Geerdijk

Plaats
Dorp
Twenterand
Twente
Overijssel

geerdijk_plaatsnaambord.jpg

Het dorp Geerdijk is voor de postadressen pas in 2010 erkend als dorp/plaatsnaam (voorheen lag het voor de post 'in' Vroomshoop). Geerdijk omvat in hoofdzaak lintbebouwing, aan beide zijden van het Kanaal Almelo-De Haandrik.

Het dorp Geerdijk is voor de postadressen pas in 2010 erkend als dorp/plaatsnaam (voorheen lag het voor de post 'in' Vroomshoop). Geerdijk omvat in hoofdzaak lintbebouwing, aan beide zijden van het Kanaal Almelo-De Haandrik.

Geerdijk

Terug naar boven

Status

- Geerdijk is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Twenterand. T/m 2000 gemeente Den Ham.

- Geerdijk heeft sinds 2010 een eigen postcode (7686) en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee ook formeel een 'woonplaats' geworden in de gemeentelijke basisadministratie (BAG). Voorheen lag het dorp voor de postadressen 'in' Vroomshoop.

- Onder het dorp Geerdijk valt ook een deel van de buurtschap Fortwijk.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Geerdiek.

Oudere vermeldingen
1913 Geerdijk.

Naamsverklaring
Samenstelling van geer 'wigvormig, spits toelopend stuk land' en dijk 'waterkering'. Hier lagen oudtijds de Geer-Akkers/Geerakkers en Brand-Akkers/Brandakkers.(1) "De naam is afgeleid van de weg die vanaf Den Ham naar de Geerakkers leidde, en betekent 'schuine' of 'spits toelopende' akkers. Lange tijd heette die weg trouwens Branddijk, de weg naar de verderop gelegen Brandakkers." (bron: Canon van Den Ham - Vroomshoop)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Geerdijk ligt N van Vroomshoop, rond het Kanaal Almelo - De Haandrik, als langgerekt kanaaldorp zonder duidelijke kern. De bebouwing strekt zich voornamelijk uit langs de Noorderweg W langs het kanaal en de Schoolstraat O langs het kanaal. De gelijknamige weg loopt van het dorp naar Den Ham en valt onder 3 dorpen: Den Ham (huisnrs. 1-21 en 2-44), Vroomshoop (nrs. 23-27 en 46-52) en Geerdijk (nrs. 29-87 en 54-80).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Geerdijk heeft ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis en beschrijving

- Geschiedenis van Geerdijk in de Canon van Den Ham - Vroomshoop.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Geerdijk heeft van 1906 tot 2016 een station gehad aan de spoorlijn Almelo-Mariënberg. - De provincie Overijssel wilde een betere spoorverbinding van Twente verbinden met Hardenberg en Zuidoost Drenthe. Daarom is in 2016 een aantal verbeteringen doorgevoerd op de lijn Almelo-Hardenberg. Zo hoeft er niet meer te worden overgestapt in Mariënberg, is de baanvaksnelheid tussen Almelo en Mariënberg verhoogd van 80 naar 120 km per uur, wat zorgt voor een snellere reistijd, en waardoor in het vervolg 2 x per uur een trein rijdt tussen Almelo en Hardenberg. Ook is de aansluiting van de trein op andere openbaar vervoer-verbindingen verbeterd.

Dit alles heeft wel een offer gevergd, namelijk het opheffen van Station Geerdijk. Maar dit was met slechts ca. 50 reizigers per dag toch al het 1 na rustigste station van ons land. En de helft heeft - gelet op het voortransport met auto of fiets - geen extra reistijd vanaf station Vroomshoop of Mariënberg, en de andere helft moet in het vervolg 1 km extra rijden. Dit was met name nodig omdat dan de trein vanuit Almelo binnen 27 minuten in Hardenberg kan zijn. Dan kan er in 3 minuten gekeerd worden op de eindpunten, waardoor het net binnen het uur past en er geen extra treinen nodig zijn voor het doortrekken van Almelo-Mariënberg naar Hardenberg. Zou het station open zijn gebleven, dan was dat niet haalbaar geweest (een stop kost met afremmen, halteren en optrekken bij elkaar ca. 2 minuten). - Reportage over (station) Geerdijk in tekst en beeld, door Frans Mensonides.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- RK Willibrorduskerk uit 1868 (Schoolstraat 80). Site geloofsgemeenschap St. Willibrord Vroomshoop (zeggen ze zelf. Maar laat je daar niet door misleiden: de kerk van deze parochie staat toch echt in Geerdijk en niet in Vroomshoop. Wellicht koos men destijds voor die naam omdat Vroomshoop groter en bekender is en de kerk beide dorpen bedient, en Geerdijk tot voor kort geen formele plaatsnaam was). Het gebied van de voormalige parochie ( nu geloofsgemeenschap) strekt zich naast de gemeente Twenterand ook uit over de omliggende plaatsen zoals Sibculo, Beerzerveld en Marienberg.

- De splinternieuwe (in 2011 gebouwde) en architectonisch zeer bijzondere Mariakapel van architect Francisco Navarro ligt op een prachtige plek aan het water, in de luwte van de Willibrordkerk. Navarro breekt in zijn ontwerp nadrukkelijk met de inmiddels traditionele vorm van de Mariakapel. Bij hem geen bakstenen mini-huis voor de Moeder Gods met een torentje of dak, maar een modern bouwwerk van zink, glas, led-verlichting en hout. Vervreemdend wellicht in eerste instantie, maar bij nader inzien juist als religieuze ruimte van een grote zeggingskracht. (...) De essentie van zijn ontwerp is eigenlijk van een grote eenvoud. Een kale vloer, witte wanden, een simpele, houten draagconstructie en een Mariabeeld (gemaakt door Wessel Bezemer) dat ook al een wonder is van soberheid. Acht houten kubussen, vrijstaand in de ruimte, dienen als zitplek. Eigenlijk de enige franje betreft de blauwe led-verlichting die het Mariabeeld subtiel beschijnt en het eveneens blauwe, kruisvormige raam dat in een van de lange wanden het zicht naar de moederkerk ontsluit.

Dat deze Mariakapel er gekomen is, getuigt van moed en lef van de opdrachtgevers. Het ontwerp van Navarro is echter sterk en respectvol genoeg om potentiële twijfelaars te kunnen overtuigen. Er is drie jaar aan gewerkt, met veel liefde en zichtbare inzet van parochianen. Wat het heeft opgeleverd, is pure winst voor het dorp: een van de meest vernieuwende kapellen van Nederland in de laatste tien jaar, maar tegelijk een bouwwerk waardoor Geerdijk in ieder geval in de architectuurwereld meer is dan een simpele vlek in de grote leegte van Twenterand. (© Herman Haverkate / TC Tubantia, 13-5-2011) - Persbericht van de architect over de bouw van de Mariakapel. - Foto van de Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Geerdijks Brugfeest (weekend in augustus) met o.a. Rommelmarkt, Oldtimershow en feest met live band.

- Het Oktoberfest (eind september of begin oktober) is een mooi voorbeeld van waar een klein dorp als Geerdijk groot in kan zijn. Toen ze hier in 2012 mee begonnen, hielden ze rekening met 700 bezoekers. Het werden er direct al 2.500. In 2016 hebben ze de capaciteit uitgebreid naar maximaal 6.000 bezoekers. Het werden er 5.300. Editie 2017 was met 6.000 bezoekers wél uitverkocht. Mensen komen van heinde en verre naar het Oktoberfest in Geerdijk. In 2017 was er zelfs een bus uit Alkmaar. Tijdens editie 2017 is er 20 'kuub' bier doorheen gejaagd. Oftewel 20.000 liter. "Maar met die pullen bier, halve liters, gaat het natuurlijk hard", aldus Patrick Fokke van de organisatie. (bron: Tubantia, 2-10-2017)

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Stichting Dorpsraad Vroomshoop - Geerdijk heeft ten doel het woon-, leef- en werkklimaat in deze dorpen te behouden en waar mogelijk te verbeteren. Dit alles onder het motto: "Met Mekaar, Veur Mekaar, Good Veur Mekare".

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging Geerdiek is er voor de inwoners van Geerdijk voor zover wonend tussen de spoorlijn en de 4e Blokweg.

Reactie toevoegen