Sint Anthonis

Plaats
Dorp
Land van Cuijk
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

sint_anthonis_kaart_formele_woonplaatsen_en_hun_grenzen.jpg

Kaart van de acht formele woonplaatsen (= zeven dorpen en een buurtschap) van de voormalige gemeente Sint Anthonis (© toenmalige gemeente Sint Anthonis)

Kaart van de acht formele woonplaatsen (= zeven dorpen en een buurtschap) van de voormalige gemeente Sint Anthonis (© toenmalige gemeente Sint Anthonis)

Sint Anthonis

Terug naar boven

Status

- Sint Anthonis is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, gemeente (en streek) Land van Cuijk. T/m 1993 gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker. In 1994 over naar gemeente Sint Anthonis, in 2022 over naar gemeente Land van Cuijk.

- De gemeente Sint Anthonis is in 1994 ontstaan uit samenvoeging van de gemeente Oploo, St. Anthonis en Ledeacker met een deel van de gemeente Wanroij.

- De gemeente Sint Anthonis omvatte naast de gelijknamige hoofdplaats verder nog de dorpen Landhorst, Ledeacker, Oploo, Stevensbeek, Wanroij en Westerbeek, en de buurtschappen Blauwenhoek, Broekkant, Den Hoek, Driehoek, Ham, Hank, Heikant, Hoeven, Hulsbeek, Lamperen, Noord, Noordkant, Papenvoort (deels), Park, Peelkant, Peelstraat, Rijkevoort-De Walsert, Rondveld, Spekklef, Toven, Ullingen, Verlorenhoek, Vlagberg en Zandkant. In totaal zijn dit 7 dorpen en 24 buurtschappen.

- Wapen van de voormalige gemeente Sint Anthonis.

- Onder het dorp Sint Anthonis vallen ook de buurtschappen Den Hoek, Noordkant, Peelkant, Rondveld, Vlagberg en Zandkant. Dat zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Bij de oprichting van de fusiegemeente in 1994, in het kader van de gemeentelijke herindelingen in deze regio, is de spelling van de plaatsnaam en de gemeentenaam vastgesteld als Sint Anthonis. Voorheen werd het dorp als St. Anthonis gespeld.

In het dialect
Sint Tunnis.

Oudere vermeldingen
1567 Sunt Anthonijs, 1573 St. Anthonis.

Naamsverklaring
Genoemd naar de in de 3e eeuw levende H. Anthonius, die als kluizenaar in de Egyptische woestijn de verzoekingen van de demonen wist te weerstaan.(1)

Terug naar boven

Ligging

Sint Anthonis ligt ZW van Boxmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft het dorp Sint Anthonis 175 huizen met 971 inwoners. Vlak voor haar opheffing per 1-1-2022 heeft de gelijknamige gemeente ca. 5.000 huizen met ca. 11.500 inwoners, tegenwoordig heeft het gelijknamige dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Sint Anthonis, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- "Heemkundekring Sint Tunnis in Oelbroeck is een actieve vereniging van en voor geïnteresseerden in de historie van het dorp Sint Anthonis. Regelmatig laten we ons werk zien aan de Sint Tunnisse gemeenschap. We hebben een grote verzameling van foto’s en zijn altijd geïnteresseerd in oude foto’s. De Heemkundekring kent een aantal werkgroepen, die zich ieder op een apart aspect van het Sintunnisse dorpsleven gespecialiseerd hebben. De werkgroep Archeologie houdt zich bezig met het onderzoeken van het "bodemarchief" van Sint Tunnis, het behoud van waardevolle archeologische vindplaatsen en het achterhalen van in het verleden gedane vondsten of waarnemingen. Ook probeert de werkgroep het publiek bewust te maken van het belang van archeologisch onderzoek voor het verwerven van kennis over onze voorouders.

Tentoonstellingen en uitgaven. Met enige regelmaat worden er tentoonstellingen georganiseerd. Deze vinden in de regel plaats in ons Heemhuus. Zo waren er bijvoorbeeld tentoonstellingen over de Breestraat, Lepelstraat, de melkfabriek, Sambeekse Hoek en de priesterzonen van Sint Tunnis. Wat op de tentoonstelling is te zien, wordt gewoonlijk van tevoren of nadien in een boek verwerkt en uitgegeven. Middels het uitgeven van boeken wil de vereniging meer aandacht vragen voor haar werk en de gemeenschap stimuleren om historisch fotomateriaal en informatie "van toen tot eergisteren" met haar te delen.

Vrije inloop in het Heemhuus. De vrije inloop in ons heemhuus op de dinsdagmorgen is verzet naar de woensdagavond van 18.00 tot 19.30 uur. Dan is er altijd iemand aanwezig. Als je naar het Heemhuus wilt en je kunt niet op woensdagavond, dan kun je altijd een eenmalige afspraak maken voor een andere dag en/of tijdstip (raadpleeg Harrie Peters, Jan de Kleijnen of een van de andere bestuursleden). De vrije inloop is bedoeld voor eenieder die krantenknipsels, tekeningen, versjes en/of foto's wil laten scannen, iets te vragen heeft of een mooi verhaal te vertellen heeft zodat er een interview afgenomen kan worden. Ook als je bidprentjes of rouwbrieven hebt tbv de heemkunde, dan kan je die tijdens de vrije inloop brengen. Ook kan je zomaar binnen lopen om eens rond te kijken of mee te helpen met het inventariseren van foto's, bidprentjes, schilderijen en overige spulletjes."

- Verhalen over de geschiedenis van Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Verhalen over de geschiedenis van Sint Anthonis op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- De gemeente Sint Anthonis heeft sinds 2013 een eigen archeologiebeleid. Zie ook de presentatie m.b.t. het archeologiebeleid van de gemeente.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "In Sint Anthonis werken we vanuit onze inwoners. En we zien dat de wensen en ideeën van onze inwoners veranderen. Nieuwe wensen en ideeën betekenen nieuwe uitdagingen en nieuwe oplossingen. Met betrekking tot woonstraten hebben we de wensen en ideeën van onze inwoners vertaald naar een concrete doelstelling: Een eenvoudig beheerbare woonomgeving, ontworpen vanuit duurzaamheid, klimaatadaptatie, veiligheid en toegankelijkheid. De basis. Wij zien ‘groene’ kansen: planten helpen bij het infiltreren van hemelwater, koelen de omgeving en geven rust; organische lijnen maken iedere straat uniek en helpen de snelheid van het verkeer te verlagen; als we (on)kruid kunnen omarmen en een rol kunnen geven in de openbare ruimte nemen we een grote ergernis weg en is veel minder beheer nodig. Uitwerking. Omdat we water graag laten op de plek waar het valt, werken we zo veel mogelijk met infiltrerende, begroeide bestrating, die naadloos overloopt in het openbaar groen. Bestrating die grotendeels uit kleine plantvakjes bestaat en gemaaid kan worden, net als het openbaar groen. Bestrating die groen of grijs oogt afhankelijk van het gebruik ervan.

Toepassing. Vanwege de wensen op het vlak van toegankelijkheid hebben we een variabele strook gereserveerd voor de niet gemotoriseerde verkeersdeelnemer. De fiets, step, rolstoel of rollator kan comfortabel bij de woningen komen. Door niet meer in strakke lijnen te denken kunnen bomen en plantvakken op allerlei plekken geplaatst worden, voor een bijzondere uitstraling en een verkeer-remmend effect. De rijbaan wordt in een 12 cm dikke open tegel (Flood Bold) uitgevoerd waardoor er voldoende open ruimte is om planten te laten groeien en om hemelwater te kunnen infiltreren. Overtollig hemelwater loopt naar het openbaar groen." (bron: gemeente Sint Anthonis) Deze manier van inrichting van de bestrating is (landelijk!) voor het eerst toegepast in 2019 in de wijk Den Dries in het dorp Ledeacker. Zie verder aldaar.

- Centrumplan Moi Sint Tunnis.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sint Anthonis heeft 5 rijksmonumenten.

- Beschrijving orgel Sint Anthonius Abt kerk.

- De afgelopen jaren is middels een speciaal project een 12-tal grenslocaties tussen de huidige Brabantse gemeenten Boxmeer en Sint Anthonis en de Limburgse gemeente Venray weer zichtbaar gemaakt, middels het weer plaatsen van grenspalen, met daarbij informatiepanelen die toelichten wat er zo bijzonder is aan de desbetreffende locatie. Ook onder deze link vind je een uitvoerige toelichting op de 12 grenslocaties.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het parcours voor de Halve Marathon (op een zaterdag in maart) is één grote ronde door de mooie Staatsbossen en het heidegebied van Sint Anthonis. Het parcours is deels over asfalt en deels over verharde bospaden. Het parcours is ook op film vastgelegd (d.w.z. van de editie 2016. Natuurlijk kunnen daar later wijzigingen in optreden, maar het geeft in ieder geval een indruk van het gebied waar je gaat lopen). Er is ook een parcouirs van 5 km. De videoreportage van de Halve Marathon 2014 door TV Land van Cuijk geeft je een indruk van hoe het er aan toegaat.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Sint Anthonis, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Sint Anthonis (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Sint Anthonis van de Dorpsraad op Facebook. - "Goed nieuws! Sint Tunnis krijgt een eigen dorpsblad. We noemen het 'Trots Sint Tunnis' en zal elke maand huis aan huis worden verspreid. We hebben al een zeer enthousiaste redactie, een energiek team van bezorgers en heel veel positieve feedback uit Sint Tunnis. Dorpsraad Sint Tunnis maakt het (voorlopig) financieel mogelijk, dus het wordt tijd dat we de eerste artikelen gaan schrijven. Hiermee krijgt het verenigings- en vrijwilligersleven in Sint Tunnis weer een podium. Wij gaan nu de verenigingen en ondernemers in Sint Tunnis benaderen. Heb je vragen, stuur die dan naar redactie@trotssinttunnis.nl. Het eerste exemplaar kun je in het 1e weekend van april 2020 verwachten." Aldus een verheugend bericht dat wij aantroffen op de Facebookpagina van de Dorpsraad. De redactie van Plaatsengids.nl juicht dit initiatief uiteraard van harte toe.

- Belangenorganisatie: - "Dorpsraad Sint Tunnis is opgericht in 1996 en bestaat uit vrijwilligers die zich verenigd hebben om de algemene belangen van de inwoners van ons dorp te behartigen. Het doel is om de leefbaarheid in de directe omgeving te behouden en waar mogelijk te verbeteren. We zijn gesprekspartner voor de gemeente en klankbord voor de inwoners van ons dorp. In een convenant met de gemeente is de manier van samenwerken vastgelegd. De dorpsraad heeft geen politieke binding. De taken van de dorpsraad zijn er vele: belangen behartigen, adviseren, signaleren, participeren, communiceren en vertegenwoordigen van Sint Anthonis. Heb je interesse voor deelname aan de Dorpsraad of wil je meepraten over een bepaald onderwerp, dan kun je vrijblijvend aansluiten bij een van onze openbare overleggen. Deze worden gehouden op de 1e woensdag van de maand in MFA Oelbroeck. Aanvang 19.30 uur. Kijk hier voor een korte videopresentatie over waar we zoal mee bezig zijn."

- Sport: - Kodokan is de judovereniging van Sint Anthonis. De vereniging bestaat al vele jaren en heeft al veel goede judoka's voortgebracht. Plezier en prestaties gaan bij Kodokan hand in hand.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sint Anthonis en - idem kerk.

Reactie toevoegen