Kloosterhaar

Plaats
Dorp
Hardenberg Twenterand
Salland Twente
Overijssel

Kloosterhaar

Terug naar boven

Status

Kloosterhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in grotendeels de streek Salland en de gemeente Hardenberg (t/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg), en deels de streek Twente, gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Vriezenveen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1868 Die Klooster Haar.

Naamsverklaring
Haar
betekent 'zandige heuvelrug'. Gelegen nabij Kloosterdijk en wat vroeger het Klooster Veen werd genoemd. Het vroegere cisterciënserklooster in het nabijgelegen Sibculo had hier destijds bezittingen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kloosterhaar ligt ZO van Hardenberg, NO van Vroomshoop en Sibculo en grenst in het O aan Duitsland en in het ZO aan Twente. Het dorp grenst in het Z aan de gemeente Twenterand en aan de Engbertsdijksvenen. De gemeentegrens loopt strak Z langs de Kloosterstraat (N341), Dorpsstraat en Groenedijk (N343). Het dorp ligt op een hoge zandrug die vanuit Duitsland via het dorp en buurdorp Sibculo naar Westerhaar loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Kloosterhaar heeft ca. 600 huizen met ca. 1.550 inwoners, waarvan ca. 50 in de gemeente Twenterand (de gemeentegrens loopt langs de Groenedijk, dus de huizen Z van die dijk vallen onder de gem. Twenterand).

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger lag Kloosterhaar tussen twee veengebieden. Eén naar het noordwesten richting Bergentheim. Dit gebied is helemaal afgegraven en is nu in gebruik bij akkerbouwers en veehouders. En één naar het zuiden richting Vriezenveen. Dit veengebied is bewaard gebleven en is van grote natuurhistorische waarde. Het is ondergebracht in het 1.000 ha grote natuurreservaat Engbertsdijksvenen, lokaal 'de Pluus' genoemd.

Doordat Kloosterhaar vroeger zeer afgesloten lag, waren de mensen op elkaar aangewezen. Hierdoor heeft zich een sterke gemeenschapszin ontwikkeld, die nog steeds in tact is. Kloosterhaarders hebben een grote bereidwilligheid om iets voor de gemeenschap te doen. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen tal van voorzieningen worden gerealiseerd en in stand gehouden. Voorbeelden zijn het zwembad, het dorpshuis, jeugdhonk Kloo-jo, de bibliotheek, de speeltuin en tal van sportvoorzieningen.

Amateurhistoricus Freddie Ekkel werkt al sinds 1977 aan een archief van het dorp Kloosterhaar. Het is inmiddels een immens Dorpsarchief geworden met veel unieke documenten en foto’s en wordt nog altijd letterlijk dagelijks bijgewerkt.
Dit archief wordt gebruikt voor de uitgave van boeken over verleden en heden van het dorp, voor (mede)organisatie van tentoonstellingen, voor het geven van lezingen, het vervaardigen van lesbrieven en het verzorgen van multimedia presentaties, perspublicaties en exposities.

Dorpsarchief Kloosterhaar onderhoudt een nauwe band met Calduran Kalkzandsteenfabriek. In september 2013 krijgt het Dorpsarchief de voormalige boerderij Mollen aan de Verlengde Broekdijk 16 in bruikleen. Calduran blijft betrokken bij het dorp en laat dat met deze unieke samenwerking weer eens zien. De boerderij doet dienst als expositie- en ontvangstruimte voor het Dorpsarchief. Daarnaast is er een speciale “Caldurankamer” ingericht. Deze kamer, die is ingericht als speciale vergaderruimte t.b.v. Calduran, herbergt ook een grote fossielenverzameling van stenen afkomstig uit de stuwwal Balderhaar, Kloosterhaar, Sibculo en Westerhaar. De expositieboerderij is elke 2e zondag van de maand van 14.00-17.30 uur geopend. Daarnaast ook op afspraak. Tevens zijn er plannen om er lezingen en presentaties te houden.

- Geschiedenis van het Werkkamp Kloosterhaar. Wie zich hier nader in wil verdiepen, kan terecht bij Freddie Ekkel e.a., 'Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar', uitgave van de lokale Werkgroep Joodse werkkampen, 2005.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kloosterhaar heeft 1 gemeentelijk monument.

- De eerste dorpskerk uit 1892 is in 1950 vervangen door de huidige kerk in Twents-Nedersaksische stijl, een ontwerp van de bekende Twentse architect Jan Jans.

- In de voormalige school uit 1894 is tegenwoordig het dorpshuis gevestigd.

- Het Joods monument aan de Groenedijk is in 2005 onthuld. Het is een glasplaat, ingeklemd tussen twee betonnen, gebogen houders. Het gedenkteken staat op een gemetseld plateau, in de vorm van een davidster. De gebogen houders zijn in de vorm van de palen van het hek van het vroegere werkkamp Kloosterhaar.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Hardrockfestival Rock 'em All (op een zaterdag in april).

- Het Oranje Comité organiseert allerlei activiteiten in de periode rond Koningsdag.

- Sinds 2017 heeft Kloosterhaar een eigen Avond4daagse (mei). Die moet bijdragen aan een gezondere leefstijl in het dorp. De vierdaagse is een initiatief van Ryanne Dam, Ellen Gast en Roelie Waanders. "Uit cijfers van de gemeente Hardenberg blijkt dat het niet zo goed gesteld is met de leefstijl van mensen in de gemeente. Dat geldt ook voor de inwoners van Kloosterhaar. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting onder het landelijk gemiddelde van 81 jaar ligt. Dit leek ons daarom een goed evenement", aldus de initiatiefnemers. De afstand is 5 km. Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een route van 1,5 tot 2 km.

- Muziekfestival Bargn's Pop (op een zaterdag begin juli) kost slechts 8 euro. Kinderen van de basisschool vrij entree.

- Festival Watwojnoudah (weekend in augustus).

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op Schaatsbaan De Pluus.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Bargn's is eigendom van de inwoners en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Dankzij de opbrengsten van het jaarlijkse muziekfestival (zie bij Jaarlijkse evenementen) is er geld voor onderhoud en dergelijke.

- Speeltuin Loldorp.

- De Engbertsdijksvenen, Z van het dorp, is een bijzonder natuurgebied (voor een klein deel nog hoogveen) met een omvang van maar liefst ca. 1.000 hectare.

- De plassen NO van Kloosterhaar zijn het gevolg van zandwinningsprojecten. Sinds 1960 wordt hier zand gewonnen. Het zand in deze omgeving bleek zeer geschikt te zijn als grondstof voor bouwmaterialen.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kloosterhaar (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kloosterhaar.

- Nieuws: - Nieuws uit Kloosterhaar op Facebook.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Heidekneuters.

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Haarschut.

- Onderwijs: - Basisschool Cantecleer.

- Jongeren: - Jongerencentrum Kloo-Jo (wat staat voor KLOOsterhaarse JOngeren) is een leuke plaats waar jongeren bij elkaar komen voor activiteiten of gezelligheid.

- Muziek: - Muziekvereniging Crescendo. - Dweilorkest De Haarschutters is opgericht in 2010. Elke vrijdagavond wordt er geoefend in dorpshuis 't Haarschut. Het orkest bestaat uit ongeveer 20 personen, die er samen bij elk optreden een feestje van maken.

- Sport: - v.v. Kloosterhaar. - Bij KV UNI kun je terecht voor korfbal en streetdance.

- Gezondheid: - Doel van het in 2017 van start gegane project ‘Gewoon Gezond Kloosterhaar’, is een gezonder en vitaler leven voor de inwoners. Want iedereen wil graag gezond ouder worden en zelfredzaam blijven in de eigen vertrouwde omgeving. Het project is bedoeld om mensen meer bewust te maken van de relatie tussen een gezonde leefstijl en vitaler oud(er) worden. Niet op een betuttelende manier, maar door in te spelen op de saamhorigheid binnen het dorp en de vele initiatieven die er al op allerlei welzijnsgebieden worden genomen. De aanpak is gebaseerd op het idee dat mensen hun gedrag kunnen veranderen als de omgeving dit stimuleert.

In het dorp is al veel aandacht voor welzijn en noaberschap en het idee is om hierop in te haken met activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren. Te denken valt aan themaweken rondom ‘Drinkwater’ op school en sportverenigingen, informatie over gezonde voeding bij de maandelijkse gezamenlijke maaltijd in het dorp, wandelclubs en/of de gezonde kantine op school en sportclub. Gewoon Gezond Kloosterhaar wil met het project iedere leeftijdscategorie aanspreken, maar vooral ook de jeugd. Want juist deze groep is gevoelig voor groepsdruk en neemt minder gezonde gewoonten vaak als vanzelf over. Door hier tijdig op bij te sturen en andere alternatieven aan te bieden, wordt een gezonde leefstijl in Kloosterhaar vanzelf heel gewoon.

Reactie toevoegen