Twente

Streek
Twente
Overijssel

dinkel-MSD-20050611-14766.jpg

De Dinkel is een van de bekendste rivieren van Twente. Bij Glane komt de rivier vanuit Duitsland Nederland binnen, en in het N gaat zij bij Lattrop Duitsland weer in. In Twente is de rivier 46 km lang.

De Dinkel is een van de bekendste rivieren van Twente. Bij Glane komt de rivier vanuit Duitsland Nederland binnen, en in het N gaat zij bij Lattrop Duitsland weer in. In Twente is de rivier 46 km lang.

twentekanaal_kanaalweg_goor_640x480.jpg

Een andere bekende waterloop in Twente is het Twentekanaal, hier ter hoogte van de Kanaalweg bij Goor

Een andere bekende waterloop in Twente is het Twentekanaal, hier ter hoogte van de Kanaalweg bij Goor

twente_boek_mariakapellen_640x480.jpg

In 2007 is het boek 'Mariakapellen en landkruisen in Twente' verschenen. De eerste drie drukken waren snel uitverkocht. Daarom is in 2015 een vierde, herziene druk verschenen.

In 2007 is het boek 'Mariakapellen en landkruisen in Twente' verschenen. De eerste drie drukken waren snel uitverkocht. Daarom is in 2015 een vierde, herziene druk verschenen.

noord_deurningen_landschap_noordoost-twente.jpg

Als je vanuit Duitsland bij Noord Deurningen Nederland binnenkomt, word je tegelijkertijd welkom geheten in Nederland en in Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Als je vanuit Duitsland bij Noord Deurningen Nederland binnenkomt, word je tegelijkertijd welkom geheten in Nederland en in Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

Twente

Terug naar boven

Status en ligging

- Twente is een streek in het oosten van de provincie Overijssel, gelegen tussen de streek Salland in het W en N, de provincie Gelderland (streek Achterhoek) in het Z en Duitsland in het O.

- De streek Twente omvat de huidige gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Hof van Twente, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Losser, Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Vóór de gemeentelijke herindelingen van 2001 was er in deze streek nog sprake van 22 gemeenten, dat zijn er nu nog 14. Met dien verstande dat Hellendoorn geografisch tot de streek Salland behoort, maar bestuurlijk onder het samenwerkingsverband Regio Twente valt. Hetzelfde geldt voor de voormalige gemeente Holten, in 2001 opgegaan in de nieuwe gemeente Rijssen-Holten.

- Alles over de gemeentelijke herindelingen van 2001 in deze regio kunt u vinden in de stukken: Wet gemeentelijke herindeling deel van Twente 2001; Ingetrokken wetsvoorstel herindeling Twente 2001 (incl. voorstel Twentestad).

Terug naar boven

Naam

Inwoners
Inwoners van Twente worden Tukkers genoemd.

Oudere schrijfwijze
Twenthe.

Naamgeving
"Het probleem is dat de verklaring van de woorden Twenten en Drenten zoveel moeilijkheden geeft dat we al snel in gissingen blijven steken. Het enige dat er met wat zekerheid over te zeggen valt is dat wij er de telwoorden twee en drie in kunnen herkennen. Verder gaat het om aanduidingen die reeds rond het begin van de jaartelling bekend moeten zijn geweest, want een Romeinse inscriptie spreekt al van Tuihanti, 'Twenten'. Het is mogelijk dat Twenten 'inwoners van een in tweeën gedeeld gebied' betekend heeft. Een 8e-eeuwse vermelding van Noord-Twente suggereert dat een dergelijke deling inderdaad bestaan heeft. Hoe evenwel de verhouding tussen de inwoneraanduiding Twent en de streeknaam Twente in die vroege periode geweest is blijft vooralsnog een raadsel."(1) (Rentenaar doelt hiermee op de kip-en-ei-kwestie: we weten niet wie er qua naam het eerst was: Twente of de Twenten. Oftewel of de streek naar de bewoners is genoemd - zoals bij Fryslân het geval is - of andersom, red.)

Terug naar boven

Statistische gegevens

De regio Twente heeft ca. 620.000 inwoners.

Terug naar boven

Slogan

De streek profileert zich sinds 2007 naar toeristen met de slogan `Twente. Landgoed van Nederland`. De campagne heeft ten doel de regio te profileren als ´uniek landgoed waar het goed toeven is voor liefhebbers van natuur, cultuur en (culinaire) ontspanning´. Twente staat volgens de campagne voor verwennen, onthaasten en genieten.

Terug naar boven

Geschiedenis

Twente was tot ver in de 20e eeuw het centrum van de textielindustrie. Het Twentekanaal (aangelegd 1928-1936) verbindt de regio met de IJssel. Zo konden de (aanvankelijk) stoomweverijen worden voorzien van Limburgse kolen en was Twente niet langer afhankelijk van Duitse kolen.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Twente, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Twents Streekarchief te Delden. Het Streekarchief heeft o.a. honderden boeken over de geschiedenis van de plaatsen in Twente.

- Oudheidkamer Twente te Enschede.

- In museum TwentseWelle (Enschede) wordt het verhaal verteld over hoe de mens de streek Twente net na de laatste ijstijd betrad en hier zich vestigde. De natuur, de jacht, het verzamelen,  de landbouw, de ontwikkeling van land naar stad en streek, de opkomst van de industrie, arbeid, innovatie, techniek en samenleving zijn hierin de belangrijkste onderwerpen.

- Twents Techniekmuseum HEIM in Hengelo geeft een boeiend beeld van de Twentse Industrie; verleden, heden en toekomst. In het museum is op een dynamische manier anderhalve eeuw industriële ontwikkeling bijeengebracht. Van stoommachine tot ruimtevaart. Onder het motto 'Ontdek! Speel! Geniet!' kan het hele gezin genieten van een leuk bezoek aan een museum waar geldt "verboden af te blijven". Het museum heeft de volgende afdelingen: werktuigbouw, elektrotechniek, radar en detectie, telecommunicatie, textiel, educatie en procestechniek.

- Twente losgeweekt van Overijssel en de Staten-Generaal (1609 - 1621).

- Nederlandse Geologische Vereniging afdeling Twente.

- Proefschrift over ontstaan en ontwikkeling van buitenplaatsen in Twente en Utrecht in de periode 1800-1950 (Elyze Storms-Smeets, 2005).

- Het Jaarboek Twente 2010 (de reeks is al in 1962 gestart) bestudeert en beschrijft de vele aspecten van de geschiedenis, cultuur, streektaal, archeologie, geologie, natuur, bouwkunst, markante personen en eigentijdse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen van de regio Twente. De artikelen in de serie Jaarboeken vormen gezamenlijk een indrukwekkend bestand aan kennis en ervaring.

- Cultuurhistorische beschrijving van Twente door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De in 2012 vastgestelde Gebiedsvisie Noordoost Twente schetst de toekomstplannen van deze regio op het gebied van wonen, werken, recreëren en landschap. Hetzelfde geldt voor de Gebiedsgerichte plaatselijke Ontwikkelingsstrategie West Twente (2007).

- Regionaal Mobilliteitsplan Twente 2012-2020.

Vliegveld Twente?
In 2007 is de militaire Vliegbasis Twente gesloten en ontmanteld. De mogelijkheid is onderzocht van een doorstart als burgervliegveld. Vlak over de grens ligt echter al een burgervliegveld (Vliegveld Münster-Osnabrück / FMO). Volgens o.a. Natuurmonumenten zijn nut en noodzaak van een dergelijk vliegveld niet aanwezig en zou het gebied beter andere functies kunnen krijgen. Zie het Dossier Luchthaven Twente op de site van Natuurmonumenten. Ook de Stichting Alternatieven Vliegveld Twente (o.a. gesteund door de Twentse cabaretier Herman Finkers) strijdt voor een alternatief dat meer banen oplevert en vooral ook beter is voor het landschap en de rust en ruimte waar de streek tot heden bekend om is. Zie ook Alle argumenten tegen (een doorstart van) vliegveld Twente. Eén van de aangedragen alternatieven is De Twentse Basis, een complex voor zorg, welness, sport en recreatie. Duurzaam en economisch rendabel.

Volgens de Twentse econoom Tsjalle van der Burg wordt een eventuele burgerluchthaven een verlieslijdend project. - Per november 2013 is het terrein in kwestie de status van militaire luchthaven ontnomen, waarmee een eventuele doorstart wordt bemoeilijkt; die 'doorstart' betreft daarmee dan namelijk de vestiging van een nieuw vliegveld en geen doorstart meer. In december 2012 zijn bedrijven uitgenodigd om te bieden op de realisatie van de doorstart als burgerluchthaven. Hierop zijn geen reacties gekomen. De kans leek daarmee dus gering dat het er nog van zou komen. Hoewel... anno 2013 blijken er toch weer doorstartplannen te zijn. Zie ook brief van Kabinet aan Tweede Kamer over luchthaven Twente d.d. 28-5-2013. Anno 2014 lijkt de luchthaven er toch te gaan komen. De hiervoor reeds genoemde econoom Tsjalle van der Burg heeft zijn vraagtekens bij de economische verantwoordheid hiervan.

Anno 2014 woeden er ook discussies over hoeveel bomen er voor het evt. nieuwe vliegveld zouden moeten sneuvelen. Voorstanders stellen dat dat er 'slechts enkelene honderden' zouden zijn, Natuurmonumenten komt op grond van Europese normen en het Luchtvaartbesluit tot een heel ander getal: voor het vliegveld zouden liefst 80.000 bomen moeten wijken. - Natuurmonumenten vindt dat het Luchthavenbesluit niet kan worden vastgesteld zolang niet duidelijk is of het gaat om de kap van honderden bomen of van honderden hectáren bomen. Initiatiefnemer van het vliegveld ADT (een samenwerkingsverband van gemeente Enschede en provincie Overijssel) denkt nl. dat de regels wellicht zodanig kunnen versoepeld dat er slechts enkele honderden bomen hoeven te worden gekapt. Maar dat is welicht 'wishful thinking'. Toelichting op de massale bomenkap volgens de normen t.b.v. het beoogde vliegveld Twente (door Landschap Overijssel).

Zie ook de argumenten waarom het vliegveld geen goed plan is, op de site van Vereniging Omwonenden Luchthaven Twente (VOLT). De vereniging is positief over de instelling in 2014 van een ‘Commissie van Wijzen’. "Wij hopen dat de commissie het lukt om de tunnelvisie te doorbreken waarin een deel van bestuurlijk Twente gevangen zit”, aldus voorzitter Nol Graas. ”De oude startbaan blokkeert iedere open discussie over de mogelijkheden van het gebied.” Graas is er van overtuigd dat, indien de commissie haar werk goed doet, iedere vorm van vliegen terzijde wordt geschoven. "Dat is niet haalbaar en erger nog, het blokkeert andere ontwikkelingen die veel beter zijn. Zo zijn er ideeën over een kennispark, een gezondheidslandgoed, een energiepark, etc.” Twente heeft maar eenmaal de kans om zo’n groot gebied een goede bestemming te geven. "Tot op heden kiezen de bestuurders steeds de verkeerde oplossingen zonder visie, zonder kwaliteit, door er functies te willen plaatsen die nergens anders op prijs worden gesteld zoals motorcrossen e.d.” Nu is het volgens VOLT tijd om ‘de ban van het vliegveld’ te doorbreken en te kiezen voor een goed alternatief. "Dan doen we iets voor Twente, creëren werkgelegenheid en gebruiken optimaal de kwaliteit van het gebied en van de bewoners.”

De actuele stand van zaken anno 2016: "De provincie Overijssel neemt per 1 november 2016 het bevoegd gezag over de voormalige Vliegbasis Twente over van het Ministerie van Defensie. De provincie wil het gebruik van de luchthaven continueren en het gebied op beperkte schaal verder ontwikkelen tot een hoogwaardig bedrijventerrein. Daarvoor is een luchthavenbesluit nodig en een nieuw ruimtelijk kader in de vorm van een gebiedsvisie. Het luchthavenbesluit bevat bepalingen omtrent het luchtverkeer en de daarvoor benodigde milieugebruiksruimte. Het reguleert ook de ruimtelijke beperkingen op en rond de luchthaven die zijn verbonden aan de vliegfunctie. De gebiedsvisie geeft aan welke ruimtelijke inrichting het gebied van de voormalige vliegbasis krijgt en hoe de gebiedskwaliteiten gewaarborgd worden.

Het terrein, dat inmiddels is hernoemd tot Technology Base Twente, is 500 hectare groot en ligt tussen Enschede, Oldenzaal en Hengelo.  Het is een ruige plek met historische gebouwen in een groene omgeving dat ruimte geeft aan innovatieve ondernemers die willen testen, uitproberen en grenzen willen opzoeken. Zo is er ruimte voor moderne maakindustrie, voor het testen en ontwikkelen van dronestoepassingen, voor evenementen, voor veiligheidstrainingen en behoud van een beperkte vliegfunctie. Dat alles in een daarbij passende en landschappelijke ontwikkeling waarbij het militair erfgoed, de leegte en openheid van de opengestelde natuur en omgeving behouden blijven. Met deze invulling wordt een balans gevonden tussen de economische kansen van het terrein en de landschappelijke / ruimtelijke kwaliteiten daarvan.

De sluiting van de voormalige vliegbasis Twenthe (eind 2007) leverde een verlies van 2.500 directe en indirecte arbeidsplaatsen op. Met de geraamde werkgelegenheidseffecten (tussen ruim 1.000 en ruim 1.400 banen) wordt voldaan aan de ambitie om de invulling te laten bijdragen aan een duurzaam en economisch sterker Twente", aldus de Provincie. Zie verder Ontwerp-Luchthavenbesluit en Ontwerp-Gebiedsvisie Technology Base / Twente Airport (2016) (die in oktober 2016 door Provinciale Staten beogen te worden vastgesteld).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De reden dat je in Twente (en wellicht ook in andere delen van ons land) veel kapelletjes ziet onder bomen, heeft zijn oorsprong in de kerstening. Voordat de bevolking van deze streek werd bekeerd tot het christendom, geloofden zij in Germaanse goden. Volgens de Germanen was de meiboom het teken van vruchtbaarheid voor flora en fauna. Toen in Twente in de 8e eeuw de kerstening plaatsvond was daar volgens het christendom natuurlijk geen plaats voor. Vele bomen werden gekapt om dergelijke Germaanse rituelen te stoppen, wat tot veel beroering bij de lokale bevolking leidde. Uiteindelijk heeft men ervoor gekozen om de bomen niet meer te kappen, maar in te passen in het christendom. Bij veel bomen werd een Mariakapel of kruisbeeld geplaatst om de suprematie van het christendom ten opzichte van de 'heidense' geloven te betonen. (© Andreas Bartelink)

In 2007 is het boek 'Landkruisen en Mariakapellen in Twente' verschenen. Met 7 mensen is er meer dan 2 jaar intensief aan de totstandkoming gewerkt. De eerste drie drukken waren snel uitverkocht, daarom is in 2015 een vierde, herziene druk verschenen. Na 2007 zijn er namelijk 18 Mariakapellen en een tweetal landkruisen bij gekomen. Op de site onder de link zijn foto's van alle objecten te bekijken, en is het boek te bestellen.

- Het platform 'Markestenen en markegrenzen in Twente' zet zich in voor behoud en bescherming van markestenen en nog zichtbare restanten van vroegere markegrenzen. Op hun site vind je heel veel informatie over beide onderwerpen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks strijden de 25 beste klootschieters van Noord- en Zuid-Twente om de Zilveren Kloot.

- De Tukker Truck Run (op een zaterdag in juni) is een stoet van ca. 350 vrachtwagens, die mensen met een verstandelijke beperking als bijrijder een onvergetelijk dagje uit bezorgt. Natuurlijk is die stoet ook als toeschouwer mooi om te zien.

- Twentse Rolstoelvierdaagse (laatste volle week van juli).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Naast een beperkt aantal steden en verstedelijkte gebieden, is er in Twente gelukkig nog veel buitengebied waar voor de rust en ruimte zoekende toerist en recreant veel te genieten valt. Het boek "Het onbekende Nederland" (1983, maar in dit opzicht nog steeds actueel) beschrijft het als volgt: "Een land dat lyrisch maakt; het is voor wie het wil ontdekken één groot gedicht, van beken en riivertjes, oude boerderijen, vennetjes, landelijke wegen, groene laantjes, fotogenieke stadjes en dorpen, trotse kastelen en havezathen en schilderachtige watermolens."

- Karakteristiek voor het Twentste landschap zijn ook de vele doorgaande zandwegen, die elders in het land doorgaans nog maar zelden te vinden zijn.

- De regio Noordoost-Twente omvat de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal, Losser en Tubbergen. In deze regio wonen ongeveer 100.000 mensen. Het gebied meet ongeveer 45.000 ha. Daarmee is het voor Nederlandse begrippen dunbevolkt. Noordoost-Twente wordt gekarakteriseerd door een afwisselend, kleinschalig en reliëfrijk landschap. Karakteristiek voor deze regio zijn de stuwwallen van Ootmarsum en Oldenzaal, erosiedalen en dekzandruggen. Kenmerkend zijn de gevarieerde bodemkundige opbouw en waterhuishouding, waarin ook de mens een belangrijke factor is geweest. Op de stuwwallen en in het oostelijke dekzandgebied treffen we veld- en haarpodzolgronden aan, op de essen enkeerdgronden en in de beekdalen kleiachtige gronden. In de loop der tijd is in Noordoost-Twente een gevarieerd en waardevol cultuurlandschap ontstaan met bijzondere landschaps- en natuurwaarden. Behalve het agrarische cultuurlandschap komen er soortenrijke oude bossen, vochtige en droge schraallanden, en beken en beekdalen voor. Grote delen van de Ecologische Hoofdstructuur in deze regio grenzen aan Duitsland. Vooral de Dinkel speelt een cruciale rol in de relatie met onze oosterburen, maar ook voor gebieden als Mander, de Bergvennen, Punthuizen en de Snoeyinksbeek zijn relaties te onderkennen. In het Structuurschema Groene Ruimte was de regio al aangewezen als Waardevol Cultuurlandschap. Inmiddels is het gebied in de Nota Ruimte aangewezen als Nationaal Landschap Noordoost-Twente.

- De Regge is de belangrijkste rivier in het westelijk deel van Twente. Het is de hoofdader waarop een groot aantal beken en zijlopen afwatert. De Regge vormt de verbinding tussen de Schipbeek ten zuiden van Goor en de Overijsselse Vecht ten zuiden van Ommen. In de perioden 1848–1879, 1894–1913 en 1925–1935 is de Regge gekanaliseerd. De kanalisaties leidden ertoe dat nagenoeg alle meanders zijn afgesloten van de rivier. De Regge is door de jaren heen veranderd van een meanderend riviertje tot een waterloop die is ingeklemd tussen onderhoudspaden. Maar ook voor de Regge geldt tegenwoordig dat er meer ruimte moet worden ingericht voor de verschillende functies van water, bijvoorbeeld voor het vasthouden van water. Met diverse Reggeherstelprojecten is de gekanaliseerde Regge de afgelopen jaren op verschillende plaatsen omgevormd tot een dynamisch en veerkrachtig riviersysteem. Het landelijke water zal via de Doorbraak in de Regge worden geleid en zo gescheiden worden van stedelijk water. Een belangrijke maatregel om de waterkwaliteit in de Regge te verhogen. Op veel plaatsen is de rivier weer meanderend gemaakt, wat ten goede komt van waterbeheer, natuur en landschap en landbouw.

- In 2009 is het Masterplan Fietssnelweg F35 vastgesteld. Het 60 kilometer lange tracé van 'fietssnelweg' F35 loopt van Nijverdal naar Wierden, Almelo, Borne, Hengelo en Enschede/Glanerbrug. De weg heeft zijtakken van Vriezenveen naar Almelo en van Oldenzaal naar Enschede. Een aansluiting op het Duitse fietsnetwerk - waar plannen zijn voor een 900 kilometer lang fietspad van oost naar west - behoort tot de mogelijkheden. De fietssnelweg wordt het centrale onderdeel van het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. Dit is een fietsroutenetwerk dat gezamenlijk door Regio Twente en de Twentse gemeenten wordt gerealiseerd. De kracht van dit netwerk ligt vooral in de geboden kwaliteit. Het omvat zoveel mogelijk de kortste routes tussen woon-, werk-, winkel- en recreatielocaties. Gelijkvloerse kruisingen met drukke autowegen worden vermeden door de aanleg van tunnels of viaducten. Fietsers krijgen de mogelijkheid om snel en veilig op hun plek van bestemming te komen.

- De in 2014 opgerichte Stichting Twentse Erven zet zich in voor behoud en herstel van Twents agrarisch erfgoed.

- Wandelen in Twente.

- Wandelroutes Twente.

- Oet in Twente, toeristische informatie.

- Rapport "Twente Toerisme Monitor" (dec. 2009).

- Onderzoek naar toeristisch imago Twente (okt. 2009).

- Trendrapport Vrijetijdssector Twente (2008).

- Het Twentekanaal ligt grotendeels in de gemeente Hof van Twente (OV) en daarnaast deels in de gemeenten Lochem (GL), Hengelo (OV) en Enschede (OV) en voorts een klein gedeelte in de gemeente Zutphen (GL). In de Topografische atlassen Gelderland() en Overijssel() noteert men zowel de namen Kanaal Zutphen-Enschede als Twentekanaal. Het Twentekanaal is op Gelders grondgebied ca. 20 km lang en op Overijssels grondgebied ca. 30 km lang. Daarnaast is er nog het Zijkanaal naar Almelo vanaf de buurtschap Wiene (O van Goor) ter lengte van 15 km. Door de aanleg van dit zijkanaal werden ook het Overijssels Kanaal / Kanaal Almelo - De Haandrik en de haven van Almelo aangesloten op het Twentekanaal.

Sinds het midden van de 19e eeuw bestond er het voornemen om Twente, dat in die tijd floreerde door de textielnijverheid, naast een spoorwegverbinding tevens over het water met de rest van Nederland te verbinden. Na bestudering van verschillende alternatieven, begon men uiteindelijk in 1930 bij Eefde met het graven van het huidige Twentekanaal, dat 6 jaar later werd geopend. Na de oorlog werd begonnen met de aanleg van de Enschedese binnenhaven en de zijtak Wiene-Almelo, die in 1954 werd geopend. (© Andreas Bartelink) Het Twentekanaal werd gegraven voor een betere aanvoer van grondstoffen voor de Twentse textielindustrie (ruwe katoen) en voor de toevoer van steenkool uit de mijnen in Limburg.

Vandaag de dag wordt het kanaal vooral gebruikt voor het vervoer van zand, grind, zout en veevoer. Daarnaast vervult het een functie voor de recreatie (pleziervaart en sportvisserij) en afwatering. En vooral op het kanaalpand Hengelo - Enschede wordt veel getraind door wedstrijdroeiers. Voorheen speelde het Twentekanaal ook een belangrijke rol bij de drinkwatervoorziening van Enschede. In 2008 is geconstateerd dat het kanaalwater niet langer geschikt is voor de drinkwatervoorziening. De sluis bij Eefde in het Twentekanaal wordt uitgebreid met een tweede kolk. De komende jaren wordt het Twentekanaal - wederom - verruimd, waardoor meer en grotere schepen van het kanaal gebruik kunnen maken. Tevens wordt het kanaal daarmee aantrekkelijker voor recreanten.

- Wat doet de Twentse Vogelwerkgroep?: Organiseren van lezingen, vogelcursussen (vogelherkenning) en excursies naar interessante vogelgebieden, in en buiten Twente. Inventariseren broedvogels, niet-broedvogels, kolonievogels en fenologie onderzoek. Het beheren van een waarnemingenarchief. Vogeltijdschrift Ficedula (4x per jaar). Maken en ophangen nestkasten, weidevogelbescherming, voorkomen van biotoopvernietiging, ondersteunen van een vogelringstation, voorlichting over vogels.

Terug naar boven

Beeld

- Oudheidkamer Twente heeft in 2012 het unieke fotoalbum van de Twentse streekhistoricus G.J. ter Kuile (1871-1954) gedigitaliseerd. Via de link is een uittreksel uit het album met enkele honderden foto's van Twentse plaatsen uit rond 1900, online als e-book te bekijken.

- Gerhard Post heeft in 2014 en 2015 de vroegere markegrenzen in Twente in kaart gebracht.

- Filmpje over Mariakapellen en landkruisen door John M. Pieper.

- Filmpje 'Winter in Twente' door John M. Pieper.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Twente en nog meer boeken over Twente (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Samenwerkingsverband Regio Twente.

- Nieuws: - Actuele nieuwtjes met een knipoog vind je op de site Vrije Republiek Twente.

- Muziek: - Metal oet Twente besteedt aandacht aan de metal scene(s) in deze regio.

- Sport: - De Twentse Klootschieters Combinatie (TKC) is een koepel van een 10-tal klootschietersverenigingen in Twente, met name in de gemeenten Dinkelland en Borne. - Jongens Handbal Twente.

- Agrarisch: - Facebookpagina over trekkers in Twente. - Netwerkorganisatie Mineral Valley Twente brengt betrokkenen in de Agro & Food sector in positie en met elkaar in contact. Door kennis en ervaring met elkaar te delen, werken ze samen aan slimme oplossingen die de bodemgezondheid verbeteren en het mestoverschot verwerken en omvormen tot bruikbare grondstoffen. De opgave is om nieuwe vraaggestuurde ketens te bouwen, waarin mest geen afvalstof meer is, maar een waardevolle grondstof en de bodem geen willekeurig productiemiddel is, maar een duurzame basis voor gezond voedsel, biodiversiteit en milieukwaliteit. Aan de hand van pilots en proeftuinen doen ze ervaring op in de praktijk en zoeken ze naar vernieuwing en slimme oplossingen voor knelpunten. Het netwerk van betrokken ambassadeurs van Mineral Valley Twente maakt de mineralenkringloop regionaal zo veel mogelijk sluitend, waarbij zo veel mogelijk grondstoffen worden hergebruikt en nieuwe verbindingen worden gelegd met andere initiatieven en sectoren. Ze onderzoeken de (on)mogelijkheden van een (nieuwe) afzetmarkt binnen en buiten de agrarische sector.

- Zorg: - Zorg Groep Hof van Twente begeleidt mensen die in meer of mindere mate ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven, zonder hierbij de regie over iemands leven over te nemen. Bij de ondersteuning gaan ze altijd uit van iemands mogelijkheden, van wat je nog wél kunt, en niet van de beperkingen.

- Genealogie: - Stichting Genealogische Werkgroep Twente.

- Twents: - Kreenk vuur de Twentse Sproak. - Het boek Dialexicon Twents van Goaitsen van der Vliet oet Eanske is via de link ook online te raadplegen. Ca. 56.000 Twentse trefwoorden!

Reactie toevoegen