Twenterand

Gemeente
Twenterand
Twente
Overijssel

Twenterand welkomstbord wapen [640x480].jpg

De gemeente Twenterand heet je welkom met deze fraaie borden die aan de randen van de gemeente staan.

De gemeente Twenterand heet je welkom met deze fraaie borden die aan de randen van de gemeente staan.

Twenterand

Terug naar boven

Status

- Twenterand is een gemeente in de provincie Overijssel, in de streek Twente. Het gemeentehuis staat in Vriezenveen. Aanvankelijk vroeg men zich af of de gemeente wellicht een nieuw gemeentehuis moest krijgen. Of zou men het gemeentehuis van Den Ham dan wel Vriezenveen blijven gebruiken? Deze discussie heeft enige tijd geduurd. Uiteindelijk besluit de gemeente om het gemeentehuis van Vriezenveen tot het officiële gemeentehuis van de gemeente Twenterand te maken. Het voormalige gemeentehuis van Den Ham is verbouwd en herberstemd tot kantoren en woningen.

- De gemeente Twenterand is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Den Ham en - het grootste gedeelte van de gemeente - Vriezenveen (alleen het dorp Aadorp is naar de gemeente Almelo overgegaan).

- De gemeente omvat de dorpen De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk en de buurtschappen Bruinehaar, Fortwijk, Hallerhoek, Linde, Magele, Meer en Noord-Meer (tweelingbuurtschap; grotendeels), Weitemanslanden (deels) en Westerhoeven. In totaal zijn dit 6 dorpen en 8 buurtschappen. Verder vallen hele kleine stukjes van de dorpen Kloosterhaar (ca. 60 inwoners) en Sibculo (ca. 30 inwoners), die als dorpen onder de gemeente Hardenberg vallen, onder de gemeente Twenterand. Het betreft hier enkele 'grensgevallen', die geografisch en sociaal onder de dorpen in kwestie vallen, maar gemeentelijk in Twenterand liggen.

- Wapen van de gemeente Twenterand. Het gemeentewapen is een combinatie van de gemeentewapens van Vriezenveen en Den Ham; uit het wapen van Vriezenveen is de eikenboom gekozen, de Hollandse leeuw komt uit het wapen van Den Ham. De vlag bestaat uit een groen vlak met blauwe ruiten. Het groene vlak laat zien dat de gemeente een plattelandsgemeente is. De vier blauwe ruiten staan voor de grootste dorpen in de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Twenterand.

Terug naar boven

Jumelages

- In het kader van het Euregioprogramma hebben de voormalige gemeenten Vriezenveen en Den Ham beide een Duitse partnergemeente gehad. Vriezenveen vormde met Schüttorf (20 kilometer over de grens bij Oldenzaal) een jumelage, terwijl Den Ham in Diemelsee haar partner vond. Hoewel beide jumelages in 2005 door de gemeente Twenterand officieel zijn beëindigd, blijven culturele instellingen onderlinge contacten onderhouden.

- Sinds 1992 heeft de voormalige gemeente Vriezenveen een jumelage met de Russische gemeente Lomonosov (30 kilometer ten westen van Sint-Petersburg). De band tussen Vriezenveen en Rusland gaat terug naar de 18e eeuw, toen de de zogenaamde ‘Ruslui’, als marskramers hun geluk beproefden in het toen pas gestichte Sint-Petersburg. In 2003 heeft de gemeente Twenterand de banden nieuw leven ingeblazen, waardoor er niet alleen contacten tussen organisaties worden ondersteund, maar ook privé-contacten worden aangemoedigd. In 2009 heeft men tezamen besloten om de samenwerking tussen Lomonosov en de gemeente onder te brengen in een stichting bestaande uit bedrijven, scholen en instellingen.

Terug naar boven

Naam

In het Twents c.q. Nedersaksisch
Tweanteraand.

Naamgeving
Van 2001 t/m 31-5-2002 was Vriezenveen, als zijnde de naam van de grootste fusiepartner, de voorlopige gemeentenaam (wettelijk is dat standaard zo, zolang er nog geen nieuwe naam gekozen is dan wel nog niet in werking is getreden). De gemeenteraad was van mening dat de gemeente een nieuwe, passender, naam moest krijgen. De bevolking kon suggesties doen voor de nieuwe naam. Uiteindelijk bleven 5 namen over, waarbij de inwoners middels een steekproef hun voorkeur konden aangeven. Naar aanleiding daarvan is per 1-6-2002 de definitieve gemeentenaam Twenterand in werking getreden.

Naamsverklaring
De naam van de gemeente komt van de ligging. De voormalige gemeente Vriezenveen is historisch onderdeel van Twente, terwijl de gemeente Den Ham historisch tot Salland behoort. De gemeente ligt dus op de ‘rand van Twente’.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Twenterand ligt in Noordwest-Twente en grenst in het Z aan Almelo, in het W aan Hellendoorn, in het N aan Hardenberg en Ommen en in het O aan Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Twenterand is bij haar ontstaan in 2001 als volgt samengesteld:
van de gemeente Vriezenveen: 6.327 ha met 6.951 huizen en 18.274 inwoners;
van de gemeente Den Ham: 4.369 ha met 5.369 huizen en 15.051 inwoners.

- Industrieterrein De Sluis direct Z van Vroomshoop is zodanig uitgedijd dat deze uiteindelijk de gemeentegrens overtrok richting Daarlerveen (gemeente Hellendoorn). Per 1 januari 2002 zijn daarom als grenscorrectie enkele panden toegevoegd aan de gemeente Twenterand (die toen officieel nog Vriezenveen heette). Het betreft de adressen De Sluis 22-42 aan de zuidzijde van bedrijventerrein De Sluis te Vroomshoop.
(onder de links vindt u plattegronden van de gebieden die het betrof. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente Twenterand ca. 12.000 huizen met ca. 34.000 inwoners, op een oppervlakte van 108 km2 (dat is dus ca. 320 inwoners per km2).

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van een of meer kernen van de gemeente Twenterand, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop.

- Vereniging Oud Vriezenveen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie gemeente Twenterand tot 2030.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Twenteranddictee (november).

- Sinds 2016 is er jaarlijks op een zaterdag half december de Verlichte Truckrit. Een stoet van ca. 40 creatief verlichte trucks rijdt dan door alle kernen van de gemeente Twenterand. Het evenement wordt georganiseerd door Auto- en Bandenservice Hekman uit Vroomshoop en Café Cafetaria De Brug uit Geerdijk. Vanaf 17.00 uur stellen de trucks zich op, op de Geerdijk tussen de Noorderweg en de spoorwegovergang. Er is warme chocomel verkrijgbaar en er is ruim tijd om de prachtige vrachtwagens te aanschouwen. Om 18.30 uur vertrekt de verlichte stoet voor een rondgang door de gemeente Twenterand. De finish is omstreeks 21.30 uur bij Auto- en Bandenservice Hekman. Hier is na afloop nog een besloten feest voor de deelnemers. Mensen die de trucks voor de start bij Café Cafetaria De Brug willen bekijken kunnen de evt. auto het beste parkeren bij de RK kerk aan de Schoolstraat. Je kunt natuurlijk ook een plekje ergens langs de route zoeken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landschap Overijssel reikt jaarlijks de Gemeentelijke Landschapsprijs uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. In oktober 2018 heeft zij de prijs toegekend aan de gemeente Twenterand. Daarnaast waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. De gemeente heeft de afgelopen jaren een kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak, waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld, waardoor het landschap door de bewoners meer omarmd is. De gemeente is ook 'Wies met de Patries'. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken. Anja ter Beek, beleidsmedewerker Milieu & Plattelandsontwikkeling bij de gemeente, werd onderscheiden met de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. (bron: Landschap Overijssel, 18-10-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Twenterand (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Twenterand. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Twenterand op de site van dagblad Tubantia. - wijZijn.tv is een online tv-zender voor de gemeenten Coevorden, Hardenberg en Twenterand.

- Jongeren: - Jong Twenterand is de community voor jongeren in deze gemeente.

- Veiligheid: - Politie Twenterand.

Reactie toevoegen