Bernheze

Gemeente
Bernheze
Noordoost-Brabant As50
Noord-Brabant

Bernheze

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Bernheze.

Terug naar boven

Status

- Bernheze is een gemeente in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de subregio As50.

- De gemeente Bernheze is in 1994 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Heesch, Heeswijk-Dinther en Nistelrode.

- De gemeente Bernheze omvat de dorpen Dinther, Heesch, Heeswijk, Loosbroek, Nistelrode, Vinkel (deels) en Vorstenbosch, en de buurtschappen Bedaf (deels), Berkt, Beugt, Bus, De Rakt (deels), Dintherse Hoek, Donzel, Fokkershoek, Hazelberg (deels), Heisewal, Hommelse Hoeve, Kameren, Kantje, Loo (grotendeels), Menzel, Munnekens-Vinkel (deels), Rukven, Slabroek (deels), Wijst, Zevenbergen en Zoggel. Dit zijn bij elkaar 7 dorpen en 21 buurtschappen.

- Wapen van de gemeente Bernheze.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Bernheze.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De voorlopige werknaam van de fusiegemeente - zijnde standaard de naam van de grootste fusiepartner - was Heesch. De definitieve naam, Bernheze, is per 28-1-1995 in werking getreden.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Verhalen over de geschiedenis van Bernheze op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Bernheze heeft 71 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Sinds 2010 is er in de gemeente Bernheze een wandelroutenetwerk van in totaal ca. 225 kilometer, dat de hele gemeente bestrijkt. Het betreft een knooppuntensysteem waarmee je je eigen routes kunt bepalen. Ook helpt IVN Bernheze om bij alle dorpen in de gemeente ‘ommetjes’ te maken.

- IVN Bernheze heet zo, en heeft deze gemeente als werkgebied, sinds die gemeente in 1994 is opgericht. Zij heeft haar voorganger in IVN Heeswijk-Dinther, die in 1984 is opgericht. Een kenmerk van Bernheze is een sterke samenwerking tussen de partijen in het landelijke gebied. Het landelijke gebied van deze gemeente heeft veel waardevolle natuur verloren door de uitgevoerde ruilverkavelingen. Echter door de latere investeringen in de Ecologische Hoofdstructuur, natuurcompensatie en projecten uit het Landschapsplan komen een groot aantal natuurwaarden weer terug. IVN Bernheze levert met zijn activiteiten een bijdrage aan deze verbeteringen. En dat zijn er nogal wat. Hieronder enkele van de activiteiten waar de afdeling zich voor inzet:

Vrijwillig Educatief Natuur- en Landschapsbeheer (Venel). Deze werkgroep gaat bijna iedere zaterdagochtend in de maanden november tot en met maart aan het werk in het landschap en de natuur van Bernheze. De werkgroep heeft het beheer over enkele terreinen van de gemeente en helpt particulieren bij het onderhouden van landschapselementen. De Venel werkgroep onderhoudt knotwilgen, bos, houtsingels en poelen. Het IVN organiseert diverse excursies in Bernheze en de directe omgeving. Locaties waar zij excursies organiseren zijn o.a. Landgoed Heeswijk, De Meuwel, De Berkt, Kilsdonkse Molen, Dier- en Tuinweide en de Maashorst. Het IVN komt op voor de natuur, het landschap en het milieu door binnen de gemeente mee te praten en mee te denken over bestemmingsplannen, reconstructieplannen, landschapsplan en milieubeleid.

Planten in ecologisch beheerde bermen en ecologische verbindingszones worden geïnventariseerd. De gegevens worden doorgegeven aan de gemeente en Stichting Floron. Door de gegevens over enkele jaren te vergelijken, kan het effect van ecologisch bermbeheer worden aangetoond. De werkgroep vlinders en libellen organiseert lezingen en excursies, schrijft artikelen, verricht inventarisaties en geeft adviezen bij de aanleg en beheer van tuinen, parken, natuurterreinen en bermen. IVN Bernheze zet zich in voor kerkuilen en steenuilen door het plaatsen van nestkasten op plekken waar naar verwachting de uilen ook genoeg voedsel kunnen vinden. Brabants Landschap stelt kasten beschikbaar. En het IVN
organiseert voor de buitenschoolse opvang in Heeswijk-Dinther activiteiten in de natuur. Onder begeleiding van een IVN-lid en de buitenschoolse opvang gaan kinderen op zoek naar sporen, kleuren, dieren, planten en nog veel meer.

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Bernheze.

- Media / nieuws: - Dtv / MFM is de publieke omroep voor de gemeenten Oss en Bernheze. Elke dag wordt nieuws gebracht op radio, televisie, internet en social media. Naast nieuwsprogramma's worden ook variaprogramma's uitgezonden die laten zien wat er leeft. Op die manier worden de inwoners niet alleen geïnformeerd over hun omgeving, maar ook aangezet om er actief deel van uit te maken. - De wekelijkse huis-aan-huiskrant De Mooi Bernheze Krant is via de link ook online te lezen.

Reactie toevoegen