Aadorp

Plaats
Dorp
Almelo
Twente
Overijssel

aadorp_avondvierdaagse.jpg

Het kleine dorp Aadorp is een sportief dorp met een voetbalvereniging, tennisverening en jaarlijks eind mei / begin juni de Avondvierdaagse. Ben je er dan toevallig in de buurt op vakantie, kun je natuurlijk overwegen mee te lopen.

Het kleine dorp Aadorp is een sportief dorp met een voetbalvereniging, tennisverening en jaarlijks eind mei / begin juni de Avondvierdaagse. Ben je er dan toevallig in de buurt op vakantie, kun je natuurlijk overwegen mee te lopen.

Aadorp Aakerk [640x480].jpg

Aadorp, de huidige Aakerk dateert uit 1992.

Aadorp, de huidige Aakerk dateert uit 1992.

Aadorp

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Aadorp.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Aadorp.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Aadorp (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Aadorp is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Almelo. T/m 2000 gemeente Vriezenveen (de rest van de gemeente Vriezenveen is in 2001 opgegaan in de nieuwe gemeente Twenterand).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1867 en 1913 Aabrug, 1925 Aadorp. Het dorp bestaat met deze naam formeel sinds 3-11-1930. Per die datum is de indeling van de gemeente Vriezenveen per raadsbesluit gewijzigd, waarbij de buurtschappen Woesten en Buitenwonen zijn verenigd onder de naam Aadorp.

Naamsverklaring
Oorspronkelijk een brug over de rivier de Aa (die niet meer bestaat, red.), het latere dorp heeft betrekking op de hier begin 20e eeuw gestichte bebouwing.(1)

Terug naar boven

Ligging

Aadorp ligt direct NW van Almelo, Z van Vriezenveen, rond de spoorlijn Almelo - Mariënberg.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Aadorp heeft ca. 600 huizen met ca. 1.500 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ter hoogte van het huidige Aadorp wordt in de jaren tien en twintig van de 20e eeuw volop turf afgegraven. Het gebied ten westen van het kanaal, genaamd de Binnen Woesten en Buiten Woesten, wordt ontgonnen in het kader van de werkverschaffing ter bestrijding van de werkloosheid. Het vervoer van de turf gaat per boot. Het personeel komt voornamelijk op de fiets of lopend uit Almelo en omstreken.

Om de werknemers tijdens slecht weer een vervoermiddel te geven, gaan er stemmen op om de trein hier te laten stoppen. Tevens wordt in 1918 een verzoek ingediend om een laad- en losplaats aan te leggen. Veel ziet de Staatsspoorwegen (SS) niet in de plannen, omdat de meeste mensen te arm zijn om iedere dag een treinkaartje te kopen. De ontginners geven het geld liever ergens anders aan uit.

Bovendien wonen in de buurt verder geen mensen, anders dan een paar boeren aan de overkant van het kanaal. Ander vervoer dan de ontginners is er dus niet te verwachten. De boeren moeten bovendien eerst per boot het kanaal oversteken. In de tussentijd kunnen ze ook al met paard en wagen in Almelo zijn. De stopplaats Aadorp komt er toch en wel in 1920 (aanvankelijk onder de naam Woeste, later in 1920 Woesten, in 1931 veranderd in Aadorp). De stopplaats wordt gesloten in 1938.

Als in 1930 een brug over het kanaal wordt aangelegd is de weg vrijgemaakt voor een meer planmatige ontwikkeling voor het gebied ten zuiden van de Bruglaan. Rond 1950 wordt met het graven van de noordelijke zijtak van het Twentekanaal het industrieterrein Almelo-Noord in ontwikkeling gebracht. Dit industrieterrein ligt op korte afstand van Aadorp.

In 1984 komt er een sterke verandering. Achter het westelijke deel bouwen de gemeenten Vriezenveen en Almelo het Bedrijvenpark Noord-West Twente. De Bruglaan wordt afgesloten als gevolg van de ontwikkeling van dit bedrijvenpark. Om de bewoners niet te belasten met veel vrachtverkeer door de straten, is het bedrijventerrein aan de andere zijde ontsloten voor het verkeer. De openheid van het buitengebied in noordwestelijke richting maakt plaats voor omringende bedrijventerreinen. Als gevolg van de omsluiting en de gebrekkige relatie met Aadorp-Oost, komt De Woesten als het ware op een eiland te liggen.

NO van het dorp, in de huidige buurtschap Weitemanslanden, was ook nog een 'zusterdorp' van Aadorp gepland, dat Weitemansdorp zou gaan heten. Dat is er echter nooit van gekomen. Ter plekke vind je een informatiepaneel met een fotocollage over 'Weitemansdorp, het dorp dat nooit gebouwd werd'. Zie verder bij Weitemanslanden, kopje Geschiedenis.

Zie verder de pagina over ontstaan en ontwikkeling van Aadorp in de Canon van Vriezenveen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Plan Waterrijk was - sinds ca. 2006 - een plan voor een nieuwe wijk N van de huidige kern van Almelo. Volgens de link aan het begin van deze alinea zouden er ca. 4.200 woningen moeten komen, volgens dit artikel over het afblazen van Waterrijk zouden er 3.000 woningen moeten komen. Wij noemen dit plan hier, omdat een onderdeel van het plan was dat Aadorp hierdoor opnieuw een station zou krijgen, N van het dorp, aan de spoorlijn Almelo-Mariënberg. Door de tegenvallende economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren, is het plan afgeblazen. Ook een beoogd afgeslankte versie, een 'mediaanvariant' met de werknaam Almelo Noordflank, voor beoogd ca. 1.600 woningen, is afgeblazen. In april 2016 koopt de provincie 173 ha grond in dit gebied van de gemeente Almelo. In de 'Noordflank' komt nu weer plek voor boeren die elders moeten wijken voor natuurgebieden. Voorheen had het gebied ook al een agrarische bestemming.

- Het Dorpsplan Aadorp verwoordt de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Bestemmingsplan Aadorp.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De buurtschap Aadorp wordt een dorp door de bouw van de Hervormde Aakerk in 1925. Deze kerk wordt in 1991 gesloopt en in 1992 vervangen door de huidige Aakerk (Hervormd PKN, Albardastraat 14, vallend onder de Hervormde Gemeente Vriezenveen).

- De lokale Pinkstergemeente, genaamd Gemeente Gods is in 1936 opgericht, en kerkte tot begin 21 eeuw in een verbouwde schuur op Bruglaan 33. Tegenwoordig maken zij gebruik van de Aakerk.

- Verder schijnt er in het dorp nog een eenvoudig, zo te zien houten Gereformeerd kerkje te zijn (geweest?). Als iemand daar meer over kan vertellen, houden wij ons aanbevolen.

- Op 5 april 2005 is t.g.v. 60 jaar bevrijding van Almelo een Bevrijdingsboom gepoot aan de Bruglaan. Er ligt een steen bij, met de inscriptie: "Op 5 april 1945 werd Almelo bevrijd door de 4th Canadian Armoured Division. Ter herinnering aan 60 jaar bevrijding. 5-4-1945 / 5-4-2005".

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Avondvierdaagse (eind mei en/of begin juni) trekt ca. 300 deelnemers. Je kunt kiezen uit de afstanden 5 en 10 km.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- In 1991 kopen Giny de Jong en haar man het voormalige café-restaurant Het Jagertje (Gravenweg 2) en verbouwen het tot woonhuis. Nou en?, zul je denken. Nou, wat hier zo leuk aan is, is dat ze de parkeerplaats van 900 m2 hebben omgetoverd tot tuin én dat ze daar in 2013 hobbykwekerij De Jagertjeshof van hebben gemaakt. Een eigen dorpstuincentrum dus in Aadorp, niet van een groot concern, maar gewoon een eenvrouwszaak van de enthousiaste Giny, die inmiddels meer dan 100 soorten overwegend vaste planten aanbiedt in alle soorten en maten én kleuren. Dus ben je tuinliefhebber, of overweeg je wat stenen uit je versteende tuin te halen en daar een echte tuin met bloeiende planten van te maken - met een aantrekkelijker uitzicht voor jou en de buurt, en ook de bijen en vlinders zullen je dankbaar zijn! - ga er dan eens kijken. Hier vind je het assortiment en hier vind je een fotoalbum met nog meer mooie foto's van de bloeiende planten.

- Mits het uiteraard hard genoeg vriest, kun je in de winter gebruik maken van de ijsbaan van IJsclub Wintervreugd.

- Aadorp heeft een - niet-officiële, gedoogde - crossbaan.

- De sluis in Aadorp is het coördinatiecentrum voor het Kanaal Almelo - De Haandrik. Je kunt je bij deze sluis aanmelden wanneer je het kanaal op wilt varen. Binnenschepen melden zich voor de registratie in IVS90, het meld- en volgsysteem voor de binnenvaart. W van de sluis aan de Z zijde van het kanaal bevindt zich een rustige ligplaats, zonder verdere voorzieningen.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Aadorp.

- 't Aahoes is het gemeenschapscentrum van het dorp, met sporthal. Het centrale gedeelte wordt gevormd door het dorpshuis. Naast de vele verenigingen vinden jong en ouder hun weg naar het dorpshuis, waar men elkaar kan ontmoeten en evt. kan biljarten en darten. Tevens is er een jeugdhonk, lunchroom en een grote zaal. Verder is er een zorgpost, waar verschillende partijen gevestigd zijn die zorgvoorzieningen dicht bij de Aadorpers willen brengen. Momenteel vindt men daar de SHO prikpost, Fysiotherapie Aadorp en Wijkverpleegteam ZorgAccent.

- Sketch van Herman Finkers 'De Vinger in Aadorp', die zich zogenaamd in dit dorp afspeelt.

- Onderwijs: - In 2015 zijn de bijzonder neutrale basisschool De Kei en de protestants-christelijke basisschool De Rank gefuseerd tot Dalton Basisschool De Tweeklank. Dankzij de fusie is Aadorp de komende decennia verzekerd van een onderwijsvoorziening. De Rank naderde met ca. 60 leerlingen langzaam maar zeker de gevarenzone, omdat de opheffingsnorm voor scholen in Aadorp rond de 40 leerlingen ligt. De Kei was daar met ca. 100 leerlingen nog ver van verwijderd, maar stond wel voor forse toekomstige investeringen, onder andere in het onderhoud van het gebouw. Beide scholen hadden er dus belang bij om de krachten te bundelen, ook om bijv. personeelsverloop beter te kunnen reguleren. De intentie van de directie is om de school in de toekomst te laten doorgroeien naar een integraal kindcentrum (IKC), een voorziening waar kinderen van 0 tot 18 jaar zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Dat zou Aadorp nog aantrekkelijker maken voor jonge gezinnen. De school biedt momenteel ook onderdak aan BSO Eigen Wijsje.

- Sport: - Aan de in 1957 heropgerichte Voetbalvereniging ASV '57 zijn eerder in die eeuw al enkele verenigingen voorafgegaan. Daarover kun je alles lezen op de pagina Geschiedenis op de site van de vereniging. - ATV De Molenhoek (tennis).

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Aadorp.

Reactie toevoegen