Borsele

Gemeente
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

Borsele

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je kampeervakantie op vakantiepark Scheldeoord.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Borsele.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Borsele.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Borsele.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Borsele (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Borsele is een gemeente in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland.

- De gemeente Borsele is in 1970 ontstaan uit samenvoeging van de gemeenten Borssele, Baarland, Driewegen, Ellewoutsdijk, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Nisse, Oudelande, Ovezande en delen van de gemeenten 's-Heer Arendskerke (= de dorpen Lewedorp en Nieuwdorp met omgeving) en Kloetinge (= het deel Z van de A58). Gemeentehuis te Heinkenszand.

- De gemeente Borsele omvat de dorpen Borssele, Driewegen, Ellewoutsdijk, 's-Gravenpolder, 's-Heer Abtskerke, 's-Heerenhoek, Heinkenszand, Hoedekenskerke, Kwadendamme, Lewedorp, Nisse, Nieuwdorp, Oudelande, Ovezande en de buurtschappen Baarsdorp, Bakendorp, Coudorpe, Graszode, De Groe (deels), Knaphof, Koekoek, Langeweegje, Het Oudeland, Rijkebuurt, Sinoutskerke, 't Vlaandertje en De Zak.

- Wapen van de gemeente Borsele.

- Foto's van de plaatsnaamborden in de gemeente Borsele.

Terug naar boven

Naam

Spelling
- Let op: het dorp (en de gemeente van voor 1970) heet Borssele met twee s-en, de huidige gemeente heet (sinds haar oprichting in 1970) Borsele met 1 s!

- Al eerder is er commotie geweest omtrent de verschillende schrijfwijzen, maar toen ging het over wel of geen n aan het eind, aldus een bijvoegsel bij Staatsblad 234 van 1937, waarin de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, de heer Frederiks, het volgende meedeelt aan den Heer Chef der Afdeeling A.S.C.(?): ‘Ik heb de eer U mede te deelen, dat het gemeentebestuur van Borssele mijn aandacht heeft gevestigd op de ongelijkheid in de schrijfwijze van den naam der gemeente. Door sommigen wordt als schrijfwijze gebezigd Borsselen, terwijl andere als naamspelling Borssele bezigen. Genoemd gemeentebestuur zou gaarne zien, dat de onzekerheid omtrent de schrijfwijze van den naam der gemeente wordt opgeheven. Uit een ingesteld onderzoek is gebleken, dat in oude tijden eveneens eenheid in de schrijfwijze ontbrak. Echter wordt in het gemeentewapen, vastgesteld door den Hoogen Raad van Adel d.d. 31 juli 1817, als naam der gemeente vermeld: Borssele. Op grond hiervan zijn Gedeputeerde Staten van Zeeland, zulks in overeenstemming met het advies van den Rijksarchivaris in Zeeland, van oordeel, dat het aanbeveling verdient als schrijfwijze te aanvaarden: Borssele, welke naamspelling steeds door het bestuur dier gemeente is gevolgd. Aangezien ook naar mijne meening uniformiteit in de schrijfwijze wenschelijk moet worden geacht en goede gronden aanwezig zijn voor laatstgenoemde spelling, zal ik het zeer op prijs stellen, indien U in den vervolge als schrijfwijze zou willen aannemen: Borssele. U zoude kunnen goedvinden tot de onder Uwe afdeeling ressorteerende instellingen gelijk verzoek te richten.’

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- EPZ Omloop van Borsele (wielrennen, vrijdag in aprill).

Terug naar boven

Links

- Officiële site van de gemeente Borsele.

 

Reactie toevoegen