Bakendorp

Plaats
Buurtschap
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

bakendorp_plaatsnaambord_kopie.jpg

Bakendorp is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, daarbinnen in de regio Zak van Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Baarland. De buurtschap valt onder het dorp Baarland.

Bakendorp is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, daarbinnen in de regio Zak van Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Baarland. De buurtschap valt onder het dorp Baarland.

DK_20110710_1729_Bakendorp_Zeeland.jpg

Bakendorp, boerderij achter de dijk

Bakendorp, boerderij achter de dijk

DK_20110710_1730_Bakendorp_Zeeland.jpg

Bakendorp, boerderij met schuur

Bakendorp, boerderij met schuur

RIT_20110710_5473_Bakendorp_Zeeland.jpg

Bakendorp, arbeidershuisje

Bakendorp, arbeidershuisje

RIT_20110710_5475_Bakendorp_Zeeland.jpg

Bakendorp, golfbrekers voor de dijk

Bakendorp, golfbrekers voor de dijk

Bakendorp

Terug naar boven

Status

- Bakendorp is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, daarbinnen in de regio Zak van Zuid-Beveland, gemeente Borsele. T/m 1969 gemeente Baarland.

- De buurtschap Bakendorp valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baarland.

- Vroeger was Bakendorp een gehucht en stonden er drie komborden (blauwe plaatsnaamborden) met de plaatsnaam. Helaas zijn deze borden verwijderd en weggegooid. Kennelijk is er tegenwoordig geen sprake meer van een bebouwde kom. Door particulier initiatief is er toch weer een klein blauw plaatsnaambordje geplaatst. Voor nadere toelichting zie de reactie onderaan deze pagina.

Terug naar boven

Naam

In het Zeeuws
Bikkedurp.

Oudere vermeldingen
Baakendorp, Baackendorp, Badickendorp, 1285-1286 Badekendorp, 1295 kopie Badicke dorp, 1312 Badickendorpe, 1342 Badekindorp, 1493 Bakendorp.

Naamsverklaring
Betekent dorp 'hoeve, (dochter)nederzetting' van de persoon Badeke.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Bakendorp ligt O van het dorp Baarland, rond de driesprong Bakendorpseweg / Kerkepolderweg. De buurtschap ligt verder ZO van het dorp Kwadendamme, ZZO van het dorp Hoedekenskerke, aan de zeearm Westerschelde, WNW van het dorp Ossenisse en ONO van het dorp Ellewoutsdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Bakendorp 9 huizen met 51 inwoners. Ook tegenwoordig omvat de buurtschap ca. 10 huizen, nu met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oorspronkelijk lag er een dorp Bakendorp Z van Baarland. De 13e-eeuwse kerk was een dochterkerk van de parochie van Baarland. Na de stormvloeden van 1530 en 1570 is het dorp voor een groot deel in de Westerschelde verdronken. De kerk is in de loop van de 17e en 18e eeuw gesloopt. De torenruïne is nog tot 1838 blijven staan. De laatste zichtbare resten van het dorp zijn bij een ruilverkaveling in 1957 verdwenen. De grafsteen van de in 1518 overleden pastoor Jan Lenaerts bevindt zich in de kerk van het nabijgelegen Hoedekenskerke. Aan de Kerkepolderweg ligt een doodlopend dreefje met enkele woningen, dat als het restant van het vroegere dorp kan worden beschouwd.

Tot in de 19e eeuw was er een veerpont vanuit buurtschap Bakendorp naar Zeeuws-Vlaanderen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Er zijn plannen voor een rondweg om Hoedekenskerke, zodat met name de geluids- en verkeers- en schade-overlast van vrachtwagens door het dorp - die af en aan rijden naar Crop Alliance Z van buurtschap Bakendorp - tot het verleden zou moeten gaan behoren. De rondweg komt vanaf de 's-Gravenpoldersestraat langs de noordkant van de stoomtrein-spoorlijn naar de Nieuwe Veerweg. Ook de Bakendorpers zijn voorstander van de rondweg*, maar pleiten er wel voor om, ter beperking van de verkeersdruk in hun buurtschap, het verkeer naar Crop Alliance op de heenweg over de Zeedijk te lagen rijden, achter de buurtschap langs dus, en alleen op de terugweg door de buurtschap. Dat scheelt al de helft. Ook pleiten ze voor een verkeersremmende maatregel op de T-splitsing. * Volgens Dorpsraad Hoedekenskerke zullen ook deze buurtschap en ook Langeweegje, Kwadendamme en Baarland profiteren van de nieuwe weg, en wordt het ook daar allemaal rustiger en veiliger.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Beschrijving van buurtschap Bakendorp door oud-PZC-journalist Willem Staat.

Reacties

(2)

Het bord Bakendorp is inderdaad een burgerinitiatief. Vroeger was dit een gehucht en stonden er 3 komborden met de plaatsnaam. Deze borden zijn allemaal weggegooid (hartstikke zonde natuurlijk!). Sinds 1982 woonde ik in B. tot 2017. In 1998 ben ik gaan werken bij de gem. Borsele in de buitendienst. Door een collega is dit bord gemaakt en staat het er gelukkig nog.

Met vriendelijke groet,
Piet Louisse

(excuses voor mijn late reactie, wegens ziekte)
Dank voor uw toelichting! Ik heb de beschrijving onder Status er op aangepast.
Met vriendelijke groet, Frank van den Hoven, hoofdredacteur Plaatsengids.nl

Reactie toevoegen