Den Ham

Plaats
Dorp
Twenterand
Twente Salland
Overijssel

den_ham_plaatsnaambord_kopie.jpg

Den Ham is een dorp in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de Regio Twente, geografisch en cultuurhistorisch in de streek Salland, gemeente Twenterand. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

Den Ham is een dorp in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de Regio Twente, geografisch en cultuurhistorisch in de streek Salland, gemeente Twenterand. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

gemeente_den_ham_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Den Ham anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Den Ham anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Den Ham

Terug naar boven

Status

- Den Ham is een dorp in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de Regio Twente, geografisch en cultuurhistorisch in de streek Salland, gemeente Twenterand. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Den Ham.

- Onder het dorp Den Ham vallen ook de buurtschappen Hallerhoek, Linde, Magele en Meer en Noord-Meer (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

In het dialect
'n Ham.

Oudere vermeldingen
1333 Hamme, 1381-1383 in den Hamme, 1665 Den Ham.

Naamsverklaring
Betekent bij de ham 'aangeslibd land gelegen in een bocht van een waterloop'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Den Ham ligt ZO van Ommen, W van Vroomshoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Den Ham 372 huizen met 2.151 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 120/748 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Linde 64/369, Magele 112/615, Meer 44/242 en Noord-Meer 32/177 (van het dorp Vroomshoop was toen nog geen sprake. Dat is pas later ontstaan). Tegenwoordig heeft het dorp inclusief de buurtschappen ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van de voormalige gemeente Den Ham, kun je terecht bij de volgende instanties, sites en literatuur:

- Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop heeft ca. 600 leden en heeft ten doel: het behartigen van de lokale oudheidkundige en geschiedkundige belangen; het bevorderen van de daaraan gepaarde wetenschap; de instandhouding, bewaring en waar nodig het herstel van monumenten; het in stand houden van het plaatselijk dialect; en het bevorderen van belangstelling voor bovenstaande. De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad ‘Van brink tot brug’ uit. Ook schrijft een bestuurslid elke maand een column voor weekblad ‘De Week van Twenterand’. In weekblad ‘De Koerier’ wordt een fotocolumn verzorgd. Met een zekere regelmaat geeft de vereniging boeken uit over voor de streek interessante onderwerpen.

Het Streekmuseum van de Oudheidkundige Vereniging is te vinden op de eerste verdieping van het Middendorpshuis (Grotestraat 4). In het Streekmuseum wordt de geschiedenis van Den Ham en Vroomshoop via verschillende thema’s in beeld gebracht. Bekijk het filmpje over het Middendorpshuis dat u een kleine impressie geeft van een interessante ontdekkingstocht door de tijd van de genoemde dorpen. Zie ook een fraai filmpje van Hans van Duijn over het Middendorpshuis. Het Middendorpshuis is geopend op woensdag tot en met zaterdag, van 14.00-16.00 uur.

De vereniging beheert tevens Historisch Archief De Krulsmid, waar belangrijke historische documenten en voorwerpen worden bewaard. Je vindt er o.a. doop-, trouw-, begraaf- en lidmatenboeken. De vereniging is bezig het archief te digitaliseren en vervolgens per internet voor haar leden toegankelijk te maken. De Krulsmid is gevestigd in de voormalige kantine van zuivelfabriek De Eensgezindheid (Dorpsstraat 50, Den Ham). Openingstijden (alleen voor leden!): 1e maandag van de maand van 10.00-12.00 uur en 13.30-16.30 uur, m.u.v. juli en augustus. Individuele afspraken voor buiten deze openingstijden zijn te maken via mevrouw Eefke Klein, tel. 06-55777714.

- Op de site van Jan van der Kolk vind je onder meer onder het menu 'Historie' veel verhalen uit de geschiedenis van Den Ham en omliggende kernen.

- De Canon van Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop laat je door 30 vensters kijken naar het verleden, in de vorm van tekst, maar ook door middel van foto's en gedichten van vroeger en nu, geplaatst in de context van de wereldgeschiedenis.

- In 2019 heeft Dick de Ruiter na meer dan 25 jaar desk en field research zijn levenwerk voltooid. In het boek ‘Hammer Huizen en mensen’, een dikke pil van 470 pagina’s met meer dan 500 foto’s en met een gewicht van meer dan twee kilo, heeft Dick de geschiedenis beschreven van nagenoeg alle huisplaatsen en hun bewoners in het dorp Den Ham. Ook de nieuwbouwwijken zijn kort beschreven. Het boek is uitgegeven onder auspiciën van de Oudheidkundige Vereniging. Het boek is te koop bij de Readshop en TTI (Twenterand Tourist Info) in Den Ham en bij Ineke Ningbers en Klaas Dragt in Vroomshoop. Het boek kost € 29,50. Informatie: secretaris Ineke Ningbers, e-mail secretariaat@okv-den-ham-vroomshoop.nl, tel. 0546-644498. Wie minimaal twee jaar lid wordt van de Oudheidkundige Vereniging krijgt bij aanschaf van ‘Hammer Huizen en mensen’ een ander boek cadeau!

- In 2019 is een herdruk verschenen van het boek ‘Ontsloten Verleden’. De eerste druk verscheen in 1979 en is geschreven door wijlen de oud-gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Den Ham, de heer H. Konijnenberg, destijds ook een van de oprichters van de oudheidkundige vereniging. Zijn boek behandelt uitgebreid de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van deze voormalige gemeente, en is als zodanig een belangrijk naslagwerk. Waar het oude boek nog een simpele uitgave was met veel tekst en weinig foto’s, heeft de herdruk een groter formaat en bevat het veel meer foto’s. Dankzij veel sponsoren bedraagt de verkoopprijs slechts € 15,00.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Den Ham heeft 12 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Brink 4) valt onder de Hervormde Gemeente te Den Ham. De zaalkerk is in 1839-1840 gebouwd tegen de 15e-eeuwse toren van de vorige kerk. De kerk is ontworpen door Nicolaas Plomp, stadsarchitect van Kampen. In 1956 is de kerk vergroot en verbouwd, waardoor zij een T-vormige plattegrond kreeg. Ook de oostgevel is bij die gelegenheid gewijzigd. Preekstoel uit 1628. Forse gotische toren van vier geledingen met tentdak, blijkens cartouche boven de ingang in 1607 hersteld. Segmentboogvormig poortje in spitsboognis, in de tweede geleding verdiepte spitsboogvormige velden met bakstenen montans, in de derde gekoppelde galmgaten in een rondboognis en in de vierde aan elke zijde twee rondbooggalmgaten. Klokkenstoel met gelui van drie klokken, waarvan een van een anonieme gieter, 1447, diam. 115,2 cm., een van H. de Tremonia, 1520, diam. 141,4 cm. en een moderne klok.

Het orgel in de Hervormde kerk van Den Ham dateert uit 1841 en is gebouwd door Johann Christoff Scheuer. Scheuer is geboren in het Duitse Emlichheim en heeft daarna nog in Coevorden en Zwolle gewoond. Hij is geen onbekende in deze omgeving, want hij bouwt ook orgels voor Hardenberg, Ommen, Dalfsen en Rijssen. Bijzonder is dat een aantal Hammer gemeenteleden geld heeft ingezameld om het orgel te kunnen aanschaffen. De gemeente heeft namelijk net in 1839 een nieuwe kerk laten bouwen en er was geen geld meer voor een orgel. Rond 1970 is de staat van het orgel zo slecht, dat een restauratie noodzakelijk is. Er worden dan ook plannen gemaakt om het orgel groter te maken. Dit was in 1958 niet gebeurd, en sindsdien is het orgel eigenlijk te klein voor de kerk. De restauratie is in 1974 uitgevoerd door Flentrop Orgelbouw uit Zaandam. Sinds de restauratie van 1974 worden er in de zomer orgelconcerten georganiseerd.

- Kerk De Fontein van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

- Het dorp heeft een voor ons land qua architectuur uniek kerkje, namelijk de kerk van de Evangelische Gemeente Hebron (Geerdijk 19b, ligt weliswaar vlak tegen het dorp Geerdijk aan, maar voor het postadres valt het nog net onder het dorpsgebied van Den Ham). Het kerkje is in 1948 gebouwd als Gereformeerde kerk in en voor Daarlerveen. Bij de vorming van een Samen op Weg-gemeente aldaar in 2002 heeft men dit kerkje afgestoten en ten geschenke gegeven aan de Evangelische Gemeente Hebron, wier kerkje te klein was geworden en daarom is afgebroken. Het 'nieuwe gebruikte kerkje' is door vrijwilligers van Hebron eigenhandig opnieuw opgebouwd. Hebron heeft hiervoor de Ons Erfgoeprijs 2003 (voor nadere toelichtig hierop zie de aliena hierna) toegekend gekregen. Het witte houten kerkje is een bezienswaardigheid door de unieke bouwstijl die herinnert aan de vroege koloniale kerkjes.

- Stichting Ons Erfgoed is opgericht in 2002 en wil het behoud van karakteristieke panden in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop stimuleren door jaarlijks een prijs uit te reiken. Het uitreiken van die prijs gebeurt elk jaar op Monumentendag (2e zaterdag in september). De prijs is voor de persoon of instantie die een actieve bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van het culturele erfgoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om de restauratie van een pand, of om een tuin die weer in de oorspronkelijke staat is teruggebracht. Het kan ook gaan om de herbouw van bijvoorbeeld een oude karakteristieke schuur. Maar ook een inwoner die het voegwerk van een bijzonder gebouw weer heeft hersteld maakt kans op de prijs. De bewoners van de dorpen worden opgeroepen kandidaten voor de Ons Erfgoedprijs voor te dragen.

- Stichting Remembering Dambuster Les Knight DSO heeft in september 2018 de 75e sterfdag van Flt.Lt. Leslie Gordon Knight DSO herdacht. Bij een bombardementsvlucht op 16 september 1943 is hij omgekomen toen hij zijn zwaar beschadigd toestel moest laten crashen. Hij heeft zijn toestel net buiten Den Ham laten crashen in plaats van bovenop het dorp. Door zijn moedig optreden heeft zijn bemanning deze vlucht en de oorlog overleefd. En de inwoners zijn er door aan een ramp ontsnapt. In het dorp is een herdenkingsmonument opgericht (de locatie hebben wij op de site onder de link niet kunnen traceren).

- Stichting Expositiehuis Den Ham is opgericht in 1989 en heeft als doel belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen. Speciale aandacht is er voor de educatieve functie van beeldende kunst voor (school)kinderen. Sinds het jaar van oprichting hebben ruim 150 beeldend kunstenaars hun werk hier geëxposeerd. Een groep van tien enthousiaste mensen beoogt het ideaal van de stichting vorm te geven door exposities van hedendaagse beeldende kunst te organiseren. Eenvoudig samengevat variëren hun taken van het contacten leggen met en het uitnodigen van beeldend kunstenaars tot en met het suppoosten tijdens de openingsuren. De laatste jaren is daar bijgekomen het verzorgen van lessen Kijken-naar-kunst (als geëxposeerd werk zich daarvoor leent) voor leerlingen van basisscholen in de gemeente.

- "Toen in 2010 met champagne werd getoost op de terugkeer van het ‘Liggend naakt’ van Charlotte van Pallandt, realiseerde ik me dat het dorp toch erg trots moet zijn op dit beeld van Nederlands bekendste beeldhouwster uit de vorige eeuw. Maar niet alleen op dit beeld. Het dorp is de afgelopen decennia verrijkt met meerdere mooie kunstwerken in de openbare ruimte. Veelal kunstwerken die gemaakt zijn door gerenommeerde kunstenaars. Met de Beeldenroute Den Ham neem ik je mee langs vijftien beelden die eigenlijk op korte afstand van elkaar zijn te bekijken. Voor de eerste drie kunstwerken moet je in het Middendorpshuis zijn. In mijn beschrijvingen onder de link staan alle 15 kunstwerken afgebeeld en lees je informatie over de beelden en hun kunstenaars. Aanvullende informatie krijg je door de QRcodes te scannen met je smartphone of tablet. De locaties van de beelden staan op een kaartje afgebeeld. De beeldenroute kan gelopen worden volgens de nummering. Ik wens je veel kunstkijkplezier. Jan van der Kolk."

- Gevelstenen in Den Ham.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Foto's en filmpjes van evenementen in Den Ham.

- In Den Ham hebben ze aan een Koningsdág niet genoeg, daarom maken ze er gelijk een hele wéék van! Voor een indruk van wat er tijdens dit Oranjefestijn zoal te doen is, vermelden wij hier het programma van editie 2019: "De feestweek begint op Koningsdag, als vanzelfsprekend met de aubade op de Brink. Nadat de vlag is gehesen zal samen in een stoet de wandeling naar het feestterrein worden gemaakt, alwaar koffie en een Oranjesoes klaarstaan. Er is een theatervoorstelling met het populaire konijn Bultje, en voor de Zeepkistenrace zal een spectaculair parcours worden uitgezet. Koningsmiddag kent een nieuwe invulling. Nadat de opgaven voor de Orange Obstacle Run vorig jaar terugliepen heeft de organisatie besloten deze run te vervangen voor een nieuw concept: de Hammer Oranje Kampioenschappen (HOK). Bij deze kampioenschappen, met een knipoog naar het vroegere Tok-festival, moeten deelnemers in tweetallen verschillende ludieke spellen zo goed mogelijk uitvoeren. Natuurlijk is er voor de toeschouwers genoeg te zien om zich lange tijd te vermaken. De hoofdprijs voor het beste tweetal is maar liefst 250 euro. Koningsdag wordt afgesloten met livemuziek van de plaatselijke band Creebles.

Op woensdagmiddag is er in de tent weer een middag voor de 65-plussers, de Oldies but Goldies. Tijdens deze middag zal een zangeres bekende meezingers ten gehore brengen en zal er natuurlijk ook weer een bingo zijn. Als klap op de vuurpijl zorgen ook leden van het Hammer Cabaret deze middag met hun verhalen voor de nodige hilariteit. Donderdagavond staat in het teken van de oudere kinderen met het Orange Teenage Event, dat samen wordt georganiseerd met Stichting Jongerenwerk Den Ham. Onder andere lasergame, videogames en de mogelijkheid tot een complete make-over maken ook dit jaar deze avond compleet. Tijdens de Oranjenacht, de afsluiter van de feestweek, zorgt coverband Perfect Showband er voor dat de hele feesttent op z’n kop wordt gezet."

- "Het BOOST Gospel Festival wordt jaarlijks georganiseerd op Tweede Pinksterdag. Aan de hand van de pijlers Music, Inspire en Connect wordt een afwisselend programma aangeboden. Doel van het festival is om mensen dichter bij God en bij elkaar te brengen. BOOST is voor jong en oud(er); zo zijn er speciale areas voor kids en tieners en is er een Foodplein. Het BOOST Gospel Festival is gratis toegankelijk en wordt mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers, bedrijven, kerken en partners. De naam BOOST staat vanzelfsprekend voor de letterlijke boost die bezoekers krijgen, maar heeft ook een duidelijke knipoog naar de locatie in Oost-Nederland. Het terrein van De Zandstuve Feesten en Ontmoeten in Den Ham vormt een prachtig bosrijk decor voor een kleurrijk festival!

Als festival hebben wij duurzaamheid hoog op onze agenda staan. Naast een dag plezier hebben, vinden we het ook belangrijk om goed voor de Aarde te zorgen. Om ons festival te verduurzamen, zetten wij stappen op zeven thema’s: Afvalverwerking: we scheiden plastic bekers en karton. Daarnaast maken wij gebruik van 100% biologisch afbreekbare koffiebekers; Mobiliteit: wij adviseren ons publiek om zoveel mogelijk op de fiets te komen; Bewustwording: via onze social media-kanalen en op het festival kaarten wij het thema duurzaamheid aan; Materialen: wij maken veelvuldig gebruik van tweedehands materialen; Digitalisering: elk jaar proberen we minder drukwerk te produceren door ons digitale aanbod te verbeteren; Energie: wij houden ons stroomverbruik zo laag mogelijk en maken waar mogelijk gebruik van ledverlichting; Food & Drinks: minder vlees, meer vega. Voor ieder wat wils."

- Jaarlijks zijn er in Den Ham de Hammer Brinkdagen op 4 woensdagen van eind juli tot eind augustus, met afsluitend een feestavond op de 1e zaterdag van september. Deze sfeervolle dagen zijn een aanrader voor jong en ouder. Al jaren staan deze dagen bekend om de gezelligheid bij mensen uit de omgeving en toeristen. Overdag is er van 09.00-17.00 uur een rommelmarkt en braderie rond de Brink, Grotestraat en Brinkstraat. Opbouw van de rommelmarkt is vanaf 08.00 uur. Om 20.00 uur gaat het avondprogramma van start met elke brinkdag livemuziek. Vanaf 1 april is het mogelijk om een kraam of standplaats op de rommelmarkt of braderie te reserveren. Dit is uitsluitend mogelijk via de website. Basisschooljeugd kan gratis op de rommelmarkt staan. Tijdens de Hammer Brinkdagen is het altijd een aangename drukte met vele marktkramen, activiteiten en muziek. De horeca heeft tijdens de Brinkdagen de hele dag een groot terras ingericht op de Brink.

- Cross Country Oefencross (paardensport) (eind augustus of begin september, in 2020 voor de 4e keer). Ongeveer 160 ruiters en amazones (dat was althans het deelnemersaantal in 2019) uit verschillende provincies strijden op het terrein van De Bosruiters en in het Zandstuvebos in Den Ham om het 3 km lange parcours met 18 natuurlijke hindernissen zo snel mogelijk af te leggen. Al het gehele jaar zijn vrijwilligers druk bezig geweest om mooie en creatieve hindernissen te maken die de deelnemers moeten zien te overwinnen. Niet alleen voor de ruiters en paarden is dit een mooi evenement, ook voor het publiek is het genieten! En zeker de moeite waard om de route van de paarden te voet te volgen. Pas hierbij wel op voor voorbijgalopperende ruiters en let op het fluitje, want dan komt er een ruiter over de hindernis! Om 09.00 uur gaat de eerste combinatie van start over een hoogte van 40/50 cm voor de kleinere pony's of de wat minder ervaren rijders. Rond de middag volgt een kleine pauze. In deze pauze worden de hindernissen verhoogd naar 70/80 cm, waarna de paarden en de gevorderde ruiters vanaf 14.15 uur het parcours foutloos proberen af te leggen. De toegang tot het evenement (locatie: Ruiterpad 3) is gratis. Honden toegestaan mits aangelijnd." Dankzij de bodycam van Corlien kun je met dit filmpje 'virtueel meerijden' met Oefencross editie 2019.

- Sinterklaas.

- Sinds 2003 brengt het Historisch Schouwspel in Den Ham het verleden weer tot leven. Ieder jaar in december komen duizenden bezoekers uit het hele land om een levensechte weergave van het verleden te bewonderen. Een en ander wordt op historisch verantwoorde wijze en zo authentiek mogelijk vormgegeven door zo’n 200 eigen spelers in natuurgetrouwe historische kledij. Zij spelen humoristische en serieuze taferelen uit een bepaalde periode van de dorpsgeschiedenis. Het dorp wordt omgetoverd tot een plaats uit het verre verleden, waar Fransen, Spanjaarden, Pruisen en daarnaast gespuis van allerlei aard in het straatbeeld verschijnen. Lokale en regionale specialiteiten, de geur van warm vlees, wafels, gerookte vis, kruiden, vuur en zoetigheden maken onderdeel uit van de bijbehorende Kerstmarkt.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Wandelroute
Vanaf de Brink in de oude dorpskern van Den Ham start de Hammerbezinningswandeling, een wandelroute van ruim 4,5 km door het dorp en over de Mageler Es in buurtschap Magele. Onderweg staan op meerdere plekken plaquettes voorzien van een gedicht of overdenking.

Zwembad
"Zwembad De Groene Jager in Den Ham draait sinds de privatisering in 2013 volledig op vrijwilligers. Meer dan 160 vrijwilligers zorgen dat ons openluchtzwembad van mei tot berin september beschikbaar is voor zwemplezier van alle leeftijden. Voor de veiligheid (wettelijke eisen) is het belangrijk om gecertificeerde vrijwilligers te hebben voor EHBO en toezicht. Opleidingen en de kosten daarvan worden betaald door de Groene Jager. Maar ook voor tal van andere werkzaamheden o.a. schoonmaakwerkzaamheden, kantine en kaartverkoop is het van belang om voldoende vrijwilligers te hebben. Een groot aantal vrijwilligers vermindert de werkdruk voor de individuele vrijwilliger. Wil jij ook je steentje bijdragen? Klik hier voor aanmelden als vrijwilliger. Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers voor de kassa en receptie, voor de bezetting van het winkeltje op het zwembad, maar ook voor vrijwilligers die helpen met het dagelijks direct na sluitingstijd schoonmaken. Hoe meer vrijwilligers, hoe beter de taken zijn te spreiden, zodat de werkdruk voor onze vrijwilligers aanvaardbaar blijft.

Er zijn sinds de privatisering in 2013 geen badmeesters meer. Hun rol is vervangen door de toezichthouders (vrijwilligers). Indien je belangstelling hebt voor de functie van toezichthouder maar niet over het gewenste diploma beschikt, zullen wij in overleg met jou zorgdragen voor een passende cursus bestaande uit een theoretisch een een praktisch deel. Per cursus zal het slechts een beperkt aantal dagdelen/avonden (twee) in beslag nemen. Ook is het mogelijk kennis te maken met de toezichtstaken. Neem contact op en wij regelen dat je op proef kunt meedraaien met onze toezichthouders. EHBO-vrijwilligers krijgen ook een cursus aangeboden. De cursisten kunnen thuis (8 uur) online de theorie volgen en een eindtoets maken. De praktijk wordt beoefend in 9 uren verdeeld over 3 dagdelen/avonden. Vrijwilligers voor toezichthouder krijgen ook een training 'zwemmend redden' aangeboden. Het is essentieel om voldoende vrijwilligers, EHBO'ers en toezichthouders te hebben om het zwembad van Den Ham ook in de toekomst open te kunnen houden. Bij onvoldoende beschikbare toezichthouders zijn wij gedwongen op die dagen en/of uren gezien de wettelijke vereisten het zwembad te sluiten."

IVN
IVN Den Ham - Vroomshoop is een IVN-afdeling die mensen van jong tot oud op een leuke en boeiende manier wil betrekken bij natuur en milieu. Zij organiseert activiteiten zoals lezingen, excursies en wandelingen die voorbereid en verzorgd worden door werkgroepen. De kruidentuin van deze IVN-afdeling ligt achter het onder Geschiedenis beschreven Middendorpshuis.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Den Ham, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Den Ham.

- Nieuws: - Nieuws uit Den Ham op Facebook.

- Belangenorganisatie: - De Dorpsraad is in maart 2019 opgeheven. Onder de link vind je de achtergronden daarvan. Sinds augustus 2019 is er een nieuw dorpsplatform, genaamd Den Ham Doet! De bestuursleden voelen zich geen dorpsraad, want zij zijn niet gekozen, maar hebben zichzelf beschikbaar gesteld. Zij hebben er voor gekozen projecten op te pakken die voor de inwoners belangrijk zijn. Zij wil samen met dorpsgenoten plannen realiseren en is het aanspreekpunt voor de gemeente en de organisatie die de Hammer belangen bij de gemeente onder de aandacht brengt. Ook gaat men voor goede plannen op zoek naar financiering, bijvoorbeeld in de vorm van subsidies. Vanuit de gemeente worden vanaf 2020 voor dit soort initiatieven kernbudgetten ingezet. Voor zover ons bekend zijn zij nog niet met een website of -pagina op het internet aanwezig.

- Onderwijs: - "Basisschool De Smithoek in Den Ham biedt eigentijds onderwijs, waarin kinderen samen leren, met als bagage: sociale vaardigheden en studievaardigheden, waarbij zelfstandigheid en verantwoordelijkheid een grote rol spelen. Maar we willen ook niet vergeten dat kinderen behoefte hebben aan leiding en begeleiding van volwassenen. Kortom: Het goede van het Smithoek onderwijs uit het verleden combineren met de vraag van de toekomst. Op De Smithoek kiezen we voor het BAS (= Bouwen aan een Adaptieve School) concept. Een wijze van onderwijsaanbod waarbij we kinderen in groepjes plaatsen, opdat een beroep kan worden gedaan op elkaars expertise. Kinderen wordt al jong geleerd om samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen, zelfstandig te denken en werken, maar ook om adequaat te plannen."

T.g.v. het 100-jarig bestaan van de school heeft Jan van der Kolk in 2012 het boek 'Van lei tot tablet. 100 jaar onderwijs in De Smithoek' gepubliceerd. Hopelijk doet goed voorbeeld goed volgen, want: ""Jubileumboeken verschijnen aan de lopende band. De wijze waarop dit boek is samengesteld en vormgegeven zou voor anderen tot voorbeeld kunnen dienen. Een uitgebreide historie van de school en verhalen van oud-leerlingen en leerkrachten uit alle perioden vanaf ca. 1930. Qua onderwerp uiteraard beperkt, maar een bijzonder fraaie uitgave." Aldus de Overijsselse Bibliotheek Dienst. En: "Zo biedt het door Jan van der Kolk geschreven en samengestelde jubileumboek over De Smithoek op 120 door Karin Luttenberg van Studio Buskruit zeer smaakvol vormgegeven pagina's een fraaie en fascinerende staalkaart van een eeuw onderwijs én een eeuw Den Ham. Tegelijkertijd is het boek exemplarisch, waardoor het ook voor een breder publiek interessant is, wat nog eens wordt versterkt door de originele opzet en uitvoering." Aldus Redactie MijnStadMijnDorp, HCO Zwolle.

- "Dalton Basisschool De Maten in Den Ham schept ruimte en geeft kinderen de gelegenheid tot het zelfstandig of samen werken aan een afgesproken taak. De zes kernwaarden: verantwoordelijkheid; zelfstandigheid; samenwerken; reflectie; effectiviteit en borging vormen het uitgangspunt van Daltononderwijs. Onze school is lid van de Nederlands Dalton Vereniging. Deze vereniging waakt over de kwaliteit van het Daltononderwijs. Iedere 5 jaar brengt een visitatiecommissie een bezoek aan iedere Daltonschool. Deze commissie bekijkt of de kwaliteit van het onderwijs op onze school voldoet aan de eisen die gesteld worden aan Daltononderwijs. Het team van De Maten is trots op hun Daltononderwijs en we willen u graag informeren over de vorm/inhoud van ons onderwijs. Download en lees hier onze onderwijsfolder."

- "Op Basisschool Domino in Den Ham doet elke steen ertoe en draagt ieder zijn of haar steentje bij! Domino wil een gelukkige en gezonde school zijn voor de kinderen, de ouders en de leerkrachten. Om dit handen en voeten te geven zijn er afspraken gemaakt en vastgelegd in een ‘schoolklimaatovereenkomst’. Visie: In ons leren weten de leerlingen, leerkrachten en ouders wat wij leren, leren wij van en met elkaar, mogen wij leren van onze fouten en investeren wij in onze eigen ontwikkeling. Ons pedagogisch klimaat is erop gericht dat kinderen met zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en sociaal vaardig Domino verlaten. Op Domino is helder wat we van elkaar mogen verwachten. Er mogen verschillen zijn en we hebben begrip voor elkaar. Er is een veilig klimaat voor leerlingen, ouders en leerkrachten. In ons samenwerken leren wij van en met elkaar en werken wij aan het zelfde doel. Leerlingen, leerkrachten en ouders voelen zich daarin: Gezien, Geliefd en Gekend."

- Jongeren: - "Stichting Jongerenwerk Den Ham (SJDH) is een organisatie die zich richt op jongerenwerk voor de Hammer jeugd van 9 tot 18 jaar. Op woensdag-, vrijdag- en zaterdagavond organiseren we een inloopavond in ons jongerencentrum aan de Roggestraat. Dat doen we met een team van 20 vrijwilligers, die hierbij worden ondersteund door onze beroepskracht Rachel van der Voet-Nieuwerth. Samen met de jeugd organiseren we daarnaast door het jaar heen allerlei activiteiten. SJDH is goed geworteld in de Hammer gemeenschap. Onze inloop staat midden in het dorp en we ervaren een brede steun van inwoners en bedrijven. Dankzij alle gulle giften en andere steunbetuigingen hebben we bereikt waar we nu staan. Gelukkig is ook de lokale politiek enthousiast over ons werk en hebben we in het professionele netwerk een serieuze plek aan de gesprekstafel. Ons kent ons: de basis van ons jongerenwerk is het opbouwen van een vertrouwensband tussen vrijwilligers en jongeren om eventuele problemen te voorkomen en de zelfredzaamheid van jongeren te vergroten."

- Muziek: - "Zelf muziek maken of zingen is voor kinderen een grote hulp bij hun ontwikkeling. Ze blijken zich beter te kunnen concentreren en makkelijker te leren. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat muziek maken, en dan vooral samen muziek maken, gewoon heel erg leuk is. En dat geldt echt voor alle leeftijden! Het muziekaanbod van Muziekschool Pianoforte biedt voor iedereen wel een instrument of cursusmogelijkheid. Met leslocaties in Den Ham, Hardenberg, Nijverdal, Ommen en Westerhaar-Vriezenveensewijk is de regio Twenterand en omstreken voorzien van een fantastische muziekschool. Het docententeam is samengesteld uit professionals uit de muziekwereld, met ruime ervaring in het lesgeven maar zeker ook in het beoefenen van instrumenten."

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Den Ham is opgericht in 1946 en heeft bijna 900 leden. Het sportcomplex van de vereniging, De Rohorst, bestaat uit een kantine met daaromheen 4 volledige velden en een kleiner uitgevoerd veld voor de jeugdige spelertjes. Het vierde veld, achter de tribune, is een kunstgrasveld. Ook is er nog de beschikking over een trainingsveld.

- "Je wilt bij een volleybalvereniging gaan trainen en misschien ook competitie spelen? Dat komt goed uit, want onze vereniging heeft voor elke volleyballer wat wils. Al vanaf je 6e jaar (groep 3) kun je lid worden van HVC. Tot je 12e ben je mini-lid. Van je 12e tot je 16e jaar ben je jeugdlid. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in A-, B- en C-jeugd. Vanaf je 16e jaar behoor je bij de senioren. HVC kent een competitieafdeling en een recreantenafdeling. De competitieteams nemen deel aan de competitie van de Nederlandse Volleybalbond (Nevobo). Proberen? Geen probleem. De eerste vier weken kun je gratis meetrainen. Daarna kies je of je lid wordt of niet. HVC staat voor Hammer Volleybal Club. De vereniging telt ongeveer 140 leden. De thuisbasis van de vereniging is Sporthal De Beukenhage in Den Ham."

- Tennisvereniging TV Den Ham is opgericht in 1978. Het is een gezellige vereniging waar het recreatief tennissen centraal staat. Er wordt getennist op kunstgrasbanen. De club kent een kern van enthousiaste leden. De open sfeer en diverse georganiseerde activiteiten zullen het je gemakkelijk maken aansluiting te vinden binnen de vereniging, zodat je snel mensen kunt leren kennen om een balletje mee te slaan. Wil je bijvoorbeeld tennissen maar je weet nog niet met wie? Kom dan tossen op dinsdagavond en donderdagmorgen! Daarnaast organiseert de vereniging onder meer de jaarlijkse clubkampioenschappen die altijd weer als erg gezellig en sportief worden ervaren. Iedereen kan mee doen aan deze kampioenschappen. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB en doet met ca. 10 teams mee in de officiële tenniscompetities.

- "In 1960 kwam Klaas Hilberink op het idee om een rijvereniging te beginnen. Eerst werd er gereden op een zandpad door het Zandstuvebos, maar al gauw kwamen er meer leden en werd dit zandpad te klein om te lessen en mocht er op een open plek in het Zandstuvebos gereden worden. Vandaar ook de naam De Bosruiters. Na 2 jaar in het bos te hebben gereden is door de gemeente besloten om dit niet meer toe te staan. Sinds die tijd hebben verschillende weilanden dienst gedaan als verenigingsterrein. In de jaren zeventig kreeg de vereniging van de gemeente tegen een symbolisch huurbedrag de beschikking over een terrein van ca. 2 ha. groot aan de Bosweg in Den Ham. Dat de vereniging over veel mankracht beschikte, bleek toen al. De Ruiterhoek, het verenigingsgebouw voorzien van 2 jurytorens, is in 1980 door de leden zelf gebouwd. 17 Jaar hebben De Bosruiters op dit terrein les gehad. Het hebben van een eigen binnenmanege stond nog op het verlanglijstje.

In september 1997 was het dan zover dat de poeren voor de nieuwe binnenmanege de grond in gingen op een nieuw stuk grond op een andere locatie aan de Bosweg in Den Ham. Deze grond is eigendom van de vereniging. Veel leden en helpers hebben vreselijk hard gewerkt om deze manege uit de grond te stampen. Op 4 december 1997 is de eerste les in de nieuwe hal gereden. Het dak was toen 2 dagen dicht. Hoewel er al wel gereden kon worden, ging de bouw nog stug door. Meer dan 60 mensen, leden en niet-leden, werkten in hun vrije tijd vrijwillig aan de totstandkoming van de kantine, de keuken, de sanitaire ruimtes, het secretariaat, een opzadelruimte en de toegangsweg en verharding langs de manege. Op 21 maart 1998 was het dan zover; de feestelijke officiële opening van Manege De Ruiterhoek was een feit. Enkele dagen later kregen we hoog bezoek van koningin Beatrix. Een super opsteker voor allen die zo hard gewerkt hebben aan de manege."

- Senioren: - PCOB afdeling Den Ham.

- Welzijn: - "De Zonnebloem afdeling Den Ham is een actieve en gezellige afdeling met circa 25 vrijwilligers, 25 bezoekgasten en 35 gasten die alleen meegaan met activiteiten. Om onze kas te spekken staan we op de Brinkdag, verkopen we loten en verkopen we de alom bekende knieperties en boerenjongens tijdens de Sinterklaasmarkt en het Historisch Schouwspel. Met onze gasten maken we geregeld uitstapjes en één keer per jaar gaan we gezellig met de bus een hele dag op pad."

- "Ben je op zoek naar wat aanspraak en een zinvolle invulling van je dag? Of wil je je partner of mantelzorger ontlasten? Kom eens sfeerproeven bij ons. In Medisch Centrum Den Ham verzorgt Carintreggeland een dagbesteding. De dagbesteding is er om jou te ondersteunen, zodat je langer zelfstandig kunt blijven wonen. Wil je eens komen kijken, loop gerust binnen. Je kunt ons ook bellen, telefoon (0546) 674339 of mailen denham-goosensplein@carintreggeland.nl. Onze missie is om onze gasten een fijne dag te bezorgen en met een voldaan gevoel huiswaarts laten gaan. Er wordt samen koffie gedronken, de krant gelezen, je kunt creatief bezig zijn, er is een luisterend oor, en er zijn activiteiten waaraan je kunt meedoen zoals geheugentraining en bewegen. Er is ook tijd voor individuele aandacht. Tussen de middag wordt er samen gegeten en vervoer van en naar huis kan geregeld worden. Er is wel een WMO-indicatie nodig. De dagbesteding is geopend van maandag tot en met vrijdag."

- Agrarisch: - "In 1920 zag de boerenbevolking in deze omgeving steeds meer in dat het zonder een eigen Coöperatieve Aankoopvereniging en Boerenleenbank niet meer ging. Steeds meer werden ze afhankelijk van plaatselijke leveranciers en geldschieters, waardoor hun vrijheid maar bovenal hun ontwikkeling steeds meer bij andere bevolkingsgroepen achter raakten. Daarom is in genoemd jaar de Coöperatieve Aankoopvereniging (CAV) Den Ham opgericht. Besloten werd om een eigen opslagplaats met malerij te kopen. Hiervoor werd de windmolen met malerijgebouw en molenaarshuis aangekocht op de locatie waar nu de brandweerkazerne staat. De omzet breidde zich al snel uit zodat in 1920 al een extra molen werd gehuurd en in 1921 is een nieuw kantoor gebouwd. In 1925 wordt een filiaal in de Smithoek gebouwd, volledig ingericht met maalstenen en graansilo’s.

In 1949 wordt een perceel grond aangekocht waar in 1952 het malerijgebouw, de kunstmestloods en de kantoren worden gebouwd. Op deze plek is CAV Den Ham nog altijd gevestigd. In 1954 wordt het filiaalgebouw in Daarle gebouwd. Door de enorm gestegen omzetten wordt in 1955 een nieuwe silo gebouwd. In 1993/1994 is de fabriek geheel gemoderniseerd en uitgebreid met o.a. automatische grondstoffenontvangst, blendmenger en automatische bulkverlading. In 2008 is een deel van het bedrijfsgebouw verbouwd en daarbij ook een deel van het gebouw tot 35 meter verhoogd. Dit voor een nieuwe maal- en menglijn voor de mengvoeders. Met een nieuwe menglijn erbij moest ook de opslagruimte worden vergroot. Inmiddels is de CAV gegroeid tot een middelgrote zelfstandige mengvoederfabriek met ca. 120.000 ton mengvoeders per jaar.

In 1968 is gestart met een eigen winkel. Eerst is er witgoed verkocht, later is er overgegaan naar allerlei artikelen voor het boerenbedrijf en voor huis en tuin. In de loop der jaren is de winkel een aantal malen vergroot en veranderd.
Doordat er ook steeds meer particuliere klanten naar de winkel kwamen en het assortiment steeds verder groeide, werd het opnieuw nodig om uit te breiden. De oude melkfabriek naast de CAV is in 2008 aangekocht, in 2009 gesloopt en er is in 2010 een geheel nieuw winkelpand met opslaghallen gerealiseerd met een totale oppervlakte van bijna 3000 m2. CAV Den Ham is nog atijd eigendom van de gezamenlijke boerenleden. Samen naar een optimaal rendement!"

- Veiligheid: - Nieuws van Brandweer Twente, kazerne Den Ham.

Reactie toevoegen