Ovezande

Plaats
Dorp
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

ZL gemeente Ovezande in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ovezande in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ovezande in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ovezande

Terug naar boven

Status

- Ovezande is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

- Wapen van de voormalige gemeente Ovezande.

- Onder het dorp Ovezande valt ook een deel van buurtschap De Zak.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Overzande, 1328 Avensant, 1447 Ovesandt, 1748 Ovesant, 1883 Ovezand.

Naamsverklaring
Betekent zand 'zandplaat, zandig gors' van de persoon Ave of Ove.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ovezande ligt ZW van Goes, Z van Heinkenszand, in de zogeheten 'Zak van Zuid-Beveland'.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ovezande, die slechts het dorp omvat, 114 huizen met 807 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Ovezande is in 1395 ontstaan na de bedijking van de Nieuw-Ovezandsepolder. Het dorp lag oorspronkelijk aan de Loijve en aan het Zwake. Het is een katholieke enclave in De Zak van Zuid-Beveland.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Ovezande behoudt zijn supermarkt. In januari 2017 overleed de eigenaar, Piet Baaijens, nadat in november 2016 bekend werd dat hij ongeneeslijk ziek was. Zijn weduwe, Bea Baaijens, heeft, na enige twijfel, besloten door te gaan met de Attent-winkel die zij al bijna twintig jaar met Piet dreef in het dorp. In mei 2017 heeft ze middels een brief aan de inwoners laten weten dat ze de winkel, die Piet zijn lust en zijn leven was, toch graag wil voortzetten, waardoor het dorp zijn buurtsuper behoudt. In de tussentijd heeft het personeel de zaak draaiende gehouden. Bea heeft een structurele oplossing gevonden voor het wegvallen van Piet door een extra mannelijk personeelslid aan te nemen 'voor het zwaardere werk'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ovezande heeft 9 rijksmonumenten.

- Ovezande heeft 5 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde kerk met 14e-eeuws torentje is niet meer als zodanig in functie. De protestantse inwoners kerken tegenwoordig in buurdorp Driewegen. - Beschrijving van het kerkorgel. - Wit Arjaentje is opgericht met het oogmerk om middelen te genereren voor restauratie en behoud van de middeleeuwse kerk aan het kerkplein te Ovezande, bevorderen van gepast gebruik - zoals trouwkapel, recepties, vergaderingen e.d. - en ruime openstelling voor bezichtiging, bevorderen van voorzieningenniveau en sociale cohesie van het dorp en de omgeving, en een podium bieden aan (lokale) kunstenaars en musici.

- RK kerk Onze Lieve Vrouw Hemelvaart uit 1859 in Waterstaatsstijl. De RK parochie bestrijkt de dorpen Ovezande, Driewegen en Ellewoutsdijk.

- Het Mariakapelletje op de Oud Ovezandseweg is op 15 augustus 2012, ter ere van de dag van Maria ter Hemelopneming, met een processie en een zegening door pastoor Paul Verbeek, in gebruik genomen.

- Molen De Blazekop (sinds 2000 genoemd naar de buurtschap in de Blazekoppolder, voorheen naamloos), een achtkantige getailleerde bovenkruier op een 2,50 meter hoge belt, was oorspronkelijk een watermolen (bouwjaar 1791?), in 1884 overgebracht naar Ovezande en als korenmolen herbouwd. Voordien stond ter plaatse - in de buurtschap Blazekop - een standerdmolen, die omstreeks 1863 moet zijn verdwenen. De al jaren verpauperde molen De Blazekop is in 2011 gerestaureerd. Tijdens de restauratie is de molen weer draai- en maalvaardig gemaakt. In de molen zit een Bilausysteem. Daardoor kan de molen draaien onder alle windomstandigheden. In heel Nederland zijn twee molens die over dat systeem beschikken. Bij De Blazekop horen ook bijgebouwen. Daarin komt onder meer een zorgproject met horeca en een bed and breakfast.

- Ovezande ligt centraal in de gemeente Borsele. Dat én de wens een beeld te maken dat ook op zich, als visueel fenomeen, de moeite van het maken en zien waard is, bracht Sander Littel tot het ontwerp van zijn Watersculptuur (2001). In de vijver aan de Mr. Dr. Messtraat lijkt een bol op het water te drijven, omgeven door een zwevende cirkelvormige band met een slibachtig oppervlak. Het materiaal brons, waarvan beide zijn gemaakt, heeft een groenig patina: de sporen van de tijd zijn zichtbaar en maken deel uit van het beeld. Heel treffend verbeeldt Sander Littel ook de fysieke ligging van het dorp, dat immers hoger ligt dan het omringende land, zoals de bol uitsteekt boven de cirkel. En herinnert hij eraan dat het dorp in het centrum van de gemeente Borsele is gelegen, waardoor op weg naar de herindeling stemmen opgingen om Ovezande tot centrumgemeente te kiezen.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- "Wat is muziekfestival Klomppop in Ovezande (hemelvaartweekend)?: Lokaal en internationaal talent: De vrijdag biedt met de finale van de Spectra-competitie een podium aan regionaal talent en voor een mooi affiche komt daar een aantrekkelijke headliner bij. De zaterdag is de echte popfestivaldag met veel rock, pop, hiphop en elektro. Opkomend talent staat in de drie tenten op het programma tussen de gevestigde top van de Benelux. Klomppop schuwt het daarbij niet om de randjes van de alternatieve popmuziek op te zoeken. Het mooiste en beste straattheater: De zondag zich op de hele familie met een internationale straattheatermiddag en in het festivalhart een muzikaal programma met cover- en tributebands. Dit alles omlijst met een braderie door de straten van Ovezande. Gezelligste familiefestival van Zeeland: Naast acts met een artistieke ambitie is er op verschillende plekken ruimte voor plat vermaak en absurditeiten. Klomppop is laagdrempelig en voor alle leeftijden: van doorgewinterde festivalgangers tot 65-plussers en van ouders met kinderen tot tieners voor de eerste keer zonder ouders. Wie tussen de feest-uurtjes door zijn hoofd wil laten rusten, kan terecht op de Klomppopcamping. Een hemelse verblijfsplek, net om de hoek van het festivalterrein. Dat is Klomppop. Een festival waar je je, samen met je vrienden, laat verrassen door de leukste pop, urban, rock en theaterartiesten en natuurlijk proost op een gezellig samen zijn!"

- De 6uurs Solexrace Ovezande (juni) is een leuke intensieve solexrace voor zowel de beginnende als de ervaren Solexrijder. De race is een goede generale repetitie voor de 24-uurs Solexrace Heeswijk-Dinther. Er is een speedklassement en een ludiek klassement. Huren van een Solex is mogelijk. Na afloop is er een spetterend feest in Café De Zak. Op de zondag erna is er de Ronde van Ovezande (wielrennen).

- Op een zondag begin oktober mogen alle huisdieren en/of knuffelbeesten mee naar de kerk in Ovezande. Zij zullen dan aan de lijn, in mand, kooi of in de armen van hun baasjes, de speciale dierenzegen ontvangen. De wat grotere viervoeters kunnen wachten in de pastorietuin en worden na de viering in de kerktuin gezegend. Pastoor Van Hees en pastor Wiel Hacking gaan samen voor in deze viering, waarin we via verhalen en liederen kennis maken met Franciscus van Assisi, de beschermheilige van de dieren. Werelddierendag wordt gevierd op 4 oktober, de dag na de sterfdag van de grote dierenvriend Franciscus van Assisi. Omdat hij zo vol van Gods liefde was, brandde hij van liefde voor mens en dier en heel de natuur. Franciscus leert ons dat de schepselen in de natuur er niet allereerst zijn om geëxploiteerd te worden, maar dat ze naar God verwijzen.

- Op een zaterdag begin december is er een gezellige Snuffel-Rommelmarkt in het dorpshuis van Ovezande. Je kunt er ook zelf een tafel reserveren om je eigen spullen te verkopen. Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De in 2012 opgeleverde wandelroute ‘Ommetje van Ovezande’ (8,6 kilometer) begint op de oudste plek van het dorp, ruim zeven eeuwen terug de opwas in de voormalige zeearm De Zwake, die zich in de loop der tijd ontwikkelde tot het huidige dorp. Langs de route staan diverse informatieborden. Tijdens de wandeling kom je veel aan de weet over de historie van het dorp en de mooie natuur in de omgeving.

- Poppodium De Klomp.

- In de Zuidwestelijke Delta is de beschikbaarheid van zoetwater geen vanzelfsprekendheid. Slechts in een beperkt aantal gebieden is wateraanvoer vanuit het Volkerak-Zoommeer en/of de Evides landbouwwaterleiding geregeld of is zoet grondwater beschikbaar. Klimaateffecten zullen de beschikbaarheid van zoetwater in de toekomst verder gaan beïnvloeden. Ook is waterbeschikbaarheid een belangrijke productievoorwaarde geworden voor de ontwikkeling en groei in de lokale fruitsector. Door nachtvorstgevoeligheid van de fruitopstanden neemt de behoefte aan nachtvorstbestrijding toe. Daarnaast neemt vanuit de markt de noodzaak toe om in het teeltseizoen meer met water te kunnen sturen ten behoeve van leveringsgaranties en kwaliteit.

In de zomer van 2013 is ca. 1.700 m3 zoetwater geïnjecteerd in de ondergrond van de kreekrug van Ovezande. Na een opslagperiode van ongeveer 1 maand is in een droge periode van circa 1,5 maand hetzelfde volume aan zoetwater weer uit de bodem onttrokken, zonder dat het zoute mee naar boven kwam. In het tweede jaar (2013/2014) is ca. 4.500 m3 geïnjecteerd in de wintermaanden en succesvol onttrokken in het voorjaar en de zomer. Op basis van de ervaringen van de eerste twee jaar is besloten de proef nog t/m 2017 voort te zetten. De focus ligt hierbij op optimalisaties in het pompregime, verbetering van de voorzuivering om putverstopping te voorkomen, en de ontwikkeling van de waterkwaliteit in de ondergrond tijdens verblijf. Daarnaast wordt gerekend aan nieuwe (business)cases op een 5-tal locaties verspreid over de Zuidwestelijke Delta om zo meerdere Freshmakers, zoals dit concept is gedoopt, te realiseren. (bron en voor nadere informatie zie de site van KWR)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Ovezande, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Beeld

- Rondje Ovezande middels een auto met dashcam.

- Oude ansichtkaarten van Ovezande.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ovezande (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - De digitale Dorpskrant Ovezande is in 2013 van start gegaan. - Nieuws van de Dorpskrant op Facebook.

- Dorpshuis: - In oktober 2009 is het grondig gerenoveerde Dorpshuis Het Trefpunt - dat voorheen dienst deed als basisschool - op ludieke wijze heropend door wethouder Jan Zandee. De verbouwing heeft bijna twee jaar geduurd en is tevens de afsluiting van de eerste fase van het Masterplan Ovezande.

- Onderwijs en kinderopvang: - In 2012 is de nieuwe Brede School geopend. Tegelijkertijd heeft het centrum van het dorp een facelift gekregen. Het complex biedt onderdak aan Basisschool De Sandplaete, - het Kinderdagverblijf, de Peuterspeelzaal en de BSO van Kibeo - en een bibliotheek.

- Sport: - De voetbalclubs SVD uit Driewegen en Volharding uit Ovezande zijn in januari 2016 gefuseerd tot DwO'15. De letters staan voor de beide plaatsnamen en het jaar 2015 is gekozen omdat toen de fusieplannen zijn uitgewerkt. In januari 2016 is e.e.a. formeel bekrachtigd. DwO'15 faciliteert naast voetbal ook nog andere sporten, met name tennis, gym, yoga, pilates, trim, indoor bootcamp en judo. Zie hier voor welke sporten je op welke locaties kunt beoefenen.

- Omstreeks 1985 richten de verenigingen Zeelandia, Spes Nostra, Willem Tell en UNO zich afzonderlijk van elkaar tot de gemeente Borsele met het verzoek voor hun vereniging terrein en accommodatie beschikbaar te stellen. Het duurt tot 1994 voordat de gemeente een terrein en subsidie beschikbaar stelt onder de voorwaarde dat de drie in Ovezande gevestigde wipschutterijen en de doelschutterij een gezamenlijk plan ontwikkelen. Eind 1995 wordt gestart met de bouw van een accommodatie. Door de grote inzet van vele vrijwilligers, vaak leden van de verenigingen, en ook door de steun van de gemeente en particulieren, wordt het werk in anderhalf jaar tijd geklaard. Op 4 juli 1997 is de accommodatie aan de Landweg 2 officieel geopend. Het resultaat is een unieke boogschietsportgelegenheid. Het traditionele wipschieten en het doelschieten vinden plaats in hetzelfde gebouw, waar de liggende wip en de doelen vast staan opgesteld. Op de buitenaccommodatie staan de stengen opgesteld naast de doelen voor de doelschutterij. Het beheer over dit gecombineerde complex wordt gevoerd door Stichting Handboogsport Accommodatie, waarin de vier verenigingen gelijkelijk deelnemen. Het onderhoud en de baractiviteiten worden geheel gedaan door vrijwilligers uit de vier in de stichting deelnemende verenigingen.

- Zorg: - In Ovezande is in 2016 midden in het dorp op Schuttersstraat 12 een nieuwe woonvoorziening van zorginstelling Zeeuwse Gronden gebouwd; een complex met 15 appartementen voor mensen met een psychiatrische aandoening. In de voorziening krijgen bewoners de begeleiding die ze nodig hebben om zo zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Voor de achtergronden hiervan lees hier de openingstoespraak van Jan van Blarikom, psycholoog en lid van de Raad van Bestuur van Zeeuwse Gronden.

- Woonzorgcentrum NieuwSande is samen met de Brede School in september 2012 feestelijk opgeleverd. In en om Woonzorgcentrum NieuwSande kunnen senioren gebruik maken van de diensten van het ZorgThuis team van SVRZ.

- Op Zorgboerderij SAMen worden de mogelijkheden van het werken rondom en met de dieren gekoppeld aan de mogelijkheden van mensen (kinderen en volwassenen). Dit gebeurt door middel van dagbestedingsplaatsen, groeps- en individuele begeleiding, woensdagmiddag- en zaterdagopvang voor kinderen, stage en werkervaringsplaatsen.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de algemene begraafplaats van Ovezande, met foto's van de grafzerken, en - overzicht van begravenen op de Hervormde begraafplaats.

Reactie toevoegen