheid van Mill met het openbaar vervoer?

Prima. Zowel vanuit het zuiden als vanuit het noorden kunt u het beste naar NS-Station Cuijk. Van daaruit bent u met Arriva-bus 92 in 20 minuten in Mill. Voor een voorbeeld zie https://9292.nl/reisadvies/station-cuijk/mill/vertrek/2018-07-26T0915.

Vanuit westelijker in Brabant kunt u het beste naar NS-Station Oss. Van daaruit met Arriva-bus 305 naar Uden en vervolgens met Arriva-bus 91 naar Mill. Voor een voorbeeld zie https://9292.nl/reisadvies/station-oss/mill/vertrek/2018-07-26T0908.

Reactie toevoegen