Twenterand

Gemeente
Twenterand
Twente
Overijssel

Twenterand welkomstbord wapen [640x480].jpg

De gemeente Twenterand heet u welkom met deze fraaie borden die aan de randen van de gemeente staan.

De gemeente Twenterand heet u welkom met deze fraaie borden die aan de randen van de gemeente staan.

Twenterand

Terug naar boven

Status

- Twenterand is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente.

- De gemeente Twenterand is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Den Ham en - het grootste gedeelte van de gemeente - Vriezenveen (alleen het dorp Aadorp is naar de gemeente Almelo overgegaan).

- De gemeente Twenterand omvat de dorpen De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk en de buurtschappen Bruinehaar, Fortwijk, Hallerhoek, Linde, Magele, Meer en Noord-Meer (tweelingbuurtschap; grotendeels), Weitemanslanden (deels) en Westerhoeven. In totaal zijn dit 6 dorpen en 8 buurtschappen. Verder vallen hele kleine stukjes van de dorpen Kloosterhaar (ca. 60 inwoners) en Sibculo (ca. 30 inwoners), die als dorpen onder de gemeente Hardenberg vallen, onder de gemeente Twenterand. Het betreft hier enkele 'grensgevallen', die geografisch en sociaal onder de dorpen in kwestie vallen, maar gemeentelijk in Twenterand liggen.

- Wapen van de gemeente Twenterand.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Twenterand.

Terug naar boven

Jumelages

- In het kader van het Euregioprogramma hebben de voormalige gemeenten Vriezenveen en Den Ham beide een Duitse partnergemeente gehad. Vriezenveen vormde met Schüttorf (20 kilometer over de grens bij Oldenzaal) een jumelage, terwijl Den Ham in Diemelsee haar partner vond. Hoewel beide jumelages in 2005 door de gemeente Twenterand officieel zijn beëindigd, blijven culturele instellingen onderlinge contacten onderhouden.

- Sinds 1992 heeft de voormalige gemeente Vriezenveen een jumelage met de Russische gemeente Lomonosov (30 kilometer ten westen van Sint-Petersburg). De band tussen Vriezenveen en Rusland gaat terug naar de 18e eeuw, toen de de zogenaamde ‘Ruslui’, als marskramers hun geluk beproefden in het toen pas gestichte Sint-Petersburg. In 2003 heeft de gemeente Twenterand de banden nieuw leven ingeblazen, waardoor er niet alleen contacten tussen organisaties worden ondersteund, maar ook privé-contacten worden aangemoedigd. In 2009 heeft men tezamen besloten om de samenwerking tussen Lomonosov en Twenterand onder te brengen in een stichting bestaande uit bedrijven, scholen en instellingen.

Terug naar boven

Naam

In het Twents c.q. Nedersaksisch
Tweanteraand.

Naamgeving
Van 2001 t/m 31-5-2002 was Vriezenveen, als zijnde de grootste plaats binnen de gemeente, de voorlopige gemeentenaam. De gemeenteraad was van mening dat de gemeente een nieuwe, passender, naam moest krijgen. De bevolking kon suggesties doen voor de nieuwe naam. Uiteindelijk bleven 5 namen over, waarbij de inwoners middels een steekproef hun voorkeur konden aangeven. Naar aanleiding daarvan is op 31-5-2002 besloten om per 1-6-2002 officieel de gemeentenaam Twenterand in te stellen.

Naamsverklaring
De naam van de gemeente komt van de ligging. De voormalige gemeente Vriezenveen is historisch onderdeel van Twente, terwijl de gemeente Den Ham historisch tot Salland behoort. De gemeente ligt dus op de ‘rand van Twente’.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Twenterand ligt in Noordwest-Twente en grenst in het Z aan Almelo, in het W aan Hellendoorn, in het N aan Hardenberg en Ommen en in het O aan Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Twenterand is bij haar ontstaan in 2001 als volgt samengesteld:
van de gemeente Vriezenveen: 6.327 ha met 6.951 huizen en 18.274 inwoners;
van de gemeente Den Ham: 4.369 ha met 5.369 huizen en 15.051 inwoners.

- Industrieterrein De Sluis direct Z van Vroomshoop is zodanig uitgedijd dat deze uiteindelijk de gemeentegrens overtrok richting Daarlerveen (gemeente Hellendoorn). Per 1 januari 2002 zijn daarom als grenscorrectie enkele panden toegevoegd aan de gemeente Twenterand (die toen officieel nog Vriezenveen heette). Het betreft de adressen De Sluis 22-42 aan de zuidzijde van bedrijventerrein De Sluis te Vroomshoop.
(onder de links vindt u plattegronden van de gebieden die het betrof. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente Twenterand ca. 12.000 huizen met ca. 34.000 inwoners, op een oppervlakte van 108 km2 (dat is dus ca. 320 inwoners per km2).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van een of meer kernen binnen de gemeente Twenterand, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop.

- Vereniging Oud Vriezenveen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie gemeente Twenterand tot 2030.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Twenteranddictee (november).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Twenterand (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Twenterand. - Nieuws van de gemeente op Facebook.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Twenterand op de site van dagblad Tubantia.

- Jongeren: - Jong Twenterand is de community voor jongeren in deze gemeente.

- Veiligheid: - Politie Twenterand.

Reactie toevoegen