Kloosterhaar

Plaats
Dorp
Hardenberg Twenterand
Salland Twente
Overijssel

kloosterhaar_plaatsnaambord_kopie.jpg

Kloosterhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in grotendeels de streek Salland, gemeente Hardenberg (t/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg), en voor een klein deel in de streek Twente, gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Vriezenveen).

Kloosterhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in grotendeels de streek Salland, gemeente Hardenberg (t/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg), en voor een klein deel in de streek Twente, gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Vriezenveen).

kloosterhaar_dorpsarchief.jpg

Amateurhistoricus Freddie Ekkel werkt al sinds 1977 aan een archief van het dorp Kloosterhaar. Het is inmiddels een immens Dorpsarchief geworden met veel unieke documenten en foto’s en wordt nog altijd dagelijks bijgewerkt.

Amateurhistoricus Freddie Ekkel werkt al sinds 1977 aan een archief van het dorp Kloosterhaar. Het is inmiddels een immens Dorpsarchief geworden met veel unieke documenten en foto’s en wordt nog altijd dagelijks bijgewerkt.

kloosterhaar_open_overijssels_kampioenschap_mudracing_kopie.jpeg

Op een zondag in juni is er in Kloosterhaar het jaarlljkse Open Overijssels Kampioenschap Mudracing. Wat dat inhoudt kun je aan de foto al zien. :-)

Op een zondag in juni is er in Kloosterhaar het jaarlljkse Open Overijssels Kampioenschap Mudracing. Wat dat inhoudt kun je aan de foto al zien. :-)

kloosterhaar_glazen_cafe.jpg

Tijdens het Glazen Café Kloosterhaar laten 3 DJ's zich 56 uur lang opsluiten en draaien plaatjes tijdens vele acties die worden gehouden voor het goede doel: Basisschool Cantecleer in het dorp. Het is al sinds 2014 ieder jaar weer een groot succes.

Tijdens het Glazen Café Kloosterhaar laten 3 DJ's zich 56 uur lang opsluiten en draaien plaatjes tijdens vele acties die worden gehouden voor het goede doel: Basisschool Cantecleer in het dorp. Het is al sinds 2014 ieder jaar weer een groot succes.

Kloosterhaar

Terug naar boven

Status

Kloosterhaar is een dorp in de provincie Overijssel, in grotendeels de streek Salland, gemeente Hardenberg (t/m 30-4-1941 gemeente Ambt-Hardenberg), en voor een klein deel in de streek Twente, gemeente Twenterand (t/m 2000 gemeente Vriezenveen).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1868 Die Klooster Haar.

Naamsverklaring
Haar
betekent 'zandige heuvelrug'. Gelegen nabij Kloosterdijk en wat vroeger het Klooster Veen werd genoemd. Het vroegere cisterciënserklooster in het nabijgelegen Sibculo had hier destijds bezittingen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Kloosterhaar ligt ZO van Hardenberg, NO van Vroomshoop en Sibculo en grenst in het O aan Duitsland en in het ZO aan Twente. Het dorp grenst in het Z aan de gemeente Twenterand en aan de Engbertsdijksvenen. De gemeentegrens loopt strak Z langs de Kloosterstraat (N341), Dorpsstraat en Groenedijk (N343). Het dorp ligt op een hoge zandrug die vanuit Duitsland via het dorp en buurdorp Sibculo naar Westerhaar loopt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Kloosterhaar heeft ca. 600 huizen met ca. 1.550 inwoners, waarvan ca. 50 in de gemeente Twenterand (de gemeentegrens loopt langs de Groenedijk, dus de huizen Z van die dijk vallen onder de gem. Twenterand).

Terug naar boven

Geschiedenis

Vroeger lag Kloosterhaar tussen twee veengebieden. Eén naar het noordwesten richting Bergentheim. Dit gebied is helemaal afgegraven en is nu in gebruik bij akkerbouwers en veehouders. En één naar het zuiden richting Vriezenveen. Dit veengebied is bewaard gebleven en is van grote natuurhistorische waarde. Het is ondergebracht in het 1.000 ha grote natuurreservaat Engbertsdijksvenen, lokaal 'de Pluus' genoemd.

Doordat Kloosterhaar vroeger zeer afgesloten lag, waren de mensen op elkaar aangewezen. Hierdoor heeft zich een sterke gemeenschapszin ontwikkeld, die nog steeds in tact is. Kloosterhaarders hebben een grote bereidwilligheid om iets voor de gemeenschap te doen. Dankzij de vele vrijwilligers kunnen tal van voorzieningen worden gerealiseerd en in stand gehouden. Voorbeelden zijn het zwembad, het dorpshuis, jeugdhonk Kloo-jo, de bibliotheek, de speeltuin en tal van sportvoorzieningen.

- Amateurhistoricus Freddie Ekkel werkt al sinds 1977 aan een archief van het dorp Kloosterhaar. Het is inmiddels een immens Dorpsarchief geworden met veel unieke documenten en foto’s en wordt nog altijd letterlijk dagelijks bijgewerkt. Dit archief wordt gebruikt voor de uitgave van boeken over verleden en heden van het dorp, voor (mede)organisatie van tentoonstellingen, voor het geven van lezingen, het vervaardigen van lesbrieven en het verzorgen van multimedia presentaties, perspublicaties en exposities.

Dorpsarchief Kloosterhaar onderhoudt een nauwe band met de Anker Kalkzandsteenfabriek van eigenaar Calduran. In september 2013 krijgt het Dorpsarchief boerderij Mollen op Verlengde Broekdijk 16, een voormalige bedrijfswoning van Calduran, in bruikleen. Calduran blijft betrokken bij het dorp en laat dat met deze mooie samenwerking weer eens zien. De boerderij doet sindsdien dienst als expositie- en ontvangstruimte voor het Dorpsarchief. Daarnaast is er een speciale 'Caldurankamer' ingericht. Deze kamer, die is ingericht als speciale vergaderruimte t.b.v. Calduran, herbergt ook een grote fossielenverzameling van stenen afkomstig uit de stuwwal in deze omgeving. Ook is een uitgebreide verzameling samengesteld over de geschiedenis van twee Duitse werkkampen die in de Tweede Wereldoorlog bij het dorp waren ingericht*. Op loopafstand staat het monument ter nagedachtenis aan het Joodse werkkamp Balderhaar. Tevens zijn er plannen om lezingen en presentaties in de expositieboerderij te houden.
* Wie zich hier nader in wil verdiepen, kan terecht bij de publicatie van Freddie Ekkel e.a., 'Joodse werkkampen Balderhaar en Kloosterhaar', uitgave van de lokale Werkgroep Joodse werkkampen, 2005.

De expositieboerderij is elke 2e zondag van de maand van 14.00-17.30 uur geopend. Daarnaast ook op afspraak. De entree is gratis, maar een kleine bijdrage is welkom. Tevens is er tegen bescheiden prijzen koffie en thee verkrijgbaar. Het museum vormt ook een prima startpunt voor diverse wandel- en fietsroutes. Bij de tegenoverliggende kalkzandsteenfabriek is een uitkijkpunt, dat uitzicht biedt op het fabrieksterrein, de zandwinplassen, natuurgebied Engbertsdijksvenen, en de grensstreek met Duitsland.

In september 2019 is bekend geworden dat de boerderij een bestemming voor 'dagrecreatie' krijgt, waardoor Dorpsarchief Kloosterhaar hun kleinschalig streekmuseum hier definitief kan inrichten. Rondom boerderij Mollen is ruimte voor een moestuin en enkele akkers, waarop oude landbouwgewassen zoals boekweit, spurrie en spelt kunnen worden verbouwd. In een apart te bouwen smederij komen de apparatuur en gereedschappen van de oude smidse, die in de wagenschuur was ondergebracht. Ook is er een veldoven gepland, waarmee kan worden ingegaan op de eeuwenoude productie van bakstenen op deze plek. Omstreeks 1450 stond op het terrein namelijk een bakoven waar prior Jacob van Dordrecht kloostermoppen liet bakken voor de bouw van het Cisterciënzerklooster Sibculo. In de bodem bevindt zich ‘roodbakkende’ klei. Het Dorpsarchief heeft verder plannen voor de bouw van een ontvangst- en presentatieruimte met archiefkelder, die via een glazen sluis met de boerderij wordt verbonden.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "Vanaf ca. 2010 is het nieuwbouwwijkje de Meerstal ontwikkeld, gelegen aan de gelijknamige straat, aan de zuidwestelijke rand van de dorpskern van Kloosterhaar en grenzend aan de wijk Kleinhaar. De kenmerkende landelijke omgeving van het dorp komt in de Meerstal goed tot zijn recht doordat het woongebied grenst aan een open landbouwgebied. Hierdoor ontstaat een uitzicht over weidse akkers. In het gebied is veel ruimte voor groen, water en speelvoorzieningen." Voor nadere informatie zie de link. (bron: gemeente Hardenberg)

- "Hoe zien de inwoners hun dorp zelf graag over vijf, tien, vijftien jaar? Deze vraag is in 2013 voorgelegd aan vertegenwoordigers van alle organisaties en verenigingen die actief zijn in het dorp én aan een groep jongeren die zich spontaan meldden omdat ze hier graag over mee wilden praten. De resultaten van deze avonden zijn vastgelegd in een document dat je hier kunt downloaden. Een samenvatting is te vinden in de brochure die in juni 2013 op een vervolgbijeenkomst is gepresenteerd (en via de link ook online is te lezen). De ideeën zijn vervolgens omgezet in concrete actieplannen. Doe mee en help met de uitvoering! Want alleen mét elkaar houden we het voor elkaar in Kloosterhaar! Via de dorpssite houden we je op de hoogte over de vorderingen."

- Korfbalvereniging UNI ('Uit Niets Iets') uit Kloosterhaar is opgericht in 1945. In 2015 is een prachtige nieuwe accommodatie gerealiseerd waar UNI tot in lengte van jaren mee vooruit zou kunnen, zo was de bedoeling. Zowel goed voor het milieu (er komt geen gas meer aan te pas) als voor de penningmeester van de club, omdat de energiekosten door alle moderne technieken flink werden gedrukt. Voor het energieneutrale gebouw installeerde E&H 48 stuks zonnepanelen voor elektra, 8 stuks zonnecollectoren ten behoeve van de warmwatervoorziening, 16 stuks Rada douche systeem, 17 stuks infrarood warmtepanelen en door het hele pand ledverlichting. In 2018 heeft UNI wegens teruglopende ledentallen samen met KIOS’45 uit buurdorp Sibculo een gezamenlijke jeugdafdeling opgezet. Ondanks dit alles heeft de vereniging in 2019 het moeilijke besluit moeten nemen om de vereniging per 1 november 2019 op te heffen. Er kon al jaren geen seniorenteam meer op de been worden gebracht. Het veldseizoen is nog afgemaakt. Het 75-jarig jubileum hebben ze dus nét niet gehaald. Maar dat is misschien wel een 'geluk bij een ongeluk': "Eerst een jubileumfeest houden om je vervolgens op te heffen is ook zo wat", aldus wedstrijdsecretaris Arjan Potgieter.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kloosterhaar heeft 1 gemeentelijk monument, zijnde boerderij Heerjansland op Groenedijk 13.

- De eerste dorpskerk uit 1892 is in 1950 vervangen door de huidige Hervormde (PKN) Fredrikskerk (Dorpsstraat 15) in Twents-Nedersaksische stijl, een ontwerp van de bekende Twentse architect Jan Jans. Het is een opvallend en vrij zeldzaam voorbeeld van hervormde kerkbouw uit de wederopbouwperiode in traditionalistische vormen. Het orgel is in 1964 gebouwd door de firma H.J. Vierdag (Enschede). In 2019 zijn de Gereformeerde Kerk te Sibculo en de Hervormde Gemeente Sibculo-Kloosterhaar gefuseerd tot Protestantse Gemeente Sibculo-Kloosterhaar. In 2015 verscheen een persbericht: ‘Kerken luiden de noodklok’, waarin men constateerde dat binnen de geloofsgemeenschappen de betrokkenheid steeds minder wordt, waardoor er in de toekomst wellicht niet genoeg vrijwilligers meer zijn om bijvoorbeeld zitting te nemen in de kerkenraad of om een kindernevendienst te leiden. Kennelijk heeft dat uiteindelijk tot deze krachtenbundeling geleid. Op 30 juni 2019 was de eerste, feestelijke dienst van de nieuwe kerkelijke gemeente. In het artikel onder de link lezen wij overigens dat men 13 jaar met de voorbereidingen van de fusie bezig is geweest. In 2017 constateert men na enquetes onder en interviews met betrokkenen "dat het ‘de hoogste tijd’ wordt gehoor te geven aan de wensen van de gemeenteleden en de dorpsbewoners."

- In de voormalige school uit 1894 is tegenwoordig het dorpshuis gevestigd.

- Het Joods monument aan de Groenedijk is in 2005 onthuld. Het is een glasplaat, ingeklemd tussen twee betonnen, gebogen houders. Het gedenkteken staat op een gemetseld plateau, in de vorm van een davidster. De gebogen houders zijn in de vorm van de palen van het hek van het vroegere werkkamp Kloosterhaar.

Terug naar boven

Evenementen

- De mannen van BBQ Kloosterhaar staan door het jaar heen met hun apparatuur en lekkere hapjes op diverse evenementen in de regio. In januari organiseren ze jaarlijks een Winter BBQ Party in het dorp, met live muziek en/of DJ.

- "Stichting Rock 'em All is een organisatie bestaande uit meer dan 50 rockliefhebbers die samen met de vele sponsoren ieder jaar garant staan voor een grandioze rockavond. Stichting Rock 'em All heeft namelijk als doel om 1 keer per jaar een waanzinnig rockfeest in Kloosterhaar te organiseren." En dat doen ze dan ook, en wel het jaarlijkse (hard)rockfestival Rock 'em All op een zaterdag begin april.

- "Jaarlijks organiseert Stichting Oranje Comité Kloosterhaar in de periode rondom Koningsdag een aantal uiteenlopende activiteiten zoals de Jeugdplaybackshow en de grote Stratenplaybackshow, maar ook gezellige feestavonden. De stichting draait volledig op vrijwilligers, die in de periode rondom Koningsdag letterlijk en figuurlijk dag en nacht in de weer zijn om de inwoners een groots en veelzijdig programma aan te bieden."

- Sinds 2017 heeft het dorp een eigen Avond4daagse (mei). Die moet bijdragen aan een gezondere leefstijl in het dorp. De vierdaagse is een initiatief van Ryanne Dam, Ellen Gast en Roelie Waanders. "Uit cijfers van de gemeente Hardenberg blijkt dat het niet zo goed gesteld is met de leefstijl van mensen in de gemeente. Dat geldt ook voor de inwoners van Kloosterhaar. Uit onderzoek is gebleken dat de gemiddelde levensverwachting onder het landelijk gemiddelde van 81 jaar ligt. Dit leek ons daarom een goed evenement", aldus de initiatiefnemers. De afstand is 5 km. Voor mensen die slecht ter been zijn, is er een route van 1,5 tot 2 km.

- Auto Blubbering Kloosterhaar / Open Overijssels Kampioenschap Mudracing is jaarlijks op een zaterdag in juni (in 2019 voor de 15e keer).

- Muziekfestival Bargn's Pop (op een zaterdag in juli of augustus). Kinderen van de basisschool vrij entree. De opbrengst komt ten goede aan het zwembad, onder het motto ''zoep'n veurt zwembad''.

- Festival Watwojnoudah (augustus).

- Als variant op het landelijke evenement 3FM Serious Request is er sinds 2014 vrijwel jaarlijks in december het Glazen Café Kloosterhaar volgens een soortgelijk principe: 3 DJ's laten zich 56 uur lang opsluiten en draaien plaatjes voor een goed doel: Basisschool Cantecleer in het dorp. Men organiseert ook allerlei acties voor dit goede doel, zoals een veiling van bijzondere spullen die door mensen en instanties zijn gedoneerd, Rad van Avontuur, verkoop van allerlei lekkers, Après Ski en Hollandse Avond, en een Sponsorloop. Het Glazen Café 2018 heeft een recordopbrengst van 9.160,80 euro opgeleverd voor Basisschool Cantecleer. Het eerstvolgende Glazen Café is in december 2020.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er worden geschaatst op Schaatsbaan De Pluus.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Bargn's is eigendom van de inwoners en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Dankzij de opbrengsten van het jaarlijkse muziekfestival (zie bij Jaarlijkse evenementen) is er geld voor onderhoud en dergelijke.

- Speeltuin Loldorp.

- De Engbertsdijksvenen, Z van Kloosterhaar, is een bijzonder natuurgebied (voor een klein deel nog hoogveen) met een omvang van maar liefst ca. 1.000 hectare. Onder de link vind je er een uitvoerige beschrijving van.

- De plassen NO van Kloosterhaar zijn het gevolg van zandwinningsprojecten. Sinds 1960 wordt hier zand gewonnen. Het zand in deze omgeving bleek zeer geschikt te zijn als grondstof voor bouwmaterialen.

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Kloosterhaar, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Kloosterhaar (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Kloosterhaar.

- Nieuws: - Nieuws uit het dorp op Facebook.

- "De Kloosterhaarder is de dorpskrant van en voor het dorp en verschijnt ieder kwartaal in een oplage van 650 stuks. Het Dorpsarchief publiceert ook in De Kloosterhaarder." Via de link is de dorpskrant ook online te lezen (ook oudere nummers, vanaf 2014).

- Belangenorganisatie: - "Plaatselijk Belang Kloosterhaar vertegenwoordigt al sinds 1927 de belangen van het dorp en zijn inwoners. Wij zijn officieel gesprekspartner voor het gemeentebestuur over diverse onderwerpen. Onze informatie uit het dorp verkrijgen wij o.a. door jaarlijkse overleggen met buurtverenigingen. Plaatselijk Belang is eigenaar van openluchtzwembad De Barg’ns. Het zwembad wordt gerund door vele vrijwilligers uit het dorp. Ook heeft Plaatselijk Belang sinds 1992 een pachtovereenkomst met Staatsbosbeheer voor de Friesche Koelen, gelegen tussen het dorp en buurdorp Sibculo, voor het gebruik als ijsbaan en visvijver. Visvergunningen zijn verkrijgbaar bij Slagerij Jager. Daarnaast heeft Plaatselijk Belang een commissie onder de naam Noaberschap. Het doel van deze commissie is door het organiseren van verschillende activiteiten de gemeenschapszin in het dorp te onderhouden. Dit is mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers. Door middel van een kleine bijdrage van € 7,00 per jaar word je lid van onze vereniging. Hiermee steun je tevens ons zwembad."

- Buurtvereniging: - "Buurtvereniging Heidekneuters is opgericht in 1994. De reden van oprichting was dat Buurtvereniging De Kleinhaar te groot werd. Besloten werd om de buurtvereniging vanaf de families Ten Brinke en Hilberink te splitsen. Na een stuk nieuwbouw in 2006 en 2007 is de buurtvereniging volgroeid en bestaan we uit 23 leden (gezinnen)."

- Dorpshuis: - Dorpshuis 't Haarschut is hét ontmoetingspunt van Kloosterhaar. Tal van verenigingen hebben hier hun thuisbasis. Vanuit het dorpshuis worden allerlei dorpsactiviteiten georganiseerd. Je kunt er uiteraard ook terecht voor een besloten bijeenkomst of feestje. Hiervoor staan diverse zalen en een goed uitgeruste keuken ter beschikking. Daarnaast biedt het dorpshuis onderdak aan de bibliotheek en ’t Klushuus, een creatief centrum waar dorpsbewoners samen diverse hobby’s kunnen beoefenen.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool Cantecleer in Kloosterhaar is een school die volop in ontwikkeling is. Ons team staat voor effectief, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs. Onze blik is gericht op de leerling, de opbrengsten, de leeromgeving en de samenwerking met ouders/verzorgers. Wij ontwikkelen ons als één team met respect voor elkaar en onze leerlingen. Samen leren en verantwoordelijk zijn voor je eigen leren staan bij ons centraal. OBS Cantecleer is een Kanjerschool. Kernwoorden van de Kanjertraining zijn: vertrouwen, rust en wederzijds respect, sociale redzaamheid, ouderbetrokkenheid, burgerschap, gezond gedrag en duurzaamheid."

- Kindcentrum De Oversteek omvat de groepen Pompidom (0-4 jaar, dagopvang), 't Kloostergrut (2-4 jaar, peuterspeelzaal) en De Beer (4-13 jaar, buitenschoolse opvang).

- Jongeren: - Jongerencentrum Kloo-Jo (wat staat voor KLOOsterhaarse JOngeren) is een leuke plaats waar jongeren bij elkaar komen voor activiteiten of gezelligheid.

- Muziek: - Muziekvereniging Crescendo is opgericht in 1920 en gaat in 2020 dus het 100-jarig bestaan vieren.

- "Na lang beraad is in 2010 een dweilorkest opgericht met leden van muziekvereniging Crescendo in Kloosterhaar. Luc Moltman trok de kar en werd benoemd tot "Öpperdweil" van het dweilorkest (wat hij vandaag de dag nog altijd is), nu moest er alleen nog een naam komen. Dat werd Dweilorkest De Haarschutters, verwijzend naar het plaatselijke dorpshuis 't Haarschut, waar we wekelijks op de vrijdagavond oefenen." Het orkest bestaat uit ongeveer 20 personen, die er samen bij elk optreden een feestje van maken.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Kloosterhaar is opgericht in 1922. Het 1e elftal van de club speelt in de Derde klasse zaterdag (2019/2020).

- De onder Recente ontwikkelingen beschreven, in 2019 opgeheven korfbalvereniging Uni had ook een afdeling voor Streetdance, zowel voor jongeren als volwassenen. Dit blijft wel bestaan, maar anno eind 2019 werd nog onderzocht hoe dit organisatorisch het beste kan worden vormgegeven, nu ze niet meer onder de 'paraplu' van UNI hangen.

- Gezondheid: - Doel van het in 2017 van start gegane project ‘Gewoon Gezond Kloosterhaar’, is een gezonder en vitaler leven voor de inwoners. Want iedereen wil graag gezond ouder worden en zelfredzaam blijven in de eigen vertrouwde omgeving. Het project is bedoeld om mensen meer bewust te maken van de relatie tussen een gezonde leefstijl en vitaler oud(er) worden. Niet op een betuttelende manier, maar door in te spelen op de saamhorigheid binnen het dorp en de vele initiatieven die er al op allerlei welzijnsgebieden worden genomen. De aanpak is gebaseerd op het idee dat mensen hun gedrag kunnen veranderen als de omgeving dit stimuleert.

In het dorp is al veel aandacht voor welzijn en noaberschap en het idee is om hierop in te haken met activiteiten die een gezonde leefstijl stimuleren. Te denken valt aan themaweken rondom ‘Drinkwater’ op school en sportverenigingen, informatie over gezonde voeding bij de maandelijkse gezamenlijke maaltijd in het dorp, wandelclubs en/of de gezonde kantine op school en sportclub. Het project wil iedere leeftijdscategorie aanspreken, maar vooral ook de jeugd. Want juist deze groep is gevoelig voor groepsdruk en neemt minder gezonde gewoonten vaak als vanzelf over. Door hier tijdig op bij te sturen en andere alternatieven aan te bieden, wordt een gezonde leefstijl in Kloosterhaar vanzelf heel gewoon.

- Duurzaamheid: - De firma GroenLeven werkt anno 2019 aan een plan voor het aanleggen van een drijvend zonnepark op de noordelijke zandwinplas, op de hoek van de Balderhaarweg en de Verlengde Broekdijk in Kloosterhaar. Kalkzandsteenfabriek Anker heeft hier jarenlang zand gewonnen en opgeslagen. Het zonnepark wordt maximaal 13 hectare groot en levert circa 19 megawattpiek elektriciteit op, wat voldoende is voor circa 5400 huishoudens. In verband met de al toegekende SED-subsidie moet het zonnepark voor juli 2020 gereed zijn. Plaatselijk Belang en de gemeente staan er welwillend tegenover. PB vindt dat een zonnepark beter op een zandwinplas dan op landbouwgrond kan komen. Om het zicht op de zonnepanelen zoveel mogelijk te beperken, mogen ze maximaal 1 meter hoog worden. In het beplantingsplan moet aan de kant van de Balderhaarweg extra beplanting worden aangebracht om de zonnepanelen nog meer aan het oog te onttrekken. GroenLeven wil omwonenden laten meeprofiteren van het park. Dat kan via een financiële tegemoetkoming en/of in natura, zoals zonnepaneelsystemen met korting.

Reactie toevoegen