Den Ham

Plaats
Dorp
Twenterand
Twente Salland
Overijssel

gemeente_den_ham_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Den Ham anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Den Ham anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Den Ham

Terug naar boven

Status

- Den Ham is een dorp in de provincie Overijssel, bestuurlijk in de streek Twente, geografisch en cultuurhistorisch in de streek Salland, gemeente Twenterand. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000.

- Wapen van de voormalige gemeente Den Ham.

- Onder het dorp Den Ham vallen ook de buurtschappen Hallerhoek, Linde, Magele en Meer en Noord-Meer (tweelingbuurtschap; grotendeels).

Terug naar boven

Ligging

Den Ham ligt ZO van Ommen, W van Vroomshoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Den Ham 372 huizen met 2.151 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 120/748 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Linde 64/369, Magele 112/615, Meer 44/242 en Noord-Meer 32/177 (van het dorp Vroomshoop was toen nog geen sprake. Dat is pas later ontstaan). Tegenwoordig heeft het dorp inclusief de buurtschappen ca. 2.300 huizen met ca. 5.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Den Ham, kun je terecht bij de volgende vereniging en sites:

- Oudheidkundige Vereniging Den Ham - Vroomshoop heeft ca. 600 leden en heeft ten doel: het behartigen van de lokale oudheidkundige en geschiedkundige belangen; het bevorderen van de daaraan gepaarde wetenschap; de instandhouding, bewaring en waar nodig het herstel van monumenten; het in stand houden van het plaatselijk dialect; en het bevorderen van belangstelling voor bovenstaande. De vereniging heeft archiefgebouw De Krulsmid tot haar beschikking, waar belangrijke historische documenten en voorwerpen worden bewaard. Het archief is eens per maand, en op aanvraag open voor de leden. De vereniging is bezig het archief te digitaliseren en vervolgens per internet toegankelijk te maken voor haar leden. De vereniging geeft elk kwartaal het ledenblad ‘Van brink tot brug’ uit. Ook schrijft een bestuurslid elke maand een column voor weekblad ‘De Week van Twenterand’. In weekblad ‘De Koerier’ wordt een fotocolumn verzorgd. Met een zekere regelmaat geeft de vereniging boeken uit over voor de streek interessante onderwerpen.

Het Streekmuseum van de Oudheidkundige Vereniging is te vinden op de eerste verdieping van het Middendorpshuis (Grotestraat 4, Den Ham). Daar is tevens het Expositiehuis gevestigd, waar door het jaar heen verschillende tentoonstellingen worden georganiseerd (waarvoor zie het hoofdstuk Bezienswaardigheden. Zie de link aldaar voor de openingstijden). Tevens is er de gemeentelijke VVV gevestigd, tegenwoordig onder de naam Twenterand Tourist Info (TTI).

- In het najaar van 2018 heeft de oudheidkundige vereniging een boek uitgegeven, dat is geschreven door de lokale historicus Dick de Ruiter. Het boek heet “Hammer Huizen en Mensen” en gaat over de vroegere bewoners van het dorp Den Ham en de geschiedenis van hun huizen door de eeuwen heen. Ook de huidige bewoners (binnen de bebouwde kom, ook de nieuwbouwwijken, voor zover men er toestemming voor heeft gegeven) worden vermeld, zodat het een echt dorpsboek wordt.

- Op de site van Jan van der Kolk vind je veel verhalen uit de geschiedenis van Den Ham.

- De Canon van Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop laat je door 30 vensters kijken naar het verleden, in de vorm van tekst, maar ook door middel van foto's en gedichten van vroeger en nu, geplaatst in de context van de wereldgeschiedenis.

- In februari 2019 is een herdruk verschenen van het boek ‘Ontsloten Verleden’. De eerste druk verscheen in 1979 en is geschreven door wijlen de oud-gemeentesecretaris van de voormalige gemeente Den Ham, de heer H. Konijnenberg, destijds ook een van de oprichters van de oudheidkundige vereniging. Zijn boek behandelt uitgebreid de ontstaansgeschiedenis en verdere ontwikkeling van deze voormalige gemeente, en is als zodanig een belangrijk naslagwerk. Waar het oude boek nog een simpele uitgave was met veel tekst en weinig foto’s, heeft de herdruk een groter formaat en bevat het veel meer foto’s. Dankzij veel sponsoren bedraagt de verkoopprijs slechts € 15,00.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Den Ham heeft 12 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk maakt deel uit van de Hervormde Gemeente te Den Ham.

- Kerk De Fontein van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt.

- Het dorp heeft een voor ons land qua architectuur uniek kerkje, namelijk de kerk van de Evangelische Gemeente Hebron (Geerdijk 19b, ligt weliswaar vlak tegen het dorp Geerdijk aan, maar voor het postadres valt het nog net onder het dorpsgebied van Den Ham). Het kerkje is in 1948 gebouwd als Gereformeerde kerk in en voor Daarlerveen. Bij de vorming van een Samen op Weg-gemeente aldaar in 2002 heeft men dit kerkje afgestoten en ten geschenke gegeven aan de Evangelische Gemeente Hebron, wier kerkje te klein was geworden en daarom is afgebroken. Het 'nieuwe gebruikte kerkje' is door vrijwilligers van Hebron eigenhandig opnieuw opgebouwd. Hebron heeft hiervoor de Ons Erfgoeprijs 2003 (voor nadere toelichtig hierop zie de aliena hierna) toegekend gekregen. Het witte houten kerkje is een bezienswaardigheid door de unieke bouwstijl die herinnert aan de vroege koloniale kerkjes.

- Stichting Ons Erfgoed is opgericht in 2002 en wil het behoud van karakteristieke panden in Den Ham, Geerdijk en Vroomshoop stimuleren door jaarlijks een prijs uit te reiken. Het uitreiken van die prijs gebeurt elk jaar op Monumentendag (2e zaterdag in september). De prijs is voor de persoon of instantie die een actieve bijdrage heeft geleverd aan de instandhouding van het culturele erfgoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om de restauratie van een pand, of om een tuin die weer in de oorspronkelijke staat is teruggebracht. Het kan ook gaan om de herbouw van bijvoorbeeld een oude karakteristieke schuur. Maar ook een inwoner die het voegwerk van een bijzonder gebouw weer heeft hersteld maakt kans op de prijs. De bewoners van de dorpen worden opgeroepen kandidaten voor de Ons Erfgoedprijs voor te dragen.

- Stichting Remembering Dambuster Les Knight DSO heeft in september 2018 de 75e sterfdag van Flt.Lt. Leslie Gordon Knight DSO herdacht. Bij een bombardementsvlucht op 16 september 1943 is hij omgekomen toen hij zijn zwaar beschadigd toestel moest laten crashen. Hij heeft zijn toestel net buiten het dorp laten crashen in plaats van bovenop het dorp. Door zijn moedig optreden heeft zijn bemanning deze vlucht en de oorlog overleefd. En de inwoners van Den Ham zijn er door aan een ramp ontsnapt. In het dorp is een herdenkingsmonument opgericht (de locatie hebben wij op de site onder de link niet kunnen traceren).

- Stichting Expositiehuis Den Ham is opgericht in 1989 en heeft als doel belangstelling voor beeldende kunst te bevorderen. Speciale aandacht is er voor de educatieve functie van beeldende kunst voor (school)kinderen. Sinds het jaar van oprichting hebben ruim 150 beeldend kunstenaars hun werk hier geëxposeerd. Een groep van tien enthousiaste mensen beoogt het ideaal van de stichting vorm te geven door exposities van hedendaagse beeldende kunst te organiseren. Eenvoudig samengevat variëren hun taken van het contacten leggen met en het uitnodigen van beeldend kunstenaars tot en met het suppoosten tijdens de openingsuren. De laatste jaren is daar bijgekomen het verzorgen van lessen Kijken-naar-kunst (als geëxposeerd werk zich daarvoor leent) voor leerlingen van basisscholen in de gemeente.

- Gevelstenen in Den Ham.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Jaarlijks zijn er in Den Ham de Hammer Brinkdagen op 4 woensdagen van eind juli tot eind augustus, met afsluitend een feestavond op de 1e zaterdag van september. Deze sfeervolle dagen zijn een aanrader voor jong en ouder. Al jaren staan deze dagen bekend om de gezelligheid bij mensen uit de omgeving en toeristen. Overdag is er van 09.00-17.00 uur een rommelmarkt en braderie rond de Brink, Grotestraat en Brinkstraat. Opbouw van de rommelmarkt is vanaf 08.00 uur. Om 20.00 uur gaat het avondprogramma van start met elke brinkdag livemuziek. Vanaf 1 april is het mogelijk om een kraam of standplaats op de rommelmarkt of braderie te reserveren. Dit is uitsluitend mogelijk via de website. Basisschooljeugd kan gratis op de rommelmarkt staan. Tijdens de Hammer Brinkdagen is het altijd een aangename drukte met vele marktkramen, activiteiten en muziek. De horeca heeft tijdens de Brinkdagen de hele dag een groot terras ingericht op de Brink.

- Oefencross (paardensport) (eind augustus of begin september) door het Zandstuvebos en op en rondom het terrein van de Bosruiters.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Den Ham.

- Nieuws: - Nieuws uit Den Ham op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Den Ham.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Den Ham.

- Volleybalclub HVC.

- Tennisvereniging TV Den Ham is opgericht in 1978. Het is een gezellige vereniging waar het recreatief tennissen centraal staat. Er wordt getennist op kunstgrasbanen. De club kent een kern van enthousiaste leden. De open sfeer en diverse georganiseerde activiteiten zullen het je gemakkelijk maken aansluiting te vinden binnen de vereniging, zodat je snel mensen kunt leren kennen om een balletje mee te slaan. Wil je bijvoorbeeld tennissen maar je weet nog niet met wie? Kom dan tossen op dinsdagavond en donderdagmorgen! Daarnaast organiseert de vereniging onder meer de jaarlijkse clubkampioenschappen die altijd weer als erg gezellig en sportief worden ervaren. Iedereen kan mee doen aan deze kampioenschappen. De vereniging is aangesloten bij de KNLTB en doet met ca. 10 teams mee in de officiële tenniscompetities.

Reactie toevoegen