Twenterand

Gemeente
Twenterand
Twente Salland
Overijssel

Twenterand welkomstbord wapen [640x480].jpg

De gemeente Twenterand heet je welkom met deze fraaie borden die aan de randen van de gemeente staan.

De gemeente Twenterand heet je welkom met deze fraaie borden die aan de randen van de gemeente staan.

Twenterand

Terug naar boven

Status

- Twenterand is een gemeente in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de Regio Twente, geografisch en cultuurhistorisch deels in de streek Salland (namelijk betreffende het grondgebied van de voormalige gemeente Den Ham) en grotendeels in de streek Twente.

Het gemeentehuis staat in Vriezenveen. Aanvankelijk vroeg men zich af of de gemeente wellicht een nieuw gemeentehuis moest krijgen. Of zou men het gemeentehuis van Den Ham dan wel Vriezenveen blijven gebruiken? Deze discussie heeft enige tijd geduurd. Uiteindelijk besluit de gemeente om het gemeentehuis van Vriezenveen tot het gemeentehuis van de nieuwe gemeente te maken. Het voormalige gemeentehuis van Den Ham is verbouwd en herberstemd tot kantoren en woningen.

- De gemeente Twenterand is in 2001 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Den Ham en Vriezenveen (het grootste deel ervan; alleen het dorp Aadorp is naar de gemeente Almelo overgegaan).

- De gemeente omvat de dorpen De Pollen, Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk en de buurtschappen Bruinehaar, Fortwijk, Hallerhoek, Linde, Magele, Meer en Noord-Meer (grotendeels), Weitemanslanden (deels) en Westerhoeven. In totaal zijn dit 6 dorpen en 8 buurtschappen. Verder vallen stukjes van de dorpen Kloosterhaar (ca. 60 inwoners) en Sibculo (ca. 30 inwoners), die als dorpskernen onder de gemeente Hardenberg vallen, onder de gemeente Twenterand.

- Wapen van de gemeente Twenterand. Het gemeentewapen is een combinatie van de gemeentewapens van Vriezenveen en Den Ham; uit het wapen van Vriezenveen is de eikenboom gekozen, de Hollandse leeuw komt uit het wapen van Den Ham. De vlag bestaat uit een groen vlak met blauwe ruiten. Het groene vlak laat zien dat de gemeente een plattelandsgemeente is. De vier blauwe ruiten staan voor de grootste dorpen in de gemeente.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Twenterand.

Terug naar boven

Jumelages

- In het kader van het Euregioprogramma hebben de voormalige gemeenten Vriezenveen en Den Ham beide een Duitse partnergemeente gehad. Vriezenveen vormde met Schüttorf (20 kilometer over de grens bij Oldenzaal) een jumelage, terwijl Den Ham in Diemelsee haar partner vond. Hoewel beide jumelages in 2005 door de gemeente Twenterand officieel zijn beëindigd, blijven culturele instellingen onderlinge contacten onderhouden.

- Sinds 1992 heeft de voormalige gemeente Vriezenveen een jumelage met de Russische gemeente Lomonosov (30 kilometer ten westen van Sint-Petersburg). De band tussen Vriezenveen en Rusland gaat terug naar de 18e eeuw, toen de de zogenaamde ‘Ruslui’, als marskramers hun geluk beproefden in het toen pas gestichte Sint-Petersburg. In 2003 heeft de gemeente Twenterand de banden nieuw leven ingeblazen, waardoor er niet alleen contacten tussen organisaties worden ondersteund, maar ook privé-contacten worden aangemoedigd. In 2009 heeft men tezamen besloten om de samenwerking tussen Lomonosov en de gemeente onder te brengen in een stichting bestaande uit bedrijven, scholen en instellingen.

Terug naar boven

Naam

In het Twents c.q. Nedersaksisch
Tweanteraand.

Naamgeving
Van 2001 t/m 31-5-2002 was Vriezenveen, als zijnde de naam van de grootste fusiepartner, de voorlopige gemeentenaam (wettelijk is dat standaard zo, zolang er nog geen nieuwe naam gekozen is dan wel nog niet in werking is getreden). De gemeenteraad was van mening dat de gemeente een nieuwe, passender, naam moest krijgen. De bevolking kon suggesties doen voor de nieuwe naam. Uiteindelijk bleven 5 namen over, waarbij de inwoners middels een steekproef hun voorkeur konden aangeven. Naar aanleiding daarvan is per 1-6-2002 de definitieve gemeentenaam Twenterand in werking getreden.

Naamsverklaring
De naam van de gemeente komt van de ligging. De voormalige gemeente Vriezenveen is historisch onderdeel van Twente, terwijl de gemeente Den Ham historisch tot Salland behoort. De gemeente ligt dus op de ‘rand van Twente’.

Terug naar boven

Ligging

De gemeente Twenterand ligt in Noordwest-Twente en grenst in het Z aan Almelo, in het W aan Hellendoorn, in het N aan Hardenberg en Ommen en in het O aan Tubbergen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- De gemeente Twenterand is bij haar ontstaan in 2001 als volgt samengesteld:
van de gemeente Vriezenveen: 6.327 ha met 6.951 huizen en 18.274 inwoners;
van de gemeente Den Ham: 4.369 ha met 5.369 huizen en 15.051 inwoners.

- Industrieterrein De Sluis direct Z van Vroomshoop is zodanig uitgedijd dat deze uiteindelijk de gemeentegrens overtrok richting Daarlerveen (gemeente Hellendoorn). Per 1 januari 2002 zijn daarom als grenscorrectie enkele panden toegevoegd aan de gemeente Twenterand (die toen officieel nog Vriezenveen heette). Het betreft de adressen De Sluis 22-42 aan de zuidzijde van bedrijventerrein De Sluis te Vroomshoop.
(onder de links vind je plattegronden van de gebieden die het betrof. © van de bewerkte plattegronden: Andreas Bartelink)

- Tegenwoordig heeft de gemeente Twenterand ca. 12.000 huizen met ca. 34.000 inwoners, op een oppervlakte van 108 km2 (dat is dus ca. 320 inwoners per km2).

Terug naar boven

Geschiedenis

Joden
"In 2014 is op initiatief van de Lionsclub in de gemeente de Stichting Stolpersteine Twenterand opgericht, met als doel het in ere houden van de nagedachtenis aan gedenkwaardige gebeurtenissen zoals oorlogsmisdaden en daarmee verbonden locaties in de gemeente. De stichting wil haar doel realiseren door het leggen van zogeheten Stolpersteine ('struikelstenen') op of dichtbij plaatsen waar in de Tweede Wereldoorlog Joodse burgers woonden, die werden gedeporteerd. Het bestuur van onze stichting vindt het belangrijk dat ook de jeugd in onze gemeente niet vergeet dat vrijheid en vrede niet vanzelfsprekend zijn. Men kan zich niet voorstellen dat onschuldige mensen in de Tweede Wereldoorlog vermoord werden alleen omdat zij Joods waren. In het boekje 'Nooit weer. Herinneringen aan de Joodse gemeenschap in Twenterand' vertellen onze schrijvers over die donkere periode uit onze geschiedenis. Als voorzitter wil ik mijn dank uitspreken aan de sponsoren, die het mogelijk maakten dat dit boekje bij de plaatsing van de Stolpersteine kon worden gegeven aan de leerlingen van groep 8 van de basisscholen in de gemeente. H. Stegeman."

"Elk jaar in mei herdenken wij in de gemeente Twenterand slachtoffers uit de oorlogsjaren 1940-1945. Tot die slachtoffers behoort ook een bijzondere bevolkingsgroep: onze Joodse landgenoten. Meer dan 100.000 Joodse Nederlanders werden gediscrimineerd, vervolgd, uitgehongerd, vergast of op andere wijze vermoord. Dat gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Daarom is het goed onder de aandacht te brengen dat de Jodenvervolging ook in onze dorpen Den Ham en Vriezenveen niet zonder ernstige gevolgen is gebleven. Vijf Joodse Hammenaren werden ter dood gebracht in het Poolse concentratiekamp Sobibor en vier Joodse Vriezenveners kwamen om in het Poolse concentratiekamp Auschwitz.

In het hiervóór gelinkte, aldaar ook online te lezen boekje, dat rondom het plaatsen van 9 herdenkingsstenen - zogeheten Stolpersteine - in Twenterand is uitgegeven, staan verhalen van drie Joodse families: Schlosser in Den Ham, Schaap en De Haas in Vriezenveen. Daarnaast beschrijven we drie plekken die ons nu nog tastbaar herinneren aan de Joodse gemeenschap. In Den Ham de begraafplaatsen op de Mageleres en aan de Vroomshoopseweg en in Vriezenveen de voormalige synagoge aan de Almeloseweg. Verder ook veel aandacht voor twee Joodse tieners uit Utrecht, Fransje en 'Lieneke', die in onze dorpen waren ondergedoken. De een voor enkele zomermaanden in Vriezenveen, de ander voor ruim twee jaar in Den Ham.Tot slot is te lezen over het project Stolpersteine van de Duitse Gunter Demnig, en beschrijven wij de levens van hen voor wie wij de Stolpersteine hebben gelegd." Aldus een citaat uit de inleiding van het boekje.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van een of meer kernen van de gemeente Twenterand, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Oudheidkundige Vereniging Den Ham-Vroomshoop.

- Vereniging Oud Vriezenveen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Toekomstvisie gemeente Twenterand tot 2030.

- Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Twenterand.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Stichting Sportpromotie Twenterand is opgericht in 2003 ter promotie van sportevenementen in de gemeente. Het idee is ontstaan tijdens de lange duurlopen die enkele Vriezenveners deden ter voorbereiding op de New York Marathon 2002. Zo kwam in 2003 de Twenterandrun (eind mei) tot stand, een leuk evenement met een uitstraling naar de gehele regio. Het eerste jaar trok de wedstrijd 630 deelnemers en was de organisatie zeer tevreden. De deelnemers kennelijk ook, want in 2004 waren het er al meer dan 1.000. Er werden enkele uitstekende sponsoren binnen gehaald en het evenement is in enkele jaren uitgegroeid naar een van de grotere wedstrijden van Overijssel.

De Twenterandrun wordt gehouden in het centrum van Vriezenveen met de start en finish op het Manitobaplein. De start is uniek want je gaat door de feesttent! Schrijf je in en daag ook je vrienden uit om mee te doen, want de Twenterandrun = Fun! Naast de vele sponsoren die de stichting een warm hart toedragen zijn er de vele onmisbare vrijwilligers en helpers die deze grootschalige evenementen mogelijk maken. De insteek van de organisatie is om zo veel mogelijk inwoners van de gemeente Twenterand te betrekken in onze sportevenementen. Dat kan als publiek, deelnemer of vrijwilliger, met andere woorden iedereen is welkom!" Voor een indruk van dit evenement zie de Aftermovie van de Twenterandrun editie 2019.

- Twenteranddictee (november).

- Sinds 2016 is er jaarlijks op een zaterdag half december de Verlichte Truckrit. Een stoet van ca. 40 creatief verlichte trucks rijdt dan door alle kernen van de gemeente Twenterand. Het evenement wordt georganiseerd door Auto- en Bandenservice Hekman uit Vroomshoop en Café Cafetaria De Brug uit Geerdijk. Vanaf 17.00 uur stellen de trucks zich op, op de Geerdijk tussen de Noorderweg en de spoorwegovergang. Er is warme chocomel verkrijgbaar en er is ruim tijd om de prachtige vrachtwagens te aanschouwen. Om 18.30 uur vertrekt de verlichte stoet voor een rondgang door de gemeente. De finish is omstreeks 21.30 uur bij Auto- en Bandenservice Hekman. Hier is na afloop nog een besloten feest voor de deelnemers. Mensen die de trucks voor de start bij Café Cafetaria De Brug willen bekijken kunnen de evt. auto het beste parkeren bij de RK kerk aan de Schoolstraat. Je kunt natuurlijk ook een plekje ergens langs de route zoeken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Landschap Overijssel reikt jaarlijks de Gemeentelijke Landschapsprijs uit aan een gemeente die zich op een bijzondere wijze inzet voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. In oktober 2018 heeft zij de prijs toegekend aan de gemeente Twenterand. Daarnaast waren de gemeenten Tubbergen en Wierden genomineerd. De gemeente heeft de afgelopen jaren een kenmerkende aanpak ontwikkeld om het landschap te beschermen. Deze inzet kenmerkt zich door de bewonersgerichte aanpak, waarbij trots voor je eigen omgeving wordt aangewakkerd. Dit is succesvol geweest bij het wederopbouwgebied Vriezenveen. Bij deze aanpak zijn verhalen over het landschap gedeeld, waardoor het landschap door de bewoners meer omarmd is. De gemeente is ook 'Wies met de Patries'. Door de adoptie van de patrijs zet de gemeente zich in om samen met inwoners het leefgebied voor deze kenmerkende soort te versterken. Anja ter Beek, beleidsmedewerker Milieu & Plattelandsontwikkeling bij de gemeente, werd onderscheiden met de Harry Meijerinkprijs. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. (bron: Landschap Overijssel, 18-10-2018)

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Twenterand (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Gemeente: - Officiële site van de gemeente Twenterand. - Nieuws van de gemeente op Facebook. - Nieuws van de gemeente op Twitter.

- Nieuws: - Nieuws uit de kernen van de gemeente Twenterand op de site van dagblad Tubantia. - wijZijn.tv is een online tv-zender voor deze gemeente en de buurgemeenten Coevorden en Hardenberg.

- Jeugd en jongeren: - Jong Twenterand is de community voor jongeren in deze gemeente.

- "Scouting staat voor uitdaging! Scouting biedt leuke en spannende activiteiten waarmee meiden en jongens worden uitgedaagd zich persoonlijk te ontwikkelen. Binnen een Scoutinggroep zijn er verschillende speltakken waarin kinderen en jongeren uit één leeftijdsgroep hun spel spelen. Ouder dan 18 jaar? Ook dan biedt Scouting uitdaging! Ga aan de slag als vrijwilliger of blijf betrokken als plusscout of donateur. Scouting Azoelen is er voor alle jeugd en jongeren in de gemeente Twenterand en omgeving. In het Zandstuvebos tussen Vroomshoop en Den Ham hebben we een groot en mooi gelegen scoutinggebouw 'De Willigenburcht'. Wij zorgen ervoor dat jongens en meisjes, van groot tot klein, elke week een fantastisch weekend hebben! We hebben vier speltakken. De speltakken bestaan uit de Bevers (5-7 jaar), Welpen (7-11 jaar), Scouts (11-15 jaar) en Explorers (15-18 jaar). Klik op de verschillende speltakken voor meer informatie. Hier kun je zien hoe je vrijblijvend een keer kunt komen kijken of 3x gratis kunt meedoen voor je besluit om al dan niet lid te worden."

- Lezen/educatie: - Bibliotheek Twenterand heeft vestigingen in Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar-Vriezenveensewijk.

- Muziek: - "Zelf muziek maken of zingen is voor kinderen een grote hulp bij hun ontwikkeling. Ze blijken zich beter te kunnen concentreren en makkelijker te leren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat muziek maken, en dan vooral samen muziek maken, gewoon heel erg leuk is. En dat geldt echt voor alle leeftijden! Het muziekaanbod van Muziekschool Pianoforte biedt voor iedereen wel een instrument of cursusmogelijkheid. Met leslocaties in Den Ham, Hardenberg, Nijverdal, Ommen en Westerhaar-Vriezenveensewijk is de regio Twenterand en omstreken voorzien van een fantastische muziekschool. Het docententeam is samengesteld uit professionals uit de muziekwereld, met ruime ervaring in het lesgeven maar zeker ook in het beoefenen van instrumenten."

- Sport en bewegen: - "Sportieve Kans Twenterand heeft als doel het realiseren en bundelen van verschillende sport- en bewegingsvormen, om zo iedereen in de gemeente een laagdrempelige sportieve kans te geven." Ze organiseren door het jaar heen regelmatig allerlei sportieve activiteiten in zoveel mogelijk kernen van de gemeente. En nog een mooi initiatief van deze club: "In juni 2019 zijn we gestart met een verhuur- en verkooppunt voor sport- en beweegkleding en -materialen. Het doel is de mogelijke financiële drempel van de potentiële sporter of beweger om geschikte kledig of materaail te kopen te verkleinen. Alles zal voor enkele euro's of gratis af te halen zijn en te leen, te huur, of te koop zijn. Het is bedoeld voor alle Twenteranders in alle leeftijdscategorieën. Wij zorgen voor opslag en gaan kijken of we in elke kern depots kunnen regelen. Heb je als inwoner oud sport-/beweegmateriaal/-kleding beschikbaar die je niet meer gebruikt? Wij zouden het enorm waarderen als jullie het beschikbaar willen stellen voor iedere potentiële sporter dan wel beweger in onze gemeente! Met elkaar de drempel voor sporten en bewegen zo laag mogelijk maken is ons motto."

- Welzijn: - "ZorgSaam Twenterand is een organisatie voor welzijnswerk en biedt vanuit haar betrokkenheid bij de samenleving een breed scala aan diensten en activiteiten waaronder Zorginformatie.punten, jongerencoaching, ouderenwerk, kortdurende projecten, ondersteuning van vrijwilligers en maatschappelijk initiatieven op gebied van sport, educatie, voorlichting en preventie. Bij het Zorginformatie.punt kun je terecht met vragen over wonen, welzijn en zorg, opvoeden en opgroeien (Sociaal domein). Kortom: een loket voor vraagstukken over o.a. Welzijn, Wmo en Jeugd. Er zijn Zorginformatie.punten in Vriezenveen, Vroomshoop, Den Ham en Westerhaar-Vriezenveensewijk."

- "Het Informatiepunt Vrijwilligerswerk Twenterand (IVT) is de organisatie op het gebied van vrijwilligerswerk in de gemeente. Het IVT heeft als doelstelling het stimuleren en ondersteunen van het vrijwilligerswerk in de gemeente. Klik hier om direct naar de Vrijwilligersvacaturebank te gaan. Wil je graag persoonlijk advies of aanvullende informatie? Kom dan bij ons langs tijdens onze openingstijden of neem contact met ons op. We maken graag een afspraak om vrijblijvend je vragen te beantwoorden."

- "Ik ben Loes. Ik werk voor het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) in 13 Twentse gemeenten, waaronder Twenterand. Je kunt bij mij terecht voor informatie en advies over opvoeden en opgroeien. Met deze informatie kun je zelf weer verder. Op de website vind je allerlei tips die je kunt gebruiken bij de opvoeding van je kind(eren). Naast tips vind je ook een blog van andere ouders, opvoedcursussen, interessante links en folders. Staat de informatie die jij zoekt er niet bij? Neem dan contact op via het telefoonnummer of het contactformulier op de website. Liever een persoonlijk gesprek? Bezoek dan vrijblijvend een van de Loes-inlooppunten. Loes werkt samen met deskundigen op het gebied van opvoeden. Deze Loes-medewerkers beantwoorden je telefonische of online vragen en zijn aanwezig in de Loes-inlooppunten. Ze hebben een speciale opleiding gevolgd: Triple P."

- Duurzaamheid: - "In oktober 2018 heeft de gemeenteraad de Agenda Duurzaamheid vastgesteld. Deze agenda beschrijft de maatregelen en acties die de gemeente de komende jaren gaat uitvoeren om de duurzaamheidsambities te realiseren. Voor wethouder Duurzaamheid Martha van Abbema voelt het raadsbesluit als een flinke steun in de rug: “Duurzaamheid is per definitie iets dat je samen doet. Bedrijven, particulieren en overheid. Vooral dan kunnen we het verschil maken en de gemeenteraad ziet die noodzaak in.” Onder de noemer ‘Duurzaam Doen’ is de gemeente vanaf november 2017 in gesprek geweest met verschillende groepen uit de samenleving, zoals inwoners, ondernemers en organisaties. Het belangrijkste doel daarvan was om input op te halen voor een nieuwe Agenda Duurzaamheid. Meer dan 250 mensen hebben in die periode meegedacht en -gepraat. Met enthousiasme zijn ideeën gedeeld en hebben deelnemers elkaar geïnspireerd. Met al deze inbreng en inspiratie is de ambitie en koers bepaald voor de nieuwe Agenda Duurzaam Twenterand 2018-2022.

De ambities zijn vastgesteld langs de thema’s energieneutraal, circulaire economie en klimaatadaptatie. Naar een Energieneutraal Twenterand: De ambitie is dat in 2020 20 procent van het totale energieverbruik in de gemeente afkomstig is van hernieuwbare energie. De ambitie voor 2050 is 100 procent, dan is de gemeente energieneutraal. Circulaire economie: De gemeente wil op weg naar een circulaire economie in 2050. Met als tussendoel om in 2030 50 procent minder primaire grondstoffen te gebruiken. Klimaatadaptatie: De gemeente wil in 2050 klimaatbestendig zijn. Eind 2018 heeft de gemeente een nieuw ‘Gemeentelijk Rioleringsplan’ (GRP) opgesteld, dat aansluit bij de landelijk vastgelegde doelstellingen. Namelijk: dat er in 2030 geen overlast meer in de bebouwde omgeving is, dat in 2040 het maatschappelijk vastgoed klimaatbestendig is en dat in 2050 2,5 tot 5,5% meer neerslag kan worden opgevangen. De Agenda Duurzaamheid bestaat uit de volgende documenten: Agenda Twenterand Samen Duurzaam Doen, Bijlagen Samen Duurzaam Doen, Werkprogramma 2019 Agenda Duurzaam." (bron: gemeente)

- Veiligheid: - Politie Twenterand.

Reactie toevoegen