Nisse

Plaats
Dorp
Borsele
Zuid-Beveland
Zeeland

ZL gemeente Nisse in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Nisse in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Nisse in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Nisse

Terug naar boven

Status

- Nisse is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Zuid-Beveland, gemeente Borsele. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1969.

- Wapen van de voormalige gemeente Nisse.

Terug naar boven

Ligging

Nisse ligt ZW van Goes, ZO van Heinkenszand.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Nisse, die slechts het dorp beslaat, 84 huizen met 507 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Nisse heeft 16 rijksmonumenten.

- Nisse heeft 1 gemeentelijk monument.

- Nisse is een beschermd dorpsgezicht.

- Molen De Poel.

- De Mariakerk of Grote Kerk ligt op een prachtig rechthoekig dorpsplein met een ‘vaete’, de drinkplaats voor het vee, en een hardstenen pomp uit de 18e eeuw. 14e-eeuwse toren, koor en schip uit de 15e eeuw, de dwarskapellen dateren uit het eeste kwart van de 16e eeuw. De kerk bevat fresco’s van Sint Christoffel en het leven van Maria, een gotische herenbank en in het koor de 12 apostelen in polychromie. Een restauratie van de kerk is in 2011 gereed gekomen. De leien dakbedekking en het lood- en koperwerk, waaronder de goten van het schip, zijn vervangen. Ook de toren is grondig aangepakt. Verder is het metselwerk hersteld en zijn 45.000 stenen vervangen.

- Z van Nisse ligt de kasteelhoeve van het verdwenen slot Der Nisse. Bij de hoeve ligt een kleine vliedberg.

- Uit de periode van voor 1960 is in het Trekkermuseum een jaarlijks wisselende collectie te zien met fraai gerestaureerde trekkers en stationaire motoren. Technische informatie wordt hierover gegeven. Aan de hand van foto's, waar mogelijk met een Zeeuwse inslag, en ander historisch materiaal wordt een beeld geschetst van de ontwikkeling die de motorisatie doorgemaakt heeft. De periode na 1960 valt, strikt genomen, buiten het gebied van de 'Oldtimer', maar wordt zijdelings belicht om een completer beeld te geven.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Grote Zakloop (halve marathon) op de laatste zondag van november.

Terug naar boven

Links

- Zorg: - Werk- en Leerboerderij De Akkerwinde in Nisse biedt dagbesteding en stage- en werkervaringsplaatsen aan (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking (en een autismespectrum-stoornis). Dagbesteding is gericht op de specifieke hulpvraag van de deelnemer. De dagbesteding heeft de status, de structuur en het ritme van arbeid, zonder dat deze een economische waarde voor het bedrijf heeft. Het gaat hierbij om de meerwaarde van werk verrichten in een bedrijfsmatige sfeer en met diverse elementen die het werken op een boerderij/kinderopvang met zich meebrengt. M.b.t. de stage- en werkervaringsplaatsen heeft De Akkerwinde een samenwerkingsverband met De Klimopschool voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen.

Het bepalen van interesses en mogelijkheden staat bij een stage- en werkervaringsplaats centraal, evenals het bepalen van aanpassingen die nodig zijn om door te stromen naar een andere stage of de reguliere arbeidsmarkt. Eventuele voortzetting van het werk op de werk- en leerboerderij of bij de kinderopvang in de vorm van dagbesteding is mogelijk. Ook andere scholen (voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen) biedt De Akkerwinde stage- en werkervaringsplaatsen. Verder biedt De Akkerwinde, onder deskundige begeleiding, zaterdag- en vakantiedagopvang, vakantieweekenden en -midweken aan kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 20 jaar met een (licht) verstandelijke beperking en/of een autismespectrum-stoornis.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Nisse.

Reactie toevoegen