Boxmeer

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

boxmeer_plaatsnaambord_kopie.jpg

Boxmeer is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk.

Boxmeer is een dorp en gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk.

NB gemeente Boxmeer in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Boxmeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Boxmeer in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Boxmeer

Terug naar boven

Status

- Boxmeer is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2021.

- De gemeente is per 1-5-1942 vergroot met de gemeente Sambeek en met een deel van de gemeente Beugen en Rijkevoort (zijnde het dorp Beugen met de bijbehorende buurtschappen) en in 1998 is de gemeente vergroot met de gemeente Vierlingsbeek.

- De gemeente Boxmeer omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Beugen, Groeningen, Holthees, Maashees, Oeffelt, Overloon, Rijkevoort, Sambeek, Vierlingsbeek en Vortum-Mullem, en de buurtschappen De Rijtjes, Haart, Heikant (Overloon), Heikant (Sambeek), Helbroek, Hoogeind (Oeffelt), Hoogeind (Rijkevoort), Klein Vortum, Krolhoek, Laageind, Op den Bosch, Oude Waranda, Papenvoort (deels), Schafferden, SiberiëStartwijk, Tuuthees en Werveld. Dat zijn in totaal 11 dorpen en 17 buurtschappen.

- Wapen van de voormalige gemeente.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1271 Mere, 1459 Boxmere, 1537 Boxmeer, 1883 Boksmeer.

Naamsverklaring
Heette tot in de 14e eeuw kortweg Mera (met verlatijnste uitgang -a), d.w.z. meer, een woord dat in het Middelnederlands behalve 'meer, waterplas' misschien ook 'paal, grenspaal' betekende. Geopperd is dat het ook 'grensgebied' kon betekenen, met dezelfde betekenisontwikkeling als mark, maar bewijzen hiervoor ontbreken. De toevoeging Box-/Boks- gaat waarschijnlijk terug op Jan Buc, die in 1271 heer van Mere was.(1)

Terug naar boven

Ligging

Boxmeer ligt ZO van Cuijk, ZW van Gennep, NNW van Venray.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Boxmeer 291 huizen met 2.067 inwoners. Dat wordt, in tegenstelling tot bij de meeste andere gemeenten in dat jaar, helaas niet uitgesplitst naar het dorp en de buurtschappen. De oude oorspronkelijke gemeente omvatte volgens een bepaalde opgave (waarvan wij de bron niet meer weten) de buurtschappen De Biest, Overbiest, De Holsteeg, Het Elderum, 't Zand, De Zeven Hutten, De Varkensmarkt, De Velgerd, 't Hoogkoor, De Kreupelstraat, De Bagijnenhoek en De Valendries. Kort voor de opheffing van de gemeente per 1-1-2022 heeft zij ca. 11.500 huizen met ca. 28.500 inwoners, waarvan ca. 5.000 huizen met ca. 12.000 inwoners in het gelijknamige dorp.

Terug naar boven

Geschiedenis

Karmelieten
In 1506 komt het grafelijk huis Van den Bergh in het bezit van de heerlijkheid Boxmeer. Een telg uit dit geslacht is graaf Albert, in 1607 geboren en in 1641 getrouwd met Madeleine de Cusance uit de Zuidelijke Nederlanden. Na de Vrede van Münster (1648) moet hij, om zijn beweerde souvereiniteit over de heerlijkheid te handhaven, voortdurend balanceren tussen de katholieke Spaanse Zuidelijke Nederlanden (Brussel) en de protestantse Republiek der Verenigde Nederlanden (Den Haag). In deze situatie vindt hij een mogelijkheid om zijn gezag te versterken door de stichting van een klooster in zijn heerlijkheid. Het grafelijk echtpaar is bevriend met karmelieten van de bloeiende Belgische ordesprovincie, die een overvloed aan leden heeft en reeds lang in de Noordelijke Nederlanden missioneert. Ze gaan graag op Alberts voorstel in tot stichting van een klooster in de Vrije Heerlijkheid. Het echtpaar schenkt hen de grond voor het klooster en draagt ook in ruimte mate bij aan de bouw, waarvan het eerste deel in 1653 gereed komt.

Na 1648 worden in de wijde omgeving van Boxmeer de katholieke kerken gesloten of onder dwang overgedragen aan de Reformatie, de priesters verdreven en protestantse predikanten aangesteld. Deze protestantse invloed ziet Albert als een bedreiging van zijn souvereiniteit. Daarom wordt de karmelieten opgedragen het volledige pastoraat in het dorp en omgeving over te nemen en de vele mensen op te vangen die uit de verre omtrek hier naartoe komen om de sacramenten te ontvangen. Verder moeten zij, om het aanzien van de plaats te vergroten, een latijnse school openen. In het bijzonder en nadrukkelijk krijgen zij de opdracht de grafelijke rechten te verdedigen en te bevorderen.

De toenmalige seculiere pastoor dr. Peelen, die vele malen de rechten van de Boxmeerse bevolking tegen het machtsmisbruik en geldverkwisting van de graaf verdedigt, ziet aanvankelijk met lede ogen de komst van de karmelieten aan, maar geeft zich edelmoedig gewonnen vanwege het voordeel voor de katholieke bevolking van de hele regio. Andreas Creusen, bisschop van het bisdom Roermond, waaronder Boxmeer destijds ressorteert, geeft op 14 aug. 1653 zijn toestemming voor de stichting. Motief is dat dit de enige plaats in de wijde omgeving is waar de katholieken vrij hun godsdienstplichten kunnen vervullen en dat daarom een ruimere pastorale personeelsbezetting gewenst is. Zo draagt op 24 juni 1654 de seculiere pastoor Peelen de zielzorg over aan de karmelieten. Tot op de dag van vandaag zijn karmelieten hier de pastores gebleven. (bron: de lokale Karmelkring)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen in de gemeente) Boxmeer, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "De in 1986 opgerichte Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer stelt zich ten doel om de belangstelling in de (lokale) historie te bevorderen. Onze vereniging bereikt dat door het regelmatig organiseren van een aantal activiteiten voor haar leden, en soms ook voor niet-leden. Zo stelt Nepomuk een jaarprogramma op met onder meer lezingen, tentoonstellingen, een tweetal excursies en de zogeheten rariteitenavond waar leden zelf een antiquiteit, een rariteit, een document of foto enz. inbrengen en hun kennis delen met de aanwezige leden.

Het onderkomen van Historische Vereniging Nepomuk Boxmeer is al sinds de oprichting in 1986 de 18e-eeuwse kapel van Johannes Nepomucenus aan de Veerstraat. Toen de Historische Vereniging in 1986 in Café Kersten (De Bessem) aan de Markstraat werd opgericht, zocht men ruimte om te vergaderen. Een naam voor de vereniging had men nog niet. Op de vraag aan de gemeente of er in de Nepomukkapel vergaderd kon worden, werd positief gereageerd. De kapel was in gebruik geweest als vergaderruimte van de Firma Hendrix, nu Nutreco. Het hele interieur zoals tafels en stoelen was nog in de kapel aanwezig en kon later belangeloos worden overgenomen. Eenmaal aan het vergaderen moest er ook een naam voor de vereniging worden bedacht. Die lag eigenlijk voor de hand en het werd dus Nepomuk, eerst nog met een c achteraan, maar op aandringen van dominee Hans van der Horst, die menigmaal in Tjechië in de plaats Nepomuk was geweest, werd besloten de naam met een k achteraan te schrijven. Inmiddels is Historische Vereniging Nepomuk met ruim 200 leden een bloeiende vereniging die al zijn activiteiten in de Nepomukkapel organiseert."

- In 2010 sloot de gemeente een overeenkomst met de zusters van Julie Postel over huur van ruimte in het Kasteel, voor de inrichting van een algemeen cultuurhistorisch gemeentelijk museum en een depotruimte. De zusters stelden ruimte kosteloos beschikbaar. Stichting Museum Gemeente Boxmeer is belast met de uitvoering. Het bestuur van de stichting werkt voor de inrichting van het museum en het depot en voor de organisatie van thematentoonstellingen samen met een speciaal daarvoor samengestelde gebruikersraad.

- Verhalen over de geschiedenis van Boxmeer op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Boxmeer heeft 45 rijksmonumenten.

- Boxmeer heeft 25 gemeentelijke monumenten.

- Op de plaats van de RK Sint-Petrusbasiliek in Boxmeer (officieel de Basiliek van Sint-Petrus en -Paulus) (Steenstraat 41) stond al voor het jaar 1000 een kerk. Dit was een eenbeukig romaans zaalkerkje met toren en rechtgesloten koor. Later is deze vervangen door een gotische kerk in baksteen, die bekendstond om zijn fraaie netgewelven. Omstreeks 1870 is deze kerk in neogotische stijl uitgebreid. De kerk is in 1944 verwoest. In 1946 zijn de restanten van deze kerk gesloopt. Vervolgens is de huidige kerk gebouwd, door de Vughtse architect Hendrik Willem Valk. In 1952 is de kerk ingewijd. Binnen zijn nog een aantal originele elementen aanwezig: In de crypte zijn nog resten van de voormalige romaanse en laatgotische kerken te vinden. Marmeren graftombe voor graaf Oswald III van den Bergh en zijn gemalin uit 1741, vervaardigd door Jan-Baptist Xavery. Eikenhouten oksaal (zangzolder) van Jan Werkens uit 1634. Dit in Renaissancestijl uitgevoerde oksaal is het enige dat in Noord-Brabant overgebleven is. Het doorstond de oorlogsverwoestingen.

Op de balustrade zijn de wapens aangebracht van graaf Albert van den Bergh en zijn echtgenote. Ook zijn op het oksaal beelden geplaatst van de heiligen: Agnes, Catharina, Lucia, Barbara, een vrouwelijke heilige met Quirinusschild, en Maria Magdalena. Op de balustrade zijn laatgotische beelden te vinden, namelijk die van Sebastiaan, Jacobus de Meerdere, Jacobus de Mindere, en Antonius Abt. De beide Jacobsbeelden zijn van de hand van Heinrich Douvermann en stammen uit het begin van de 16e eeuw. Boven het oksaal bevindt zich de orgelkas. Enkele beelden, zoals een piëta uit de 16e eeuw, een Heilige Maria met Heilige Anna uit de 16e eeuw, een beeld van de Heilige Cornelius uit de 15e eeuw en een Mariabeeldje (Onze Lieve Vrouwe ter Peer) uit de 15e eeuw. Moderne gebrandschilderde ramen van Eugène Laudy, en in de Bloedkapel ramen van Luc van Hoek. In de crypte onder de kerk vond rond 1400 het zogeheten Bloedwonder plaats. Deze gebeurtenis maakte van Boxmeer een bedevaartplaats. In de kerk bevindt zich een kostbare reliekschrijn van het Heilig Bloed. Nog altijd trekt elk jaar twee weken na Pinksteren, de zogeheten Vaartzondag, een processie genaamd de Vaart door de straten van het dorp om het Bloedwonder te herdenken. - Beschrijving orgel Sint-Petrusbasiliek.

- De Hervormde (PKN) kerk (Veerstraat 24) is een driezijdig gesloten zaalkerk met pilasters en rondboogvensters, in 1822 gebouwd als zogeheten Waterstaatskerk. Het tweeklaviers orgel is in 1872 door H. Knipscheer gebouwd en in 1873 door diens meesterknecht A.M.T. van Ingen geplaatst in de Hervomde kerk te Koudekerk aan den Rijn. In 1926 door G. van Leeuwen overgeplaatst naar Boxmeer. Klokkenstoel met klok uit 1922 van anonieme gieter, diam. 70 cm.

- Karmelietenklooster (Steenstraat 39). Voor de geschiedenis hiervan zie bij Geschiedenis. Sinds 1991 functioneert het Karmelietenklooster in Boxmeer als landelijk vormingshuis voor de Nederlandse Karmelprovincie. Het Karmelietenklooster bestaat uit vier vleugels die om een kloostergang gegroepeerd zijn. In het klooster bevinden zich 18 prachtige glas-in-loodramen uit de 17e eeuw, met ontwerpen van Abraham van Diepenbeeck. Andere bijzondere stukken die we in het klooster aantreffen zijn 6 olieverfschilderijen uit het Kasteel met daarop drie generaties graven en gravinnen van het Huis Bergh en het Huis Hohenzollern, uit de 17e en de 18e eeuw. Het klooster zelf wordt op passende wijze geflankeerd door de Latijnse school uit 1707 en een poortgebouw uit 1653. Dit is voorzien van Renaissance versieringen. Deze versieringen zijn aan de tuinzijde en niet aan de buitenzijde aangebracht. Dit symboliseert het feit dat Karmelieten wel in de wereld, maar niet van de wereld zijn. In dit klooster werkte de componist Benedictus Buns (1641-1716).

- Het Carmelitessenklooster in Boxmeer (Dokter Peelenstraat 6), oorspronkelijk huis Elzendael, is door pastoor Antonius Peelen tot geestelijk tehuis bestemd en in 1667 aan een alsdan gestichte Carmelitessengemeenschap overgedragen. In 1682 in zijn tegenwoordige vorm begonnen: het eerste de oost- en zuidvleugel en de kapel, die in 1709 inwendig is verbouwd. In 1720 uitbreiding met een noord- en een westvleugel. In 1732-1734 is de oudste kern, Elzendael, vervangen door een pensionaatsgebouw, dat in 1842 is gesloopt. In 1898 komt daar een nieuwe vleugel voor in de plaats. Vier vleugels omsluiten een gewelfde kloostergang. Vleugel aan de voorzijde uitgebouwd, waarin verschillende poortopeningen (1682), geflankeerd door pilasters en bekroond door frontons. Vensteromlijstingen met oren, blokken en segmenttogen. Evenzo de vensters aan de binnenplaats. Leien daken en dakkapellen. In de kapel een gestucadoord tongewelf; houten altaarretabel uit 1786; houten bovengalerij voor de zusters met eenvoudige koorbanken uit 1729. 17e-eeuwse houten beelden van St. Jozef met Kind, Madonna, Antonius; eiken Graflegging uit de 16e eeuw; in de kloostergang een houten altaarretabel uit de 17e eeuw. Twee gebrandschilderde glaspaneeltjes uit de 17e eeuw.

- Op een gedeeltelijk omgracht terrein aan de oostzijde van de kom van het dorp staat het voormalige klooster De Weijer, bestaande uit onder meer een woonhuis met 18e-eeuwse ingezwenkte topgevel, een woonhuis uit 1719, beide recentelijk ingrijpend vernieuwd, en een tweelaags dwarshuis, de voorgevel naar de Weversstraat, daterende uit de 18e en 19e eeuw. Uit ca. 1930 daterend tweelaags kloostergebouw met refter en neoromaanse kruiskapel. Het kloostergebouw is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een geestelijke ontwikkeling, namelijk de bloei van orden en congregaties in de heerlijkheid Boxmeer en de heropleving in de periode na 1900. Het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het congregatieklooster. Het is architectuurhistorisch van belang als regionale variant van de Amsterdamse School. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van een waardevol kloostercomplex met gecompliceerde bouwgeschiedenis. Het is tevens van belang in samenhang met de gaafheid van de omgeving.

- Kasteel Boxmeer (Veerstraat 49) ligt tussen de Maas en de voormalige rivierarm de Meer. Het kasteel is tegenwoordig het moederhuis van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel. Daarnaast is het kasteelcomplex het onderkomen voor Kasteelmuseum Julie Postel, het Gemeentemuseum en Woonzorgcentrum Sint Anna. Het kasteel kent een bewogen geschiedenis. De vesting op een voormalig eiland aan de Maas is eeuwenlang herhaaldelijk belegerd, vernield en weer opgebouwd. De linkervleugel van het gebouwencomplex is een overblijfsel van het in de 13e eeuw gestichte kasteel van de heren van Boxmeer. Het is in de 17e eeuw enige malen verbouwd, in 1782 grotendeels herbouwd op last van Maria Johanna van Hohenzollern, en tenslotte in 1806 voor ongeveer de helft afgebroken. - Beschrijving orgel Kapel in het Kasteel.

In het souterrain van Kasteel Boxmeer bevindt zich Kasteelmuseum Julie Postel. Daar wordt op verrassende wijze de rijke historie van het kasteel, zijn voormalige eigenaren en de huidige religieuze bewoners belicht. Naast het Kasteelmuseum kun je op verzoek en onder leiding van een gids het 18e-eeuwse historische gedeelte bezoeken, met haar 17e-eeuwse ridderzaal. De zwerftochten van Julie Postel en de plaatsen waar de zusters actief zijn (geweest) zijn in kaart gebracht. Door middel van een tijdlijn kun je de ontwikkeling van de congregatie zien. Voorts kun je kennismaken met de missies van de zusters in binnen- en buitenland en kun je de nagebootste huiskapel bezichtigen in de Ridderzaal. Tevens zijn er diverse vertrekken te bezichtigen die ingericht zijn in de sfeer van vroeger tijden zoals: Biedermeierkamer, Antichambres, Missiekamer en de ziekenhuiskamer. Ook zijn er verschillende habijten van de zusters van Julie Postel in het kasteel tentoongesteld. Het kasteel wordt door de zusters bij gelegenheid nog gebruikt voor vergaderingen, representatieve doeleinden en rondleidingen.

- Molen van den Berg / Zelden Goed (Adriaan van Ostadestraat 13) was een ronde stenen bovenkruier met de functie korenmolen. De molen uit 1857 is in 1933 door brand deels verwoest. Daarna is er in de molenromp nog een fouragehandel gevestigd geweest. Tegenwoordig is de romp in gebruik als woonhuis.

- In 2013 zijn 12 grenslocaties tussen de huidige Brabantse gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis en de Limburgse gemeente Venray weer zichtbaar gemaakt, middels het weer plaatsen van grenspalen, met daarbij informatiepanelen die toelichten wat er zo bijzonder is aan de desbetreffende locatie. Ook onder deze link vind je een uitvoerige toelichting op de 12 grenslocaties.

- "Titus Brandsma (1881-1942), verzetsheld en verdediger van het vrije woord, is geboren in Friesland. Hij werd karmeliet in het klooster te Boxmeer. Na zijn priesterwijding promoveerde hij in Rome tot doctor in de filosofie. In Nederland doceerde hij in Oss aan jonge karmelieten. Hij maakte zich plaatselijk verdienstelijk voor de ontwikkeling van onderwijs en cultuur. Hij werd hoogleraar aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. In zijn colleges nam hij stelling tegen het nationaal-socialisme. Als geestelijk adviseur raakte hij betrokken bij de landelijke dagbladen en journalisten. Persoonlijk reisde hij de directies af om hen te overtuigen geen nazi-propaganda te publiceren. Bij thuiskomst in Nijmegen werd hij gearresteerd. De Sicherheitsdienst besloot tot gevangenhouding van deze “gevaarlijke monnik”. Via Scheveningen, Amersfoort en Kleve kwam hij terecht in Dachau, waar medegevangenen zijn spirituele grootheid opviel. Door een dodelijke injectie kwam een eind aan zijn leven. Na de oorlog is hem postuum het verzetsherdenkingskruis verleend. Paus Johannes Paulus II heeft hem in 1985 zalig verklaard als heldhaftig geloofsgetuige.

Het ontbreken van een zichtbare herinnering aan Titus Brandsma op een openbare plaats in Boxmeer is voor Hans Lucassen aanleiding geweest om contact op te nemen met het college van burgemeester en wethouders. De positieve reactie van het gemeentebestuur heeft in december 2018 geresulteerd in vernoeming van het plein aan de Burgemeester Verkuijlstraat tot Titus Brandsmaplein. Vervolgens is in januari 2019 Stichting Gedenkteken Titus Brandsma in het leven geroepen om een gedenkteken op dit plein te realiseren en daardoor de verbondenheid tussen Titus Brandsma en de gemeente blijvend in ere te houden. Het beeld van Titus Brandsma in Oss heeft hier een gestileerde evenknie in roestvrij staal gekregen. De sculptuur is ontworpen door kunstenaar Juul Baltussen en is op 17 juni 2020 onthuld." (bron: Stichting Gedenkteken Titus Brandsma)

- Gevelstenen in Boxmeer.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Website over alle kermissen in de kernen van de gemeente Boxmeer.

- Carnaval. - BCV (Boxmeerse Carnavalsvereniging) De Geitenbok.

- De jaarlijkse lichtjesoptocht van BCV de Geitenbok; Boksmèr Proalt & Stroalt (op een zaterdagavond in februari) trekt duizenden bezoekers.

- Op een zondag in maart is jaarlijks op een andere locatie in de gemeente Boxmeer (bijv. Oeffelt, Vierlingsbeek) het NK Maasheggenvlechten. Stichting Heg en Landschap en IVN De Maasvallei organiseren dit evenement in samenwerking met de gemeente en Staatsbosbeheer. Het evenement trekt duizenden bezoekers. Ca. 40 teams van 2-4 personen nemen een stuk heg onder handen, en vlechten deze in de Maasheggenstijl. Daarnaast zijn er heggenleggers of -vlechters uit Engeland, Wales, Ierland, Frankrijk, België en Duitsland die hun eigen stijl demonstreren.

Het kampioenschap is opgezet om het oude regionale ambacht heggenvlechten in ere te herstellen. Sinds mensenheugenis vormen de maasheggen de scheiding tussen kleine percelen weiland. De Maas, de weiden en de heggen bieden samen een uniek landschap met een ongekend rijke flora en fauna. Om te laten zien hoe dit landschap verankerd is in de regionale historie, wordt het NK omlijst door tal van activiteiten, o.a. trekpaarden, brandrode runderen, schapen, boogschutters, vendelzwaaiers en muzikanten. Toegang en parkeren gratis. Nadere informatie op de sites van Maasheggen en Heg en Landschap.

- Bourgondisch Boxmeer (weekend in mei) is een zeer gezellig en ontspannen culinair evenement, omlijst met rustige live muziek. De opbrengst is bestemd voor Stichting Furaha Orphans, die zich inzet voor weeskinderen in Homa Bay, Kenia. Lokale en regionale horeca- en aanverwante bedrijven worden in de gelegenheid gesteld zich aan een breed publiek te presenteren (ca. 3000 bezoekers). Restaurateurs laten zien wat zij in hun mars hebben; zij verkopen verschillende kleine gerechtjes.

- De Boxmeerse Vaart (14 dagen na Pinksteren) is in 2012 op de lijst van Nationaal Immaterieel Cultureel Erfgoed geplaatst.

- Avondvierdaagse (juni).

- Kermis (gedurende 5 dagen eind juni).

- Je zou verwachten dat de renners van de Tour de France wel een dagje rust zouden willen. Echter, niets is minder waar. Sinds 1979 komen de renners met veel plezier naar Daags na de Tour (eind juli, op de maandag na het eind van de Tour). Wat vooraf ging: In 1970 werd voor het eerst een profcriterium in het dorp gehouden.Niet direct na de Tour, maar op een mooie dag in september. Joop Zoetemelk won. De 2e editie van de Ronde van Boxmeer vond pas plaats in 1975 en daarna jaarlijks t/m 1978, in mei. In 1979 komt de organisatie op het idee om de Ronde direct na de Tour de France te organiseren. Het ijzer smeden als het heet is, heeft men toen gedacht en dat bleek te werken. Het dorp heeft hiermee een sportief pareltje in handen, want deze koers is immers de eerste kans na de Tour om de Tourhelden in levenden lijve te zien.

- Bluesfestival Blues Alive (op een zaterdag in september) is er sinds 2014. De eerste edities waren zo'n succes dat ze er graag een jaarlijkse traditie van maken.

- Stichting Truckers GKB organiseert sinds 1989 jaarlijks op de 3e zondag in september de Truckrun Boxmeer (ook wel Truckerskonvooi genoemd). Mensen met een beperking uit de regio krijgen zo de mogelijkheid om in een konvooi van ca. 250 vrachtwagens, ongeveer 14 km aaneengesloten, mee te rijden over een route van ca. 40 kilometer door het Land van Cuijk. Bedrijven werken veelal belangenloos mee aan dit konvooi en stellen auto’s met chauffeur of andere middelen ter beschikking. Het evenement wordt volledig bekostigd door sponsoren. Sponsors, chauffeurs, motorrijders, vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers blijven enthousiast. De stichting hoopt het evenement dan ook nog vele jaren te kunnen organiseren.

- Sinterklaas.

- Tijdens het IJsfestijn (4 weken in december) kun je schaatsen op een overdekte schaatsbaan.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Herstelplan Maasheggen Staatsbosbeheer (= het Maasheggenlandschap nabij Beugen en Oeffelt). Inventarisatie, onderhoudsplan en uitvoering herstelmaatregelen 2010-2011.

- In 1979 steken 3 heren de hoofden bij elkaar en besluiten Watersportvereniging (WSV) Boxmeer op te richten. Zij nemen letterlijk de schop ter hand en samen met de nodige vrijwilligers heeft dit er toe geleid dat de vereniging nu kan genieten van een prachtige jachthaven met moderne voorzieningen. Ruime boxen, frisse douches, gezellig clubschip, helling aanwezig.

De leden van de WSV zijn steeds bezig om verbeteringen aan te brengen, zodat de haven bij de tijd blijft. Hoog in het vaandel staat het doel om het voor passanten aantrekkelijk te maken de haven te bezoeken. Naast het passantengebeuren wordt er ook veel georganiseerd voor eigen leden en leden van andere verenigingshavens. Dit zijn o.a. zeilwedstrijden, voorlichtingsavonden, IVN-wandelingen, fietstochten en diverse festiviteiten. Ook de Sociocruise is een jaarlijks terugkerend gebeuren. Dan is er nog het jeugdzeilen onder leiding van zeer ervaren en enthousiaste instructeurs. En je kunt hier ook een CWO diploma behalen.

- In cultureel centrum De Weijer kun je terecht voor o.a. theater, toneel, film, muziek en cabaret.

- Boxmeer heeft een bruisend winkelcentrum, met als hart de Steenstraat, de Kloostertuin en de omliggende straatjes: een voetgangersgebied met een gezellige sfeer en vele terrasjes. Het centrum is enerzijds modern met gratis wifi én anderzijds ouderwets gastvrij met gratis parkeren. Elke donderdag een authentieke markt voor (h)eerlijke versproducten en meer. En koopzondagen worden hier groots aangepakt. Zo is er in Boxmeer altijd verrassend veel te doen en te beleven.

- Wereldwinkel Boxmeer verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Deze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu. Omdat de producenten - zoals zilversmeden, pottenbakkers en koffieboeren - er een rechtvaardige prijs voor krijgen, kunnen ze een menswaardig bestaan opbouwen. Met jouw aankoop help je hen daarbij.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Boxmeer, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- "De Facebookpagina 'Kiek Daor Boxmeer, oe toch, witte nog?' is in 2014, als aanloop naar de nog te ontwikkelen website van Historische Vereniging Nepomuk, door secretaris Dick Reijnen opgezet. Op deze drukbezochte pagina kun je als het ware een wandeling terug in de tijd maken. Wat minstens zo leuk is, is dat al het commentaar in het Boxmeers dialect wordt gegeven én dat iedereen die deze pagina ‘Leuk vindt’ direct kan reageren op de foto en het commentaar of dat van anderen. Met honderden volgers in binnen- en buitenland worden herinneringen gedeeld. Daarmee vormt ‘Kiek Daor’ een geweldig platform om op een interactieve manier met de geschiedenis van Boxmeer bezig te zijn. Niet in de laatste plaats is 'Kiek Daor' een waardevolle aanvulling en onlosmakelijk verbonden met de website van de Historische Vereniging."

- YouTube-filmpje met oude ansichtkaarten van Boxmeer, begeleid door een lied over het dorp, gezongen door Bart Jan Baartmans.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Boxmeer (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Voortgezet onderwijs: - Pro College Boxmeer geeft praktijkonderwijs aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar, in de sectoren Economie (Horeca en Detailhandel) en Facilitair. De nadruk ligt op het leren van praktische vaardigheden onder individuele begeleiding. Sinds 2012 hebben ze op een centrale locatie vlakbij het station alle voorzieningen om praktijkvakken optimaal te verzorgen. Van een restaurant met een grote keuken voor Horeca tot een compleet ingericht woonappartement voor het vak Facilitair. - Elzendaalcollege (mavo / havo / atheneum / gymnasium).

- Jeugd: - Scouting Boxmeer is een vereniging voor jeugd en jongeren en biedt wekelijks een leuke, actieve en leerzame vrijetijdsbesteding.

- Topkok Martien Bos uit Linden staat elke week samen met een grote groep enthousiaste, gecertificeerde vrijwilligers 2 dagen belangeloos in de keuken van Smaakcentrum Land van Cuijk locatie Linden (in Dorpshuis De Burcht) en locatie Boxmeer (in De Weyer) om groepen van maximaal 30 kinderen uit groep 7-8 te leren koken. De kinderen krijgen eerst een uur theorieles, bijvoorbeeld over de schijf van 5, hoe je etiketten leest, de herkomst van voedsel en duurzaamheid. Daarna gaan ze de tuin en keuken in. Voor nadere informatie over dit project zie de pagina Land van Cuijk, kopje Links.

- Zorg: - Karen de Hosson en Pieter Ewouds bieden in hun Thomashuis Boxmeer mensen met een verstandelijke beperking een veilige en huiselijke omgeving.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Boxmeer alg. en - idem RK.

Reactie toevoegen