Langeweegje

Plaats
Buurtschap
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

RIT_20110710_5423Langeweegje_Zeeland.jpg

Langeweegje was vanouds gemeente Hoedekenskerke, sinds 1970 gemeente Borsele, en valt onder het dorp Kwadendamme.

Langeweegje was vanouds gemeente Hoedekenskerke, sinds 1970 gemeente Borsele, en valt onder het dorp Kwadendamme.

DK_20110710_1662_Langeweegje_Zeeland.jpg

Langeweegje, Tropical Zoo Berkenhof

Langeweegje, Tropical Zoo Berkenhof

RIT_20110710_5425Langeweegje_Zeeland.jpg

Langeweegje, biedt landelijk wonen

Langeweegje, biedt landelijk wonen

Langeweegje bord Station Kwadendamme (Kopie).jpg

Langeweegje, Station Kwadendamme van de Stoomtrein Goes-Borsele ligt in werkelijkheid in de buurtschap Langeweegje.

Langeweegje, Station Kwadendamme van de Stoomtrein Goes-Borsele ligt in werkelijkheid in de buurtschap Langeweegje.

Langeweegje

Terug naar boven

Status

- Langeweegje is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Hoedekenskerke.

- De buurtschap Langeweegje heeft officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en is/heeft dus een eigen 'bebouwde kom', maar valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kwadendamme.

Terug naar boven

Naam

Niet te verwarren met
't Lange Weegje, straat in Koudekerke Walcheren.

Oudere vermeldingen
Op de Kuijperkaart uit 1866 (zie de pagina Hoedekenskerke) komt de Langeweg alleen nog voor als straatnaam, nog niet als nederzetting. De naam Langeweegje als nederzetting komt in schriftelijke stukken voor het eerst voor in 1899.

Naamsverklaring
Dankt haar naam aan de ligging aan de weg Langeweegje, die oorspronkelijk Langeweg heette.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Langeweegje ligt rond de gelijknamige weg en rond het station Kwadendamme van de Stoomtrein Goes-Borsele, Z van Goes en 's-Gravenpolder, direct NO van Kwadendamme. De buurtschap is een lintbebouwing in de Slabbecoornpolder.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Langeweegje omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Station Kwadendamme van de Stoomtrein Goes-Borsele (vroeger was deze spoorlijn van de Spoorweg-Maatschappij Zuid-Beveland) ligt in de buurtschap Langeweegje.

- Het is een heel bijzondere gewaarwording als je Berkhof Tropical Zoo binnenloopt. Tropische planten, bloemen, fladderende vogeltjes en allerlei andere kleurige tropische dieren... In deze Zeeuwse mini jungle waan je je echt even in de tropen. Grappige aapjes, kleurrijke toekans en kameleons gluren nieuwsgierig van tussen de bladeren. Soms kan de spanning even oplopen als je een slang of vogelspin treft. Maar geen paniek: uiteraard zitten de dieren veilig achter glas of gaas.

Gedurende het vlinderseizoen (ongeveer eind maart / begin april t/m november / december, mits het weer het toelaat) fladderen de meest prachtige tropische vlinders rond. Echt de kers op de taart! Vlinders zijn het meest actief op zonnige dagen. Op een donkere dag kan het lijken of er weinig vlinders zijn, maar ze houden zich dan meer schuil / stil tussen en onder de bladeren als bescherming tegen de regen. Speur dus maar eens goed op een donkere dag.

- Van 2006 t/m 2010 zijn De Middel-Zwakepolder en de oude kreek Zwaakse Weel, beide NW van Langeweegje, N van Kwadendamme, verder heringericht tot natuurgebied. Deze herinrichting geldt als tegenprestatie voor de tweede verdieping van de Westerschelde, die in 1995 door Nederland en Vlaanderen is overeengekomen. Het nieuwe terrein is gekoppeld aan het bestaande natuurgebied, waardoor een groter geheel is ontstaan.

18 hectare voormalige landbouwgrond is op de schop gegaan. De Zwaakse Weel, een middeleeuwse kreek, heeft daardoor meer ruimte gekregen en is nu beter zichtbaar in het landschap. Ter verbetering van de waterkwaliteit van de Weel en tegen verdroging van het natuurgebied zijn een stuw en een lange duiker aangelegd. Met een deel van de afgegraven grond is een dijkje opgeworpen langs de rand van het natuurgebied. Daarop is een wandelpad gekomen. Nieuwe fiets- en wandelpaden zijn aangesloten op bestaande routes. Bezoekers van de Middel-Zwakepolder kunnen nu genieten van een bloemrijk grasland.

Omdat stukken grasland 50 tot 75 centimeter zijn afgegraven, blijven die na een regenbui blank staan. Een ideale situatie voor allerlei moeras- en weidevogels, zoals de slobeend en de tureluur. Nieuw aangebracht rietland draagt bij aan een betere waterkwaliteit. Koeien en schapen zorgen voor meer variatie in de begroeiing. Ook maken ze hun eigen veepaadjes door het terrein en dragen bij aan de verspreiding van plantenzaden.

In 2011 is een educatiesteiger in de Zwaakse Weel aangelegd. Kinderen mogen zelf met schepnetjes in het water vissen. Ze worden begeleid door getrainde 'natuurouders' en aan de hand van bijvoorbeeld zoekkaarten ontdekken ze van alles over de waterkwaliteit en de diertjes die erin leven. - Nadere informatie over de Zwaakse Weel op de site van beheerder Natuurmonumenten.

Reactie toevoegen