Sinoutskerke

Plaats
Buurtschap
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

Sinoutskerke plaatsnaambord [640x480].jpg

Buurtschap Sinoutskerke is een voormalig dorp, van de vroegere kerk resterert nog slechts de terp met begraafplaats.

Buurtschap Sinoutskerke is een voormalig dorp, van de vroegere kerk resterert nog slechts de terp met begraafplaats.

Sinoutskerke

Terug naar boven

Status

- Sinoutskerke is een buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente 's-Heer Abtskerke.

- De buurtschap Sinoutskerke valt, ook voor de postadressen, onder het dorp 's-Heer Abtskerke.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1197-1212 kopie 1319 Synoteskerke, 1209 Synoudeskerke, 1235 kopie 1324 Zinotakerke, 1343 Synoudskerke.

Naamsverklaring
Samenstelling van kerke en de persoonsnaam Synot (volgens sommige onderzoekers teruggaand op Sinwald*, volgens andere op Siginand*).(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Sinoutskerke ligt rond de gelijknamige weg en de Deeweg, 1 km NW van 's-Heer Abtskerke.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Sinoutskerke 13 huizen met 60 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 15 huizen met ca. 40 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Sinoutskerke is een voormalig dorp. De hervormde kerk, vanouds gewijd aan de H. Maagd en aan St. Maarten, zou al in 1196 bestaan hebben. De kerk is in 1906 afgebroken zonder dat er een nieuwe voor in de plaats is gekomen. Sindsdien gaan de Sinoutskerkers in 's-Heer Abtskerke naar de kerk.

Heerlijkheid
"Bovenin de Zak van Zuid-Beveland, net onder Goes, liggen de buurtschappen Sinoutskerke en Baarsdorp. Ooit waren zij dorpen van betekenis, maar door terugloop van de bevolking is hun aanwezigheid vooral een herinnering aan lang vervlogen tijden. Toch zijn het twee van de weinige plaatsen in Zeeland waar een uit de middeleeuwen daterende instelling, de ambachtsheerlijkheid, nog altijd springlevend is. Daarmee hebben zij een buitengewoon belangwekkend historisch en rechtshistorisch kader. Hoewel elders de ambachtsheerlijkheden een uitstervend fenomeen zijn, ligt dat hier dus anders. Om deze reden zijn de heerlijkheden op 11 januari 2019 opgenomen in het Netwerk Immaterieel Erfgoed.

De ambachtsheerlijkheden Sinoutskerke en Baarsdorp zijn gesticht in de eerste helft van de 13e eeuw. Het begrip (ambachts)heerlijkheid kan het best worden opgevat als de middeleeuwse voorloper van het overheidsorgaan 'gemeente'. Speciek gaat het bij een heerlijkheid om het recht dat een particulier had om binnen een bepaald gebied overheidsgezag uit te oefenen. Aan dit gezag waren allerlei rechten verbonden, de zogeheten heerlijke rechten of ambachtsgevolgen. Met de Bataafse Omwenteling van 1798 wordt het particuliere recht op overheidsgezag afgeschaft en was dit voortaan het monopolie van de gemeente. De rechten die eertijds verbonden waren aan het overheidsgezag zijn echter voor een deel niet afgeschaft, waardoor zij tot op heden kunnen bestaan. Degene die eigenaar is van het geheel van deze resterende rechten wordt (ambachts)heer of vrouwe genoemd. Meestal gaat het om rechten die bijna 1000 jaar oud zijn en vaak van hoge cultureel-historische waarde zijn. Een voorbeeld is de, elders vrijwel uitgestorven, schapendrift die in Sinoutskerke en Baarsdorp nog wordt uitgeoefend.

Sinoutskerkebaarsdorp.nl streeft er naar dit Zeeuwse erfgoed te behouden voor toekomstige generaties.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Sinoutskerke heeft 1 rijksmonument.

- Van de kerk van Sinoutskerke is slechts de terp met de begraafplaats bewaard gebleven.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Sinoutskerke.

Reactie toevoegen