Vriezenveen

Plaats
Dorp
Twenterand
Twente
Overijssel

gemeente_vriezenveen_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper.jpg

Gemeente Vriezenveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Vriezenveen anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Vriezenveen stempel Vriesenveen [640x480].jpg

Vriezenveen is in de 19e eeuw o.a. ook gespeld als Vriesenveen, getuige o.a. dit poststuk met stempel Vriesenveen uit 1874. Ook in de Volkstelling van 1840 heette de plaats al zo.

Vriezenveen is in de 19e eeuw o.a. ook gespeld als Vriesenveen, getuige o.a. dit poststuk met stempel Vriesenveen uit 1874. Ook in de Volkstelling van 1840 heette de plaats al zo.

vriezenveen_grote_kerk_640x480.jpg

Vriezenveen, de Hervormde Grote Kerk dateert oorspronkelijk uit 1801 en is nadien diverse keren grondig verbouwd, uitgebreid en gerestaureerd.

Vriezenveen, de Hervormde Grote Kerk dateert oorspronkelijk uit 1801 en is nadien diverse keren grondig verbouwd, uitgebreid en gerestaureerd.

vriezenveen_westerkerk_640x480.jpg

Vriezenveen, de Hervormde Westerkerk is in 1953 gebouwd als tweede Hervormde kerk in Vriezenveen omdat de eerste kerk, de Grote Kerk, wederom te klein werd.

Vriezenveen, de Hervormde Westerkerk is in 1953 gebouwd als tweede Hervormde kerk in Vriezenveen omdat de eerste kerk, de Grote Kerk, wederom te klein werd.

Vriezenveen

Terug naar boven

Status

- Vriezenveen is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Twenterand. Het was een zelfstandige gemeente t/m 2000. Hiet staat het gemeentehuis van de gemeente Twenterand.

- Wapen van de voormalige gemeente Vriezenveen.

- Onder het dorp Vriezenveen valt ook de buurtschap Westerhoeven, een deel van de buurtschap Weitemanslanden, en voor de postadressen ook het dorp De Pollen.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
('t) Vjenne, Vreeznven of Vreeinvenne. Hier wordt een uniek Nedersaksisch dialect gesproken, het Vriezenveens, dat weinig overeenkomst met het omringende Twents vertoont. In 1969 verscheen het Woordenboek van het Vriezenveens (deel 1) geschreven door dr. Hendrik Entjes.

Oudere vermeldingen
1395-1396 Vresenveen, 1413 Vrezevene, 1424 Almelerveen, 1840 Vriesenveen. Later besluit de gemeente nog enkele keren formeel de gemeente- en plaatsnaam van spelling te wijzigen: in 1881 wordt het weer Vriezenveen, in 1883 Friezenveen, in 1888 weer met een V en een z.

Naamsverklaring
De naam Vriezenveen kwam voor deze veenkolonie in de stijl van de Fries-Hollandse ontginningsmethode maar langzaam in gebruik. In het begin werd gesproken van het Almelerveen of van Veen. De naam wijst op een kolonisatie door 'vrije Vresen'. (1)

Bijnamen van de inwoners
Venneheksn en Vennekloetns.

Terug naar boven

Ligging

Vriezenveen ligt NW van Almelo, ZO van Vroomshoop en Den Ham, aan de N36 naar Hardenberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Vriezenveen 461 huizen met 2.893 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 430/2.708 (= huizen/inwoners), buurtschap Bruinehaar 11/80 en 'verspreide woningen' 20/105. Ook de dorpen Aadorp, De Pollen en Westerhaar-Vriezenveensewijk, die in 1840 allemaal nog niet bestonden, vielen onder de gemeente. Plus de buurtschappen Westerhoeven en Weitemanslanden (deels). Tegenwoordig heeft het dorp ca. 5.000 huizen met ruim 13.000 inwoners (dat is exclusief buurdorp De Pollen dat voor de postadressen ook onder dit dorp valt).

Terug naar boven

Geschiedenis

De oudste vermelding van Vriezenveen stamt uit 1364, toen Evert van Hekeren, heer van Almelo, een privilegebrief schreef voor de vrije Friezen, hun erfgenamen en alle mensen die op het veen woonden, van de Wierdense Weuste tot de Bawesbeek. De mensen die op het veen woonden werden verplicht om jaarlijks één emmer boter Zwolse maat te voldoen op Sint-Maarten op Huis Almelo. Dit betrof een boterpacht en werd betaald in natura; de pacht was niet af te kopen.

De heer van Almelo had vrije Friezen toegelaten om het het veen te koloniseren. Het Almelervene zoals Vriezenveen voor de 15e eeuw werd genoemd was ontstaan uit veertig boerderijen, die zich in de breedte uitstrekten, van de huidige Schipsloot tot het later gegraven Overijssels kanaal. Elke boerderij had een breedte van zestien akker, dus van 16 x 7 is 112 meter. Ten oosten van dit gebied, tot aan de Bawesbeek, bleef een terrein liggen, de zogenaamde Oosterhoeven. Dit was niet verdeeld en mogelijk het gezamenlijk bezit van de bewoners. Ook aan de westkant lag vanaf de Boerstege tot aan de Stouwe een dergelijk terrein onverdeelde grond. Dit waren de Westerhoeven en Woesten. Waarschijnlijk waren ook deze gronden gemeenschappelijk bezit.

De nederzetting Almelervene groeide; in het midden van de 15e eeuw was het dorp al zo veranderd, dat de verschillende boerderijen niet meer zestien akker breed waren maar gereduceerd waren tot tien of zelfs acht akker breed.

De Duitse bisschop uit Münster Bernhard von Galen, bijgenaamd Bommen Berend, plunderde en roofde rond 1665 Twente leeg. Tot aan 1665 bleef Vriezenveen gespaard, omdat het omringd was door moeras en veen. Er was maar één weg naar het dorp en deze werd bewaakt door Staatse troepen. Maar in 1666 was het een strenge winter, waardoor het veen en het moeras bevroor. Het dorp lag open en in januari 1666 denderden 1500 ruiters van bisschop Bernhard von Galen er binnen. Het dorp werd geplunderd en huizen en kerk werden in brand gestoken. Een groot aantal mensen werd gedood en de rest werd gevangen genomen.

Het dorp werd niet herbouwd aan de Buterweg. Dit gebeurde aan de noordelijker gelegen zandweg, de tegenwoordige Dorpsstraat. Deze herbouw ging in een snel tempo en aan het begin van de 18e eeuw was het oude Vriezenveen aan de Buterweg geheel verleden tijd. Van dit oude dorp bleef enkel het oude kerkhof bewaard. Nu kenmerkt het dorp zich door een maar liefst 6,2 kilometer lange bebouwde dorpsstraat met karakteristieke gevels aan de huizen.

Handel
De inwoners van Vriezenveen dreven in de periode 1720-1917 een levendige handel met Sint-Petersburg in Rusland. Daarom werden ze ook wel Rusluie genoemd. In de loop der tijd werden er door de verschillende Vriezenveense compagnieën zelfs handelshuizen en winkels gesticht aan de Nevski Prospekt en de Gostinny Dvor. Hoewel men zich een vaste plek wist te verwerven in de stad aan de Neva, keerden veel Vriezenveners uiteindelijk toch weer terug naar het moederdorp.

Brand
In 1905 was er een grote brand in Vriezenveen. De firma Jansen & Tilanus werd tijdens de grote brand gespaard. De textielfabriek was destijds de grootste werkgever van het dorp en de brand eindigde aan het Westeinde bij de fabriek. Door de droogte en de harde oostenwind was er geen houden aan en gingen meer dan tweehonderd huizen, merendeels in de houten en of hout-stenen boerenstijl, in vlammen op. De rijkere boerderijen en Rusluie-huizen uit baksteen en met grotere tuinafstand van overige huizen bleken beter bestand tegen het vuur en staan tot op de dag van vandaag nog. De bekendste is de boerderij Peddemors.

Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Vriezenveen het tijdelijke onderkomen van vele Rotterdamse kinderen. Via de Vriezenveense katholieke pastoor Van Rhijn, afkomstig uit Rotterdam, werd contact gelegd en werden de kinderen opgevangen in Vriezenveense pleeggezinnen. In 2004 organiseerde de heemkundevereniging een reünie waar zo'n honderd oorlogskinderen, veelal afkomstig uit Rotterdam, bijeen kwamen. De oorlogskinderen, toentertijd aangeduid als 'bleekneusjes', werd gevraagd hun verhalen op papier te zetten, wat resulteerde in het in 2006 verschenen boek 'Bleekneusjes oorlogskinderen'. (2)

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van (de kernen van de voormalige gemeente) Vriezenveen, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Het doel van de in 1949 opgerichte Vereniging Oud Vriezenveen is de behartiging der oudheid- en geschiedkundige belangen in deze voormalige gemeente, het bevorderen van de daarmee gepaarde wetenschap, de instandhouding, bewaring en waar wenselijk herstel van monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor. De vereniging organiseert tal van activiteiten, zoals de Tour de Vjenne en de Lezersdag. Daarnaast verschijnt 4x per jaar het verenigingsblad Waver 't Vjenne, waarin naast het verenigingsnieuws allerlei historische wetenswaardigheden worden gepubliceerd. Ook geeft de vereniging regelmatig publicaties uit, en beheert zij het hierna beschreven museum:

- Historisch Museum Vriezenveen (Westeinde 54) met o.a. de textielgeschiedenis van het dorp (de zelfs internationaal befaamde fa. Jansen & Tilanus), en documentatie over de grote brand die het dorp op 16 mei 1905 teisterde waarbij 228 woningen, het gemeentehuis en twee kerken verloren gingen. Daarnaast kun je een kijkje nemen in een oude huiskamer, een boerenkeuken en een schoolklas van lang geleden. Het museum is verder beroemd om zijn uitgebreide Russische afdeling. Hier wordt het verhaal van de 'Rusluie' verteld, een groep Vriezenveense kooplui die in de 18e en 19e eeuw hun waar in Rusland gingen verkopen en zelfs een Vriezenveense handelskolonie in Sint Petersburg oprichtten. Mensen die de geschiedenis van deze voormalige gemeente nader willen bestuderen, kunnen terecht in het goed ingerichte documentatiecentrum van het museum.

Het museum heeft vakbekwame rondleiders. Een begeleiding in het Engels, Duits of Russisch is desgewenst ook mogelijk. Het museum is gevestigd in het voormalige gemeentehuis, en is ook geschikt als trouwlocatie en ontmoetings- en vergaderruimte voor kleine gezelschappen. Openingstijden: dinsdag t/m vrijdag 10-17 uur. Van mei t/m september ook zaterdag van 12-16 uur. Andere dagen op afspraak. Toegangsprijzen: Volwassenen 5 euro, Kinderen t/m 12 jaar 2 euro.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsraad Vriezenveen heeft in een brief aan de anno april 2018 nieuwe gemeenteraad van de gemeente Twenterand haar zorgen kenbaar gemaakt over de staat van het centrum van het dorp. Voor veel inwoners is het algehele straatbeeld in en het aanzicht van het dorp een doorn in het oog. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om slecht onderhouden trottoirs en (klinker)wegen. Ook ontbreekt er op alle plekken waar je het dorp binnenkomt een fraaie entree, met bijvoorbeeld bloembakken, kunstwerken en dergelijke. De grootste ergernis vormen de leegstaande panden rond het Manitobaplein en in het centrum. Ook constateert de Dorpsraad dat er ongenoegen is over het gebrek aan openbaar toegankelijke voorzieningen voor de niet-confessionele jeugd. Met het verdwijnen van Flashback is er voor een belangrijk deel van de jeugd in het dorp geen openbare, veilige uitgaansgelegenheid en ontmoetingsplek meer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vriezenveen heeft 12 rijksmonumenten.

- Vriezenveen heeft 26 gemeentelijke monumenten.

- Hervormde (PKN) Grote Kerk (Westeinde 39). De oorspronkelijke hervormde kerk van Vriezenveen, die stond aan de Buterweg, is in 1666 door Munsterse troepen in brand gestoken. De volgende kerk kwam in 1671 gereed. Rond 1800 was het dorp aan een nieuw kerk toe. Dit is de huidige kerk aan het Westeinde, die in 1801 gereed kwam. Er is jarenlang geijverd voor fondsen om de bouw van de kerk te kunnen bekostigen. Binnen en buiten het dorp. Marskramers trokken zelfs door het hele land om fondsen te werven en ook de Vriezenveense kooplieden in het Russische Sint Petersburg lieten zich niet onbetuigd. In 1923 en 1924 is de kerk grondig gerestaureerd, verbouwd en uitgebreid. Rond 1950 werd de kerk weer te klein. Daarom kwam er een tweede hervormde kerk, de Westerkerk, in 1953. In de jaren zestig begon de kerk weer tekenen van verval te vertonen. Daarom is de kerk in 1966 en 1967, op enkele muren na, afgebroken en wederom grondig gerestaureerd. In 1999 is de kerk wederom gerenoveerd.

- De Hervormde (PKN) Westerkerk (Kanaalweg Zuid 7) dateert uit 1953. De Westerkerk en de Grote Kerk maken deel uit van Hervormd Vriezenveen.

- De Gereformeerde (PKN) Ontmoetingskerk (Schout Doddestraat 1) dateert uit 1981. Het is een moderne kerk zonder toren. De vorige kerk (Westeinde 16) dateerde uit 1893, is in 1981 i.v.m. het gereed komen van de nieuwe kerk buiten gebruik gesteld, en is in 2005 door brand verwoest.

- De parochiegemeenschap van de H. Antonius Abt is gesticht in 1797. Het kerkgebouw uit 1858, dat de opvolger was van de (schuil?)kerk uit 1797, is verloren gegaan bij de grote brand in Vriezenveen in 1905, net als de woonhuizen in de directe omgeving. Op de fundamenten van het oude gebouw is in 1906 de huidige RK kerk H. Antonius Abt (Oosteinde 17) gebouwd en gewijd, naar een ontwerp van architect H. Kroes. Het is een zaalkerk met een langgerekte vorm (het schip). Er is een mooie doopkapel met een fraaie doopvont en een heel oud doopboek. Verdere bijzonderheden: beelden, paaskaars, altaar, de schilderijen van voor en na de grote brand, en de oude kruiswegstaties. Voorin de kerk is ook een doopvont met een fraai ontworpen glasdeksel. Lourdesgrot naast de kerk. Sinds 2010 valt de lokale geloofsgemeenschap onder de in dat jaar ontstane Parochie H. Pancratius, die naast dit dorp verder nog de geloofsgemeenschappen in de gemeente Tubbergen omvat (Albergen, Fleringen, Geesteren, Langeveen, Reutum, Tubbergen en Vasse) en die van Mariaparochie, waar de kerk nog net onder de gemeente Almelo valt (de rest van dat dorp valt grotendeels onder de gemeente Tubbergen).

- De Beth-El kerk (Almeloseweg 41) van de Hersteld Hervormde Gemeente Vriezenveen dateert uit 1993. Het kerkgebouw, een ontwerp van het Rijssense architectenbureau Jorissen Simonetti, is verrezen op de plaats van het oude Evangelisatielokaal, dat dateerde uit 1907. De kerk is qua oppervlakte ongeveer drie keer zo groot als het oude lokaal.

- In 1978 besluit de kerkenraad van de Gereformeerde Gemeente (Bouwmeesterstraat 43) een nieuwe kerk te bouwen. Het oude kerkje is als vergaderzaal in het nieuwe kerkgebouw geïntegreerd. De nieuwe kerk is een modern gebouw en biedt plaats aan ongeveer 350 kerkgangers.

- De watertoren is gebouwd in 1930, in een sobere expressionistische baksteenarchitectuur. De toren is in 2008 door waterleidingbedrijf Vitens verkocht aan dhr. Braakman, buurman van de watertoren. De nieuwe eigenaar heeft de buiten gebruik geraakte toren in bruikleen afgestaan aan de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Watertoren Vriezenveen. Deze stiching organiseert in de toren kleinschalige culturele evenementen.

- De voormalige Synagoge (Almeloseweg 5) is gebouwd in 1877-1878. Mogelijk een ontwerp van het bureau van architect P.J.H. Cuijpers, maar dit is niet zeker. In de 19e eeuw woonden er enkele tientallen Joodse gezinnen in het dorp. De synagoge heeft maar enkele decennia dienst gedaan, heeft lang leeg gestaan en is tenslotte in 1923 verkocht. Het werd een timmermanswerkplaats en later een opslagruimte. In 1996 kwam het gebouwtje op de gemeentelijke monumentenlijst. In 1999 is Stichting Behoud Synagoge Vriezenveen opgericht (tegenwoordig Stichting Behoud Synagoge Twenterand), die restauratieplannen heeft gemaakt en er naar streefde het gebouwtje weer een passende functie en bestemming te geven. Kennelijk is dat niet gelukt, want de eigenaar heeft in 2019 een sloopaanvraag ingediend voor het inmiddels in vervallen staat verkerende pand. De van oudsher Joodse Vriezenvener Richard de Haas en de genoemde stichting zijn tegen het sloopvoornemen in bezwaar gegaan. Volgens hen is er interesse van investeerders om het pand te restaureren en het een herbestemming te geven.

"Het pand heeft een zeer grote architectuur- en cultuurhistorische waarde als goed voorbeeld van een kleine plattelandssynagoge uit de 19e eeuw. Dergelijke gebouwen zijn als gevolg van de oorlog en (naoorlogse) sloop inmiddels zeer zeldzaam. Ook vertelt het gebouw over de ontwikkeling van Vriezenveen in de 19e eeuw. Het pand is vanwege haar historie en beeldbepalende karakter reeds in 1996 een gemeentelijk monument geworden. Een dergelijke status geeft zowel de eigenaar als de betrokken overheid de plicht om zich tot het uiterste in te spannen voor het behoud van dit erfgoed. Al vele jaren is het pand in verval en wordt er nagedacht over de toekomst. Ook is er al vaker over sloop en verplaatsing gesproken.

De noodzaak van sloop is nooit onderbouwd. Weliswaar is het gebouwtje als gevolg van jarenlange verwaarlozing in matige conditie, maar renovatie is goed denkbaar. Ook zijn door de bescheiden omvang herbestemmingen als wonen of kleinschalige bedrijvigheid goed mogelijk. In vergelijking met veelal grote en rijk gedecoreerde kerkgebouwen is dit gebouw eenvoudig aan te passen aan een nieuw gebruik. Juist door ook te kiezen voor een functie die past bij het dorp - een functie dus waar vraag naar is - en een bescheiden aanpak van het gebouw is hier veel mogelijk. Heemschut en het Cuypersgenootschap verzochten daarom de gemeente geen medewerking te verlenen aan de sloop van een van de weinige belangrijke historische monumenten in Vriezenveen. De gemeente heeft dit advies in november 2019 overgenomen en sloop is daarmee van de baan." (bron: Heemschut)

- Twents Oorlogsmuseum Vriezenveen '40-'45.

- In 1862 laat Hendrik Leemans de Leemansmolen (Hammerweg 32) bouwen. Het is een achtkante pel- en korenmolen. Elke zaterdagmorgen zijn de vrijwillige molenaars in de molen aanwezig. En zodra er genoeg wind is, draaien de wieken. Kom binnen in de molen en beklim de eerste trap naar de 3 meter hoge stelling (het 'balkon' rondom de molen). Bewonder het fraaie uitzicht en verwonder je over de enorme wieken, het kruirad en de 'staart' van de molen. Je hoort en ruikt de molen. De draaiende wieken suizen in de wind. Als er gemalen wordt, hoor je het 'zingen' van de langs elkaar wrijvende molenstenen. Je ruikt het vers gemalen gerstemeel. De molenaars laten je graag de molen zien en vertellen je hoe de molen werkt. Zij weten ook (bijna) alles van de geschiedenis van deze korenmolen. Nadere informatie over de molen vind je, naast de pagina onder de link hiervóór, ook op de site van de Leemansmolen.

- Het gemeentehuis van Twenterand te Vriezenveen is in 2008 fors uitgebreid, om na de gemeentelijke herindeling van 2001 de hele organisatie, die voorheen ook deels in Den Ham was gevestigd, op één plek te kunnen huisvesten. Foto's verbouwde gemeentehuis Twenterand II.

- Lourdesgrot.

- Gevelstenen in Vriezenveen.

- Veenmuseum Vriezenveenseveld ligt voor het postadres nét 'in' Vriezenveen, maar valt in de praktijk onder buurdorp Westerhaar-Vriezenveensewijk, en wordt daarom aldaar beschreven.

Terug naar boven

Evenementen

- In 2019 heeft Vriezenveen het 650-jarig bestaan gevierd.

- Randrock (Hemelvaartsdag) is een gratis toegankelijk popfestival, met ca. 25 artiesten op 3 podia.

- De Twenterandrun (op een vrijdag eind mei) is een semi-professionele hardloopwedstrijd, die wordt omschreven als 'de Van Dam tot Dam-loop van het oosten'.

- Twenterand Kanaalrace (zwemwedstrijd in het kanaal, juni).

- Het jaarlijkse evenement 'Tot de Nek in de Drek' in Vriezenveen (op een zaterdag begin juli) is een Obstacle Run met boeren- / landelijke hindernissen. Afstanden van 2 km tot 15 km. Ze noemen het zelf "de Zwarte Cross onder de Mud Runs", met o.a. hooibalen, landbouwvoertuigen, modder, veel modder, waterbakken, giertanks, aardappelbergen, geploegde akkers, schuren, dreksloten, boomstammen en nog veel en veel meer. Tevens is de aankleding van het parcours uniek, een beleving op zich. Voor, tijdens en nadien Twentse Markt / Food trucks, kidsdorp, BBQ, demonstraties, rodeostier, groot terras, DJ's, Live muziek etc. Hun missie is dat iedereen, jong en ouder, een prachtige dag heeft en deze run als een prachtige uitdaging ziet. Meedoen is net zo belangrijk als winnen; help elkaar, en wees trots op jezelf. En geniet na met een lekker koud biertje of een glas wijn.

- De Nacht van Twenterand is een ATB-koppelkoers door het centrum van Vriezenveen. (is dat nog, zo ja wanneer?, site?, red.)

- Kermis (wanneer?).

- Braderie (wanneer?).

- De laatste woensdag van de bouwvakvakantie wordt er een Boerenmarkt georganiseerd waar altijd duizenden bezoekers op afkomen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Theater TURF is in 2009 als Stichting CCK2 gestart met enkele enthousiaste vrijwilligers om het prachtig gerenoveerde gebouw op Kerkstraat 2 te gaan gebruiken voor meer culturele activiteiten. Uit deze stichting is in 2016 Theater TURF ontstaan. Theater TURF is het kloppende culturele hart van Vriezenveen. Theater TURF brengt een cultureel aanbod voor een zo breed mogelijk publiek, met een eigenzinnige programmering, verrassend en vernieuwend op verschillende locaties in het dorp. Theater TURF kijkt ook over de grenzen van het dorp en programmeert ook in Westerhaar en elders leuke voorstellingen."

- Tussen de vijver en DETO in Vriezenveen beoogde een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie te komen, met buitenvoorzieningen om te sporten, een zwembad, sporthallen, vergaderruimtes en een grote kantine. Maar het College van B&W concludeert in november 2019 dat dit financieel niet haalbaar is. Het zou de gemeente namelijk bijna 700.000 euro per jaar extra gaan kosten, en die ruimte is er in de begroting niet. Daarom gaat het in ieder geval de komende jaren niet gebeuren. Er wordt nu als alternatief wel vaart gezet achter de realisatie van een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal. Sporthal en zwembad De Stamper zijn namelijk toe aan vervanging. De gemeente houdt er wel rekening mee dat er fysieke ruimte overblijft om het nieuwe complex later alsnog uit te kunnen breiden met bijvoorbeeld voorzieningen om buiten te sporten. Het nieuwe zwembad en de nieuwe sporthal verrijzen aan de overzijde van de huidige locatie, op Sportpark Het Midden. Het zwembad gaat dienst doen als voorziening voor zwem- en waterpoloclub VZ & PC en voor zwemlessen. Het nieuwe zwembad wordt een slag groter dan het huidige, zodat zwemclub VZ & PC geen ontheffing meer hoeft aan te vragen bij de bond om officiële wedstrijden in het bad te kunnen houden.

- Engbertsdijksvenen is een bijzonder natuurgebied van liefst 1.000 hectare groot, met zeldzame flora en fauna en deels nog levend hoogveen, gelegen O van Westerhaar-Vriezenveensewijk.

- Het ca. 10 ha grote door Staatsbosbeheer beheerde natuurgebied Fayersheide, gelegen O van het dorp, W van Weitemanslanden, langs de Walstraat, is in 2013 dankzij de aanleg van een bufferzone beschermd tegen de grote zandafgraving die hier in de nabijheid komt.

- Eenmaal per twee weken is er 's woensdags een markt in Vriezenveen.

- Drinkwaterbedrijf Vitens doet anno 2018 onderzoek naar de juiste plek voor een nieuwe waterwinning in het gebied tussen Vriezenveen, Daarlerveen en Daarle. De provincie Overijssel heeft in 2017 dit zoekgebied vastgesteld voor een nieuwe waterwinlocatie. De vergroting van de drinkwatercapaciteit is nodig om de inwoners en bedrijven in Twente ook in de toekomst van voldoende drinkwater te kunnen blijven voorzien. De nieuwe winning moet 5 miljoen m3 per jaar gaan opleveren. In Overijssel zijn op dit moment 23 drinkwaterwinlocaties. Vitens treedt in overleg met alle stakeholders om hun wensen en zorgen te inventariseren, zoals agrariërs die minimaal 5 hectare grond binnen het zoekgebied in eigendom hebben. Daarna laat Vitens een milieueffectrapport (MER) opstellen dat specifiek gericht is op het genoemde zoekgebied. In dit onderzoek worden de effecten van de winning afgewogen. Het milieueffectrapport is daarmee de basis voor de waterwetvergunning die Vitens bij de provincie gaat aanvragen. (bron: Vitens, 10-4-2018)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Vriezenveen, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Vriezenveen (online te bestellen).

- Lijst van boeken e.d. over de geschiedenis van Vriezenveen (even scrollen op de pagina), aanwezig en in te zien in het Twents Streekarchief te Delden.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Vriezenveen van de Dorpsraad op Facebook.

- Belangenvereniging: - Het doel van de in 2017 opgerichte Dorpsraad Vriezenveen is het instandhouden en bevorderen van een goed leefklimaat in en van het dorp. In het bijzonder tracht de Dorpsraad haar doel te bereiken door: te inventariseren wat er leeft in de dorpsgemeenschap en deze punten bespreekbaar te maken op gemeentelijk niveau; informatie en voorlichting d.m.v. publicaties; overleg met de gemeentelijke organen; overleg met de bestaande buurtschappen en andere organisaties in het dorp. De Dorpsraad zet zich met name in voor het algemeen belang van het dorp en de inwoners in dit postcodegebied (= postcodes 7671, 7672 en 7676). Het dorp is onderdeel van de gemeente Twenterand en daarom kan de Dorpsraad zich ook, waar gewenst, oriënteren op de gemeente Twenterand als geheel.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Weemewereld biedt ook onderdak aan Kinderdagverblijf en BSO Weemeweide.

- Sport: - "Centrale Schaatstraining Vriezenveen (CSV) staat voor topprestaties, maar ook voor plezier. Door deze instelling heeft CSV al meerdere Nederlandse kampioenen weten op te leiden en schaatsen er ook nu diverse junioren bij de KNSB selectie die bij CSV het schaatsen geleerd hebben. Wij geven training voor: Junioren / Senioren, Pupillen en Recreanten."

- Tennisclub.

- SWC Twenterand is van oorsprong een Vriezenveense Skeelerclub. In de winter kunnen de skeeleraars zich aansluiten bij IJsclub Twenthe uit Almelo. Sinds een aantal jaren is er ook een afdeling Fietsen. Het fietsen gebeurt op de weg (wielrennen) en offroad (mountainbike). Hiervoor heeft de club opgeleide wegkapiteins in haar gelederen. Het skeeleren vindt plaats bij IJsclub De Eendracht.

- Zorg: - "Zorgboerderij De Koningshoeve in Vriezenveen is niet gestart vanuit een "gewone" boerderij: we zijn gestart als zorgboerderij. Ons doel is niet het onderhouden van de boerderij, maar het bieden van een zinvolle en kwalitatieve dagbesteding en woonbegeleiding. Wij geloven dat iedereen gelijkwaardig is. Elk mens is bijzonder en iedereen heeft gaven en talenten. Al deze talenten zijn nodig op de zorgboerderij. Daarom spreken we ook niet over "cliënten", maar over "medewerkers". Zorgboerderij De Koningshoeve is een plek voor mensen met een hulpvraag. Wij richten ons niet speciaal op één doelgroep. Door onze ervaring en de mogelijkheden die onze locatie biedt, kunnen we veel verschillende soorten dagbesteding realiseren. Op de Koningshoeve zijn de werkzaamheden over twee verschillende groepen verdeeld: zo is er ''de Deel'', hier werken mensen die behoefte hebben aan een rustige werkomgeving, en ''de Stee'' waar men veelal buiten met paarden en koeien werkt. Hierdoor vormen we een zeer gevarieerd geheel, waarin iedereen zich waardevol kan voelen."

- Genealogie: - Vriezenveen genealogie (stambomen van families uit de kernen van deze voormalige gemeente).

Reactie toevoegen